Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Małgorzata Dolińska

Stanowisko
profesor
Jednostki
KATEDRA METOD BADAWCZYCH ZARZĄDZANIA
Telefon
815375262
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

proszę o kontakt mailowy


 


 


 


 


 


 


 

Adres

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

O sobie

pracownik Katedry Metod Badawczych Zarządzania

Wydział Ekonomiczny UMCS w Lublinie

 

 

prowadzi wykłady na temat: Innowacje w organizacji, Zarządzanie innowacjami, Metody badań rynku TSL, Badania rynku, Marketing międzynarodowy oraz w języku angielskim International Marketing


Działalność naukowa

obszary zainteresowań naukowych: otwarte innowacje, wykorzystanie platform crowdsourcingowych w praktyce gospodarczej, w tym w trakcie realizacji procesów innowacji, marketing innowacji, współpraca przedsiębiorstw z prosumentami (klientami oraz producentami), prowadzenie badań marketingowych w Internecie