Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Katarzyna Wołk

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA TEORII WYCHOWANIA
Telefon
81 537 63 62
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje
Instytut Pedagogiki
ul. Głęboka 43 , pok. 3.17
Konsultacje w semestrze zimowym 2023/2024
* Konsultacje w formie stacjonarnej: środa: 10.30 - 11.30, pok. 3.17
* Konsultacje w formie zdalnej (video - konferencja), z wykorzystaniem Wirtualnego Kampusu UMCS: https://kampus.umcs.pl/course/view.php?id=16408 : środa 14.30-15.30. W przypadku konsultacji zdalnych proszę o wcześniejsze zgłoszenie drogą mailową.

 


O sobie

Aktualna tematyka badawcza

  • Zagrożenia i problemy wychowawcze współczesnej rodziny
  • Psychoprofilaktyka społeczna
  • Psychospołeczny rozwój człowieka
  • Kompetencje wychowawcze nauczycieli i rodziców

Prowadzone przedmioty:

Teoria wychowania, Podatawy pracy pedagoga szkolnego, Wspomaganie procesów poznawczych dzieci i młodzieży, Pedagogika zabawy, Współczesne zagrożenia dzieci i młodzieży, Kinstruowanie programów profilaktycznych, Metodyka pracy pedagoga szkolnego, Prawne i organizacyjne aspekty mediacji, Metody rozwiązywania konfliktów.

 


Działalność naukowa

Wykaz wybranych publikacji

Monografie:

Wołk K. (2018). Zygmunt Bolesław Kukulski (1890–1944). Pedagog, wychowawca i społecznik, Lublin: Episteme.

Artykuły:

Wołk K.. (2020), Wychowawcza funkcja świetlicy szkolnej – wyzwania i zagrożeni,  „Lubelski Rocznik Pedagogicznym”, vol. 39/2.

Wołk K. (2019), Odpowiedzialne rodzicielstwo w kontekście zmiany społecznej, „Roczniki Pedagogiczne”, nr 4, s. 109-121.

Wołk K. (2018), Współpraca rodziców ze szkołą – zagrożenia i realia, „Problemy opiekuńczo-wychowawcze”, nr 8, s. 42-50.