Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Ryszard Dobrowolski

prof. dr hab. Ryszard Dobrowolski
Stanowisko
profesor
Jednostki
KATEDRA CHEMII ANALITYCZNEJ
Telefon
815375704
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

wtorek 11 - 13


ORCID: 0000-0002-1625-5070

O sobie

Przebieg pracy naukowej:

 • 2014 - Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Wydział Chemii - profesor
 • 2003 - Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Wydział Chemii - doktor hab., chemia analityczna
 • 1988 -  Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Wydział Mat-Fiz-Chem - doktor
 • 1977 – Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Wydział Mat-Fiz-Chem- magister

Doświadczenie zawodowe zdobyte za granicą:

 • 2003 - 2008, Belgia, Instytut Materiałów Odniesienia i Pomiarów  (Institute for Reference Materials and Measurements, EC JRC, Geel),  wielokrotne tygodniowe pobyty studyjne
 • 1990 - Szwecja, Uniwersytet w Umea (Umeå University) , Zakład Chemii Analitycznej, 2 miesięczny staż naukowy
 • 1989 - Słowenia, Instytut Jozefa Stefana  (Jozef Stefan Institute, Lubljana)  6 miesięczny  staż naukowy

Wykłady na zaproszone:

 1. Water quality – Determinatium of cadmium by atomic absorption spectrometry with graphite furnace, TrainMiC Jambore, Geel, Belgia, 2006.
 2. Uncertainty of measurements results, Polish TrainMic Trainers Meeting IRMM, Geel, Belgia, 2005.
 3. Determination of trace metals in environmental samples by slurry sampling graphite furnace atomic absorption spectrometry, Colloquium Analytical Atomic Spectroscopy, CANAS‘01, Freiberg, Niemcy, 2001.
 4. Trace metals analysis in soils using slurry sampling GF AAS technique, 9th SSSC Solid Sampling Spectroscopy Colloquium, Merseburg, Niemcy, 2000.
 5. Determination of trace metals using slurry sampling GF AAS technique, The Ocean, Earth and Atmospheric Sciences Department, Old Dominion University, Norfolk, Virginia, USA, 1996.
 6. Application of activated carbons to preconcentration and separation of metals at micro-trace levels using the slurry sampling GF AAS technique, 7th International Colloquium on Solid Sampling with Atomic Spectroscopy, Kansas City, USA, 1996.

Najważniejsze wyróżnienia:

1992-2015 wielokrotne wyróżnienia Rektora UMCS za osiągnięcia badawcze i dydaktyczne,

1989 wyróżnienie Ministra Edukacji Narodowej za pracę doktorską.

 


Działalność naukowa

Tematyka badań:

 • Badanie mechanizmu atomizacji w absorpcyjnej  spektrometrii  atomowej
 • Badanie specjacji chemicznej pierwiastków śladowych
 • Analityczne zastosowania spektrometrii atomowej w analizie próbek: środowiskowych, przemysłowych, klinicznych, nieorganicznych  i geologicznych
 • Synteza, charakterystyka i zastosowania adsorbentów mikro i mezoporowatych do oddzielania / wzbogacania jonów metali śladowych
 • Synteza, charakterystyka i analityczne zastosowania adsorbentów krzemoorganicznych  z odciskiem jonowym do oddzielania/wzbogacania jonów metali szlachetnych
 • Badanie biowęgli w zastosowaniach analityki środowiskowej

Publikacje:

R. Olchowski, D. A. Giannakoudakis, I. Anastopoulos, M. Barczak, E. Zięba, R. Dobrowolski, J. Dobrzyńska, Arsenazo III removal from diagnostic laboratories wastewater by effective adsorption onto thermochemically modified ordered mesoporous carbon, Environmental Nanotechnology, Monitoring and Management 16 (2021) 100607.

J. Dobrzyńska, R. Olchowski, E. Zięba, R. Dobrowolski, A hybrid Zr/amine-modified mesoporous silica for adsorption and preconcentration of as before its FI HG AAS determination in water, Microporous and Mesoporous Materials 328 (2021) 111484.


K. Tyszczuk-Rotko, R. Olchowski, J. Kozak, O. Sekerzh-Zenkovich, R. Dobrowolski, Modified mesoporous carbon material (Pb-n-cmk-3) obtained by a hard-templating route, dicyandiamide impregnation and electrochemical lead particles deposition as an electrode material for the U(VI) ultratrace determination, Materials 14 (2021) 6490.


J. Dobrzyńska, M. Dąbrowska, R. Olchowski, E. Zięba, R. Dobrowolski, Development of a method for removal of platinum from hospital wastewater by novel ion-imprinted mesoporous organosilica, Journal of Environmental Chemical Engineering 9 (2021) 105302.


