Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Ilona Dąbrowska

dr Ilona Dąbrowska
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA DZIENNIKARSTWA
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

w semestrze letnim 2019/20:


 • poniedziałek 14:30 - 16:00, pokój 105
  (
  co tydzień)

 • środa 16:05 - 17:40, pokój 105
  (co dwa tygodnie, od: 4.03.2020)

Zachęcam do kontaktu mailowego:
i.dabrowska@poczta.umcs.lublin.pl
Office hours in the summer semester 2019/20: • Monday 14:30 - 16:00, room 105
  (weekly)

 • Wednesday 16:05 - 17:35, room 105
  (every two weeks, from: 26/03/2020)
I encourage to contact me by email:
i.dabrowska@poczta.umcs.lublin.pl

O sobie

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o mediach, zajmuje się mediami społecznościowymi, produkcją medialną, dziennikarstwem internetowym, e-komunikacją oraz jej społecznymi i kulturowymi implikacjami. Adiunkt w Instytucie Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 

Zajęcia prowadzone na kierunkach: dziennikarstwo i komunikacja społeczne, produkcja medialna, społeczeństwo cyfrowe. Prowadzone przedmioty: technologia produkcji medialnej, pracownia audiowizualna, edycja i montaż, grafika komputerowa, zarządzanie mediami społecznościowymi, infografika w komunikacji, marketing w sieci, personal branding, infobrokering.

Redaktor naczelna magazynu #KULTURALNIE wydawanego przez Akademickie Centrum Kultury "Chatka Żaka" UMCS,
Ekspertka Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,
Przewodnicząca Rady Fundacji Lubelskiego Inkubatora Przedsiębiorczości,
Członkini Rady Nadzorczej Instytutu Badawczo-Rozwojowego Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego,
Członkini Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.


Działalność naukowa

Publikacje:

„Media społecznościowe w trzecim sektorze”, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2019.

„Badanie aktywności internautów w mediach społecznościowych”, Lublin [w:] I. Hofman, D. Kępa – Figura (red.), Współczesne media, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2019.

„Inno-broker. Teoria i praktyka”, Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A., Lublin 2015. 

„Politycy w serwisach społecznościowych w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego” [w:] A. Łukasik-Turecka (red.), Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce w 2014 roku, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014.

„Polscy politycy w serwisach społecznościowych”, Lublin, [w:] M. Adamik-Szysiak (red.), Media i polityka. Relacje i współzależności, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014.

„Szafiarki – blogerki, stylistki, celebrytki” [w:] M. Pataj (red.), (Nie) obecność kobiet w przestrzeni publicznej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014.

„Potęga klikania. Media społecznościowe w kontekście konwergencji mediów”, [w:] D. Rott, M. Kaczmarczyk (red.), Problemy konwergencji mediów, Wydawnictwo Verbum, Praga – Sosnowiec 2013.

„Celebryta osobowość, autorytet we współczesnych polskich programach telewizyjnych” [w:] I. Hofman, D. Kępa – Figura (red.), Współczesne media. Język mediów, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013.

„Zarządzanie mediami w dobie konwergencji”  [w:] D. Rott, M. Kaczmarczyk (red.) Media w gospodarce i społeczeństwie. Wyzwania ery konwergencji, Wydawnictwo AWR Edytor, Praga – Sosnowiec 2012.

„O animatorach i menedżerach kultury” [w:] J. Leska – Ślęzak (red.), Cywilizacja i polityka, tom 9, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011.