Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Barbara Gawda

prof. dr hab. Barbara Gawda
Stanowisko
profesor
Jednostki
KATEDRA PSYCHOLOGII EMOCJI I OSOBOWOŚCI
Funkcje
Kierownik Katedry
Telefon
537-60-95
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 


urlop wypoczynkowy do końca sierpnia 2021


konsultacje online, link: https://kampus.umcs.pl/course/view/php?id=9844


Proszę wcześniej przesłać wiadomość na adres mailowy.

Adres

ul. Głęboka 45, budynek B
20-612 Lublin

O sobie

W Instytucie Psychologii UMCS od roku 1992

Specjalność naukowa: psychologia emocji i motywacji, osobowości

Zainteresowania naukowe:

 • psychologia narracyjna,
 • reprezentacje poznawcze emocji, pojęcia emocjonalne
 • psychopatologia, w szczególności emocji i osobowości,
 • psychologia sądowa; ekspertyza dokumentów,
 • problematyka ekspresji, twórczości, projekcji,

 

Granty:

Grant Narodowego Centrum Nauki w latach 2012-2015 pt. "Afektywne, poznawcze i neuronalne mechanizmy fluencji werbalnej" (funkcja: kierownik grantu).

Monografie:

 1. Gawda, B., Kosacka, K. i Banaszkiewicz, P. (2020). Psychologia emocji pokolenia digital natives. Lublin: UMCS. 
 2. Gawda, B. (2019). The psychology of handwriting. New York: Nova Science Publisher Inc.
 3. Gawda, B. (2018). Psychologia pisma. Poznawcza teoria związku psychika-pismo. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 4. Gawda, B. (2017). Sruktura pojęć emocjonalnych. Wykorzystanie technik fluencji werbalnej. Lublin: UMCS.
 5. Gawda, B. (2011). Skrypty miłości, nienawiści i lęku u osób antyspołecznych. Warszawa: Difin.
 6. Szepietowska, E.M. i Gawda, B. (2011). Ścieżkami fluencji werbalnej. Lublin: UMCS.
 7. Gawda, B. (2007). Ekspresja pojęć afektywnych w narracjach osób z osobowością antyspołeczną. Lublin: UMCS.
 8. Gawda, B. (red.)(2006). Grafizm jako forma ekspresji. Lublin: UMCS.
 9. Gawda, B. (2000). Pismo a osobowość czlowieka. Lublin: UMCS.
 10. Gawda, B. (1999). Psychologiczna analiza pisma. Lublin: UMCS.

Najnowsze publikacje:

 1. Gawda B. (2021). Density parameters of handwriting in schizophrenia and affective disorders assessed using the Raygraf computer software. In: Lladós J., Lopresti D., Uchida S. (Eds.): ICDAR 2021 International Conference on Document Analysis and Recognition, LNCS vol. 12823, pp. 380-394. Springer Nature Switzerland. doi.org/10.1007/978-3-030-86334-0_25.

Artykuły w czasopismach wyróżnionych w JCR:

