Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Iwona Ostolska

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA RADIOCHEMII I CHEMII ŚRODOWISKOWEJ
Telefon
+0 48 (81) 537 57 84
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://www.umcs.pl/pl/radiochemia.htm
https://orcid.org/0000-0002-1988-2475
Konsultacje

semestrze letnim 2022/2023 zapraszam na konsultacje w środy w godzinach 9-11
Konsultacje odbywają się w bibliotece Katedry Radiochemii i Chemii Środowiskowej (niski parter, dawny Zakład Radiochemii).


Konsultacje w innych terminach niż wskazany możliwe wyłącznie po wsześniejszym uzgodnieniu terminu mailowo.

Adres

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 3, Katedra Radiochemii i Chemii Środowiskowej (niski parter, dawny Zakład Radiochemii)
20-031 Lublin

O sobie

Zainteresowania naukowe:

  • Migracja oraz detekcja izotopów promieniotwórczych pochodzenia naturalnego i antropogenicznego w środowisku,
  • Wykorzystanie spektrometrii promieniowania gamma w pomiarach środowiskowych i przemysłowych (zwłaszcza liczniki HPGe),
  • Wpływ oddziaływania promieniowania jonizującego na organizmy żywe,
  • Detekcja izotopów beta-promieniotworczych, optymalizacja pomiarów z użyciem licznika LSC.

 

Opiekun III roku I stopnia na kierunku Chemia, specjalność Chemia podstawowa i stosowana (od 2018 r.). Kod do zespołu na platformie MS Teams: pzgqey6

 


Działalność naukowa

Rozprawa doktorska:

Badanie struktury polimerowej warstewki adsorpcyjnej w wybranych układach tlenek metalu – roztwór kopolimerów blokoweych poliaminokwasu z PEG. Lublin, 2017

promotor:
dr hab. Małgorzata Wiśniewska, prof. nadzw. UMCS
recenzenci:
dr hab. Sławomira Skrzypek – Uniwersytet Łódzki,
dr hab. inż. Tomasz Bajda, prof. nadzw. AGH, Kraków.

 

2018. Grant NCN - Miniatura 2

2018/02/X/ST4/00647 – Sorpcja wybranych radionuklidów na powierzchni naturalnych materiałów odpadowych.

 

2022. Kierownik projektu inwestycyjnego MEiN

7235/IA/SP/2022 – Zakup nowoczesnej aparatury badawczej w postaci spektrometrów promieniowania gamma wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz oprogramowaniem