Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Łukasz Kwiatkowski

mgr Łukasz Kwiatkowski
Stanowisko
asystent
Jednostki
KATEDRA PEDAGOGIKI SPOŁECZNEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Szanowni Państwo,


zapraszam na konsultacje w formie: 


1) on-line na Wirtualnym Kampusie link: https://kampus.umcs.pl/course/view.php?id=17114 ; każdy wtorek, w godzinach 18:00 - 19:00, po wcześniejszym kontakcie mailowym


2) stacjonarnej na Kampusie przy ul Głębokiej, w pokoju 2.15 ; każdy poniedziałek, w godzinach 16:30 - 17:30. Najpóźniej dzień wcześniej, proszę o kontakt mailowy celem ustalenia szczegółów.

O sobie

Profil badawczy

  1. Bezrobocie i jego wpływ na sytuacje społeczno - demograficzną
  2. Formy aktywizacji zawodowej osób oddalonych od rynku pracy 
  3. Rehabilitacja społeczna jako proces umożliwiający osobom niepełnosprawnym pełne uczestnictwo w życiu społecznym i zawodowym
  4. Organizacje pozarządowe jako narzędzie skutecznej polityki społecznej
  5. Możliwości finansowania działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, informacyjnym, cyfrowym za pomocą środków z funduszy EFS
  6. Przedsiębiorstwa społeczne jako podmioty działające na rzecz osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej
  7. Rozwój i promocja ekonomii społecznej

Działalność naukowa

Artykuły w czasopismach:

https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-9582-9430

Książki:

Anna Kanios, Anna Bocheńska-Brandt, Marek Białach, Łukasz Jan Kwiatkowski, Sytuacja społeczna osób z zaburzeniami psychicznymi w Polsce i w Niemczech. Wybrane konteksty, Lublin 2021