Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Monika Gabryś-Sławińska

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA HISTORII LITERATURY POLSKIEJ
Telefon
81 537 51 98
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje 


wtorek 18.30-19.30


czwartek 18.30-19.30


za pośrednictwem Teamsa  - link do zespołu:


https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af700481f8f4b4740b921fe5ba7fc5e8f%40thread.tacv2/conversations?groupId=8a56e88c-ebc3-4df1-b7a5-0473d7e7d6a7&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b


 


 


 

Adres

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 4 p. 130
20-031 Lublin

O sobie

Historyk literatury; zajmuje się literaturą polską drugiej połowy XIX i początku XX wieku, historią czasopiśmiennictwa i prasy, edytorstwem XIX i pocz. XX wieku, korektą i adiustacją tekstów, emisją głosu. 

Magisterium z filologii polskiej na Wydziale Humanistycznym UMCS (1998, Niewinność bohaterów Stefana Żeromskiego, promotor prof. dr hab. Krzysztof Stępnik), doktorat z zakresu literaturoznawstwa (2007, Bóg i szatan w twórczości Stefana Żeromskiego, promotor prof. dr hab. Krzysztof Stępnik).

Opublikowała ponad 20 artykułów, jest współredaktorem 19 tomów, 4 edycji „Lubelskiej Biblioteki Młodopolskiej", autorem 1 monografii słownikowej, 1 książki. Jako sekretarz prowadziła 22 ogólnopolskie i międzynarodowe konferencje. Współtwórca serii Obrazy Kultury Polskiej. Uczestniczyła w grancie prof. dr hab. K. Handke „Słownictwo pism Stefana Żeromskiego" (2002-2006), w grantach dr hab. D. Trześniowskiego (granty JM Rektora UMCS - 2008, 2009), w granice prof. dr hab. H. Pelc „Słownik gwar Lubelszczyzny" (2009-2012), od 2012 współpracuje z zespołem opracowującym edycję pism B. Prusa (grant NPRH).

Ukończyła studia podyplomowe na 5 kierunkach: Podyplomowe Studia Edytorskie (IBL PAN, 2009), Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne z Nauczania Języka Polskiego jako Obcego (CJKP UMCS, 2010), Podyplomowe Studia Kwalifikacyjnych z Emisji Głosu (UMCS, 2010), Podyplomowe Studia  „Public relations w badaniach naukowych” (WSEI, 2010), Podyplomowe Studia  „Menadżer transferu innowacji i wiedzy” (WSEI, 2012).

W latach 2009-2013 pełniła funkcję Koordynatora Wydziału Humanistycznego ds. Informacji i Promocji, od 2009 r. współpracuje z „Wiadomościami Uniwersyteckimi”; jest członkiem Komisji ds. Promocji IFP. W latach 2003-2012 pełniła funkcję kierownika Kursu Języka i Kultury Polskiej dla nauczycieli polonijnych z Rosji, Ukrainy, Kazachstanu, którego celem było promowanie Polski, popularyzowanie polskiej kultury.

Należy do Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza (przewodnicząca Komisji Rewizyjnej), Stowarzyszenia im. S. Żeromskiego (członek-założyciel, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej), Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", Stowarzyszenia Muzealników Polskich (Oddział Lubelski).

Wyróżniona Brązowym Krzyżem Zasługi, Brązowym Medalem KEN oraz Nagrodami JM Rektora UMCS (2009, 2010, 2011, 2012, 2017, 2018, 2019).

MONOGRAFIE:

 1. Niebo i piekło, Słownictwo pism Stefana Żeromskiego, t 14, Kraków: Universitas2007, 451 s.
 2. Metafizyczne niepokoje. Bóg w twórczości Stefana Żeromskiego, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2011, 338 s.

