Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Kamil Dziuba

dr Kamil Dziuba
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA CHEMII ORGANICZNEJ
Telefon
537-79-94
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
orgchem.umcs.lublin.pl
Konsultacje

poniedziałek godz. 11.30-13.00, pok. 102

Adres

Gliniana 33
20-614 Lublin

O sobie

Studia magisterskie sp. Chemia podstawowa i stosowana ukończyłem w 1995r. na Wydziale Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od zakończenia studiów jestem pracownikiem UMCS, a w 2008 r.  obroniłem pracę doktorską pt. Enancjoselektywne reakcje Pausona-Khanda z udziałem  chiralnych ligandów  fosfinowych i awansowałem na stanowisko adiunkta.


Działalność naukowa

Od początku pracy moje zainteresowania naukowe związane były z chemią fosforoorganiczną z szczególnym uwzględnieniem preparatyki chiralnych ligandów fosfinowych, ich wykorzystania w chemii kompleksów przejściowych oraz katalizie asymetrycznej. Aktualnie prowadzę badania nad wykorzystaniem cyklicznych związków fosforu w katalitycznej wersji reakcji Wittiga.

W latach 2010-2013 kierowałem badaniami finansowanymi MNiSW Syntezy bibliotek nowych P,C-chiralnych ligandów difosfinowych dla potrzeb katalizy asymetrycznej. W ubiegłym roku uzyskałem grant NCN Stereoselektywna reakcja Wittiga katalizowana tlenkami fosfetanów.