Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Agnieszka Gładysz-Płaska

dr hab. Agnieszka Gładysz-Płaska
Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
KATEDRA CHEMII NIEORGANICZNEJ
Telefon
48815375727
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

2022/2023: poniedziałek 8:00 – 10:00, pok. 13/15A, „Mała Chemia”


 


 

Adres

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 2, 20-031 Lublin

O sobie

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

Sorpcja jonów toksycznych na sorbentach pochodzenia naturalnego oraz ochrona środowiska.

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE:

1. Grant indywidualny Prorektora UMCS ds. Nauki, 2008 r.;

2. Grant NCN Miniatura 1 2017/01/X/ST4/01939 , 10.02.2018 – 09.02.2019 r.

 

ORCID 0000-0002-0560-4925

 

Wybrane publikacje:

1. A. Gładysz-Płaska, M. Majdan, S. Pikus, Adsorption of lanthanides on mordenite from nitrate medium, Journal of Colloid and Interface Science 317 (2008), 409 -423;

2. A. Gładysz-Płaska, M. Majdan, Metody usuwania jonów Cr(VI) i Cr(III) z roztworów wodnych z wykorzystaniem naturalnych sorbentów”, Przemysł Chemiczny 89(8), (2010), 1053-1060;

3. A. Gładysz-Płaska, M. Majdan, D. Sternik, S.Pikus, E.Zięba, Sorptive and thermal properties of red clay in relation to Cr(VI), Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 101 (2010) 775-778;

4. A. Gładysz-Płaska, M. Majdan, W. Ferenc, J. Sarzyński,Comparison of covalency in the lanthanide chloride and nitrate complexes based on the adsorption data on zeolite Y, Journal of Molecular Structure 1006 (2011) 469-474;

5. A. Gładysz-Płaska, M. Majdan, S. Pikus, D. Sternik, Simultaneous adsorption of chromium(VI) and phenol on natural red clay modified by HDTMA, Chemical Engineering Journal 179 (2012) 140-150;

6. A. Gładysz-Płaska, M. Majdan, E. Grabias, Adsorption of La, Eu and Lu on raw and modified red clay, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 301/1 (2014) 33-40;.

7. T. M. Budnyak, A. V. Strizhak, A. Gładysz-Płaska, D. Sternik, I. V. Komarov, D. Kołodyńska, M. Majdan, V. А. Tertykh, Silica with immobilized phosphinic acid-derivative for uranium extraction, Journal of Hazardous Materials, 314 (2016) 326 – 340;

8. A. Gładysz-Płaska, A. Oszczak, L. Fuks, M. Majdan,  New effective method for removal of the trivalent Am-241 ions from the drinking water, Polish Journal of Environmental Studies, 25/6 (2016) 1-10.

9. A. Gładysz–Płaska, A. Lipke, B. Tarasiuk, M. Makarska-Białokoz, M. Majdan, Naphthalene sorption on red clay and halloysite modified by quaternary-ammonium salts, Adsorption Science and Technology 35/5–6 (2017) 464–472.

 10. A. Gładysz–Płaska, Application of modified clay for removal of phenol and phosphate(V) ions from aqueous solutions, Adsorption Science and Technology 35/7–8 (2017) 692–699.

 11. A. Gładysz–Płaska, A. Lipke, D. Sternik, M. Trytek, M. Majdan, Spectroscopic, thermal and equilibrium characterization of U(VI) ions sorption on inulin in the presence of phosphates, Journal of Molecular Structure 1166 (2018) 169–182.

 12. A. Gładysz–Płaska, M. Majdan, B. Tarasiuk, D. Sternik, E. Grabias, The use of  halloysite functionalized with isothiouronium salts as an organic/inorganic hybrid adsorbent for uranium(VI) ions removal, Journal of Hazardous Materials 354 (2018) 133–144.

 13. T. M. Budnyak, A. Gładysz–Płaska, A.V. Strizhak, D. Sternik, I.V. Komarov, M. Majdan, V.А. Tertykh, Imidazole-2yl-phosphonic acid derivative grafted onto mesoporous silica surface as a novel highly effective sorbent for uranium(VI) ions extraction, ACS Applied Materials and Interfaces 10/7 (2018) 6681–6693.