Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Robert Lembrych-Furtak

Stanowisko
adiunkt dydaktyczny
Jednostki
KATEDRA MARKETINGU
Telefon
603 933 126
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

E-konsultacje w semestrze zimowym 2020/21 odbywają się poprzez aplikację MS Teams (kod zespołu: 2h81qah): • wtorek 10:00-11:30

 • środa 9:30-11:00.


 


Możliwy jest także kontakt telefoniczny (w godzinach konsultacji lub poza tymi godzinami): 603 933 126.


 


 

Adres

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

O sobie

Jestem pracownikiem Katedry Marketingu UMCS oraz konsultantem. 

Moje zainteresowania naukowe i praktyczne koncentrują się wokół problematyki zarządzania marką i komunikacji marketingowej.

Jestem autorem m.in.  autorskiego modelu kreowania marki BRANDMILL. Jest to narzędzie uniwersalne, a jednocześnie kompleksowe. Może on być przydatny w kreowaniu nowej marki lub w repozycjonowaniu istniejącej. Model, podobnie jak inne nowoczesne modele, koncentruje się nie tylko na konsumentach, ale innych podmiotach, które mają wpływ na sukces marki. „Siłą napędową” marki są różnorodne elementy otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego. Elementy te można podzielić na następujące dychotomiczne grupy: a/ firma – konkurenci: rodzaj biznesu, kluczowe kompetencje, mocne i słabe strony, marketing mix; b/ interesariusze – marka: potrzeby/korzyści racjonalne, potrzeby/korzyści emocjonalne, osobowość, wartości.

Od początku zatrudnienia na UMCS prowadziłem następujące zajęcia (na Wydziale Ekonomicznym, Wydziale Politologii, Wydziale Humanistycznym, Wydziale Pedagogiki i Psychologii, Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Wydziale Chemii):

 1. Analiza rynku
 2. Badania marketingowe I
 3. E-biznes
 4. Komunikacja i identyfikacja wizualna poduktu
 5. Kreowanie silnej marki
 6. Marketing
 7. Marketing bezpośredni i interaktywny
 8. Marketing i promocja zasobów turystycznych
 9. Marketing partnerski
 10. Marketing terytorialny
 11. Marketing usług doradczych
 12. Marketing usług edukacyjnych i doradczych
 13. Marketing usług logistycznych i zarządzanie produktem
 14. Marketing usług medycznych
 15. Marketing w działalności kulturalnej
 16. Marketing w turystyce
 17. Marketingu usług turystycznych
 18. Merchandising i zarządzanie kategorią produktów
 19. Opakowania w logistyce
 20. Planowanie w biznesie
 21. Podstawy marketingu
 22. Podstawy marketingu (studia doktoranckie)
 23. Podstawy zarządzania i marketingu
 24. Projektowanie przekazów reklamowych
 25. Promocja i reklama w turystyce
 26. Przemysł turystyczny w Polsce i na świecie
 27. Psychologia reklamy
 28. Public relations
 29. Reklama
 30. Reklama i nowoczesne formy komunikacji
 31. Strategia kreatywna i medialna
 32. Strategie komunikacji marki
 33. System identyfikacji wizualnej
 34. Wizerunek firmy
 35. Zarządzanie linią produktów
 36. Zarządzanie marką
 37. Zarządzanie marką terytorialną
 38. Zarządzanie reklamą
 39. Zarządzanie relacjami z klientem
 40. Zarządzanie wizerunkiem firmy
 41. Seminarium dyplomowe (licencjackie)
 42. Seminarium dyplomowe (magisterskie)
 43. Wygłoszenie wykładów ogólnouniwersyteckich (Kreowanie silnej marki oraz Reklama i nowoczesne formy komunikacji; łącznie 5 edycji). 

