Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Robert Lembrych-Furtak

dr Robert Lembrych-Furtak
Stanowisko
adiunkt dydaktyczny
Jednostki
KATEDRA MARKETINGU
Telefon
603 933 126
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Dyżury i konsultacje w semestrze letnim 2019/20, tj. od 26 lutego (pok. 503, Rektorat): • poniedziałek 13:15-14:45,

 • wtorek: 11:30-13:00.


UWAGI: • W czasie przerwy międzysemestralnej jestem na urlopie - nie będzie mnie na konsultacjach, ale możliwy jest kontakt poprzez maila.

 • wyjątkowo będę dostępny w niedzielę, 23 lutego od godz. 12:00 do ok. 13:30.


 


 


 


 

Adres

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

O sobie

Jestem pracownikiem Katedry Marketingu UMCS oraz konsultantem. 

Moje zainteresowania naukowe i praktyczne koncentrują się wokół problematyki zarządzania marką i komunikacji marketingowej.

Jestem autorem m.in.  autorskiego modelu kreowania marki BRANDMILL. Jest to narzędzie uniwersalne, a jednocześnie kompleksowe. Może on być przydatny w kreowaniu nowej marki lub w repozycjonowaniu istniejącej. Model, podobnie jak inne nowoczesne modele, koncentruje się nie tylko na konsumentach, ale innych podmiotach, które mają wpływ na sukces marki. „Siłą napędową” marki są różnorodne elementy otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego. Elementy te można podzielić na następujące dychotomiczne grupy: a/ firma – konkurenci: rodzaj biznesu, kluczowe kompetencje, mocne i słabe strony, marketing mix; b/ interesariusze – marka: potrzeby/korzyści racjonalne, potrzeby/korzyści emocjonalne, osobowość, wartości.

Od początku zatrudnienia na UMCS prowadziłem następujące zajęcia (na Wydziale Ekonomicznym, Wydziale Politologii, Wydziale Humanistycznym, Wydziale Pedagogiki i Psychologii, Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Wydziale Chemii):

 1. Analiza rynku
 2. Badania marketingowe I
 3. E-biznes
 4. Kreowanie silnej marki
 5. Marketing
 6. Marketing bezpośredni i interaktywny
 7. Marketing i promocja zasobów turystycznych
 8. Marketing partnerski
 9. Marketing terytorialny
 10. Marketing usług doradczych
 11. Marketing usług edukacyjnych i doradczych
 12. Marketing usług logistycznych i zarządzanie produktem
 13. Marketing usług medycznych
 14. Marketing w działalności kulturalnej
 15. Marketing w turystyce
 16. Marketingu usług turystycznych
 17. Merchandising i zarządzanie kategorią produktów
 18. Opakowania w logistyce
 19. Planowanie w biznesie
 20. Podstawy marketingu
 21. Podstawy marketingu (studia doktoranckie)
 22. Podstawy zarządzania i marketingu
 23. Projektowanie przekazów reklamowych
 24. Promocja i reklama w turystyce
 25. Przemysł turystyczny w Polsce i na świecie
 26. Psychologia reklamy
 27. Public relations
 28. Reklama
 29. Reklama i nowoczesne formy komunikacji
 30. Strategia kreatywna i medialna
 31. Strategie komunikacji marki
 32. System identyfikacji wizualnej
 33. Wizerunek firmy
 34. Zarządzanie marką
 35. Zarządzanie marką terytorialną
 36. Zarządzanie reklamą
 37. Zarządzanie relacjami z klientem
 38. Zarządzanie wizerunkiem firmy
 39. Seminarium dyplomowe (licencjackie)
 40. Seminarium dyplomowe (magisterskie)
 41. Wygłoszenie wykładów ogólnouniwersyteckich (Kreowanie silnej marki oraz Reklama i nowoczesne formy komunikacji; łącznie 5 edycji). 

Ogłoszenia

Link do aktualnych materiałów z przedmiotów PODSTAWY MARKETINGU / MARKETING (Logistyka I st., I rok / Ekonomia I st., III rok, Finanse i rachunkowość I st., II rok, st. doktoranckie) - 2020 r.: https://drive.google.com/file/d/1fz4ifELnKxI4B6zxvZcQ6D1T0gMgTV_i/view?usp=sharing 

Materiały są w czterech częściach: I. Koncepcja marketingowa i zachowania konsumenckie, II. Produkt, III. Promocja / komunikacja marketingowa, IV. Dystrybucja i cena.

Uwagi:

 • przygotowując się do zaliczenia, proszę skupiać się na zagadnieniach, które wcześniej podałem,
 • pozostałe tematy są dla osób, które są zainteresowane pogłębieniem swojej wiedzy,
 • prezentowane przykłady mają tylko charakter ilustracyjny – nie trzeba się ich uczyć.  

 Link do aktualnych materiałów z ZARZĄDZANIA MARKĄ - 2020 r.: https://drive.google.com/file/d/1DY5U87PQZPOdH_I__2w61jqoZOKR2Iya/view?usp=sharing 


Link do aktualnych materiałów z ZARZĄDZANIA REKLAMĄ - 2020 r.: https://drive.google.com/file/d/1nERVSrbPFFO7Bz-UyVOpvh7An9kFCUN9/view?usp=sharing 


 

Link do materiałów z MERCHANDISINGU: https://drive.google.com/file/d/1HvuXMq05szuzVJONppVYwZHxuAQrrBfR/view?usp=sharing


 

Link do materiałów z SYSTEMU IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ: https://drive.google.com/file/d/1bzaz3AtBv-YhnoolG0mCb8bu8BFRHsS5/view?usp=sharing