Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Agnieszka Goral

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA JĘZYKOZNAWSTWA SŁOWIAŃSKIEGO
Telefon
81 537 26 67
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w sesji zimowej 2022/2023 (Gab. 430, Wydział Filologiczny):


środa, godz. 11.00-12.00


piątek, godz. 10.00-11.00 (on-line) - proszę o wcześniejszy kontakt


 


Konsultacje w semestrze letnim 2022/23 (Gab. 430, Wydział Filologiczny)


środa, gdz. 11.15-12.15


piątek, godz. 10.00-11.00 (on-line - proszę o wcześniejszy kontakt)


 


 


 


 

Adres

Plac M. Curie-Skłodowskiej 4a
20-031 Lublin

O sobie

Dr Agnieszka Goral ukończyła filologię białoruską (magisterium 1999, UMCS), filologię ukraińską (magisterium 2002, UMCS) oraz filologię polską (magisterium 2003, UMCS). Absolwentka studium podyplomowego na kierunku informatyka (KUL). Tłumacz języka białoruskiego, ukraińskiego i rosyjskiego. Autorka dwóch monografii oraz ponad 70 publikacji (artykułów naukowych, recenzji, sprawozdań z konferencji naukowych, not o książkach, materiałów publicystycznych, przekładów). Sekretarz rocznika naukowego "Studia Białorutenistyczne". Lektor języka polskiego jako obcego.

Rozprawa doktorska (UMCS) - 2011 r.

Od 1.10.2012 roku na stanowisku adiunkta.

Specjalność naukowa: językoznawstwo słowiańskie

Dziedziny badań: współczesne języki słowiańskie (słowotwórstwo, leksykologia), gramatyka kontrastywna języków słowiańskich


Działalność naukowa

Monografie

Agnieszka Goral, Polsko-wschodniosłowiańskie pogranicze językowe w badaniach profesora Michała Sajewicza, Wydawnictwo KUL, Lublin 2022, ss. 160.

Agnieszka Goral, Derywacja sufiksalna osobowych nazw subiektów czynności w języku białoruskim, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013, ss. 200.

 

Pełny wykaz publikacji jest dostępny na stronie

https://orcid.org/0000-0003-1622-970X