Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Renata Krawczyk

dr Renata Krawczyk
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA PEDAGOGIKI SPOŁECZNEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim 2019/2020:


wtorek: 15.30-16.30


środa: 16.30-17.30


17.02-25.02 - przerwa międzysemestralna


pok. 30, tel. 81 537 63 15


Przed przybyciem na konultacje, prosze o wcześniejszy kontakt  mailowy: renata.krawczyk@umcs.pl


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Adres

Narutowicza 12, pok. 30
20-004 Lublin

O sobie

dr Renata Krawczyk – certyfikowany psychoterapeuta, filozof, pedagog. W latach 2009-2015 asystent w Zakładzie Andragogiki na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS. Od 2015 adiunkt w Zakładzie Pracy Socjalnej. Ukończyła całościowe kształcenie w zakresie psychoterapii w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie. Psychoterapeuta certyfikownany przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej. Członek Polskiej Federacji Psychoterapii (w latach 2013-2016 sekcja ds. mediów) i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej (członek zwyczajny).


Działalność naukowa

Wybrane publikacje:

Artykuły naukowe (opublikowane):

 1. Franczak R. (2010), Refleksje dotyczące etyki i aksjologii w kontekście pracy socjalnej, (w:) M. Czechowska-Bieluga, A. Kanios. L. Adamowska (red.), Nowe przestrzenie działania w pracy socjalnej w wymiarze etyczno-prakseologicznym, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, s. 57-64;
 2. Franczak R. (2010), O potrzebie nauczania filozofii w szkole. Raport z badań, „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria”, R. 19, Nr 1 (73), s.273-291;
 3. Franczak R., Adamowska L., (2010), Zakład Andragogiki UMCS – historia i teraźniejszość. Instytut Pedagogiki, J. Kirenko (red.), Lublin;
 4. Franczak R. (2012), Rynek pracy i wartość pracy w opiniach studentów (w:) (red.) A. Dudak, K. Klimkowska, A. Różański, Przygotowanie zawodowe młodych pedagogów, Kraków Impuls;
 5. Franczak R. (2013), Zadowolenie z pracy młodych polskich emigrantów jako wyznacznik ich poczucia jakości życia w świetle dotychczasowych badań (w:) (red.) M. Jasiński, W poszukiwaniu jakości życia. Ujęcie interdyscyplinarne, Białystok;
 6. Franczak R. (2014), Młodzi emigranci polscy o swoim zadowoleniu z życia, (w:) (red.) K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz,  Edukacja jutra. Od uniwersytetu do starości. Aspekty edukacji osób dorosłych, Sosnowiec, „Humanitas”,
 7. Franczak R., Czechowska-Bieluga M. (2014), Poczucie szczęścia a czynniki społeczno-zawodowe młodych emigrantów [w:] Kwiatkowski M., Odrowąż-Coates A. (red.), Przyszłość edukacji i społeczeństwa oczami badaczy społecznych, Wydawnictwo APS.

Wykaz uczestnictwa w konferencjach:

