Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Tomasz Kijek

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA MIKROEKONOMII I EKONOMII STOSOWANEJ
Funkcje
Kierownik Katedry
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje


Wtorek: 10.00-11.30


Środa: 8.00-9.30


 


 

O sobie

Kierownik Katedry Mikroekonomii i Ekonomii Stosowanej, prof. UMCS, dr hab. nauk ekonomicznych, dyscyplina: ekonomia, specjalizujący się w problematyce: modelowania procesów produkcji wiedzy, efektów rozprzestrzeniania się wiedzy, wycenie aktywów wiedzy na rynkach kapitałowych, dyfuzji innowacji, roli eko-innowacji w zrównoważonym rozwoju, innowacji i konwergencji technologicznej z uwzględnieniem efektów przestrzennych oraz pomiaru produktywności i efektywności.


Działalność naukowa

Podstawowe osiągnięcia z zakresu działalności naukowo-badawczej (stan na 27.03.2020):

1.       Sumaryczny Impact Factor publikacji naukowych: 8,67

2.       Liczba publikacji indeksowanych w bazach Web of Science/Scopus: 23/19

3.       Liczba cytowań (bez autocytowań) według bazy Web of Science/Scopus: 72/53

4.       Indeks Hirscha według bazy Web of Science/Scopus: 6/5

5.       Liczba recenzji wykonanych dla czasopism indeksowanych w bazach Web of Science lub/i Scopus: 60
 https://publons.com/researcher/1351163/tomasz-kijek/peer-review/

6.       Liczba recenzji w przewodach doktorskich: 2 (instytucje prowadzące: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)

7.       Liczba recenzji w postępowaniach habilitacyjnych: 1 (instytucja prowadząca: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

8.       Kierowanie projektami badawczymi finansowanymi przez Narodowe Centrum Nauki:

-      projekt pt. „Modelowanie wykorzystania kapitału innowacyjnego przedsiębiorstwa przy zastosowaniu funkcji produkcji wiedzy” - konkurs Sonata 5 (2013/09/D/HS4/01139)

-      projekt pt. „Rola innowacji w procesach konwergencji technologicznej w europejskiej przestrzeni regionalnej”- konkursu Opus 14 (2017/27/B/HS4/00893)

9.       Stypendia naukowe: stypendium programu Huygensa finansowanego przez Nuffic (Netherlands Organization for International Cooperation in Higher Education and Research).