Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Urszula Olejnik

dr Urszula Olejnik
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA PEDEUTOLOGII I EDUKACJI ZDROWOTNEJ
Telefon
81 5376321
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 


 


Szanowni Państwo,


 


W związku z zaistniałą sytuacją epidemii konsultacje będą odbywały się w formie komunikacji zdalnej, z wykorzystaniem:


 


- służbowej poczty elektronicznej,


- systemu USOS - usosweb.umcs.pl,


- Wirtualnego Kampusu UMCS - kampus.umcs.pl,


- Microsofft Teams.

Adres

ul. Narutowicza 12, pokój 69C
20-004 Lublin

O sobie

Podejmowana tematyka badawcza:

 • postawy wobec osób z niepełnosprawnością
 • rozwój motoryczny i aktywność fizyczna dzieci z autyzmem
 • funkcjonowanie rodzin z dziećmi z wybiórczością pokarmową
 • style poczucia humoru

Uczestnictwo w projekcie badawczym/dydaktycznym:

 • Projekt badawczy Szkolne samopoczucie uczniów i nauczycieli w kontekście zadań przyszłościowych, realizowanym przez pracowników Katedry Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej pod kierunkiem dr hab. Izabelli Łukasik, prof. uczelni.
 • Projekt dydaktyczny Nauczyciel na miarę XXI wieku realizowanym na Wydziale Humanistycznym UMCS. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Okres realizacji Projektu: od 01.02.2019 r. – 30.11.2022 r. W ramach Projektu zaplanowano opracowanie i modyfikację programów kształcenia nauczycieli na studiach I i II stopnia na kierunkach ze specjalnością nauczycielską na Wydziale Humanistycznym oraz wdrożenie zmodyfikowanych programów na II stopniu specjalności nauczycielskiej na kierunkach filologia polska, historia, romanistyka, hispanistyka, lingwistyka stosowana. 

 

Nagrody i wyróżnienia:

 • Wyróżnienie w XIV edycji ogólnopolskiego konkursu „Otwarte Drzwi” organizowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na najlepszą pracę doktorską (2017 r),
 • Wyróżnienie w konkursie na Najlepszego Wykładowcę Akademickiego 2017/2018 orgaznizowanym przez Radę Wydziałową Samorządu Studentów Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie.

Działalność naukowa

Najważniejsze publikacje:

 1. Postawy zdystansowania i tolerancyjności a zasoby osobiste młodzieży słabowidzącej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Lublin 2018 r.
 2. Aktywność fizyczna i rozwój motoryczny dzieci z autyzmem wyzwaniem dla teorii i praktyki edukacyjnej, [w:]  Grabowiec A., Bochniarz A., Lubelski Rocznik Pedagogiczny, Vol 37, No 4 (2018), 2018, s. 35-48.
 3. Style poczucia humoru nauczycieli według modelu Roda Martina. Badania pilotażowe, [w:]  I. Łukasik, A. Grabowiec, U. Olejnik (red.) Lubelski Rocznik Pedagogiczny, Vol. 38, No.3 , s. 253-267.