Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Adam Głaz

dr hab. Adam Głaz
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA JĘZYKOZNAWSTWA ANGIELSKIEGO I OGÓLNEGO
Funkcje
Kierownik Studiów Doktoranckich
Telefon
81 537 26 22
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
http://serwisy.umcs.lublin.pl/adam.glaz
https://umcs-pl.academia.edu/AdamGłaz
Konsultacje

2019/2020, Semestr 1:


Pokój/room 535


Tue/wt 11.20-12.50


Fri/piątek 9.00-10.00


 


 


 

Adres

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a
20-031 Lublin

Działalność naukowa

semantyka kognitywna, językoznawstwo kulturowe, językowy obraz świata (zwłaszcza w perspektywnie porównawczej i w kontekście przekładu)