Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Renata Krawczyk

dr Renata Krawczyk
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA PEDAGOGIKI RESOCJALIZACYJNEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w sesji letniej 2022/2023:


stacjonarne: środa, godz. 16.30-17.30 (pok. 4.16)


zdalne: czwartek, godz. 15.00-16.00, na platformie  Wirtualny Kampus - po wczesniejszym zgłoszeniu mailowym: renata.krawczyk@umcs.pl.


W dniu 8 marca 2023r. (środa) - konsultacje przełożone na g. 12.00-13.00.


W tytule maila proszę wspisać KONSULTACJE. W treści maila proszę zawsze podawać swoje dane: imię i nazwisko, rok, kierunek studiow, tryb studiów, nr albumu.
Punkt Wsparcia i Psychoedukacji dla Studentów SENSUM - zapisy wstrzymane do odwołania.

Adres

Głęboka 43, pok. 4.16
20-612 Lublin

O sobie

dr Renata Krawczyk – adiunkt w Katedrze Pedagogiki Resocjalizacyjnej; absolwentka filozofii, absolwentka pedagogiki; certyfikowana psychoterapeutka, terapeutka w podejściu Otwartego Dialogu.  Wiceprezeska Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej (2021-2025), członkini Komisji Certyfikacyjnej PTPI, członkinii Komisji Naukowej PTPI.


Działalność naukowa

AKTUALNA TEMATYKA BADAWCZA:

 • poczucie winy i wstyd w doświadczeniu osób pozbawionych wolności i ich rodzin,
 • praca terapeutyczna z rodzinami osób pozbawionych wolności,
 • podejście terapeutyczne oparte na Otwartym Dialogu (ODA)
 • psychoterapia i problematyka zdrowia psychicznego.

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4367-493X

Reaserch Gate

WSPÓŁPRACA NAUKOWA:

 • członek zespołu badawczego przy Instytucie Filozofii UMCS „Wiedza ekspercka i procesy
  decyzyjne - nowe wyzwania”, projekt Wiedza Ekspercka i Zdrowie Psychiczne - kierownik dr hab. Andrzej Kapusta;
 • współpraca naukowa z Polskim Towarzystwem Psychoterapii Integratywnej - członek Komisji Naukowej, członek Zarządu.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

 • 2022 tytuł Homo Didacticus
 • 2021 nagroda Rektora IV stopnia Zespołowa,
 • 2019 wyróżnienie w plebiscycie studentów WPiP wykładowca roku,
 • 2019 nagroda Rektora III stopnia Indywidualna,
 • 2018 nagroda Rektora III stopnia Indywidualna,
 • 2016 nagroda Rektora II stopnia Indywidualna,
 • 2012 nagroda Rektora II stopnia Zespołowa.

WYBRANE PUBLIKACJE:

 1. Krawczyk R. (2020). "Dla Ciebie poświęcę siebie". O zjawisku parentyfikacji w rodzinie. Praca Socjalna nr 5(35), s. 113–137
 2. Krawczyk R. (2020). Wybrane aspekty relacji pomocowej w pracy socjalnej z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio J – Paedagogia-Psychologia, VOL. XXXIII, 1, 219-223
 3. Krawczyk Renata (2019). Otwartym głosem. O terapeutycznych aspektach śpiewu otwartego. Lubelski Rocznik Pedagogiczny 1/2019
 4. Krawczyk R. (2017). Młodzi emigranci Polscy pracujący w Wielkiej Brytanii. Adaptacja zawodowa a poczucie szczęścia, Difin
 5. Wierzejska J., Karpenko O., Franczak R. (edit.)(2017), Current research Problems of Polish education. Maria Curie-Skłodowska University Press
 6. Franczak R. (2016).  Psychoterapia wśród studentów. Stan aktualny i potrzeby, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio J – Paedagogia-Psychologia, Vol 29, No 1,
 7. Kanios A. , Franczak R. (red.) (2016). Nowe tendencje w pracy socjalnej. Problemy kształcenia i działania, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio J – Paedagogia-Psychologia, Sectio J, Vol 29, No 1,
 8. Franczak R. (2010), Refleksje dotyczące etyki i aksjologii w kontekście pracy socjalnej, (w:) M. Czechowska-Bieluga, A. Kanios. L. Adamowska (red.), Nowe przestrzenie działania w pracy socjalnej w wymiarze etyczno-prakseologicznym, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, s. 57-64;
 9. Franczak R. (2010), O potrzebie nauczania filozofii w szkole. Raport z badań, Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria, R. 19, Nr 1 (73), s.273-291,

