Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Zenon Pokojski

dr Zenon Pokojski
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA MARKETINGU
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

KONSULTACJE SEMESTR ZIMOWY:


zdalnie:  f9hpk3i


wtorek 11.30 - 13.00


środa 15.00 - 17.00


 

O sobie

Zenon Pokojski (doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu) przez ponad trzydzieści lat kierował różnej wielkości zespołami ludzkimi, w tym ponad dziesięć lat w zarządach spółek Grupy Azoty Puławy oraz CIECH. Jest współautorem wielu programów dot. m.in. strategii wzrostu wartości firmy, fuzji i przejęć, budowy modelu biznesowego spółki, pozyskiwania nowych zasobów. Zdobył doświadczenie menedżerskie w budowanie strategii wzrostu odpowiadajacemu zasobom przedsiebiorstwa, w kierowaniu zespołami projektowymi, w realizowaniu strategii wzrostu przedsiębiorstwa, "uzdrawianiu" jego zasobów, współpracy biznesu z instytucjami nauki.

Niezależnie od pracy w organach spółek handlowych (zarząd, rada nadzorcza) prowadził pracę naukową i dydaktyczną na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytucie Doskonalenia Kadr Pedagogicznych w Warszawie.

Członek Rady Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Specjalizacja:

Zarządzanie strategiczne, zarządzanie wartością, fuzje i przejęcia, otwarte innowacje, komunikacja w biznesie, public relations, lobbing, zarządzanie organizacjami non profit, w tym zarządzanie w oświacie.

Wykształcenie:

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarzadzaniu, 2008;
  • Harvard Business School Publishing, roczny program doskonalenia umiejetności menedżerskich - Management 2004;
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie studia podyplomowe - Prawo Spółek Handlowych, 2002-2003;
  • Wyższa Szkoła Bankowości, Finansów i Zarządzania w Warszawie, studia podyplomowe - Public Relations 2000-2001;
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Wydział Handlu Zagranicznego; 1986.

Ogłoszenia

Prowadzone przedmioty:

1. Strategia budowania wartości organizacji

2. Budowanie i wdrażanie strategii przedsiebiorstwa

3. Zarządzanie strategiczne

4. Zarządzanie grupą kapitałową (przypadek Grupy Azoty)

5. Zarządzanie wartością klienta

6. Fuzje i przejęcia (obrona przed wrogimi przejęciami)

7. Komunikacja w biznesie

8. Public Relations i Lobbing gospodarczy

9. Reputacja a konkurencyjność

10. Otwarte innowacje