Ogłoszenia

Materiały niezbędne do realizacji zajęć metodami kształcenia na odległość w semestrze letnim 2019/20:

Link do  materiałów z przedmiotów PODSTAWY MARKETINGU / MARKETING: https://drive.google.com/file/d/1fz4ifELnKxI4B6zxvZcQ6D1T0gMgTV_i/view?usp=sharing 

 

BADANIA MARKETINGOWE I (CA), gr. CA1, CA4:

I część teorii z BM I:

https://drive.google.com/file/d/1w4eAttM5oys2aoWNH0an5uVvOpLTVyTz/view?usp=sharing 

Zad. z 16 III i 23 III:

https://drive.google.com/file/d/1iaO7dAyaXZAztTKDEyofUkeQu-7o59uQ/view?usp=sharing 

II część teorii (z 30 III i 6 IV):

https://drive.google.com/file/d/19Gwxdqron7hl0LHs4O0YzBDUkcKCjBi9/view?usp=sharing 

Zad. z 30 III i 6 IV:

https://drive.google.com/file/d/1PTDPRZ6guxECMdZotbmFiPY17bfFZ4HU/view?usp=sharing 

III część teorii (20 IV):

https://drive.google.com/file/d/1Gnl83sbGA60LuHl2fv264FoEuxcdUVSv/view?usp=sharing

Zad. z 20 IV:

https://drive.google.com/file/d/1Cp-Xrb6Mq0fUa34ldaVtNSeaYK6ISwmq/view?usp=sharing 

IV część teorii (z 27 IV): 

https://drive.google.com/file/d/1AqtD3FFMQsGUpwrb9_0xTgWvPskjEKzf/view?usp=sharing 

Zad. z 27 IV:

https://drive.google.com/file/d/1x0UDnE2__RmuZ0CCpYsRkWGjWwIYyUZ6/view?usp=sharing 

V część teorii (z 4 V):

https://drive.google.com/file/d/1-dwXuRXzy1K20fLwpYslEkKD1XB1xJYO/view?usp=sharing 

Zad. z 4 V:

https://drive.google.com/file/d/1WBO1yOunlna3ia6dK9iFZZ1mx2ZTfzXK/view?usp=sharing 

VI część teorii (z 11 V): 

https://drive.google.com/file/d/1koqLvdXvjpHSPj6ddXVLaQfoLATfuoOC/view?usp=sharing 

Zad. z 11 i 18 V:

https://drive.google.com/file/d/1A4cwqRkwJrkkkfDqKQrH7FRAIBuu4wfC/view?usp=sharing 

VII część teorii (z 18 V):

https://drive.google.com/file/d/12qbSbHr-LuQ0mavEx4pTMw730yrXSrf9/view?usp=sharing 

VIII części teorii (z 25 V):

https://drive.google.com/file/d/1JnKt7TsJl7yvZVG12ToWCuT14F7XnhJj/view?usp=sharing 

Uwaga: 25 V nie było do wykonania żadnego zadania praktycznego - każda osoba dostanie punkty za "obecność". 

IX część teorii (z 1 VI):

https://drive.google.com/file/d/1XyNJNsaOgdjbHKK-JYDavS3R6xhf128w/view?usp=sharing 

Zad. z 1 VI:

https://drive.google.com/file/d/1JP_D_deURPKMFxI8UVTP-aEIecU33Zzn/view?usp=sharing 

X część teorii (z 8 VI):

https://drive.google.com/file/d/157MsI8GrfIopTWECtYyXd-VI6RC46CQU/view?usp=sharing

Uwaga: 8 VI nie było do wykonania żadnego zadania praktycznego - każda osoba dostanie punkty za "obecność". 

 

Uwaga: ze względu na to, że nie jest możliwe zaprezentowanie w sposób bezpośredni wyników badań, prezentacja w PowerPoint jest tylko dla ochotników (za dodatkowe punkty).