 1. Gawda, B., & Czubak, K. (2021). Trait anxiety not acting as mediator in relationship between attachment and Cluster B personality disorders in criminal offenders. Current Psychology, 40(3), 1323-1335. doi: 10.1007/s12144-018-0063-9.
 2. Gawda, B. (2020). The structure of lay-concepts within the fear spectrum revealed using emotional verbal fluency. Current Psychology, OnlineFirst, doi: org/10.1007/s12144-020-00809-x.
 3. Gawda, B. (2019). The computational analyses of handwriting in individuals with psychopathic personality disorder. PLoS ONE, 14(12), e0225182, doi:10.1371/journal.pone.0225182.
 4. Gawda, B. (2019). The structure of the concepts related to love spectrum. Emotional verbal fluency technique application, initial psychometrics, and its validation. Journal of Psycholinguistic Research, 48(6), 1339-1361. doi: 10.1007/s10936-019-09661-y.
 5. Gawda, B. (2019). The neurobiological mechanism of emotions and behavior in personality disorders. NeuroQuantology, 17(6), 30-31. doi: 10.14704/nq.1019.17.06.2354.
 6. Gawda, B. (2017). Fear attachment as a predictor for mental inflexibility. Hypothesis on neural bases. NeuroQuantology, 15(4), 93-100. doi: 0.14704/nq.2017.15.4.1081.
 7. Gawda, B., & Czubak K. (2017).Prevalence of personality disorders in a general population among men and women. Psychological Reports, 120(3), 503-519, doi: 10.1177/0033294117692807.
 8. Gawda, B., Szepietowska, E., Soluch, P., & Wolak, T. (2017). Valence of affective verbal fluency: fMRI studies on neural organization of emotional concepts Joy and Fear. Journal of Psycholinguistic Research, 46(3), 731-746, doi: 10.1007/s109336-016-9462-y.
 9. Gawda, B., Bernacka, R., & Gawda, A. (2016). The neural mechanisms underlying personality disorders. NeuroQuantology, 14(2), 347-355. doi: 10.14704/nq.2016.14.2.948.
 10. Gawda, B. (2016). Type D personality associated with health and mental health problems: A comment on Lussier and Loas (2015). Psychological Reports, 118 (3), 1039-1043. doi: 10.1177/0033294116649156.
 11. Gawda, B. (2016). Dysfluent handwriting in schizophrenic outpatients. Perceptual & Motor Skills, 122 (2), 560-577.
 12. Gawda, B. & Szepietowska, E. (2016). Trait anxiety modulates brain activity during performance of verbal fluency tasks. Frontiers in Behavioral Neuroscience, 10, 10. doi: 10.3389/fnbeh.2016.00010.
 13. Gawda, B. (2015). Model of love, hate and anxiety scripts in psychopathic individuals. Frontiers in Psychology, 6, 1722. doi.org/10.3389/fpsyg.2015.01722.
 14. Gawda, B. (2013). Little evidence for the graphical markers of depression. Perceptual & Motor Skills, 117(1), 304-318.
 15. Gawda, B. (2013). The emotional lexicon od individuals diagnosed with antisocial personality disorder. Journal of Psycholinguistic Research, 42(6), 571-580. 
 16. Gawda, B. & Szepietowska, E.M. (2013). Affective and semantic verbal fluency: sex differences. Psychological Reports, 113(1), 246-256.
 17. Gawda, B. & Szepietowska, E. (2013). Impact of unconscious emotional schemata on verbal fluency - sex differences and neural mechanisms. NeuroQuantology, 11(3), 443-450.
 18. Gawda, B. (2012). Dysfunctional love in psychopathic criminals - the neural basis. NeuroQuantology, 10(4), 725-732.
 19. Gawda, B. (2012). Associations between anxiety and love scripts. Psychological Reports, 111(1), 293-303.
 20. Gawda, B. (2010). Syntax of emotional narratives of persons diagnosed with antisocial personality. Journal of Psycholinguistic Research, 39(4), 273-283.
 21. Gawda, B. (2008). Graphical analysis of handwriting of prisoners diagnosed with antisocial personality. Perceptual & Motor Skills, 107, 862-872.
 22. Gawda, B. (2008). Love scripts of persons with antisocial personality. Psychological Reports, 103, 371-380. 
 23. Gawda, B. (2008). Gender differences in verbal expression of love schema. Sex Roles, 58, 814-821.
 24. Gawda, B. (2007). Neuroticism, extraversion and paralinguistic expression. Psychological Reports, 100(3), 721-726.

Artykuły w czasopismach z listy ministerialnej:

