Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Adam Głaz

dr hab. Adam Głaz
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA JĘZYKOZNAWSTWA ANGIELSKIEGO I OGÓLNEGO
Funkcje
Kierownik Studiów Doktoranckich
Telefon
81 537 26 22
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
http://serwisy.umcs.lublin.pl/adam.glaz
https://umcs-pl.academia.edu/AdamGłaz
Konsultacje

Konsultacje w semestrze 2 roku 2020/2021 // Office hours in sem 2, 2020/2021:


Poniedziałek/Monday 13.00-14.00 and Czwartek/Thursday 9.40-10.40


Audio/video/chat: Teams


dobrze (ale niekoniecznie) wcześniej ustalić e-mailowo / it'd be good (but not necessary) to let me know beforehand via e-mail: adam.glaz@umcs.eu


 


 


 


 


 

Adres

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a
20-031 Lublin

Działalność naukowa

semantyka kognitywna, punkt widzenia w języku i w językoznawstwie, językoznawstwo kulturowe, językowy obraz świata (zwłaszcza w perspektywnie porównawczej i w kontekście przekładu)

Najważniejsze publikacje (pełna lista pod adresem http://serwisy.umcs.lublin.pl/adam.glaz/):

Głaz, Adam. 2021. Longing for an Olga that belongs in English: A Nobel Prize laureate's micro-narratives. Perspectives. Studies in Translation Theory and Practice. doi: 10.1080/0907676X.2021.1939742 [link do pobrania: https://www.tandfonline.com/eprint/RTEKRUFQXN6BZYUHIXPD/full?target=10.1080/0907676X.2021.1939742

Głaz, Adam. 2021. In and out of Africa in journalism and literary discourse. Journal of Postcolonial Linguistics 5: 118-134. [https://iacpl.net/jopol/issues/journal-of-postcolonial-linguistics-52021/in-and-out-of-africa-in-journalism-and-literary-discourse/]

Głaz, Adam i Anastazja Trofymczuk. 2020. Voice and viewpoint in journalistic narratives. Language Sciences 80: 1-10. https://doi.org/10.1016/j.langsci.2020.101274

Głaz, Adam (red.) 2019. Languages-Cultures-Worldviews. Focus on Translation. Cham: Palgrave Macmillan.

Głaz, Adam. 2018. Lubelska etnolingwistyka kognitywna a anglojęzyczna lingwistyka kulturowa. Wybrane problemy. Etnolingwistyka 30: 231–257. [wersja angielska: 2019. Cognitive ethnolinguistics from Lublin and Cultural Linguistics in the English-speaking context. Etnolingwistyka 30: 229-254.) https://doi.org/10.17951/et.2018.30.231

Głaz, Adam. 2017. Beyond metaphorisation and myth-making: Tertium datur for language and culture. [w:] Advances in Cultural Linguistics, red. Farzad Sharifian. 289-305. Singapore: Springer.

Głaz, Adam. 2017. The linguistic sign: Metonymy and virtuality. Linguistik Online 80(1): 51-70. https://doi.org/10.13092/lo.80.3565

Głaz, Adam. 2017. Promoting dialogue: Two traditions in language and culture research. [w:] Across Borders 6: The West Looks East, ed. Joanna Ziobro-Strzępek and Władysław Chłopicki. 41-58. Krosno: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia.

Głaz, Adam. 2017. Worldview as cultural cognitionLaMiCuS 1: 34-50.

Łozowski, Przemysław i Adam Głaz (red.) 2017. Route 66: From Deep Structures to Surface Meanings. A Festschrift for Henryk Kardela on His 66th Birthday. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Głaz, Adam. 2016. Virtual lexicogrammar. [w:] Studies in Lexicogrammar. Theory and Applications, red. Grzegorz Drożdż. (Human Cognitive Processing 54.) 75-91. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. https://doi.org/10.1075/hcp.54.04gla

Głaz, Adam. 2016. Vulnerable values: The Polish dom 'house, home' in English translation. [w:] Translating Values. Evaluative Concepts in Translation, red. Piotr Blumczynski i John Gillespie. (Palgrave Studies in Translating and Interpreting.) 279-302. London: Palgrave Macmillan.

Langacker, Ronald W. 2016. Nominal Structure in Cognitive Grammar. The Lublin Lectures. Red. Adam Głaz, Hubert Kowalewski, i Przemysław Łozowski. (Transkrypcja wykładów: Anna Wyrwa, Ewelina Prażmo, Ziemowit Janiak, Przemysław Terejko, Katarzyna Stadnik, Angelina Rusinek, Hubert Kowalewski i Konrad Żyśko.) Lublin: Maria Curie-Skłodowska University Press.

Głaz, Adam. 2015. Reversals and paradoxes: China Mieville's anti-language. Extrapolation 56 (3): 335-352. https://doi.org/10.3828/extr.2015.18

Głaz, Adam. 2014. Articles revisited: A view from Extended Vantage Theory. [w:] Wrestling with Words and Meanings: Essays in Honour of Keith Allan, red. Kate Burridge i Réka Benczes. 335-358. Clayton, Victoria: Monash University Publishing.

