Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Kalina Kosacka

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA PSYCHOLOGII EMOCJI I OSOBOWOŚCI
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje we wrześniu:
wtorek, godz. 10-13


pok. B 4.29 Instytut Psychologii


 


 


 


 

Adres

ul. Głęboka 45 (Budynek B), pok. 4.29 B
20-612 Lublin

O sobie

 • psycholog, pedagog, pracownik badawczo-dydaktyczny, dyplomowany nauczyciel Montessori
 • doktor nauk społecznych w zakresie psychologii (UMCS w Lublinie; 2019)
 • magister psychologii (specjalność: psychologia społeczna; UMCS w Lublinie; 2012)
 • magister pedagogiki (specjalność: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna; Uniwersytet Warszawski; 2020)

Zainteresowania naukowe:

 • problematyka ekspresji, zwłaszcza językowej
 • psychologia emocji, poznawcze reprezentacje emocji
 • psychologia narracyjna, narracyjne badanie sfery emocjonalnej człowieka
 • psychologia twórczości i uzdolnień, funkcjonowanie osób uzdolnionych, ekspresja w twórczości
 • analiza sieci społecznych
 • edukacja alternatywna, w szczególności pedagogika Montessori i edukacja domowa

Działalność naukowa

Monografie naukowe:

 • Gawda, B., Kosacka, K., Banaszkiewicz, P. (2020). Psychologia emocji pokolenia digital natives. Lublin: UMCS.
 • Kosacka, K. (2019). Język i parajęzyk wypowiedzi o emocjach. Podmiotowe uwarunkowania. Lublin: UMCS.

Artykuły naukowe:

 • Węsierska, K., Yaruss, J. S., Kosacka, K., Kowalczyk, Ł., Boroń, A. (2023). The experience of Polish individuals who stutter based on the OASES outcomes. Journal of Fluency Disorders, https://doi.org/10.1016/j.jfludis.2023.105991.
 • Boroń, A., Gurok, E., Kowalczyk, Ł., Kosacka, K., Węsierska, K., Yaruss, J. S. (2022). Evaluating the Experience of Stuttering and Quality of Life among Polish School-age Children: Psychometric Investigation with the OASES-S-PL. Logopedia, 51(1), 63-79. https://doi.org/10.24335/gsjh-8×17
 • Kosacka, K. (2021). Osobowościowe uwarunkowania dynamiki wypowiedzi o emocjach. Logopedia, 50(1), 217-235. https://doi.org/10.24335/s15q-vj45
 • Kosacka, K. (2020). The Narratives about Contentment in Two Generations of Digital Natives. Annales UMCS Sectio J, 33(3), 49-66.
 • Kosacka, K. (2018). Style mówienia o zadowoleniu a wybrane cechy osobowości kobiet. Annales UMCS Sectio J, 31(4), 161-178.
 • Kosacka, K. (2017). Językowe przejawy ekspresywności wypowiedzi młodych artystów. Prace Językoznawcze, 19(3), 93-111.
 • Gawda, B. Kosacka, K. (2017). Obraz zaburzeń emocjonalnych w autonarracji K.R. Jamison. Zagadnienia Rodzajów Literackich, 60(3), 95-110.
 • Kosacka, K. (2017). Obraz siebie ofiar przemocy szkolnej. Analiza negacji w narracjach. Ogrody Nauk i Sztuk, 7(7), 64-76.
 • Łukasiewicz, K. (2016). Cechy osobowości młodych twórców podejmujących próby literackie. Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja, 19, 3(75), 91-110.
 • Łukasiewicz K., Gawda B. (2016). The personality predictors for the literary creativity in early adulthood. Annales UMCS Sectio J, 3(29), 119-133.
 • Kaźmierczak-Wojtaś, N., Łukasiewicz, K., Niedzielski, A. (2017). Poglądy, zachowania i zwyczaje żywieniowe występujące w przebiegu ortoreksji. Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne, 7,2, 125–133.

Rozdziały w monografiach naukowych:

 • Boroń, A., Gurok, E., Kosacka, K., Kowalczyk, Ł., Węsierska, K., Yaruss, J.S. (2022). Evaluating the experience of stuttering among polish adults: normative and psychometric invetigation with OASES-A. In: Tomaiuoli, D. (ed.), Proceedings of the 4th International Conference on Stuttering. Trento: Erickson,
 • Łukasiewicz, K. (2016). Językowe wskaźniki emocjonalności w wypowiedziach ofiar przemocy szkolnej. W: K. Pujer (red.) Rodzina i szkoła wobec szans i zagrożeń społeczno-cywilizacyjnych. Wrocław: Exante, 227-237.
 • Kaźmierczak, N., Łukasiewicz, K., Kiełbasa, S., Niedzielski, A. (2016). Obraz ciała a zaburzenia odżywiania u kobiet w ciąży. W: M. Szala, K. Maciąg (red.) Medyczne i społeczne aspekty zachowań wśród ludzi i zwierząt. Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, 61-75.

Udział w konferencjach naukowych:

 • 27-30.05.2022 Joint World Congress on Stuttering and Cluttering; Montreal, Canada
  poster: Evaluating the experience of stuttering among Polish teenagers: normative and psychometric investigation with OASES-T
 • 12-14.05.2022 Konferencja Narracyjna; UAM Poznań
  referat: Negacje i ich funkcje w wypowiedziach na temat wstydu
 • 15-22.11.2021 ASHA Convention; Washington, D.C., USA / online
  poster: Evaluating the experience of stuttering among Polish school-age children: normative and psychometric investigation with OASES-S

 • 14-16.10.2021 International Conference on Stuttering IV Edition; Gubbio, Italy / online
  poster: Evaluating the experience of stuttering among Polish adults: normative and psychometric investigation with OASES-A

Nagrody:

 • Nagroda Indywidualna Rektora II stopnia za wyróżniającą się pracę na rzecz Uczelni (2020)