Jednostki i pracownicy - książka adresowa

inż. Karol Karpowicz

Stanowisko
starszy referent techniczny
Jednostki
WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI
Telefon
81 537 6278
Adres e-mail
Wyświetl

Adres

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 1, p. 122A