Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Tomasz Kijek

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA MIKROEKONOMII I EKONOMII STOSOWANEJ
Funkcje
Kierownik Katedry
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Środa: 8.15-9.45


Czwartek: 8.30.10.00


MS Teams (kod zespołu: qb9n4xf)


 


 


 

O sobie

Kierownik Katedry Mikroekonomii i Ekonomii Stosowanej, prof. UMCS, dr hab. nauk ekonomicznych, specjalizujący się w problematyce: modelowania procesów produkcji wiedzy, efektów rozprzestrzeniania się wiedzy, wycenie aktywów wiedzy na rynkach kapitałowych, dyfuzji innowacji, roli eko-innowacji w zrównoważonym rozwoju, innowacji i konwergencji technologicznej z uwzględnieniem efektów przestrzennych oraz pomiaru produktywności i efektywności.

 

 


Działalność naukowa

Podstawowe osiągnięcia z zakresu działalności naukowo-badawczej (stan na 02.03.2021):

1. Sumaryczny Impact Factor publikacji naukowych: 14,67

2.Liczba publikacji indeksowanych w bazach Web of Science/Scopus: 31/23

3. Liczba cytowań (bez autocytowań) według bazy Web of Science/Scopus: 119/86

4. Indeks Hirscha według bazy Web of Science/Scopus: 8/6

5. Liczba recenzji wykonanych dla czasopism indeksowanych w bazach Web of Science lub/i Scopus: 81
 https://publons.com/researcher/1351163/tomasz-kijek/peer-review/

6. Liczba recenzji w przewodach doktorskich: 3 (instytucje prowadzące: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)

7. Liczba recenzji w postępowaniach habilitacyjnych: 1 (instytucja prowadząca: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

8. Członkostwo w Radach Naukowych czasopism z bazy JCR: 1

9. Kierowanie projektami badawczymi finansowanymi przez Narodowe Centrum Nauki: 

- projekt pt. Modelowanie wykorzystania kapitału innowacyjnego przedsiębiorstwa przy zastosowaniu funkcji produkcji wiedzy - konkurs Sonata 5 (2013/09/D/HS4/01139) 

- projekt pt. Rola innowacji w procesach konwergencji technologicznej w europejskiej przestrzeni regionalnej - konkurs Opus 14 (2017/27/B/HS4/00893)

10. Stypendia naukowe: stypendium programu Huygensa finansowanego przez Nuffic (Netherlands Organization for International Cooperation in Higher Education and Research)