Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Barbara Gawda

Stanowisko
profesor
Jednostki
KATEDRA PSYCHOLOGII EMOCJI I OSOBOWOŚCI
Funkcje
Kierownik Katedry
Telefon
537-60-95
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 


wtorek 12.00-13.00


środa 11.00-12.00 online proszę o maila wcześniej


https://kampus.umcs.pl/course/view.php?id=21206

Adres

ul. Głęboka 45, budynek B pokój B4.30
20-612 Lublin

O sobie

W Instytucie Psychologii UMCS od roku 1992

Specjalność naukowa: psychologia emocji i motywacji, osobowości, psychologia kliniczna

Zainteresowania naukowe:

 • psychologia narracyjna,
 • reprezentacje poznawcze emocji, pojęcia emocjonalne
 • psychopatologia, w szczególności emocji i osobowości,
 • psychologia sądowa; ekspertyza dokumentów,
 • problematyka ekspresji, twórczości, projekcji,

 

Granty:

Grant Narodowego Centrum Nauki w latach 2012-2015 pt. "Afektywne, poznawcze i neuronalne mechanizmy fluencji werbalnej" (funkcja: kierownik grantu).

Monografie:

 1. Jach-Salamon, N., Gawda, B. (2023). Rozpoznawanie, nazywanie i regulowanie emocji przez dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Lublin: UMCS.
 2. Jach-Salamon, N., Gawda, B. (2022). Struktura pojęć afektywnych u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Lublin: UMCS.
 3. Gawda, B., Szepietowska, E.M. (2021). Test Fluencji Słownej. Podręcznik - Wersja dla dorosłych. Gdańsk: Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.
 4. Gawda, B., Błaszczak, A. (2021). Emocje i temperament zwierząt. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
 5. Gawda, B., Kosacka, K. i Banaszkiewicz, P. (2020). Psychologia emocji pokolenia digital natives. Lublin: UMCS. 
 6. Gawda, B. (2019). The psychology of handwriting. New York: Nova Science Publisher Inc.
 7. Gawda, B. (2018). Psychologia pisma. Poznawcza teoria związku psychika-pismo. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 8. Gawda, B. (2017). Sruktura pojęć emocjonalnych. Wykorzystanie technik fluencji werbalnej. Lublin: UMCS.
 9. Gawda, B. (2011). Skrypty miłości, nienawiści i lęku u osób antyspołecznych. Warszawa: Difin.
 10. Szepietowska, E.M. i Gawda, B. (2011). Ścieżkami fluencji werbalnej. Lublin: UMCS.
 11. Gawda, B. (2007). Ekspresja pojęć afektywnych w narracjach osób z osobowością antyspołeczną. Lublin: UMCS.
 12. Gawda, B. (red.)(2006). Grafizm jako forma ekspresji. Lublin: UMCS.
 13. Gawda, B. (2000). Pismo a osobowość czlowieka. Lublin: UMCS.
 14. Gawda, B. (1999). Psychologiczna analiza pisma. Lublin: UMCS.

Conference papers:

 1. Gawda B. (2021). Density parameters of handwriting in schizophrenia and affective disorders assessed using the Raygraf computer software. In: Lladós J., Lopresti D., Uchida S. (Eds.): ICDAR 2021 International Conference on Document Analysis and Recognition, LNCS vol. 12823, pp. 380-394. Springer Nature Switzerland. doi.org/10.1007/978-3-030-86334-0_25.

Artykuły w czasopismach wyróżnionych w JCR: 

