Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Iwona Ostolska

Stanowisko
asystent
Jednostki
ZAKŁAD RADIOCHEMII I CHEMII KOLOIDÓW
Telefon
+0 48 (81) 537 56 02
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://www.umcs.pl/pl/radiochemia.htm
Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim (2018/2019) odbywają się w czwartek w godzinach 11.30-13.30 w bibliotece Zakładu Radiochemii i Chemii Koloidów.

Adres

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 3
20-031 Lublin

O sobie

Zainteresowania naukowe:

  • Migracja oraz detekcja izotopów promieniotwórczych w środowisku naturalnym,
  • Wykorzystanie spektrometrii promieniowania gamma w pomiarach środowiskowych (licznik HPGe),
  • Wpływ oddziaływania promieniowania jonizującego na organizmy żywe.

 

Prowadzone prace eksperymentalne obejmują badania sorpcji radioizotopów cezu oraz strontu na powierzchni naturalnych materiałów odpadowych w układach zawierających substancje przeszkadzające.

 


Działalność naukowa

Rozprawa doktorska:

Badanie struktury polimerowej warstewki adsorpcyjnej w wybranych układach tlenek metalu – roztwór kopolimerów blokoweych poliaminokwasu z PEG. Lublin, 2017

promotor:
dr hab. Małgorzata Wiśniewska, prof. nadzw. UMCS
recenzenci:
dr hab. Sławomira Skrzypek – Uniwersytet Łódzki,
dr hab. inż. Tomasz Bajda, prof. nadzw. AGH, Kraków.

 

Grant NCN - Miniatura 2

2018/02/X/ST4/00647 – Sorpcja wybranych radionuklidów na powierzchni naturalnych materiałów odpadowych.