Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Adam Głaz

dr hab. Adam Głaz
Stanowisko
profesor nadzwyczajny UMCS
Jednostki
INSTYTUT ANGLISTYKI, ZAKŁAD JĘZYKOZNAWSTWA KULTUROWEGO
Funkcje
Kierownik Studiów Doktoranckich, Kierownik Zakładu, Z-ca Dyrektora Instytutu
Telefon
81 537 26 22
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
http://serwisy.umcs.lublin.pl/adam.glaz
https://umcs-pl.academia.edu/AdamGłaz
Konsultacje

2018/2019, Semestr 2:


Mon/pon  11.00-12.00 (pokój 522)


Tue/wt 12.00-13.00 (pokój 535)


Wed/śr 12.00-13.00 (pokój 535 lub 522)


 


 


 

Adres

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a
20-031 Lublin

Działalność naukowa

semantyka kognitywna, językoznawstwo kulturowe, językowy obraz świata (zwłaszcza w perspektywnie porównawczej i w kontekście przekładu)