Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Marta Grochowicz

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA CHEMII POLIMERÓW
Telefon
81 524 22 51 wew 128
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
www.polimery.umcs.lublin.pl
https://www.researchgate.net/profile/Marta_Grochowicz
Konsultacje

czwartek 9:00-11:00
pok. 65


 

Adres

Gliniana 33/65
20-614 Lublin

O sobie

28 czerwca 2005 – tytułu zawodowy: magister chemii

Praca magisterska pt. Synteza i badanie właściwości fizyko-chemicznych kopolimerów 1-winylo-2-pirolidonu ze szczególnym zwróceniem uwagi na możliwości zastosowania ich jako adsorpcyjne wypełnienia kolumnowe w chromatografii gazowej
Promotor: prof. dr hab. Barbara Gawdzik (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)

19 października 2009 – stopień naukowy: doktor nauk chemicznych.

Praca doktorska pt. Wpływ budowy chemicznej i funkcyjności monomerów na właściwości polimerowych mikrosfer
Promotor: prof. dr hab. Barbara Gawdzik (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)

30 września 2019 – stopień naukowy: doktor habilitowany nauk chemicznych

Tytuł osiągnięcia naukowego: Funkcjonalizowane mikrosfery polimerowe – synteza, charakterystyka wybranych właściwości i możliwe zastosowania

Moje zainteresowania naukowe obejmują:

 • syntezę i charakterystykę nowych monomerów i polimerów funkcjonalizowanych
 • modyfikację chemiczną polimerów
 • analizę termiczną polimerów
 • zastosowanie mikrosfer polimerowych w procesach separacyjnych i systemach dostarczania leków

 

https://www.mdpi.com/journal/materials/special_issues/synth_propert_appli_funct_polymers

https://www.mdpi.com/journal/polymers/special_issues/Porous_Polym


Działalność naukowa

Granty i projekty badawcze:

 1. Członek Komitetu Sterującego (MC Member) w “European network of multidisciplinary research to improve the urinary stents – ENIUS”, COST (European Cooperation in Science and Technology) Action CA 16217; Organ finansujący: EU Framework Programme Horizon 2020
  Czas trwania akcji: 19.09.2017–18.08.2021
 2. Kierownik w projekcie pt. Synteza funkcjonalizowanych mikrosfer polimerowych oraz ocena możliwości ich zastosowania w charakterze faz stacjonarnych w HPLC – MINIATURA 1 2017/01/X/ST5/01592
  Data realizacji: 23.12.2017 – 22.12.2018  
 3. Wykonawca w projekcie pt. Synteza i właściwości sorbentów na bazie 4-winylopirydyny i komonomerów metakrylowych oraz ich zastosowanie jako faz stacjonarnych w HPLC wykorzystywanych w analizie pestycydów – projekt badawczy N N204 354140
  Data realizacji: 13.04.2011 – 12.04.2014
 4. Wykonawca w projekcie pt. Nanostructured Biocompatible/Bioactive Materials (NANOBIOMAT), - projekt badawczy PIRSES-GA-2013-612484, Marie Curie Actions of the European Union's Seventh Framework Programme.
  Data realizacji: 01.01.2014 – 31.12.2017

Wybrane publikacje:

 1. M. Grochowicz, Ł. Szajnecki, Patent nr PL 226351 B1 na wynalazek pt. „Sposób otrzymywania porowatych, monodyspersyjnych mikrosfer kopolimerowych do zastosowania jako wypełnienia chromatograficzne” udzielony w 2017 roku przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 2. A. Kierys, R. Zaleski, M. Grochowicz, M. Gorgol, A. Sienkiewicz, Polymer–mesoporous silica composites for drug release systems, Microporous and Mesoporous Materials, 2020, 294, 109881
 3. E. Sasimowski, Ł. Majewski, M. Grochowicz, Influence of the conditions of corotating twin-screw extrusion for talc-filled polypropylene on selected properties of the extrudate, Polymers, 2019, 11, 2120-2147
 4. E. Sasimowski, Ł. Majewski, M. Grochowicz, Influence of the Conditions of Corotating Twin-Screw Extrusion for Talc-Filled PolypropylenInfluence of the Conditions of Corotating Twin-Screw Extrusion for Talc-Filled Polypropylene on Selected Properties of the Extrudatee on Selected Properties of the Extrudate, Polymers 2019, 11, 1460
 5. B. Gawdzik, M. Rogulska, M. Grochowicz, J. Osypiuk-Tomasik, Studies of thermal properties of di(methacryloyloxymethyl) naphthalene–divinylbenzene (DMN–DVB) copolymer and its alkylbonded derivatives, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2019, 138, 4385–4393
 6. A. Sienkiewicz, A. Kierys, M. Grochowicz, A. Nowicka, J. Goworek, Mixed-valence mesoporous manganese oxide spheres from waste manganese nitrate aqueous solution, Microporous and Mesoporous Materials 2019, 284, 353-359
 7. P. Pączkowski, M. Grochowicz, A. Chabros, B. Gawdzik, J. Ryczkowski, Infrared photoacoustic spectroscopy as an alternative tool for the analysis of surface-modified glycidyl-based polymeric microspheres, Polymer Testing 2019, 76, 173-180
 8. M. Grochowicz, Poly(glycidyl methacrylate-co-1,4-dimethacryloyloxybenzene) monodisperse microspheres - synthesis, characterization and application as chromatographic packings in RP-HPLC, Reactive and Functional Polymers 2019, 137, 1-10
 9. M. Laurenti, M. Grochowicz, V. Cauda, Porous ZnO/2–Hydroxyethyl Methacrylate Eluting Coatings for Ureteral Stent Applications, Coatings 2018, 8, 376