PRACE POD REDAKCJĄ:

 1. 1.      Rewolucja lat 1905-1907. Literatura – ikonografia – publicystyka [współred. Krzysztof. Stępnik], Lublin: Wydawnictwo UMCS 2005, 382 s.
 2. Kresowianki. Krąg pisarek heroicznych [współred. Krzysztof Stępnik], Lublin: Wydawnictwo UMCS 2005, 456 s.
 3. Polka. Medium, cień, wyobrażenie [współred. Monika Rudaś-Grodzka, Barbara Smoleń], Warszawa: Warszawa: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie: Fundacja Odnawiania Znaczeń 2006, 271 s.
 4. Walery Przyborowski i Józef Brandt [współred.  Krzysztof Stępnik], Lublin: Wydawnictwo UMCS 2007, 256 s.
 5. Józef Weyssenhoff i Leon Wyczółkowski [współred. Krzysztof Stępnik], Lublin: Wydawnictwo UMCS 2008, 253 s.
 6. Helena Mniszkówna [współred. Krzysztof Stępnik], Lublin: Wydawnictwo UMCS 2009, 235 s.
 7.  Honor, Bóg, Ojczyzna[współred. Monika Rudaś-Grodzka, Dorota Krawczyńska], Warszawa: Warszawa : Fundacja Odnawiania Znaczeń : Dom Spotkań z Historią 2009, 228 s.
 8. Żebro Mesjasza [współred. Monika Rudaś-Grodzka, Dorota Krawczyńska], Warszawa: Fundacja Odnawiania Znaczeń : Dom Spotkań z Historią 2009, 126 s.
 9. Południowa Słowiańszczyzna w literaturze polskiej XIX i XX wieku, [współred. Krzysztof Stępnik],  Lublin: Wydawnictwo UMCS 2010, 390 s.
 10. Zbrodnie, sensacje, katastrofy w prasie polskiej do 1914 [współred. Krzysztof Stępnik], Lublin: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji 2010, 284 s.
 11. Nacjonalizm polski do 1939 roku. Wizje kultury polskiej i europejskiej [współred. Krzysztof Stępnik], Lublin: Wydawnictwo UMCS 2011, 460 s.
 12. Aleksander Świętochowski [współred. Krzysztof Stępnik], Lublin: Wydawnictwo UMCS 2011, 309 s.
 13. Andrzej Strug [współred. Krzysztof Stępnik], Lublin: Wydawnictwo UMCS  2011,  275 s.
 14. Sensacja w dwudziestoleciu międzywojennym (prasa, literatura, radio, film) [współred. Krzysztof Stępnik], Lublin: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji 2011, 395 s.
 15. Jacek Malczewski i symboliści [współred. Krzysztof Stępnik], Lublin: Wydawnictwo UMCS 2012, 342 s..
 16. Julian Wieniawski, Klemens Szaniawski, Feliks Brodowski [współred. Krzysztof Stępnik],  Lublin: Wydawnictwo UMCS 2012, 159 s.
 17. Media a wartości. Cz. 1. Media drukowane [współred. Joanna Aleksandruk, Łukasz Nowosielski], Biała Podlaska: Podlaska Fundacja Wspierania Talentów 2012, 1 dysk optyczny.
 18. Media a wartości. Cz. 2. Media drukowane i elektroniczne [współred. Joanna Aleksandruk], Biała Podlaska: Podlaska Fundacja Wspierania Talentów 2013,1 dysk optyczny.
 19. Media a wartości, Cz. 3. Media lokalne i ogólnokrajowe [współred. Katarzyna Dybowska], Biała Podlaska 2014, 1 dysk optycznyy.

  EDYCJE TEKSTÓW:

 1. Zygmunt  Niedźwiecki, Opowiadania, t. 1 [oprac. Anna Adamczyk, Agata Błaszczyk, Agata Skała], red. Dariusz  Trześniowski, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2009, 368 s.
 2.  Zygmunt  Niedźwiecki, Opowiadania, t. 2 [oprac. Anna Adamczyk, Agata Błaszczyk, Agata Skała], red. Dariusz  Trześniowski, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2009, 316 s.
 3.  Zygmunt  Niedźwiecki, Opowiadania, t. 3 [oprac. Anna Adamczyk, Agata Błaszczyk, Agata Skała], red. Dariusz  Trześniowski, Lublin: Wydawnictwo UMCS 20010, .326 s.
 4.  Z. Niedźwiecki, Opowiadania, t. 4 [oprac. i współred. Agata Skała, Anna Adamczyk, przy współpracy Dariusza Trześniowskiego], Lublin: Wydawnictwo UMCS 2012,  362 s.

