Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Robert Lembrych-Furtak

dr Robert Lembrych-Furtak
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA MARKETINGU
Telefon
603 933 126
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Terminy konsultacji w semestrze zimowym 2022/23: 


 • wtorek 11:30-13:00 - konsultacje on-line (kod zespołu: 2h81qah),

 • czwartek 13:15-14:45 (pok, 503).

Możliwy jest także kontakt telefoniczny (w godzinach konsultacji lub poza tymi godzinami): 603 933 126.


 


 


 

Adres

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

O sobie

Jestem pracownikiem Katedry Marketingu UMCS oraz konsultantem. 

Moje zainteresowania naukowe i praktyczne koncentrują się wokół problematyki zarządzania marką i komunikacji marketingowej.

Od początku zatrudnienia na UMCS prowadziłem następujące zajęcia (na Wydziale Ekonomicznym, Wydziale Politologii i Dziennikarstwa, Wydziale Filologicznym, Wydziale Pedagogiki i Psychologii, Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Wydziale Chemii):

 1. Analiza rynku
 2. Badania marketingowe I
 3. E-biznes
 4. Komunikacja i identyfikacja wizualna produktu
 5. Kreowanie silnej marki
 6. Marketing
 7. Marketing bezpośredni i interaktywny
 8. Marketing i promocja zasobów turystycznych
 9. Marketing partnerski
 10. Marketing terytorialny
 11. Marketing usług doradczych
 12. Marketing usług edukacyjnych i doradczych
 13. Marketing usług logistycznych i zarządzanie produktem
 14. Marketing usług medycznych
 15. Marketing w działalności kulturalnej
 16. Marketing w turystyce
 17. Marketingu usług turystycznych
 18. Merchandising i zarządzanie kategorią produktów
 19. Opakowania w logistyce
 20. Planowanie w biznesie
 21. Podstawy marketingu
 22. Podstawy marketingu (studia doktoranckie)
 23. Podstawy zarządzania i marketingu
 24. Projektowanie przekazów reklamowych
 25. Promocja i reklama w turystyce
 26. Przemysł turystyczny w Polsce i na świecie
 27. Psychologia reklamy
 28. Public relations
 29. Reklama
 30. Reklama i nowoczesne formy komunikacji
 31. Strategia kreatywna i medialna
 32. Strategie komunikacji marki
 33. System identyfikacji wizualnej
 34. Wizerunek firmy
 35. Zarządzanie asortymentem i merchandising
 36. Zarządzanie linią produktów
 37. Zarządzanie marką
 38. Zarządzanie marką terytorialną
 39. Zarządzanie marką w turystyce
 40. Zarządzanie reklamą
 41. Zarządzanie relacjami z klientem
 42. Zarządzanie wizerunkiem firmy
 43. Seminarium dyplomowe (licencjackie)
 44. Seminarium dyplomowe (magisterskie)
 45. Wygłoszenie wykładów ogólnouniwersyteckich (Kreowanie silnej marki oraz Reklama i nowoczesne formy komunikacji; łącznie 5 edycji). 

Ogłoszenia