Wykaz uczestnictwa w konferencjach:

 • Ogólnopolska konferencja naukowa: Wielka emigracja zarobkowa młodzieży. Wyzwania dla edukacji, 22-23 września 2009 Lublin; (udział czynny, organizacja)
 •  XIX Ogólnopolski Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej, Wielość przestrzeni pracy socjalnej - związki kontekstów teoretycznych i praktycznych, 20 – 21 października 2009 Lublin UMCS (udział czynny, organizacja)
 • LI Tydzień Filozoficzny Metafizyka Wielkich Pytań, 9-12 marca 2009, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin (udział bierny)
 • Konferencja Władz Wydziałów uczelni publicznych, kształcących na kierunkach pedagogicznych, pt. Jakość edukacji akademickiej w naukach o wychowaniu a wielostopniowość studiowania, Lublin, Kazimierz Dolny 12-14.10.2010  (udział czynny, organizacja)
 • LII Tydzień Filozoficzny Filozofia szczęścia, 8-11 marca 2010r., KUL im. Jana Pawła II w Lublinie (udział bierny)
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Psychospołeczne uwarunkowania jakości życia Rodzina – Szkoła – Praca. Zagrożenia – Profilaktyka – Terapia, 26-28 maja 2010 r. w Augustowie, Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Białystok (udział czynny)
 • LIII Tydzień Filozoficzny Spór: realizm – idealizm, 7-10 marca 2011
 • LIV Tydzień Filozoficzny Wielkie Pytania Etyki, Lublin (KUL), 12-15 marca 2012 r., Lublin (udział bierny),
 • Tatrzańskie Sympozjum Naukowym, Zakopane, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu 24-26 czerwca 2013r.(udział czynny)
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa ПЕДАГОГ  ТРЕТЬОГО  ТИСЯЧОЛІТТЯ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС, 26-27 września 2013r., Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franka, Drohobycz (udział czynny) Ogólnopolska Konferencja Naukowa Miłość, małżeństwo, rodzina jako wyzwanie pedagogiczne w czasach seksualizacji młodzieży, KUL, Lublin, 8 kwietnia 2014 (udział bierny)
 • Tatrzańskie Sympozjum Naukowe, Zakopane, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu  23-25 czerwca, 2014r.(udział czynny)
 • XXIV Zjazd PSSPS połączony z Seminarium Naukowym, pt. Rodzina w pracy socjalnej, Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Polskie Stowarzyszenie Szkół Pracy Socjalnej i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ToruniuToruń, 5-7 listopada 2014 roku (udział czynny)
 • Konferencja "Psychoterapia MetaSystemowa zaburzeń psychotycznych", Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej w Krakowie, afiliowany przez PFP i EAP, 7-8.02.2015 Kraków
 • LVII Tydzień Filozoficzny Antropologia na rozdrożu, , Lublin (KUL), 19-20 marca 2015 r., Lublin (udział bierny)
 • Tatrzańskie Sympozjum Naukowe, Zakopane, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu  22-24 czerwca, 2015r.(udział czynny, Komitet Organizacyjny)
 • XIX International Conference on the „Science and Quality of Life”, Vilnius, Litwa, 26– 30.06.2015 (udział czynny “Psychoterapia jako forma wsparcia w środowisku akademickim”)
 • Ogólnopolska konferencja naukowo – szkoleniową: „Aspekty humanistyczne w postępowaniu z pacjentami z chorobami neurologicznymi”, Instytut Filozofii UMCS, Zakład Etyki i Filozofii Człowieka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Katedra i Klinika Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Katedra Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, 18 X 2015, Lublin (udział bierny)
 • Konferencja "Nadzieja i Pokora. Psychoterapia MetaSystemowa zaburzeń psychotycznych", Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej w Krakowie, afiliowany przez PFP i EAP, 10-11.10.2015 Kraków
 • Międzynarodowa VII Konferencja Psychoterapeutyczna "Psychoterapeuta. Wojna i pokój. Siła i miłość", 23-25 października 2015, Kraków (udział czynny, Komitet Organizacyjny)
 • III Otwarte Seminarium Filozoficzno-Psychiatryczne, 12-13 XI 2015, Lublin (udział czynny w panelu dyskusyjnym)
 • XIX International Conference on the „Science and Quality of Life”, Vilnius, Litwa, 26– 30.06.2015 (udział czynny “Psychoterapia jako forma wsparcia w środowisku akademickim”)
 • Międzynarodowa VII Konferencja Psychoterapeutyczna "Psychoterapeuta. Wojna i pokój. Siła i miłość", 23-25 października 2015, Kraków (udział czynny, Komitet Organizacyjny, )
 • III Otwarte Seminarium Filozoficzno-Psychiatryczne, 12-13 XI 2015, Lublin
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Psychopedagogiczne problemy edukacji i funkcjonowania człowieka – teoria i praktyka”, Lublin, 26-27. 11. 2015 r. (udział czynny, referat: Praca socjalna wobec osób z zaburzeniami psychicznymi)
 • III Międzynarodowy Kongres Inkluzji Społecznej, UPH w Siedlcach, 7-8 kwietnia 2016r. (udział czynny: Akademickie formy wsparcia studentów)
 • Międzynarodowe Interdyscyplinarne Sympozjum Naukowe "Sztuka/twórczość - edukacja" na temat: "Edukacja estetyczna w kontekście kształcenia postawy kreatywnej", Lwów 2017;
 • Międzynarodowe Interdyscyplinarne Sympozjum Naukowe "Sztuka/twórczość - edukacja - edukacja" na temat: "Kreatywność w sztuce, nauce i życiu codziennym", Lwów 2018