 • Ogólnopolska konferencja naukowa: Wielka emigracja zarobkowa młodzieży. Wyzwania dla edukacji, 22-23 września 2009 Lublin; (udział czynny, organizacja)
 •  XIX Ogólnopolski Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej, Wielość przestrzeni pracy socjalnej - związki kontekstów teoretycznych i praktycznych, 20 – 21 października 2009 Lublin UMCS (udział czynny, organizacja)
 • LI Tydzień Filozoficzny Metafizyka Wielkich Pytań, 9-12 marca 2009, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin (udział bierny)
 • Konferencja Władz Wydziałów uczelni publicznych, kształcących na kierunkach pedagogicznych, pt. Jakość edukacji akademickiej w naukach o wychowaniu a wielostopniowość studiowania, Lublin, Kazimierz Dolny 12-14.10.2010  (udział czynny, organizacja)
 • LII Tydzień Filozoficzny Filozofia szczęścia, 8-11 marca 2010r., KUL im. Jana Pawła II w Lublinie (udział bierny)
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Psychospołeczne uwarunkowania jakości życia Rodzina – Szkoła – Praca. Zagrożenia – Profilaktyka – Terapia, 26-28 maja 2010 r. w Augustowie, Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Białystok (udział czynny)
 • LIII Tydzień Filozoficzny Spór: realizm – idealizm, 7-10 marca 2011
 • LIV Tydzień Filozoficzny Wielkie Pytania Etyki, Lublin (KUL), 12-15 marca 2012 r., Lublin (udział bierny),
 • Tatrzańskie Sympozjum Naukowym, Zakopane, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu 24-26 czerwca 2013r.(udział czynny)
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa ПЕДАГОГ  ТРЕТЬОГО  ТИСЯЧОЛІТТЯ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС, 26-27 września 2013r., Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franka, Drohobycz (udział czynny) Ogólnopolska Konferencja Naukowa Miłość, małżeństwo, rodzina jako wyzwanie pedagogiczne w czasach seksualizacji młodzieży, KUL, Lublin, 8 kwietnia 2014 (udział bierny
 • Tatrzańskie Sympozjum Naukowe, Zakopane, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu  23-25 czerwca, 2014r.(udział czynny)
 • XXIV Zjazd PSSPS połączony z Seminarium Naukowym, pt. Rodzina w pracy socjalnej, Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Polskie Stowarzyszenie Szkół Pracy Socjalnej i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ToruniuToruń, 5-7 listopada 2014 roku (udział czynny)
 • Konferencja "Psychoterapia MetaSystemowa zaburzeń psychotycznych", Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej w Krakowie, afiliowany przez PFP i EAP, 7-8.02.2015 Kraków
 • LVII Tydzień Filozoficzny Antropologia na rozdrożu, , Lublin (KUL), 19-20 marca 2015 r., Lublin (udział bierny)
 • Tatrzańskie Sympozjum Naukowe, Zakopane, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu  22-24 czerwca, 2015r.(udział czynny, Komitet Organizacyjny)
 • XIX International Conference on the „Science and Quality of Life”, Vilnius, Litwa, 26– 30.06.2015 (udział czynny “Psychoterapia jako forma wsparcia w środowisku akademickim”)
 • Ogólnopolska konferencja naukowo – szkoleniową: „Aspekty humanistyczne w postępowaniu z pacjentami z chorobami neurologicznymi”, Instytut Filozofii UMCS, Zakład Etyki i Filozofii Człowieka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Katedra i Klinika Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Katedra Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, 18 X 2015, Lublin (udział bierny)
 • Konferencja "Nadzieja i Pokora. Psychoterapia MetaSystemowa zaburzeń psychotycznych", Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej w Krakowie, afiliowany przez PFP i EAP, 10-11.10.2015 Kraków
 • Międzynarodowa VII Konferencja Psychoterapeutyczna "Psychoterapeuta. Wojna i pokój. Siła i miłość", 23-25 października 2015, Kraków (udział czynny, Komitet Organizacyjny)
 • III Otwarte Seminarium Filozoficzno-Psychiatryczne, 12-13 XI 2015, Lublin (udział czynny w panelu dyskusyjnym)

 

Dodatkowe kwalifikacje - dodatkowe ważniejsze szkolenia, podnoszące kwalifikacje zawodowe w zakresie psychoterapii:

 • Psychoterapeuta certyfikowany PRzez PTPI
 • 2012-2015: całościowe szkolenie do zawodu psychoterapeuty w Polskim Instytut Psychoterapii Integratywnej w Krakowie,
 • Integratywna Psychoterapia Krótkoterminowa 2011
 • szkolenie kwalifikacyjne z zakresu diagnozy klinicznej DSM-IV-TR, w 2012 r., zarejestrowane w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Krakowie pod numerem 57-000057-001-0002
 • „Interwencja kryzysowa. Pomoc psychologiczna po wydarzeniach traumatycznych: przemoc, wypadek, strata osobista, żałoba. 2012
 • MetaSystemowa Integratywna Psychoterapia zaburzeń lękowych 2013
 • Integratywna MetaSystemowa psychoterapia depresji 2014
 • Hipnoza kliniczna, kurs podstawowy i zaawansowany 2014
 • Psychoterapia par – 2014
 • Psychoterapia zaburzeń odżywiania 2014
 • Udział w warsztatach podnoszących kwalifikacje zawodowe podczas Międzynarodowej konferencji naukowej „Wojna i Pokój. Siła i Miłość, warsztaty z zakresu: Alicja Heyda - Praca z ciałem i oddechem w terapii traumy i bólu fantomowego, Milena Karlińska- Nehrebecka - Hipnoza MetaSystemowa w sytuacjach kryzysowych i skrajnych, Natalia Stepuk, Katerina Fastovets - Praktyka pracy ukraińskich psychoterapeutów kryzysowych z żołnierzami ATO
 • Praktyka kliniczna: staż w I Klinice Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji w Samodzielnym Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Lublinie (5 miesięczny, sierpień-grudzień 2015r.), oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego w Samodzielnym Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Lublinie
 • praktyka psychoterapeutyczna (psychoterapia indywidualna, par, rodzinna) – obejmująca pracę z osobami cierpiącymi na np. depresję, zaburzenia lękowe, schizofrenię, uzależnienia, zaburzenia odżywiania i inne, pracę z osobami w/po kryzysie, po stracie, w żałobie, doświadczających przemocy, sprawców przemocy, interwencję kryzysową itp.