Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Małgorzata Dolińska

Stanowisko
profesor
Jednostki
KATEDRA METOD BADAWCZYCH ZARZĄDZANIA
Telefon
815375262
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 


 


Konsultacje w semestrze letnim


r. ak. 2022/2023


stacjonarne:


piątek, godz. 16.45 – 18.15, pokój 518


zdalne:             


poniedziałek, godz. 11.40 – 13.10,


KOD MS Teams: x5mh59s


 


 


 


 


 

Adres

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

O sobie

pracownik Katedry Metod Badawczych Zarządzania w Instytucie Nauk o Zarządzaniu i Jakości

Wydział Ekonomiczny UMCS w Lublinie

 

 

Prowadzi wykłady na temat: Innowacje w organizacji, Zarządzanie innowacjami, Metody badań rynku TSL, Badania rynku, Marketing międzynarodowy oraz w języku angielskim International Marketing


Działalność naukowa

obszary zainteresowań naukowych: otwarte innowacje, rozwój sieci innowacyjnych, wykorzystanie platform crowdsourcingowych w praktyce gospodarczej, w tym w trakcie realizacji procesów innowacji, zarządzanie otwartymi innowacjami, marketing innowacji, współpraca przedsiębiorstw z prosumentami (klientami oraz producentami), prowadzenie badań marketingowych i analiz rynkowych w Internecie

publikacje oraz prezentowane w nich wyniki badań autorki są dostępne w google scholar