 

LINK DO MATERIAŁÓW TEORETYCZNYCH W JEDNYM PLIKU (DO 25 MAJA WŁĄCZNIE):

https://drive.google.com/file/d/1sdZkAAr_Hw-A1ybz5UoluJ-lGSIWiwzu/view?usp=sharing 

 

ZAGADNIENIA NA KOLOKWIUM:

https://drive.google.com/file/d/1tpAdXh2HMooUCoNTXQxHYcPwMPnRa4iz/view?usp=sharing 

 

Treść projektu:

https://drive.google.com/file/d/1SCIAhGQihPjalGtEn-l8OHEjXTi5enK8/view?usp=sharing

 

Sformatowany plik raportu z badań:

https://drive.google.com/file/d/1GtyA-1xAcGB776BugMUJu0gEeFYRtDtF/view?usp=sharing 

 


 

MERCHANDISING I ZARZĄDZANIE KATEGORIĄ PRODUKTÓW (WY):

WY 1 (3 III) i WY 2 (17 III):

https://drive.google.com/file/d/1lcdWNoBlTHhqtLnf9iZ6v_1q5rhCnuMo/view?usp=sharing 

WY 3 (31 III) i WY 4 (21 IV):

https://drive.google.com/file/d/1z3aeYp36vCfkwmawdvTJYtFx0fNbleDb/view?usp=sharing 

WY 5 (5 V) i WY 6 (19 V):

https://drive.google.com/file/d/1zL1kRU4RPliWzbCmqzPHMgSFG1_KnaDE/view?usp=sharing 

WY 7 (2 VI) i WY 8 - 45 min. (16 VI):

https://drive.google.com/file/d/1kC899k-S4hy-mk-PqLoauceMtdadsjkf/view?usp=sharing 

 

Link do materiałów w jednym pliku:

https://drive.google.com/file/d/1UBA39QiLn023rMDN1awOpimb7hadbzMy/view?usp=sharing 

 

Link do zagadnień na zaliczenie:

https://drive.google.com/file/d/1BL6joL2gLFJb7VlQ_VAUidBHMKDpdtkK/view?usp=sharing 

 


 

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ (WY):

 WY 1 (10 III) i WY 2 (24 III):  

https://drive.google.com/file/d/1sfCdRj0UTA7RguOrDrDFiR0pt3PibKhe/view?usp=sharing 

WY 3 (7 IV):

https://drive.google.com/file/d/1CuN2GZ3Qzl6Kn9J3RYiwg_wGw-8KuQzw/view?usp=sharing

WY 4 (28 IV):

https://drive.google.com/file/d/1aBV9nPsXGUfS89pMRulvfTxDcSgZzdNd/view?usp=sharing 

WY 5 (12 V):

https://drive.google.com/file/d/1rGQVL52TbHpmd0iusD4Op8Z0bN_Cz06S/view?usp=sharing 

WY 6 (26 V):

https://drive.google.com/file/d/11Gh0XgLHzFixq2hW2g7f_vGTWMrGjl3N/view?usp=sharing 

WY 7 (9 VI) i WY 8 (45 min., 16 VI):

https://drive.google.com/file/d/1V2FlqBZX2vKGnQ7EQ99A9mxN39t65UKD/view?usp=sharing 

 

Materiały w jednym pliku:

https://drive.google.com/file/d/1YytLMFd-DasxuPVX4f-0R4Bdrt6-yQwP/view?usp=sharing 

 

Zagadanienia na zaliczenie:

https://drive.google.com/file/d/1aZf5AlAH6lNFE9teUEz9Teib_ADaJgcG/view?usp=sharing 

 

Projekt SIW:

https://drive.google.com/file/d/1AcOLlPsdPteWFD_XWDJGclXdMCk6-Qmv/view?usp=sharing 


 

MARKETING USŁUG LOGISTYCZNYCH I ZARZĄDZANIE PRODUKTEM (WY), st. stacjonarne:

WY 1 (26 II), WY 2 (11 III) i WY 3 (25 III):

https://drive.google.com/file/d/1rp9PgEAB2IfJAjnoJS1ydIVVEM8wf5L9/view?usp=sharing 

