Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Robert Lembrych-Furtak

dr Robert Lembrych-Furtak
Stanowisko
starszy wykładowca z dr
Jednostki
KATEDRA MARKETINGU
Telefon
603 933 126
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Dyżury i konsultacje w semestrze letnim 2018/19 (pok. 503, Rektorat): • środa 9.30-11.30

 • czwartek: 11.15-13.15.


 


 

Adres

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

O sobie

Jestem pracownikiem Katedry Marketingu UMCS oraz konsultantem. 

Moje zainteresowania naukowe i praktyczne koncentrują się wokół problematyki zarządzania marką i komunikacji marketingowej.

Jestem autorem m.in.  autorskiego modelu kreowania marki BRANDMILL. Jest to narzędzie uniwersalne, a jednocześnie kompleksowe. Może on być przydatny w kreowaniu nowej marki lub w repozycjonowaniu istniejącej. Model, podobnie jak inne nowoczesne modele, koncentruje się nie tylko na konsumentach, ale innych podmiotach, które mają wpływ na sukces marki. „Siłą napędową” marki są różnorodne elementy otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego. Elementy te można podzielić na następujące dychotomiczne grupy: a/ firma – konkurenci: rodzaj biznesu, kluczowe kompetencje, mocne i słabe strony, marketing mix; b/ interesariusze – marka: potrzeby/korzyści racjonalne, potrzeby/korzyści emocjonalne, osobowość, wartości.

Od początku zatrudnienia na UMCS prowadziłem następujące zajęcia (na Wydziale Ekonomicznym, Wydziale Politologii, Wydziale Humanistycznym, Wydziale Pedagogiki i Psychologii, Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Wydziale Chemii):

 1. Analiza rynku
 2. E-biznes
 3. Kreowanie silnej marki
 4. Marketing
 5. Marketing bezpośredni i interaktywny
 6. Marketing i promocja zasobów turystycznych
 7. Marketing partnerski
 8. Marketing terytorialny
 9. Marketing usług doradczych
 10. Marketing usług edukacyjnych i doradczych
 11. Marketing usług logistycznych i zarządzanie produktem
 12. Marketing usług medycznych
 13. Marketing w działalności kulturalnej
 14. Marketing w turystyce
 15. Marketingu usług turystycznych
 16. Merchandising i zarządzanie kategorią produktów
 17. Opakowania w logistyce
 18. Planowanie w biznesie
 19. Podstawy marketingu
 20. Podstawy marketingu (studia doktoranckie)
 21. Podstawy zarządzania i marketingu
 22. Projektowanie przekazów reklamowych
 23. Promocja i reklama w turystyce
 24. Przemysł turystyczny w Polsce i na świecie
 25. Psychologia reklamy
 26. Public relations
 27. Reklama
 28. Reklama i nowoczesne formy komunikacji
 29. Strategia kreatywna i medialna
 30. Strategie komunikacji marki
 31. System identyfikacji wizualnej
 32. Wizerunek firmy
 33. Zarządzanie marką
 34. Zarządzanie marką terytorilną
 35. Zarządzanie reklamą
 36. Zarządzanie relacjami z klientem
 37. Zarządzanie wizerunkiem firmy
 38. Seminarium dyplomowe (licencjackie)
 39. Seminarium dyplomowe (magisterskie)
 40. Wygłoszenie wykładów ogólnouniwersyteckich (Kreowanie silnej marki oraz Reklama i nowoczesne formy komunikacji; łącznie 5 edycji). 

Ogłoszenia

Link do materiałów z Merchandisingu (część I): https://drive.google.com/file/d/128adk5aeOcfSED00Kb8rFxANKURdoNnZ/view?usp=sharing 

Link do materiałów z SYSTEMU IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ: https://drive.google.com/file/d/1bzaz3AtBv-YhnoolG0mCb8bu8BFRHsS5/view?usp=sharing 

Link do materiałów z przedmiotu PODSTAWY MARKETINGU (Logistyka I st., I rok oraz Stosunki międzynarodowe II st. I rok): https://drive.google.com/file/d/14fVRFPBFNXr6UbniU7I5s_un4z1Dpkp9/view?usp=sharing 

Link do materiałów z przedmiotu OPAKOWANIA W LOGISTYCE (nowsza wersja, z 31 stycznia 2019 r.): https://drive.google.com/file/d/1JM3T2CnoS7-H-AiFHiOwIQ11yXfGaNlz/view?usp=sharing 

Link do materiałów z MARKI (różne wersje): https://drive.google.com/open?id=1BYPawSPHIxGZ5JDnwZ9C8Hyf5zp6WGve 

Link do materiałów z PRODUKTU (studia doktoranckie): https://drive.google.com/file/d/13hAcQtHtIsEd7q61m1H_Mtjr6YfkAcGG/view?usp=sharing Jeżeli chodzi o materiały z PROMOCJI, to można skorzystać z części materiałów z PODSTAW MARKETINGU dla kierunku Logistyka).