Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Elżbieta Grządka

dr hab. Elżbieta Grządka
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA CHEMII FIZYCZNEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Pokój 215


poniedziałek: 12.00-14.00


Nr ORCID: 0000-0003-2037-6227


 


 

O sobie

 • 2002 r. - dyplom magistra, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii, Kierunek: Chemia podstawowa i stosowana
 • 2006 r. - stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk chemicznych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii
 • 2016 r. - stopień naukowy doktora habilitowanego, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii

Działalność naukowa

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

Zainteresowania naukowe obejmują fizykochemię układów zdyspergowanych, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • właściwości adsorpcyjnych polisacharydów na powierzchniach tlenków metali
 • wpływu surfaktantów na procesy adsorpcyjne związków wielkocząsteczkowych
 • stabilności układów koloidalnych
 • oddziaływań pomiędzy polimerami i związkami powierzchniowo czynnymi

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE:

 • Wyróżnienie rozprawy doktorskiej przez Radę Wydziału Chemii UMCS, 2006 r.
 • Wyróżnienie Polskiego Towarzystwa Chemicznego w konkursie na najlepszą pracę doktorską obronioną na  Wydziale Chemii UMCS w roku 2006.
 • Nagroda zbiorowa pierwszego stopnia Rektora UMCS za działalność naukową w roku 2014.
 • Nagroda Rektora UMCS za uzyskanie stopnia naukowego dr hab. w roku 2016.
 • Kierownik projektu badawczego własnego MNiSW pt. „Badanie właściwości adsorpcyjnych i elektrokinetycznych układu: polisacharyd /surfaktant/elektrolit/tlenek metalu”, nr N N204 090438 realizowanego w latach 2010-2013.

WYBRANE PUBLIKACJE:

 • E. Grządka, Competitive adsorption in the system: carboxymethylcellulose /surfactant/ electrolyte/Al2O3, Cellulose, 18 (2011) 291‑308.
 • E. Grządka, Influence of surfactants on the structure of the adsorption layer in the system: carboxymethylcellulose/alumina, Materials Chemistry and Physics,
  126 (2011) 488‑493.
 • E. Grządka, S. Chibowski, Adsorption and elektrokinetic properties of the system: carboxymethylcellulose/manganese oxide/surfactant, Cellulose, 19 (2012) 23‑36.
 • E. Grządka, The adsorption layer in the system: carboxymethylcellulose /surfactants/NaCl/MnO2, Journal of Surfactants and Detergents, 15 (2012) 513‑521.
 • E. Grządka, Influence of surfactants on the adsorption and elektrokinetic properties of the system: guar gum/manganese dioxide, Cellulose, 20 (2013) 1313‑1328.
 • E. Grządka, B. Mendrek, M. Wiśniewska, S. Chibowski, B. Trzebicka, Investigations of the properties of the manganese dioxide suspensions in the presence of guar gum and carboxymethylcellulose, Materials Chemistry and Physics, 144 (2014) 361‑368.
 • E. Grządka, Stability of manganese dioxide by guar gum in the absence or presence of surfactants, Cellulose, 21 (2014) 1641‑1654.
 • E. Grządka, Interactions between kappa-carrageenan and some surfactants in the bulk solution and at the surface of alumina, Carbohydrate Polymers, 123 (2015) 1‑7.
 • E. Grządka, M. Wiśniewska, V.M. Gun’ko, V.I. Zarko, Adsorption, elektrokinetic and stabilizing properties of the system: guar gum/surfactant/alumina, Journal of Surfactants and Detergents, 18 (2015) 445‑453.
 • E. Grządka, Study on the influence of surfactants on the adsorption and elektrokinetic properties of the system: cationic starch/alumina, Fluid Phase Equilibria, 401 (2015) 48‑55.
 • E. Grządka, Adsorption and electrokinetic properties in the system:
  b-cyclodextrin/alumina in the presence of ionic and non-ionic surfactants, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 481 (2015) 261‑268.
 • E. Grządka, Factors influencing the stability of the system polysucrose/alumina, Colloid and Polymer Science, 293 (2015) 2845‑2853.
 • J. Matusiak, E. Grządka, A. Bastrzyk, Stability, adsorption and electrokinetic properties of the chitosan/silica system, Colloids Surf., A., 554 (2018) 245-252.
 • E. Grządka, J. Matusiak, M. Paszkiewicz, Factors influencing the stability of the 2-hydroxyethyl cellulose/alumina system, Cellulose, 25 (2018) 2839-2847.
 • E. Grządka, . J. Matusiak, The effect of ionic and non-ionic surfactants and pH on the stability, adsorption and electrokinetic properties of the alginic acid/alumina system, Carbohydrate Polym., 175 (2017) 192-198.