WY 4 (8 IV) i WY 5 (29 IV):

https://drive.google.com/file/d/1N1U7HrJ0RqSLdL1IsNoi4XAfXUtmoWqH/view?usp=sharing

WY 6 (13 V):

https://drive.google.com/file/d/1ovUCOAjvHXIh5QJCALQU3TJrvd4KmKTt/view?usp=sharing

WY 7 (27 V) i WY 8 (10 VI, 45 min.):

https://drive.google.com/file/d/1mip4BPhyvLP5rrP2Bc2Aoym8i2vgAc8H/view?usp=sharing 

Materiały w jednym pliku:

https://drive.google.com/file/d/1nsVGFfYVW1nnW9-mKOYhmR8dTTyVnmLe/view?usp=sharing 

Zagadnienia na zaliczenie:

https://drive.google.com/file/d/16kNnKRZybkD1ISA1_gKLtgyFyMGC2VPZ/view?usp=sharing 

 

 

MARKETING USŁUG LOGISTYCZNYCH I ZARZĄDZANIE PRODUKTEM (WY), st. niestacjonarne:

 WY 1, 2, 3, 4, 5 i 6 (z 10 V):

https://drive.google.com/file/d/1EzWY3lEdOMQ9Q_KGmJaquvu0VitDvlhY/view?usp=sharing 

WY 7, 8 i 9 (z 17 V):

https://drive.google.com/file/d/1vdxjcexdPVodH3gsKdBQRl9_pyXyPYte/view?usp=sharing 

Materiały w jednym pliku:

https://drive.google.com/file/d/1A9C0fv_8vy8hLgHhS35jRITwc0Fdrjoz/view?usp=sharing 

Zagadnienia na zaliczenie:

https://drive.google.com/file/d/1agkuCSesSpr2AM7wO1StoC1642gfFnUt/view?usp=sharing 

 


PODSTAWY MARKETINGU (WY), spec. Międzynarodowy marketing terytorialny:

  

Zad. od nr 1 (z 22 IV) do nr 11 (z 3 VI) w jednym skompresowanym pliku:

https://drive.google.com/file/d/14qbGK03iWTTUX4oyzOdXYd1m1MrwRJqU/view?usp=sharing 

 

Zad. nr 10 i 11 (z 3 VI):

https://drive.google.com/file/d/1Ov5-H5-wWGLLHY6s2a8e1Pp4N2BrGjDn/view?usp=sharing 

 

Zad. nr 12 (z 10 VI):

https://drive.google.com/file/d/1eEQzvh6G5MHn5sU_ARGlJUvZqiulMRpe/view?usp=sharing 

 Uwaga proszę wysłać na maila propozycję terminu egzaminu. Egzamin musi się odbyć na Wirtualnym Kampusie.

 

WY 1:

https://drive.google.com/file/d/1m-9o63Dj1c8g7JOM7R8YhIN0ZNu7oPbK/view?usp=sharing 

WY 2, 3, 4:

https://drive.google.com/file/d/1rc42AY9NzVFcMDtYPJvFUpqYR9_RQk6j/view?usp=sharing 

WY 5, 6:

https://drive.google.com/file/d/1v4z1tmD8I2jFGO60CcUL6JvT4vUbN1rt/view?usp=sharing 

WY 7, 8:

https://drive.google.com/file/d/10iQx84Yl3W8W89nmyuLc_gasEMSRcHZI/view?usp=sharing 

 

Link do materiałów w jednym pliku:

https://drive.google.com/file/d/1or-dfABoR66BZKq_HzA0CviKscOQO3fX/view?usp=sharing 

 

Link do zagadnień na zaliczenie WY: 

https://drive.google.com/file/d/1LC0CVnnMYX3xQjnTPzRLiR8cOpcZlCGK/view?usp=sharing