Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Michał Dybowski

dr Michał Dybowski
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA CHROMATOGRAFII
Telefon
81 5375659
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje: Środa godz 9.00-11.00

O sobie

2014                Uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Chemii;  Zakład Metod  Chromatograficznych

Temat rozprawy doktorskiej:

„Zastosowanie techniki SPE do frakcjonowania, izolacji oraz oznaczania wybranych składników olejków eterycznych metodą chromatografii gazowej”

 

2007-2009      Uzupełniające Studia Magisterskie  Specjalność: Chemia Analityczna

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Chemii

Praca magisterska prowadzona w Zakładzie Metod Chromatograficznych.

 

2004-2007      Studia Iº  Specjalność: Chemia Informatyczna

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Chemii

Praca licencjacka prowadzona w Zakładzie Metod Chromatograficznych.

 


Działalność naukowa

PUBLIKACJE NAUKOWE

 1.        Dawidowicz, A.L., Nowakowski, P., Dybowski, M.P., Typek, R. 2020; Food Packaging and Shelf Life, 24, 100497, Some physicochemical properties of polyacrylate varnish layers cured by classical and LED (395 nm) UV sources

2.        Dybowski, M.P., Dawidowicz, A.L. 2020; Forensic Toxicology, Furanylfentanyl in whole blood measured by GC–MS/MS after QuEChERS extraction in a fatal case 10.1007/s11419-019-00515-9

3.        Dawidowicz, A.L., Nowakowski, P., Typek, R., Dybowski, M.P. 2019; Food Packaging and Shelf Life, 21,100370, Effect of food packaging material on some physicochemical properties of polyacrylate varnish layers

4.        Dawidowicz, A.L., Typek, R., Dybowski, M.P., Nowakowski, P. 2019, Food Packaging and Shelf Life 20,100308, Does the increase of radiation energy really reduce the risk of photoinitiator migration from polygraphic varnish to packed product? The influence of UV radiation dose on the migration of 4-phenylbenzophenone from polyacrylate varnish in food packaging

5.        Dybowski, M.P., Dawidowicz, A.L. 2018; Forensic Toxicology, 36(2), pp. 415-423, Application of the QuEChERS procedure for analysis of Δ9-tetrahydrocannabinol and its metabolites in authentic whole blood samples by GC–MS/MS

6.        Dawidowicz, A.L., Szewczyk, J., Dybowski, M.P., 2017, Journal of Separation Science, 40(14), pp. 2984-2991, Modified headspace solid-phase microextraction for the determination of quantitative relationships between components of mixtures consisting of alcohols, esters, and ethers — impact of the vapor pressure difference of the compounds

7.        Dawidowicz, A.L., Szewczyk, J., Dybowski, M.P., 2016, Analytica Chimica Acta, 935, pp. 121-128, Modified HS-SPME for determination of quantitative relations between low-molecular oxygen compounds in various matrices

8.        Dybowski, M.P., Dawidowicz, A.L., 2016, Forensic Science International 259, pp. 188-192. The determination of α- and β-thujone in human serum - Simple analysis of absinthe congener substance

9.        Dawidowicz, A.L., Szewczyk, J., Dybowski, M.P., 2016, Talanta 146, pp. 195-202, Modified application of HS-SPME for quality evaluation of essential oil plant materials

10.    Dawidowicz, A.L., Dybowski, M.P., 2014, Journal of Separation Science 37(4), pp. 393-397, Simple SPE-GC method for anethole determination in human serum

11.    Dawidowicz, A.L., Dybowski, M.P., 2013, Forensic Toxicology 31(1), pp. 119-123, Simple and rapid determination of myristicin in human serum

12.    Dawidowicz, A.L., Dybowski, M.P., 2012, Food and Chemical Toxicology 50(7), pp. 2362-2367, Determination of myristicin in commonly spices applying SPE/GC

13.    Dawidowicz, A.L., Dybowski, M.P., 2012, Food Control 25(1), pp. 197-201, Fast determination of α- and β-thujone in alcoholic beverages using solid-phase extraction and gas chromatography

14.    Dawidowicz, A.L., Dybowski, M.P., 2010, Journal of Separation Science 33(20), pp. 3213-3220, SPE isolation of low-molecular oxygen compounds from essential oils

 

Publikacje spoza listy filadelfijskiej

1. Dybowski M.P., Typek R., Bernacik K., Dawidowicz A.L., Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio AA – Chemia, Vol 70, No 2 (2015), Isomerization of bitter acids during the brewing process.

2. Szewczyk J., Dybowski M.P., Dawidowicz A.L., Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio AA – Chemia, Vol 70, No 2 (2015), Application of SPE for selective fractionation of essential oils constituents from plant materials.

3. Nowakowski P., Dybowski M.P., Typek R.,Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio AA – Chemia, Vol 73, No 1 (2018), Does the storage time of food packaging material influence the migration degree of 4-phenylobenzophenone photoinitiator from packaging materials to food?

 

NAGRODY

  • 2013r. Nagroda zespołowa J.M. Rektora UMCS(II st.)
  • 2016r. Nagroda zespołowa J.M. Rektora UMCS(bez stopnia)
  • 2017r. Nagroda zespołowa J.M. Rektora UMCS za współpracę z otoczeniem gospodarczym (II st.)
  • 2019r. Nagroda zespołowa J.M. Rektora UMCS za osiągnięcia naukowe (II st.)

 

  • Nagroda za zajęcie I miejsca za najlepszą rozprawę doktorską Wydziału Chemii za rok 2014.

 

UCZESTNICTWO W GRANTACH

1. Główny wykonawca grantu: „Inkubator Innowacyjności” realizowanego przez konsorcjum Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej i Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II, współfinansowany ze środków przeznaczonych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Czas trwania projektu styczeń-wrzesień 2018r.

2. Tworzenie się pochodnych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w biowęglach i ich biodostępność oraz trwałość podczas przyrodniczego wykorzystania biowęgla. OPUS 16 NCN 2018/31/B/NZ9/00317

 

STYPENDIA

2014r. - stypendysta Urzędu Marszałkowskiego woj. lubelskiego „Stypendia naukowe dla doktorantów II” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

PATENTY I WDROŻENIA

2018 – zgłoszenie do wynalazku do Urzędu Patentowego – „KOMPOZYCJE WOSKOWE” nadany numer zgłoszenia P.427968   {WIPO ST 1/C PL427968]

2018 - Wdrożenie innowacji w Firmie PASS-POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Sanoku zgodnie z umową pomiędzy Firmą PASS-POLSKA Sp. z o.o. a Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie nr NI/03/2017 z dnia 16.01.2017r.