 1. Gawda B. (1994). Diagnoza introwersji, ekstrawersji i neurotyzmu na podstawie pisma. Studia Psychologiczne, 32, 59-66.
 2. Gawda B., Tyszkiewicz, M. (2003). Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji w Chambèry (Francja) na temat „Metody projekcyjne – analiza kliniczna i psychopatologiczna”. Przegląd Psychologiczny, 46, 4, 463-467.
 3. Gawda B. (2005). Recenzja książki C.W. Domański i T. Lissowski „Arcymistrz z Lublina”. Annales UMCS, 18, 229-230.
 4. Gawda B. (2006). Narracyjna ekspresja miłości – analiza porównawcza kobiet i mężczyzn. Psychologia Rozwojowa, 11, 3, 59-69.
 5. Gawda B. (2007). Koncentracja na sobie w narracjach osób antyspołecznych. Studia Psychologiczne, 45, 4, 75-80.
 6. Gawda B. (2007). Cechy temperamentu w rysunku postaci ludzkiej. Przegląd Psychologiczny, 50, 4, 433-445.
 7. Gawda B. (2007). Lęk osobowościowy a bogactwo narracji o uczuciach – hipoteza o wpływie lęku na rozwój reprezentacji afektywnych. Psychologia Rozwojowa, 12, 4, 65-75.
 8. Gawda B. (2008), Skrypty miłości i nienawiści u osób antyspołecznych. Studia Psychologiczne, 47, 2, 47-52.
 9. Gawda B. (2008). Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji „Third Statistical Days at the University of Luxembourg”. Przegląd Psychologiczny, 51, 1, 99 -101.
 10. Gawda B. (2008). The analysis of farewell letters of suicidal persons. Bulletin de la Société des Sciences Médicales du Grand-Duché de Luxembourg, 1, 67-74.
 11. Szepietowska, E.M., Gawda, B. i Mroczek, M. (2009). Poczucie “mam na końcu języka”(TOT) a płeć. Pamięć a płeć – mechanizmy mózgowe. Studia Psychologiczne. 47, 4, 117-129.
 12. Gawda, B, (2010). Language of love and hate of persons diagnosed with antisocial personality. Bulletin de la Société des Sciences Médicales du Grand-Duché de Luxembourg, 1, 157-165.
 13. Gawda, B., Szepietowska, E.M. (2011). Fluencja werbalna i jej uwarunkowania. Psychologia-Etologia-Genetyka, 23, 63-90.
 14. Gawda, B. (2010). Analiza treści skryptów miłości i nienawiści u osób antyspołecznych. Studia Psychologica, 10, 103-124.
 15. Gawda, B. (2012). Young suicidal people – their emotional characteristics. Psychołogiczni Perpektywi. 20, 21-30. 
 16. Gawda, B. (2012). Diagnosis of hate schemas in prisoners with Antisocial Personality Disorder (ASPD). World Academy of Science, Engineering and technology, 66, 1087-1092.
 17. Gawda, B., Szepietowska, E.M. (2012). Nastrój depresyjny a fluencja werbalna. Psychologia-Etologia-Genetyka, 25, 25-40.
 18. Szepietowska, E.M., Gawda, B. (2012). Werbalna fluencja afektywna i narracje emocjonalne u osób z chorobą Alzheimera i demencją naczyniową. Psychogeriatria Polska, 9(1), 37-46.
 19. Gawda, B., Czubak. K. (2012). Style przywiązania a cechy zaburzeń osobowości. Studia Psychologica, 12, 2, 37-54.
 20. Szepietowska, E.M., Gawda, B. (2013). Metapamięć: jakie są uwarunkowania sądów o własnej pamięci? Badania pilotażowe. Psychologia-Etologia-Genetyka, 27, 41-58.
 21. Gawda, B. (2014). Lack of evidence for the assessment of personality traits using handwriting analysis. Polish Psychological Bulletin, 45(1), 73-79.
 22. Szepietowska E.M., Gawda, B. (2014). Mechanizmy neuronalne fluencji semantycznej na przykładzie kategorii ożywione i nieożywione: badania z zastosowaniem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego. Psychologia-Etologia-Genetyka, 30, 7-24.
 23. Szepietowska, E.M., Gawda, B. (2014). Fluencja czasownikowa i rzeczownikowa: mechanizmy neuronalne - badania z zastosowaniem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego. Neuropsychiatria i Neuropsychologia. 9 (3-4), 81-87.
 24. Gawda, B., Szepietowska, E.M. (2015). Treść pojęć Radość i Strach w okresie dorosłości - Fluencja werbalna jako narzędzie opisu pojęć emocjonalnych. Psychologia Rozwojowa, 20 (2), 57-72.
 25. Gawda B. (2015). Skrypty miłości u kobiet i mężczyzn. Studia Społeczne. 11(1), 91-97.
 26. Szepietowska, E.M., Gawda, B. (2016). Mechanizmy neuronalne fluencji semantycznej i literowej: badania z użyciem fMRI. Implikacje kliniczne. Polskie Forum Psychologiczne, 21(2), 170-187.
 27. Gawda, B., Bochyńska, K. (2016). Love in the multicultural world. Studia Społeczne, 2, 5-13.
 28. Łukasiewicz, K., Gawda, B. (2016). Personality predictors for the literary creativity in early adulthood. Annales UMCS, sectio J, 29(3), 119-133.
 29. Gawda, B. Kosacka, K. (2017). Obraz zaburzeń emocjonalnych w autonarracji K.R. Jamison. Zagadnienia Rodzajów Literackich, 60(3), 95-110.
 30. Gawda, B. (2017). Komponenty miłości według Sternberga w zaburzeniach osobowości. Studia Społeczne, 19(4), 5-12.
 31. Gawda, B. (2018). Cross-cultural studies on the prevalence of personality disorders. Current Issues in Personality Psychology, 6(4), 318-329. 
 32. Gawda, B. (2018). Dyskusja nad tezą o wzroście narcyzmu we współczesnych społeczeństwach. Człowiek i Społeczeństwo, XVL, 67-86.
 33. Gawda, B. (2018). Cechy zaburzeń osobowości a kontrola emocji negatywnych i regulacja nastroju. Annales UMCS sectio J, 31(3), 215-230.
 34. Gawda, B. (2018). Język emocji. Annales UMCS sectio J, 31(4), 9-15.
 35. Gawda, B. (2018). Struktura pojęcia 'nadzieja' i jego zróżnicowanie. Annales UMCS sectio J, 31(4), 65-81.
 36. Czubak, K. i Gawda, B. (2020). How personality disorder traits relate to experience of love in prisoners. Annales UMCS sectio J, 33(3), 67-81.
 37. Czubak, K. i Gawda, B. (2020). Występowanie zaburzeń osobowości wśród więźniów a ich resocjalizacja. Resocjalizacja Polska, 19, 259-272. doi: 10.22432/pjsr.2020.19.16.