P. Godlewska, A. Bogusz, J. Dobrzyńska, R. Dobrowolski, P. Oleszczuk, Engineered biochar modified with iron as a new adsorbent for treatment of water contaminated by selenium, Journal of Saudi Chemical Society 24 (2020) 824 - 834.


I. Jośko, J. Dobrzyńska, R. Dobrowolski, M. Kusiak, K. Terpiłowski, The effect of pH and ageing on the fate of CuO and ZnO nanoparticles in soils, Science of the Total Environment 721 (2020) 137771.


M. Barczak, R. Dobrowolski, P. Borowski, D. A. Giannakoudakis, Pyridine-, thiol- and amine-functionalized mesoporous silicas for adsorptive removal of pharmaceuticals, Microporous and Mesoporous Materials 299 (2020) 110132.


R. Olchowski, E. Zięba, D. A. Giannakoudakis, I. Anastopoulos, R. Dobrowolski, M. Barczak, Tailoring surface chemistry of sugar-derived ordered mesoporous carbons towards efficient removal of diclofenac from aquatic environments, Materials 13 (2020) 1625.

R. Dobrowolski, A. Krzyszczak, J. Dobrzyńska, B. Podkościelna E. Zięba, M. Czemierska, A. Jarosz-Wilkołazka, E.A. StefaniakExtracellular polymeric substances immobilized on microspheres for removal of heavy metals from aqueous environment, Biochemical Engineering Journal 143 (2019) 202-211. 

J. Dobrzyńska, R. Dobrowolski, R. Olchowski, E. Zięba, M. Barczak, Palladium adsorption and preconcentration onto thiol- and amine-functionalized mesoporous silicas with respect to analytical applications, Microporous and Mesoporous Materials 274 (2019) 127-137.

J. Dobrzyńska, M. Dąbrowska, R. Olchowski, R. DobrowolskiAn ion-imprinted thiocyanato-functionalized mesoporous silica for preconcentration of gold(III) prior to its quantitation by slurry sampling graphite furnace AAS, Microchimica Acta 185 (2018) 564.

W. Korol, J. Rubaj, G. Bielecka, S. Walczyński, J. Reszko-Zygmunt, R. Dobrowolski, Criteria for using proficiency test results for estimation of measurement uncertainty: feed analysis example, Accreditation and Quality Assurance 22 (2017) 83-89.

R. Dobrowolski, A. Szcześ, M. Czemierska, A. Jarosz-Wikołazka, Studies of cadmium(II), lead(II), nickel(II), cobalt(II) and chromium(VI) sorption on extracellular polymeric substances produced by Rhodococcus opacus and Rhodococcus rhodochrous, Bioresource Technology 225 (2017) 113-120.

R. Dobrowolski, A. Mróz, M. Dąbrowska, P. Olszański, Solid sampling high-resolution continuum source graphite furnace atomic absorption spectrometry for gold determination in geological samples after preconcentration onto carbon nanotubes, Spectrochimica Acta - Part B Atomic Spectroscopy 132 (2017) 13-18.

A. Bogusz, K. Nowak, M. Stefaniuk, R. Dobrowolski, P. Oleszczuk, Synthesis of biochar from residues after biogas production with respect to cadmium and nickel removal from wastewater, Journal of Environmental Management 201 (2017) 268-276.

A. Bogusz, Aleksandra;P. Oleszczuk; R.Dobrowolski,  Adsorption and desorption of heavy metals by the sewage sludge and biochar-amended soil, Environmental geochemistry and health, DOI 10.1007/s10653-017-0036-1, (2017).

M. Barczaka, J Dobrzyńska, M. Oszust, E. Skwarek,J. Ostrowski, E. Zięba, P. Borowski, R. Dobrowolski, Synthesis and application of thiolated mesoporous silicas for sorption,preconcentration and determination of platinum, Materials Chemistry and Physics, 181 (2016) 126-135.

R. Dobrowolski, A. Mroz; M. Cejner, The enrichment of Pt(IV) ions on Dowex-1X8 and Purolite S-920 ion exchangers from aqueous solutions and their determination using slurry sampling and direct solid sampling graphite furnace atomic absorption spectrometry techniques, Analytical Methods, (2016), 8, 5818–5825.

 


Ogłoszenia

Wydziałowy koordynator Międzynarodowego  Konsorcjum

"EUROMASTER ® Measurement Science in Chemistry"

Szczegółowe informacje o Konsorcjum i programie nauczania: www.msc-euromaster.eu