Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Małgorzata Dolińska

Stanowisko
profesor
Jednostki
KATEDRA METOD BADAWCZYCH ZARZĄDZANIA
Telefon
815375262
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 w semestrze zimowym r. ak. 2020/2021


za pośrednictwem


MS Teams KOD ZESPOŁU   yx7u3io


- poniedziałek, godz. 10.00 - 11.30,


- czwartek, godz. 16.30 - 18.00.


 


 


 


 


 


 

Adres

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

O sobie

pracownik Katedry Metod Badawczych Zarządzania

Wydział Ekonomiczny UMCS w Lublinie