Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Tomasz Kijek

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA MIKROEKONOMII I EKONOMII STOSOWANEJ
Funkcje
Kierownik Katedry
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://www.researchgate.net/profile/Tomasz-Kijek
https://publons.com/researcher/1351163/tomasz-kijek/
https://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=212873&_k=k8lyh3
Konsultacje

Wtorek: 9.30-11.00
Czwartek: 11.30-13.00
MS Teams (kod zespołu: nxh5rty)


 

O sobie

Kierownik Katedry Mikroekonomii i Ekonomii Stosowanej, prof. UMCS, dr hab. nauk ekonomicznych, specjalizujący się w problematyce: modelowania procesów produkcji wiedzy, efektów rozprzestrzeniania się wiedzy, wycenie aktywów wiedzy na rynkach kapitałowych, dyfuzji innowacji, roli eko-innowacji w zrównoważonym rozwoju, innowacji i konwergencji technologicznej z uwzględnieniem efektów przestrzennych oraz pomiaru produktywności i efektywności.

 

 


Działalność naukowa

Podstawowe osiągnięcia z zakresu działalności naukowo-badawczej (stan na 23.12.2021):
1. Sumaryczny Impact Factor publikacji naukowych: 20,67
2. Liczba publikacji indeksowanych w bazach Web of Science/Scopus: 33/26
3. Liczba cytowań (bez autocytowań) według bazy Web of Science/Scopus: 186/133
4. Indeks Hirscha według bazy Web of Science/Scopus: 9/7
5. Liczba recenzji wykonanych dla czasopism indeksowanych w bazach Web of Science lub/i Scopus: 98
https://publons.com/researcher/1351163/tomasz-kijek/peer-review/
6. Liczba recenzji w przewodach doktorskich: 3 (instytucje prowadzące: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
7. Liczba recenzji w postępowaniach habilitacyjnych: 1 (instytucja prowadząca: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
8. Członkostwo w Radach Naukowych czasopism z bazy JCR: 1
9. Kierowanie projektami badawczymi finansowanymi przez Narodowe Centrum Nauki:
   - projekt pt. Modelowanie wykorzystania kapitału innowacyjnego przedsiębiorstwa przy zastosowaniu funkcji produkcji wiedzy      konkurs Sonata 5 (2013/09/D/HS4/01139)
   - projekt pt. Rola innowacji w procesach konwergencji technologicznej w europejskiej przestrzeni regionalnej - konkurs Opus       14 (2017/27/B/HS4/00893)
10. Stypendia naukowe: stypendium programu Huygensa finansowanego przez Nuffic (Netherlands Organization for International Cooperation in Higher Education and Research)