Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Kalina Kosacka

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA PSYCHOLOGII EMOCJI I OSOBOWOŚCI
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Urlop do II 2022

Adres

ul. Głęboka 45 (Budynek B), pok. 4.29 B
20-612 Lublin

O sobie

 • psycholog, pedagog, pracownik badawczo-dydaktyczny, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w systemie Montessori
 • doktor nauk społecznych w zakresie psychologii (UMCS w Lublinie; 2019)
 • magister psychologii (specjalność: psychologia społeczna; UMCS w Lublinie; 2012)
 • magister pedagogiki (specjalność: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna; Uniwersytet Warszawski; 2020)

Zainteresowania naukowe:

 • problematyka ekspresji, zwłaszcza językowej
 • psychologia emocji, poznawcze reprezentacje emocji
 • psychologia narracyjna, narracyjne badanie sfery emocjonalnej człowieka
 • psychologia twórczości i uzdolnień, funkcjonowanie osób uzdolnionych, ekspresja w twórczości
 • analiza sieci społecznych
 • edukacja alternatywna, w szczególności pedagogika Montessori i edukacja domowa

Działalność naukowa

Monografie naukowe:

 • Gawda, B., Kosacka, K., Banaszkiewicz, P. (2020). Psychologia emocji pokolenia digital natives. Lublin: UMCS.
 • Kosacka, K. (2019). Język i parajęzyk wypowiedzi o emocjach. Podmiotowe uwarunkowania. Lublin: UMCS.

Artykuły naukowe:

 • Kosacka, K. (2020). The Narratives about Contentment in Two Generations of Digital Natives. Annales UMCS Sectio J, 33(3), 49-66.
 • Kosacka, K. (2018). Style mówienia o zadowoleniu a wybrane cechy osobowości kobiet. Annales UMCS Sectio J, 31(4), 161-178.
 • Kosacka, K. (2017). Językowe przejawy ekspresywności wypowiedzi młodych artystów. Prace Językoznawcze, 19(3), 93-111.
 • Gawda, B. Kosacka, K. (2017). Obraz zaburzeń emocjonalnych w autonarracji K.R. Jamison. Zagadnienia Rodzajów Literackich, 60(3), 95-110.
 • Kosacka, K. (2017). Obraz siebie ofiar przemocy szkolnej. Analiza negacji w narracjach. Ogrody Nauk i Sztuk, 7(7), 64-76.
 • Łukasiewicz, K. (2016). Cechy osobowości młodych twórców podejmujących próby literackie. Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja, 19, 3(75), 91-110.
 • Łukasiewicz K., Gawda B. (2016). The personality predictors for the literary creativity in early adulthood. Annales UMCS Sectio J, 3(29), 119-133.
 • Kaźmierczak-Wojtaś, N., Łukasiewicz, K., Niedzielski, A. (2017). Poglądy, zachowania i zwyczaje żywieniowe występujące w przebiegu ortoreksji. Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne, 7,2, 125–133.

Rozdziały w monografiach naukowych:

 • Łukasiewicz, K. (2016). Językowe wskaźniki emocjonalności w wypowiedziach ofiar przemocy szkolnej. W: K. Pujer (red.) Rodzina i szkoła wobec szans i zagrożeń społeczno-cywilizacyjnych. Wrocław: Exante, 227-237.
 • Kaźmierczak, N., Łukasiewicz, K., Kiełbasa, S., Niedzielski, A. (2016). Obraz ciała a zaburzenia odżywiania u kobiet w ciąży. W: M. Szala, K. Maciąg (red.) Medyczne i społeczne aspekty zachowań wśród ludzi i zwierząt. Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, 61-75.

Nagrody:

 • Nagroda Indywidualna Rektora II stopnia za wyróżniającą się pracę na rzecz Uczelni (2020)