Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Małgorzata Dolińska

Stanowisko
profesor
Jednostki
KATEDRA METOD BADAWCZYCH ZARZĄDZANIA
Telefon
815375262
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 


 


Konsultacje w semestrze zimowym


r. ak. 2022/2023


stacjonarne:


wtorek, godz. 13.00 – 14.30, pokój 518


zdalne:             


środa, godz. 9.30 – 11.00,


KOD MS Teams: z6l6igr


 


 


 


 


 

Adres

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

O sobie

pracownik Katedry Metod Badawczych Zarządzania w Instytucie Nauk o Zarządzaniu i Jakości

Wydział Ekonomiczny UMCS w Lublinie

 

 

Prowadzi wykłady na temat: Innowacje w organizacji, Zarządzanie innowacjami, Metody badań rynku TSL, Badania rynku, Marketing międzynarodowy oraz w języku angielskim International Marketing


Działalność naukowa

obszary zainteresowań naukowych: otwarte innowacje, rozwój sieci innowacyjnych, wykorzystanie platform crowdsourcingowych w praktyce gospodarczej, w tym w trakcie realizacji procesów innowacji, zarządzanie otwartymi innowacjami, marketing innowacji, współpraca przedsiębiorstw z prosumentami (klientami oraz producentami), prowadzenie badań marketingowych i analiz rynkowych w Internecie

publikacje oraz prezentowane w nich wyniki badań autorki są dostępne w google scholar