 

Dodatkowe kwalifikacje - psychoterapeuta certyfikowany, terapeuta w podejściu Otwartego Dialogu.

dodatkowe ważniejsze szkolenia, podnoszące kwalifikacje zawodowe w zakresie psychoterapii:

 • 2012-2015: całościowe szkolenie do zawodu psychoterapeuty w Polskim Instytut Psychoterapii Integratywnej w Krakowie,
 • Integratywna Psychoterapia Krótkoterminowa 2011
 • szkolenie kwalifikacyjne z zakresu diagnozy klinicznej DSM-IV-TR, w 2012 r., zarejestrowane w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Krakowie pod numerem 57-000057-001-0002
 • „Interwencja kryzysowa. Pomoc psychologiczna po wydarzeniach traumatycznych: przemoc, wypadek, strata osobista, żałoba. 2012
 • MetaSystemowa Integratywna Psychoterapia zaburzeń lękowych 2013
 • Integratywna MetaSystemowa psychoterapia depresji 2014
 • Hipnoza kliniczna, kurs podstawowy i zaawansowany 2014
 • Psychoterapia par – 2014
 • Psychoterapia zaburzeń odżywiania 2014
 • Udział w warsztatach podnoszących kwalifikacje zawodowe z zakresu pracy z ciałem pracy z oddechem, zaburzeń psychosomatycznych, hipnozy w psychoterapii, pracy z traumą, pracy w kryzysie;
 • Praktyka kliniczna: - staż w I Klinice Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji w Samodzielnym Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Lublinie (2015r.), -staż w PZP w Samodzielnym Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Lublinie (2015 r.); psychoterapeuta w PZP "Hipoteczna4" (2018-do dziś)
 • praktyka psychoterapeutyczna (psychoterapia indywidualna, rodzinna) – obejmująca pracę z osobami cierpiącymi na np. depresję, zaburzenia lękowe, schizofrenię, uzależnienia, zaburzenia odżywiania i inne, pracę z osobami w/po kryzysie, po stracie, w żałobie, doświadczających przemocy, sprawców przemocy, itp.