 1. Gawda, B., Korniluk, A. (2024). The protective role of curiosity behaviors in coping with existential vacuum. Behavioral Sciences, 14(5), 391, doi.org/10.3390/bs14050391.
 2. Gawda, B., Chojak, M., Korniluk, A. (2024). SNSs use in Generation Z, emotional stimuli processing, and its neural correlates. Evidence from the functional near-infrared spectroscopy. Acta Neuropsychologica, 22(1), 35-54. doi.10.5604/01.3001.0054.3420.
 3. Gawda, B., Korniluk, A. (2023). Love as a protective buffer against existential anxiety. Journal of Psychiatry and Clinical Psychology, 23(4), 318-323.
 4. Gawda, B. (2023). The novel narrative assessment technique uncovers emotional scripts in individuals with Psychopathy and high trait anxiety. PLoS ONE, 18(3), e0283391doi:10.1371/journal.pone.0283391.
 5. Gawda, B. (2022). The structure of lay-concepts within the fear spectrum revealed using emotional verbal fluency. Current Psychology, 41(5), 2950-2965. doi: org/10.1007/s12144-020-00809-x.
 6. Gawda, B. (2022). The differentiation of narrative styles in individuals with high Psychopathic deviate. Journal of Psycholinguistic Research, 51(1), 75-92. doi:.10.1007/s10936-021-09824-w.
 7. Gawda, B., & Czubak, K. (2021). Trait anxiety not acting as mediator in relationship between attachment and Cluster B personality disorders in criminal offenders. Current Psychology, 40(3), 1323-1335. doi: 10.1007/s12144-018-0063-9.
 8. Gawda, B. (2019). The computational analyses of handwriting in individuals with psychopathic personality disorder. PLoS ONE, 14(12), e0225182, doi:10.1371/journal.pone.0225182.
 9. Gawda, B. (2019). The structure of the concepts related to love spectrum. Emotional verbal fluency technique application, initial psychometrics, and its validation. Journal of Psycholinguistic Research, 48(6), 1339-1361. doi: 10.1007/s10936-019-09661-y.
 10. Gawda, B. (2017). Fear attachment as a predictor for mental inflexibility. Hypothesis on neural bases. NeuroQuantology, 15(4), 93-100. doi: 0.14704/nq.2017.15.4.1081.
 11. Gawda, B., & Czubak K. (2017).Prevalence of personality disorders in a general population among men and women. Psychological Reports, 120(3), 503-519, doi: 10.1177/0033294117692807.
 12. Gawda, B., Szepietowska, E., Soluch, P., & Wolak, T. (2017). Valence of affective verbal fluency: fMRI studies on neural organization of emotional concepts Joy and Fear. Journal of Psycholinguistic Research, 46(3), 731-746, doi: 10.1007/s109336-016-9462-y.
 13. Gawda, B., Bernacka, R., & Gawda, A. (2016). The neural mechanisms underlying personality disorders. NeuroQuantology, 14(2), 347-355. doi: 10.14704/nq.2016.14.2.948.
 14. Gawda, B. (2016). Type D personality associated with health and mental health problems: A comment on Lussier and Loas (2015). Psychological Reports, 118 (3), 1039-1043. doi: 10.1177/0033294116649156.
 15. Gawda, B. (2016). Dysfluent handwriting in schizophrenic outpatients. Perceptual & Motor Skills, 122 (2), 560-577.
 16. Gawda, B. & Szepietowska, E. (2016). Trait anxiety modulates brain activity during performance of verbal fluency tasks. Frontiers in Behavioral Neuroscience, 10, 10. doi: 10.3389/fnbeh.2016.00010.
 17. Gawda, B. (2015). Model of love, hate and anxiety scripts in psychopathic individuals. Frontiers in Psychology, 6, 1722. doi.org/10.3389/fpsyg.2015.01722.
 18. Gawda, B. (2013). Little evidence for the graphical markers of depression. Perceptual & Motor Skills, 117(1), 304-318.
 19. Gawda, B. (2013). The emotional lexicon od individuals diagnosed with antisocial personality disorder. Journal of Psycholinguistic Research, 42(6), 571-580. 
 20. Gawda, B. & Szepietowska, E.M. (2013). Affective and semantic verbal fluency: sex differences. Psychological Reports, 113(1), 246-256.
 21. Gawda, B. & Szepietowska, E. (2013). Impact of unconscious emotional schemata on verbal fluency - sex differences and neural mechanisms. NeuroQuantology, 11(3), 443-450.
 22. Gawda, B. (2012). Dysfunctional love in psychopathic criminals - the neural basis. NeuroQuantology, 10(4), 725-732.
 23. Gawda, B. (2012). Associations between anxiety and love scripts. Psychological Reports, 111(1), 293-303.
 24. Gawda, B. (2010). Syntax of emotional narratives of persons diagnosed with antisocial personality. Journal of Psycholinguistic Research, 39(4), 273-283.
 25. Gawda, B. (2008). Graphical analysis of handwriting of prisoners diagnosed with antisocial personality. Perceptual & Motor Skills, 107, 862-872.
 26. Gawda, B. (2008). Love scripts of persons with antisocial personality. Psychological Reports, 103, 371-380. 
 27. Gawda, B. (2008). Gender differences in verbal expression of love schema. Sex Roles, 58, 814-821.
 28. Gawda, B. (2007). Neuroticism, extraversion and paralinguistic expression. Psychological Reports, 100(3), 721-726.

