Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Sergiusz Kuczyński

O sobie

Wykładowca i szkoleniowiec w zakresie logistyki międzynarodowej i handlu zagranicznego.

Ukończył studia doktoranckie w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych Wydziału Politologii UMCS w Lublinie, gdzie napisał rozprawę doktorską pod tytułem „Polska dyplomacja gospodarcza na początku XXI wieku”.  

Współpracownik PARP, ekspert Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ds. Internacjonalizacji MŚP.

Praktyk biznesu z wieloletnim doświadczeniem. Pracował m.in. w dziale eksportu Firmy Cukierniczej Solidarność, Intrall Polska, dziale logistyki i zaopatrzenia firmy Cormay, Makrochem. Pełnił funkcję Prezesa Zarządu Europejskiej Grupy Wermikulitowej Sp. z o.o. 

Wykładowca i kierownik merytoryczny studiów podyplomowych "Innowacyjne zarządzanie produkcją".

Posiada certyfikat Europejskiego Zrzeszenia Logistyków (ELA) na poziomie European Senior Logistician (ESLog). 

Członek Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki i Zakupów (PSML) aktywnie angażujący się w realizację projektu Kolej na Polskę związanego z inicjatywą Pasa i Szlaku (BRI).

Opiekun akademicki programu Top Young 100 na UMCS.