ARTYKUŁY I ROZPRAWY:

Niewinność dziecięcych bohaterów prozy Stefana Żeromskiego, [w:] Stefan Żeromski i jego współcześni, red. Eugenia Łoch, Lublin: Lubelskie Towarzystwo Naukowe 2000, s. 77-100.

2. W kręgu niewinności. O męskich bohaterach prozy Stefana Żeromskiego, [w:] Modernistyczny wizerunek człowieka. Studia historycznoliterackie, red. Janina Szcześniak i Dariusz Trześniowski, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2001, s. 183-201.

3. Kobiety i konie w twórczości Stefana Żeromskiego, [w:] Dworki-pejzaże-konie, red. Krzysztof Stępnik, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2002, s. .

4. Stare panny w prozie Stefana Żeromskiego, [w:] Świat Słowian w języku i kulturze, t. 3, red. Ewa Komorowska, Żaneta Kozicka-Borysowska, Szczecin: „Zapol”  2002,  s. 245-251.

5. Pejzaż marynistyczny w „Wietrze od morza” S. Żeromskiego, [w:] Świat Słowian w języku i kulturze. Literaturoznawstwo, t. 4, red. Ewa Komorowska, Agnieszka Krzanowskiej, Szczecin: „Zapol”  2003, s. 46-54.

6. Literackie obrazy fanatyków w twórczości Stefana Żeromskiego, [w:] Klucze do Żeromskiego, red. Krzysztof Stępnik, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2003, s. 199-218.

7. Wokół plebiscytowego reportażu Stefana Żeromskiego, [w:] Reportaż w dwudziestoleciu międzywojennym, red. Krzysztof Stępnik, Magdalena Piechoty, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2004, s. 301-311.

8. Świątki i kapliczki w twórczości Stefana Żeromskiego, [w:] Światy Stefana Żeromskiego, red. Maria Jolanta Olszewskiej i Grzegorz Paweł  Bąbiak, Warszawa: nakł. Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego 2005, s. 339-352.

9. Wyobrażenie Matki Boskiej w „Dziennikach” Stefana Żeromskiego – świadectwo przemian, [w:] Poszukiwanie świadectw. Szkice o problematyce religijnej w literaturze II połowy XIX i początku XX wieku, red. Jakub. A. Malik, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2008, s. 169-193.

10. „Tygodnika Ilustrowanego” nowoczesny (?) krajobraz wołyński 1916 roku, [w:] Świat Słowian w języku i kulturze. Kulturoznawstwo, t. 9, pod red. Ewa Komorowska i Joanna Misiukajtis, Szczecin: Print Group Daniel Krzanowski 2008, s. 24-32.

11. „Tygodnik Ilustrowany” po śmierci Żeromskiego, publikacja na stronie internetowej Stowarzyszenia im. Stefana Żeromskiego w Warszawie oraz w „Zeszytach Stowarzyszenia imienia Stefana Żeromskiego” 2010, nr 1, s. 56-66.

12. „Pokochałem Lublin” – Stefana Żeromskiego spotkanie z Lublinem [w:] Peregrynacje do źródeł. Lubelszczyzna w biografii i twórczości pisarzy XIX i XX wieku, cz. II, red. Janina Szcześniak, Dariusz Trześniowski, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2010, s. 125-136.

13. Diabelskie kuszenie w „Wietrze od morza” Stefana Żeromskiego, [w:] Język, kultura i świat roślin: księga pamiątkowa ofiarowana profesor Halinie Chodurskiej ,  red. Ewa Komorowska i Danuta Stanulewicz, Szczecin: Volumina.pl Daniel Krzanowski 2010, s. 80-88.

14. Diabelska (nie)obecność w „Dziennikach” Stefana Żeromskiego, [w:] Język, tożsamość i komunikacja międzykulturowa: księga pamiątkowa ofiarowana doktor Bożenie Zinkiewicz-Tomanek, red. Ewa Komorowska i Danuta Stanulewicz, Szczecin: Volumina.pl Daniel Krzanowski 2010, s. 95-104.

15. Stefana Żeromskiego dramat o zemście (Biała rękawiczka), [w:] Zapomniany dramat, t. 2, pod red. Maria Jolanta Olszewskiej, Krystyna Ruty-Rutkowskiej, Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego 2010, s. 24-40.