Wybrane rozdziały w monografiach:

 1. Gawda, B. (2010). Hate and love scripts – common elements. In C.T. Lockhardt (Ed.), Psychology of Hate (s. 121-235). New York: Nova Science Publishers.
 2. Gawda, B. (2010). Negacje w narracjach o miłości osób antyspołecznych. W: M. Straś-Romanowska, B. Bartosz i M. Żurko (red.), Psychologia wobec małych i wielkich narracji (s. 255-265). Warszawa: Eneteia.
 3. Gawda, B. (2013). Emocje w procesie twórczym. W: M. Kuśpit (red.), Barwy twórczości (s.55-69). Lublin: UMCS.
 4. Gawda, B. (2014). Wskaźniki napięcia emocjonalnego w warstwie treściowo-językowej pisma. W: R. Cieśla (red.), Dokument i jego badanie (s. 67-77). Wrocław: Uniwersytet Wrocławski.
 5. Gawda, B. (2015). Zróżnicowanie warstwy treściowo-językowej pisma u kobiet i mężczyzn. W: R. Cieśla (red.), Współczesna problematyka badań dokumentów (s. 67-77). Wrocław: Uniwersytet Wrocławski.
 6. Gawda, B. (2016). Lęk - jego doświadczenie i reprezentacja u osób z antyspołecznym zaburzeniem osobowości. W: M. Kuskowski, K. Bocheńska-Włostowska (red.), Zraniony duch i zagrożone ciało. resocjalizacja XXI wieku w perspektywie interdyscyplinarnej (s. 39-51). Kraków: Impuls.
 7. Gawda, B. (2017). Znamiona depresji w warstwie graficznej pisma ręcznego - kwestia cech niespecygficznych. W: R. Cieśla (red.), Zagadnienia dowodu z ekspertyzy dokumentów (s. 111-125). Wrocław: Uniwersytet Wrocławski. 

Czynny udział w 107 konferencjach naukowych, w tym w 29 zagranicznych.

Członkostwo:

 • International Society for Study of Individual Differences
 • International Society of Psychopathology of Expression
 • International Society of Applied Psychology
 • Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Sekcja Psychologii Klinicznej