Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Katarzyna Nowosad

dr Katarzyna Nowosad
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA PEDAGOGIKI PRACY I ANDRAGOGIKI
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w każdy czwartek o godz. 9.30-11.30 na kampusie. W celu umówienia spotkania proszę o kontakt na adres mailowy: katarzyna.nowosad@poczta.umcs.lublin.pl


 


 

Adres

Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS ul. Narutowicza 12 , 20-004 Lublin pok. nr 44
Lublin

O sobie

Posiada 14 - letnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów, a także wykładów dla osób uczących się, studentów i poszukujących pracy, a dodatkowo jako trener nauczycieli i psychologów z zakresu metod prowadzenia zajęć grupowych. W swoich zajęciach ze studentami kładzie nacisk na naukę przez doświadczenie.Współautorka „Materiałów metodycznych dla doradców zawodowych w ramach projektu Transfer know-how z poradnictwa zawodowego dla młodzieży” realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego dla doradców zawodowych, pedagogów i psychologów z Polski, Norwegii, Ukrainy i Białorusi. Autorka i współautorka programów komputerowych i gier z zakresu poradnictwa zawodowego. Przez 11 lat była pracownikiem Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy OHP, najpierw na stanowisku doradcy zawodowego, a następnie na stanowisku kierownika zespołu ds. rynku pracy. Zdobyła wiedzę i doświadczenie w dziedzinie działalności społecznej, mając bezpośredni kontakt nie tylko z instytucjami pomocowymi, ale także z osobami posiadającymi trudności z wejściem na rynek pracy, zagrożonymi wykluczeniem społecznym, czy wreszcie z osadzonymi w zakładach karnych i ośrodkach wychowawczych. Uwieńczeniem pracy zawodowej w instytucajch administracji samorządowych było stanowisko Naczelnika Wydziału Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Lublinie, gdzie w imieniu organu prowadzącego nadzorowała pracę szkół i placówek pomocy społecznej w Powiecie Lubelskim. Dr Katarzyna Nowosad od 2012 roku współpracuje z Wydziałem Pedagogiki i Psychologii UMCS, prowadząc dla studentów liczne zajęcia o tematyce związanej z pedagogiką społeczną, pedagogiką pracy, pracą socjalną, poradnictwem zawodowym, zarządzaniem w pomocy społecznej, czy też fakultety z zakresu kompetencji społecznych, traint the trainers i wstępnej orientacji zawodowej. W roku 2016 obroniła pracę doktorską pt.: "Wartość pracy w zyciu osób migrujacych zarobkowo a sytuacja na rynku pracy".


Działalność naukowa

Aktualna tematyka badawcza

pedagogika społeczna, pedagogika pracy, rynek pracy, rozwój zawodowy, kariera zawodowa.

Najważniejsze publikacje:

- Artykuł pt. „Wartość pracy” opublikowany w Periodyku naukowym „Pedagogika i Psychologia” nr 40, 2013 na Ukrainie,

- Rozdział pt."Proactive approach presented by employed and unemployed. Comparative analysis" [w:]" Current research problems of Polish education "(red.) J. Wierzejskiej, R. Franczak  i O Karpenko, 2017,  

-Artykuł „Ocena sytuacji na rynku pracy przez osoby pracujące w kraju i za granicą w kontekście ich funkcjonowania zawodowego” [w:] Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio J – Paedagogia-Psychologia, nr tomu 32, nr zeszytu 4, 2019.

- współautorski rozdział pt.  „Zagrożenia w kreowaniu własnej kariery zawodowej postrzegane poprzez młodzież” [w:]  „Młodzież wobec współczesnych zagrożeń w życiu społecznym” (red.) Ryszard Bera, Stefan M. Kwiatkowski, 2019.

- Artykuł pt. "Valued aspects of work by labor migrants and employed on the Polish labor market" [w:] Labor et Educatio, 7 (2019), s. 259-279.

- artykuł pt. "The importance of work in the life value system of people working abroad" [w:]„Szkoła – Zawód – Praca” nr 19, Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2020, s.248-267.

- Rozdział pt. "Motywy emigracji zarobkowej Polaków a sytuacja na rynku pracy" [w:] Jednostka – Edukacja – Organizacja wobec przemian rynku pracy (red. Stefan M. Kwiatkowski, Magdalena Piorunek, Wyd. APS, Warszawa, 2020, s. 55-75.

- artykuł pt. "Zadowolenie z pracy osób zatrudnionych w zawodach pomocowych a ich poczucie stresu" [w:] Praca socjalna 2021; 36 (2)  s. 73-95.