Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Aneta Dawidowicz

dr hab. Aneta Dawidowicz
Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
ZAKŁAD MYŚLI POLITYCZNEJ
Telefon
tel. 81-537-60-05
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Rok akademicki 2017/2018 


Dyżury w okresie letniej sesji egzaminacyjnej: 


26 czerwca (wtorek) - godz. 12.00-13.30


3 lipca (wtorek) -godz. 8.00 - 9.30 


13 lipca (piątek) - godz. 12.00-13.30


p. 03 


Urlop wypoczynkowy od 16 lipca do 14 września 2018


 


 


 


 

Adres

Plac Litewski 3
20-080 Lublin

O sobie

Wykształcenie: 

 

Doktor habilitowana w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce (15 grudnia 2017 r.)

 

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce (czerwiec 2005) 

 

Zatrudniona na stanowisku adiunkta

 

Zainteresowania badawcze: polska myśl polityczna XIX i XX wieku, współczesna polska myśl polityczna, biografistyka, publicystyka polityczna, myśl narodowa w Polsce, prasa narodowa i katolicka, komunikowanie polityczne.

Uzyskany grant badawczy:

Grant badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, nr UMO - 2013/09/B/HS5/00016

Tytuł projektu: Myśl polityczna Stronnictwa Narodowego 1928-1939

KONKURS NCN, OPUS 5, Dr Aneta Dawidowicz – kierownik projektu

Realizacja: lata 2014 – 2017

Wyniki projektu zostały upowszechnione w monografii książkowej: Aneta Dawidowicz, Myśl polityczna Stronnictwa Narodowego 1928-1939. Wspólnota ideału czy alternacja koncepcji, Wydawnictwo Uniersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2017, ss. 409. 

 

Najważniejsze publikacje:

Monografie książkowe:

Dawidowicz Aneta, Myśl polityczna Stronnictwa Narodowego 1928-1939. Wspólnota ideału czy alternacja koncepcji, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2017, ss. 409. 

Dawidowicz Aneta, „Zygmunt Balicki (1858-1916). Działacz i teoretyk polskiego nacjonalizmu”, Zakład Wydawniczy »NOMOS», Kraków 2006, ss. 302.

 

Redakcja naukowa opracowań zbiorowych:

 1. Prasa Narodowej Demokracji 1886-1939, pod redakcją naukową Anety Dawidowicz, Ewy Maj, Lublin 2010, Wyd. UMCS, ss. 597.
 2. Prasa Narodowej Demokracji, od 1939 do początków XXI wieku”, tom 2, pod redakcją naukową Anety Dawidowicz, Ewy Maj, Lublin 2010, Wyd. UMCS.
 3. Prasa Narodowej Demokracji. Publicyści, tom 3, red. nauk. Ewa Maj, Aneta Dawidowicz, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012,
 4. Prasa Narodowej Demokracji. Prasa lokalna, regionalna, środowiskowa, tom 4, redakcja naukowa Ewa Maj, Aneta Dawidowicz, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013.
 5. Europejskie inspiracje myśli politycznej w Polsce od XIX do XXI wieku. Recepcja – kontynuacja – interpretacja, redakcja naukowa Ewa Maj, Aneta Dawidowicz, Łukasz Lewkowicz, Anna Szwed, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013.
 6. Sapientia animorum magistra est. Wartości w nauce – wartości w polityce, red. naukowa Ewa Maj, Aneta Dawidowicz, Marcin Wichmanowski, Lublin 2013, Wydawnictwo UMCS.

Redagowanie periodyku naukowego

Dr Aneta Dawidowicz – znajduje się w Kolegium Redakcyjnym rocznika „Polish Biographical Studies”. 

Wyróżnienia:

2007 r. – Indywidualna nagroda Rektora UMCS za wyróżniającą pracę w r. ak. 2006/2007

 PROFIL DYDAKTYCZNY

Dotychczas prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 1. Polska myśl polityczna – WY i CA
 2. Współczesna polska myśl polityczna – WY i CA
 3. Historia instytucji politycznych – CA
 4. Proseminarium – KW
 5. Przedmiot fakultatywny – Myśl narodowa w Polsce - KW
 6. Wykład monograficzny – Mniejszości narodowe w polskiej myśli politycznej
 7. Wykład ogólnouniwersytecki – Świat bez narodów: oblicza nacjonalizmu współczesnego WY
 8. Przedmiot fakultatywny – System medialny na Ukrainie -KW
 9. Historia najnowsza Polski – CA
 10. Komunikowanie polityczne – CA
 11. Komunikowanie międzynarodowe i międzykulturowe –CA
 12. Przedmiot fakultatywny – „Prasa w systemie politycznym II RP” –KW
 13. Publicystyka polityczna - WY
 14. Ochrona granic państwowych - WY
 15. Tradycje samorządu terytorialnego w Europie Środkowej i Wschodniej - WY 
 16. Służby specjalne w Polsce - WY i CA
 17. Wykład ogólnouniwersytecki - "Jeden świat - wiele kultur. Komunikowanie międzykulturowe w procesie globalizacji" - WY