Głaz, Adam. 2014. Rorschach, we have a problem! The linguistics of first contact in Peter Watts's Blindsight and Stanisław Lem's His Master's VoiceScience Fiction Studies 123 (41(2)): 364-391.

Głaz, Adam and Katarzyna Prorok. 2014. Of triangles, trapeziums and ethnolinguists: The linguistic worldview revisited. [w:] From Conceptual Metaphor Theory to Cognitive Ethnolinguistics: Patterns of Imagery in Language, red. Marek Kuźniak, Agnieszka Libura, and Michał Szawerna (Studies in Language, Culture and Society 3.) 207-228. Frankfurt am Main: Peter Lang.

Głaz, Adam, David S. Danaher i Przemysław Łozowski (red.) 2013. The Linguistic Worldview. Ethnolinguistics, Cognition, and Culture. London: Versita (De Gruyter).

Głaz, Adam. 2013. Prostowanie zwierciadła. Przyczynek do (jeszcze?) niezaistniałej dyskusji nt. kondycji lubelskiej etnolingwistyki. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego LXIX: 139-151.

Głaz, Adam. 2013. Vantage Theory as a model of categorization. [w:] Vantage Theory: A View on Language, Cognition and Categorization, red. Adam Głaz, Marnie L. Moist i Elena Tribushinina. 249-292. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Głaz, Adam. 2013. Vantage Theory of color. [w:] Encyclopedia of Color Science and Technology, red. Ronnier Luo, wyd. 1. Berlin and Heidelberg: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-27851-8

Głaz, Adam. 2012. Extended Vantage Theory in Linguistic Application. The Case of the English Articles. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Language Sciences. Numer specjalny 32(2), 2010: Vantage Theory: Developments and Extensions. Red. Adam Głaz i Keith Allan.

Głaz, Adam i Keith Allan. 2010. Vantage Theory: Developments and extensions. Introduction. Language Sciences. Special Issue: Vantage Theory: Developments and Extensions 32 (2): 151-157. http://dx.doi.org/10.1016/j.langsci.2009.10.001

Głaz, Adam. 2010. Candidates construct vantages. [w:] Meaning, Form, and Body, red. Vera Tobin, Fey Parrill i Mark Turner. 61-82. Stanford, CA: CSLI Publications.

Głaz, Adam. 2009. Cognition, categorization and language: Cognitive grammar meets Vantage TheoryRice Working Papers in Linguistics 1: 242-259.

Głaz, Adam. 2009. The father and the son: Vantages in Bruce Springsteen's lyrics. [w:] Studies in Language and Cognition, red. Jordan Zlatev, Mats Andren, Marlene Johansson-Falck i Carita Lundmark. 334-346. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Głaz, Adam. 2006. Beyond colour: Modelling language in colour-like ways. [w:] Progress in Colour Studies. Vol. I. Language and Culture, red. Carole P. Biggam i Christian J. Kay. 73-87. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Głaz, Adam. 2006. The self in time: Reversing the irreversible in Martin Amis's Time's Arrow. Journal of Literary Semantics 35(2): 105-122. https://doi.org/10.1515/JLS.2006.006

Głaz, Adam. 2004. Of time and men: Conceptualizer-time relationship in Martin Amis's Time's Arrow. [w:] Imagery in Language. Festschrift in Honour of Professor Ronald W. Langacker, red. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk i Alina Kwiatkowska. 733-743. (Łódź Studies in Language 10.) Frankfurt am Main: Peter Lang.

Głaz, Adam. 2002. Speakers' choices: Seeing things from a perspective. [w:] Cognitive Linguistics Today, red. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk i Kamila Turewicz. (Łódź Studies in Language 6.) 287-303. Frankfurt am Main: Peter Lang.

Głaz, Adam. 2002. The Dynamics of Meaning. Explorations in the Conceptual Domain of EARTH. (PASE Studies and Monographs 9.) Lublin: Maria Curie-Skłodowska University Press.

Głaz, Adam. 2000. Tensions within and around a lexical category: Earth and related Items. [w:] LACUS Forum XXVI. The Lexicon, red. Allan K. Melby i Arle R. Lommel, 267-280. Fullerton, CA: The Linguistic Association of Canada and the United States.

Filar, Dorota i Adam Głaz. 1996. Obraz ręki w języku polskim i angielskim. [w:] Językowa kategoryzacja świata, red. Renata Grzegorczykowa i Anna Pajdzińska. (Czerwona Seria 8.) 199-220. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Najważniejsze przekłady

Bartmiński, Jerzy. 2009. Aspects of Cognitive Ethnolinguistics. Edited by Jörg Zinken. (Advances in Cognitive Linguistics.) London and Oakville, CT: Equinox. (paperback 2012: Sheffield and Oakville, CT: Equinox.)

Wierzbicka, Anna. 2006. Semantyka. Jednostki elementarne i uniwersalne. Tłum. Adam Głaz, Ryszard Tokarski i Krzysztof Korżyk. Lublin: Wydawnictwo UMCS.