Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Kalina Kosacka

dr Kalina Kosacka
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA PSYCHOLOGII EMOCJI I OSOBOWOŚCI
Telefon
(81) 537-60-68
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 
UWAGA!!!


W związku z sytuacją pandemii moje konsultacje dla studentów będą odbywały się w formie on-line poprzez adres mailowy.


 


Kosultacje dla studentów:
1. połowa semestru: środa 13:00-15:00
2. połowa semestru: środa 14:45-16:45


Dyżur instytutowy:
wtorek 9:30-11:30


Intytut Psychologii
Plac Litewski 5, pok. 71 (2. piętro)

Adres

Plac Litewski 5
20-080 Lublin

O sobie

Zainteresowania naukowe:

 • problematyka ekspresji, zwłaszcza językowej
 • psychologia emocji, poznawcze reprezentacje emocji
 • psychologia narracyjna, narracyjne badanie sfery emocjonalnej człowieka
 • funkcjonowanie (zwłaszcza emocjonalne) człowieka w dobie przemian społecznych i pokoleniowych (w tym zwłaszcza w kontekście przemian rodziny i relacji społecznych)
 • wpływ nowych technologii na funkcjonowanie psychospołeczne człowieka
 • psychologia twórczości i uzdolnień, funkcjonowanie osób uzdolnionych, ekspresja w twórczości

Działalność naukowa

Monografie naukowe:

 • Gawda, B., Kosacka, K., Banaszkiewicz, P. (2020). Psychologia emocji pokolenia digital natives. Lublin: UMCS.
 • Kosacka, K. (2019). Język i parajęzyk wypowiedzi o emocjach. Podmiotowe uwarunkowania. Lublin: UMCS.

Artykuły w czasopismach z listy ERIH (lista C):

 • Łukasiewicz, K. (2016). Cechy osobowości młodych twórców podejmujących próby literackie. Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja, 19, 3(75), 91-110.

Artykuły w czasopismach z listy ministerialnej B:

 • Kosacka, K. (2018). Style mówienia o zadowoleniu a wybrane cechy osobowości kobiet. Annales UMCS Sectio J, 31(4), 161-178.
 • Kosacka, K. (2017). Językowe przejawy ekspresywności wypowiedzi młodych artystów. Prace Językoznawcze, 19(3), 93-111.
 • Gawda, B. Kosacka, K. (2017). Obraz zaburzeń emocjonalnych w autonarracji K.R. Jamison. Zagadnienia Rodzajów Literackich, 60(3), 95-110.
 • Kosacka, K. (2017). Obraz siebie ofiar przemocy szkolnej. Analiza negacji w narracjach. Ogrody Nauk i Sztuk, 7(7), 64-76.
 • Łukasiewicz K., Gawda B. (2016). The personality predictors for the literary creativity in early adulthood. Annales UMCS Sectio J, 3(29), 119-133.
 • Kaźmierczak-Wojtaś, N., Łukasiewicz, K., Niedzielski, A. (2017). Poglądy, zachowania i zwyczaje żywieniowe występujące w przebiegu ortoreksji. Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne, 7,2, 125–133.

Rozdziały w monografiach naukowych:

 • Łukasiewicz, K. (2016). Językowe wskaźniki emocjonalności w wypowiedziach ofiar przemocy szkolnej. W: K. Pujer (red.) Rodzina i szkoła wobec szans i zagrożeń społeczno-cywilizacyjnych. Wrocław: Exante, 227-237.
 • Kaźmierczak, N., Łukasiewicz, K., Kiełbasa, S., Niedzielski, A. (2016). Obraz ciała a zaburzenia odżywiania u kobiet w ciąży. W: M. Szala, K. Maciąg (red.) Medyczne i społeczne aspekty zachowań wśród ludzi i zwierząt. Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, 61-75.