Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Katarzyna Nowosad

dr Katarzyna Nowosad
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA PEDAGOGIKI PRACY I ANDRAGOGIKI
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze zimowym 2022/2023 odbywać się będą:


UWAGA, konsultacje w dn. 15.06.2023 r. odbędą się w trybie stacjonarnym w godz. 10.30 - 11.30


p. 2.08


- w trybie zdalnym w każdy czwartek o godz. 13.00 - 14.00  na kampusie (https://kampus.umcs.pl/course/view.php?id=22061) po uprzednim kontakcie mailowym:


katarzyna.nowosad2@mail.umcs.pl


oraz w trybie stacjonarnym we wtorki w godz. 9.30-10.30 w p. 2.08


 


 


 

Adres

Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS, Instytut Pedagogiki ul. Głęboka 43 w Lublinie
20-612 Lublin

O sobie

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów, a także wykładów dla osób uczących się, studentów i poszukujących pracy, a dodatkowo jako trener nauczycieli i psychologów z zakresu metod prowadzenia zajęć grupowych. W swoich zajęciach ze studentami kładzie nacisk na naukę przez doświadczenie.Współautorka „Materiałów metodycznych dla doradców zawodowych w ramach projektu Transfer know-how z poradnictwa zawodowego dla młodzieży” realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego dla doradców zawodowych, pedagogów i psychologów z Polski, Norwegii, Ukrainy i Białorusi. Autorka i współautorka programów komputerowych i gier z zakresu poradnictwa zawodowego. Przez 11 lat była pracownikiem Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy OHP, najpierw na stanowisku doradcy zawodowego, a następnie na stanowisku kierownika zespołu ds. rynku pracy. Zdobyła wiedzę i doświadczenie w dziedzinie działalności społecznej, mając bezpośredni kontakt nie tylko z instytucjami pomocowymi, ale także z osobami posiadającymi trudności z wejściem na rynek pracy, zagrożonymi wykluczeniem społecznym, czy wreszcie z osadzonymi w zakładach karnych i ośrodkach wychowawczych. Uwieńczeniem pracy zawodowej w instytucajch administracji samorządowych było stanowisko Naczelnika Wydziału Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Lublinie, gdzie w imieniu organu prowadzącego nadzorowała pracę szkół i placówek pomocy społecznej w Powiecie Lubelskim. Dr Katarzyna Nowosad od 2012 roku współpracuje z Wydziałem Pedagogiki i Psychologii UMCS, prowadząc dla studentów liczne zajęcia o tematyce związanej z pedagogiką społeczną, pedagogiką pracy, pracą socjalną, poradnictwem zawodowym, zarządzaniem w pomocy społecznej, czy też fakultety z zakresu kompetencji społecznych, traint the trainers i wstępnej orientacji zawodowej. W roku 2016 obroniła pracę doktorską pt.: "Wartość pracy w zyciu osób migrujacych zarobkowo a sytuacja na rynku pracy".


Działalność naukowa

Aktualna tematyka badawcza

patologie w środowisku pracy, pedagogika społeczna, pedagogika pracy, rynek pracy, rozwój zawodowy, kariera zawodowa.

Najważniejsze publikacje:

Monografia:

K. Nowosad, 2022,"Predyktory uzależnienia od pracy pracowników korporacji", Wyd. UMCS, Lublin.

 

Pozostałe publikacje:

K. Nowosad, 2013 „Wartość pracy” opublikowany w Periodyku naukowym „Pedagogika i Psychologia” nr 40, Ukraina,

K. Nowosad, 2017, "Proactive approach presented by employed and unemployed. Comparative analysis" [w:]" Current research problems of Polish education "(red.) J. Wierzejskiej, R. Franczak  i O Karpenko,  

K. Nowosad, 2019 „Ocena sytuacji na rynku pracy przez osoby pracujące w kraju i za granicą w kontekście ich funkcjonowania zawodowego” [w:] Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio J – Paedagogia-Psychologia, (red.) K.Nowosad, J. Wierzejska, nr tomu 32, nr zeszytu 4.

K.Nowosad, G. Sanecki, J. Wierzejska, 2019, „Zagrożenia w kreowaniu własnej kariery zawodowej postrzegane poprzez młodzież” [w:]  „Młodzież wobec współczesnych zagrożeń w życiu społecznym” (red.) Ryszard Bera, Stefan M. Kwiatkowski, Lublin 2019.

K. Nowosad, 2019, "Valued aspects of work by labor migrants and employed on the Polish labor market" [w:] Labor et Educatio, t. 7, s. 259-279.

K. Nowosad, 2020, "The importance of work in the life value system of people working abroad" [w:]„Szkoła – Zawód – Praca” nr 19, Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, s.248-267.

K. Nowosad, 2020, "Motywy emigracji zarobkowej Polaków a sytuacja na rynku pracy" [w:] Jednostka – Edukacja – Organizacja wobec przemian rynku pracy (red. Stefan M. Kwiatkowski, Magdalena Piorunek, Wyd. APS, Warszawa, s. 55-75.

K. Nowosad, 2021, "Zadowolenie z pracy osób zatrudnionych w zawodach pomocowych a ich poczucie stresu" [w:] Praca socjalna 2021; 36 (2)  s. 73-95.

K. Nowosad, 2021, „Wypalenie zawodowe funkcjonariuszy policji a ich samoocena” [w:] Resocjalizacja Polska 21/2021; s. 247–266.

K. Nowosad, 2021, "Rola wsparcia społecznego w radzeniu sobie ze stresem funkcjonariuszy policji" [w:] "Wspieranie jednostek i grup w różnych wymiarach życia społecznego" (red.) Magdalena Piorunek, Joanna Nawój - Połoczańska, Agnieszka Skowrońska - Pućka, Poznań, s. 351 - 370.

K. Nowosad, 2021, "Rozwój zawodowy pracowników socjalnych a ich oczekiwania zawodowe" [w:] Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio J – Paedagogia-Psychologia (red.) K. Nowosad,  nr tomu 34, nr zeszytu 4, s. 99-123.

K. Nowosad, 2022, "Life and professional plans of academic youth graduating in a pandemic" [w:] Labor et Educatio, nr 10, Wyd. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, s. 113-123.

K. Nowosad, 2022, "IX Polsko - Ukraińskie/Ukraińsko - Polskie Forum Naukowe Drogi i bezdroża w okresie pandemii" [w:] Szkoła - Zawód - Praca, nr 24, Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, s. 474 - 476.