16. Zbrodnia na ludowo. Casus „Kmiotka, [w:], Zbrodnie, sensacje, katastrofy w prasie polskiej do 1914, red. Krzysztof Stępnik i Monika Gabryś, Lublin: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji 2010, s. 91-105.

17. Olimpiada 1928 w prasie niesportowej („Tygodnik Ilustrowany”), [w:] Nowożytne Igrzyska Olimpijskie w mediach polskich do m1936 roku,  red. Paweł Nowak i Krzysztof  Stępnik, Lublin: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji 2010, s.

18. „… jak smuga kultury i krwi, co tym olbrzymim pasem ziemi przepłynęła” – frontowe wrażenia Czesława Jankowskiego („Tygodnik Ilustrowany” 1916), [w:] Świat Słowian w języku i kulturze. Wybrane zagadnienia z literatur i kultur słowiańskich, red. Ewa Komorowska, Agnieszka Krzanowska,t. 11, Szczecin: Volumina pl. Daniel Krzanowski 2010, s. 46-53.

19. „Cyrulik Warszawski” – od elitarności ku masowości i z powrotem?, [w:] Sensacja w dwudziestoleciu międzywojennym (prasa, literatura, radio, film), red. Krzysztof Stępnik, Monika Gabryś, Lublin: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji 2011, s. 111-129.

20. Lubelskie impresje wojenne w „Tygodniku Ilustrowanym” 1916 roku, [w:] Świat Słowian w języku i kulturze. Literaturoznawstwo. Kulturoznawstwo. Wybrane zagadnienia z literatur i kultur słowiańskich, t. 12, red. Dorota Dziadosz, Agnieszka Krzanowska, Szczecin: „Zapol” 2011, s. 57-64.

21. (Nie)obecność Lublina we wspomnieniach Juliana Wieniawskiego, [w:], Peregrynacje do źródeł. Przestrzeń mityczna, przestrzeń realna Lubelszczyzny w twórczości pisarzy XIX-XXI wieku, cz. III, red. Janina Szcześniak, Dariusz Trześniowski, Lublin: Wydawnictwo UMCS  2012, s. 63-80.

22. Wypowiedzi okolicznościowe po śmierci Juliana Wieniawskiego, [w:] Julian Wieniawski. Klemens Szaniawski. Feliks Brodowski, red. K. Stępnika, M. Gabryś-Sławińska, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2012, s. 33-52.

23. Kwestie językowe w „Tygodniku Ilustrowanym”, „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN” 2012, t. LVII, s. 85-102.

24. Relacja miasto-wieś na łamach „Tygodnika Ilustrowanego” (1908), [w:] Miasto. Przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie, red Małgorzata Święcicka, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 2012, s. 315-333.

25. W rodzinnych stronach Mickiewicza – wojenna relacja Ignacego Balińskiego („Tygodnik Ilustrowany” 1916), [w:] Świat Słowian w języku i kulturze. Wybrane zagadnienia z literatur i kultur słowiańskich, t. 13, red. Dorota Dziadosz, Agnieszka Krzanowska, Szczecin: „Zapol” 2012, s. 39-55.

26. Filantropia versus wolontariat? – „Tygodnik Ilustrowany”, [w:] Implikacje teoretyczne i praktyczne wolontariatu, red. Agnieszka Katarzyna Sadowska, Radom: Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu 2013, s. 33-49.

27. Wielka Wojna na łamach warszawskiego „Tygodnika Ilustrowanego” – w pierwszym roku działań militarnych (1914-1915), „Res Historica” 2012, nr 34, s. 47-64.

28. Adiustacja i korekta tekstu, [w:] E-edytorstwo. Edytorstwo w świecie nowych mediów, red. Paweł Nowak, Aleksander Wójtowicz, Lublin: Drukarnia Cyfrowa – Partner Poligrafia 2013, s. 199-245.

29. Warszawska ulica na łamach „Tygodnika Ilustrowanego” (1914), [w:] Ulica – zaułek – bruk. Z problematyki miasta w literaturze drugiej połowy XIX i początku XX wieku, red. K. Badowska, A. Janiak-Staszek, Łódź 2013, s. 145-165.