Wybrane artykuły w innych czasopismach z listy ministerialnej:

 1. Księska-Koszałka, J., Gawda, B. (2023). Współczesne wyzwania w badaniu fenomenu korzystania z alternatywnych form terapii. Journal of Modern Science, 50(1), 72-92.  doi.org/10.13166/jms/161521.
 2. Gawda, B., Korniluk, A. (2022). Multitasking among modern digital generations Y and Z. Journal of Modern Science, 49(2), 421-430. doi.org/10.13166/jms/156323.
 3. Księska-Koszałka, J., Gawda, B. (2022). Health Consciousness vs. Disease. Polish Adaptation of the Health Consciousness Scale by Ch.S.Hu. Current Problems of Psychiatry, 23(4), 178-194. doi:10.2478/cpp-2022-0018.
 4. Gawda, B., Czubak-Paluch, K. (2021). Przejawy nadziei w narracjach więźniów o bliskich związkach. Resocjalizacyjne aspekty nadziei. Resocjalizacja Polska, 21, 345–362.
 5. Gawda, B., Czubak-Paluch, K. (2021). ‘Love is a painful feeling’ - experience of closeness in young women with personality disorder traits. Fides et Ratio Kwartalnik Naukowy, 46(3), 339-356, doi.org/10.34766/fetr.v47i3.772.
 6. Czubak, K. i Gawda, B. (2020). How personality disorder traits relate to experience of love in prisoners. Annales UMCS sectio J, 33(3), 67-81.
 7. Czubak, K. i Gawda, B. (2020). Występowanie zaburzeń osobowości wśród więźniów a ich resocjalizacja. Resocjalizacja Polska, 19, 259-272. doi: 10.22432/pjsr.2020.19.16.
 8. Gawda, B. (2018). Cross-cultural studies on the prevalence of personality disorders. Current Issues in Personality Psychology, 6(4), 318-329. 
 9. Gawda, B. (2018). Dyskusja nad tezą o wzroście narcyzmu we współczesnych społeczeństwach. Człowiek i Społeczeństwo, XVL, 67-86.
 10. Gawda, B. (2018). Cechy zaburzeń osobowości a kontrola emocji negatywnych i regulacja nastroju. Annales UMCS sectio J, 31(3), 215-230.
 11. Gawda, B. (2018). Język emocji. Annales UMCS sectio J, 31(4), 9-15.
 12. Gawda, B. (2018). Struktura pojęcia 'nadzieja' i jego zróżnicowanie. Annales UMCS sectio J, 31(4), 65-81.
 13. Gawda, B. Kosacka, K. (2017). Obraz zaburzeń emocjonalnych w autonarracji K.R. Jamison. Zagadnienia Rodzajów Literackich, 60(3), 95-110.
 14. Gawda, B. (2017). Komponenty miłości według Sternberga w zaburzeniach osobowości. Studia Społeczne, 19(4), 5-12.
 15. Szepietowska, E.M., Gawda, B. (2016). Mechanizmy neuronalne fluencji semantycznej i literowej: badania z użyciem fMRI. Implikacje kliniczne. Polskie Forum Psychologiczne, 21(2), 170-187.
 16. Gawda, B., Bochyńska, K. (2016). Love in the multicultural world. Studia Społeczne, 2, 5-13.
 17. Łukasiewicz, K., Gawda, B. (2016). Personality predictors for the literary creativity in early adulthood. Annales UMCS, sectio J, 29(3), 119-133.
 18. Gawda, B., Szepietowska, E.M. (2015). Treść pojęć Radość i Strach w okresie dorosłości - Fluencja werbalna jako narzędzie opisu pojęć emocjonalnych. Psychologia Rozwojowa, 20 (2), 57-72.
 19. Gawda B. (2015). Skrypty miłości u kobiet i mężczyzn. Studia Społeczne. 11(1), 91-97.
 20. Gawda, B. (2014). Lack of evidence for the assessment of personality traits using handwriting analysis. Polish Psychological Bulletin, 45(1), 73-79.
 21. Szepietowska E.M., Gawda, B. (2014). Mechanizmy neuronalne fluencji semantycznej na przykładzie kategorii ożywione i nieożywione: badania z zastosowaniem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego. Psychologia-Etologia-Genetyka, 30, 7-24.
 22. Szepietowska, E.M., Gawda, B. (2014). Fluencja czasownikowa i rzeczownikowa: mechanizmy neuronalne - badania z zastosowaniem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego. Neuropsychiatria i Neuropsychologia. 9 (3-4), 81-87.

 

Czynny udział w 118 konferencjach naukowych, w tym w 31 zagranicznych.

Członkostwo:

 • International Society for Study of Individual Differences
 • International Society of Psychopathology of Expression
 • International Society of Applied Psychology
 • Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Sekcja Psychologii Klinicznej