Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Barbara Gawdzik

prof. dr hab. Barbara Gawdzik
Stanowisko
profesor
Jednostki
KATEDRA CHEMII POLIMERÓW
Funkcje
Kierownik Katedry
Telefon
+48 81 524 22 51 w. 113
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
www.polimery.umcs.lublin.pl
Konsultacje

Poniedziałek 8.00-10.00

O sobie

Bezpośrednio po ukończeniu studiów (1978 r) zatrudniona w Instytucie Chemii UMCS  początkowo na etacie pracownika technicznego a od 1982 r. na etacie asystenta naukowo-dydaktycznego. Doktorat pod kierunkiem prof. dr hab. dr h.c. Andrzeja Waksmundzkiego  (1986 r.), habilitacja (1993 r.), tytuł profesora ( styczeń 2004 r.). Od 2006 r.  kierownik Zakładu Chemii  Polimerów (obecnie Katedra Chemii Polimerów).

 

Specjalizuje się w chemii polimerów.

Problematyka badawcza dotyczy syntezy i badania właściwości polimerów, modyfikacji chemicznej i termicznej znanych polimerów oraz otrzymywania nowych polimerów, zastosowaniu metod chromatograficznych w analizie związków organicznych pochodzenia syntetycznego i naturalnego.

W dorobku naukowym ma ponad 150 artykułów naukowych opublikowanych w języku angielskim w czasopismach z Listy Filadelfijskiej, 27 patentów krajowych, 1 międzynarodowy i ponad 200 wystąpień konferencyjnych na konferencjach krajowych i zagranicznych.

Jest członkiem komitetów redakcyjnych czasopism: Materials i Journal of Chemistry i edytorem wielu numerów specjalnych. 


Działalność naukowa