Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Andrzej Daniluk

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA CYBERBEZPIECZEŃSTWA
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Poniedziałek godz. 12.00-13.30,  (pok. 422, IV p., nowy budynek Instytutu Informatyki)


 

O sobie

Obszary zainteresowań naukowo-dydaktycznych:

Inżynieria oprogramowania

Modelowanie systemów informatycznych (UML)

Programowanie obiektowe

Oprogramowanie dla celów naukowych

Przewodowa i bezprzewodowa transmisja danych (RS 232C, MODBUS, USB, Bluetooth)

 


Działalność naukowa

Oryginalne opublikowane naukowe prace twórcze udostępnione  w obiegu społecznym

37. A. Daniluk, RHEED intensities from two-dimensional heteroepitaxial nanoscale systems of GaN on a 3C-SiC(111) surface, Computer Physics Communications 221 (2017) 419.  

36. A. Daniluk, RHEED intensities from two-dimensional heteroepitaxial nanoscale systems of GaN on a Si surface, Computer Physics Communications 207 (2016) 536. 

35. A. Daniluk, RHEED intensities from two-dimensional heteroepitaxial nanoscale systems,  Computer Physics Communications 185 (2014) 3001.

34. A. Daniluk, GRAPPLE for Measurement Systems, Journal of Information Technology & Software Engineering 3:1 (2013) – Editorial.

33. A. Daniluk, Modeling in the Process of Constructing the Software for Scientific Purposes, Journal of Information Technology & Software Engineering 2:3 (2012) - Editorial.

32. A. Daniluk, Visual modeling for scientific software architecture design.  A practical approach, Computer Physics Communications 183 (2012) 213.

31.  A. Daniluk, Cooperative and competitive concurrency in scientific computing. A full open-source upgrade of the program for dynamical calculations of RHEED intensity oscillations,  Computer Physics Communications 182 (2011) 1389.

30.  A. Daniluk, Model-Driven Development for scientific computing. Computations of RHEED intensities for a disordered surface. Part II, Computer Physics Communications 181 (2010) 709.

29.  A. Daniluk, Model-Driven Development for scientific computing. Computations of RHEED intensities for a disordered surface. Part I, Computer Physics Communications 181 (2010) 707.

28. A. Daniluk, Model-Driven Development for scientific computing, 7th Conference on Computer Methods and Systems CMS’09, Kraków, (2009), 339.

27. A. Daniluk, Model-Driven Development for scientific computing. An upgrade of the RHEEDGr program, Computer Physics Communications 180 (2009) 2394.

26. A. Daniluk, Multithreaded transactions in scientific computing. The Growth06_v2 program, Computer Physics Communications 180 (2009) 1219.

25. M. Brzuszek, A. Daniluk,  Multithreaded transactions in scientific computing: New versions of a computer program for kinematical calculations of RHEED intensity oscillations, Computer Physics Communications 175 (2006) 678.

24. A. Daniluk, An extension of the computer program for dynamical calculations of RHEED intensity oscillations. Heterostructures, Computer Physics Communications 176 (2007) 70.

23. A. Daniluk, K. Skrobas, A new version of a computer program for dynamical calculations of RHEED intensity oscillations, Computer Physics Communications 174 (2006) 83.

22. A. Daniluk, Dynamical calculations for RHEED intensity oscillations, Computer Physics Communications 166 (2005) 123.

21. A. Daniluk, Kinematical calculations of RHEED intensity oscillations during the growth of thin epitaxial films, Computer Physics Communications 170 (2005) 265.

20. P. Mazurek, A. Daniluk, K. Paprocki,  Substrate temperature control from RHEED intensity measurements, Vacuum 72 (2004) 363.

19. A. Daniluk, Transakcje, Materiały IV Krajowej Konferencji Metody i Systemy Komputerowe w Badaniach  Naukowych i Projektowaniu Inżynierskim, Krakowskie Centrum Informatyki Stosowanej, Kraków (2003) 691.

18. A. Daniluk, Concurrent programming and futures, Annales UMCS Informatica AI, 1 (2003) 303.

17. P. Mazurek, A. Daniluk, K. Paprocki, Forming the high quality CoSi2 by solid phase epitaxy, Optica Applicata 32 (2002) 389. 

16. P. Mazurek, A. Daniluk, K. Paprocki, Analysis of RHEED intensities during formations of the CaF2/Si(111) and MgO/YSi2-x/Si(100) interface, Vacuum 57 (2000) 229.

15. A. Daniluk, Komputerowy system rejestracji i analizy obrazów z kamery CCD, Materiały II Krajowej Konferencji Metody i Systemy Komputerowe w Badaniach Naukowych i Projektowaniu Inżynierskim, Krakowskie Centrum Informatyki Stosowanej, Kraków (1999) 515.

14. A. Daniluk, Symulacje komputerowe w czasie rzeczywistym wzrostu warstw epitaksjalnych, Materiały II Krajowej Konferencji Metody i Systemy Komputerowe w Badaniach Naukowych i Projektowaniu Inżynierskim, Krakowskie Centrum Informatyki Stosowanej, Kraków (1999) 307.

13. A. Daniluk, P. Mazurek, K. Paprocki, P. Mikołajczak, Initial growth stage of CaF2 on Si(111) studied by RHEED,  Electron Technology (1998), 31(3-4) 338.

12. C. W. Domański, A. Daniluk, Z badań nad preferencjami i symboliką barw, Annales UMCS Sect. J. Vol. 7 (1994) 37.

11. A. Daniluk, Statystyczny program obliczeniowy. Test Psychologiczno-Pedagogiczny, Annales UMCS Sect. J. Vol. 6, (1993) 213.

10. A. Daniluk, P. Mazurek, K. Paprocki, P. Mikołajczak, RHEED intensity oscillations observed during the growth of CaF2 on Si(111), Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics 57 (1998) 12443.

9. A. Daniluk, P. Mazurek, K. Paprocki, P. Mikołajczak, RHEED intensity oscillations observed during the growth of YSi2-X on Si (111) substrates, Surface Science 391 (1997) 226. 

8. A. Daniluk, P. Mazurek, K. Paprocki, P. Mikołajczak, Monte-Carlo simulation of Ge on Si(111) MBE growth: Analysis of percolative structure, Thin Solid Films 306 (1997) 220.

7. A. Daniluk, P. Mazurek, K. Paprocki, P. Mikołajczak, Distributed growth model used for the interpretation of RHEED intensity oscillations observed during the growth of Pb on Si(111), substrates, Thin Solid Films 306 (1997) 228. 

6. A. Daniluk, P. Mazurek, P. Mikołajczak,  RHEED intensity oscillations observed during growth of Ge on Si(111) substrates, Surface Science 369 (1996) 91.  

5. W. I. Gruszecki, M. Matuła, A. Daniluk, Z. Krupa, Increased heat emission in photosynthetic apparatus of rye subjected to light stress, Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology 32 (1996) 67.

4. S. Krawczyk, A. Daniluk, Solvent effects and vibrational dependence in electrochromic spectra of carotenoids, Chemical Physics Letters 236 (1995 ) 431.

3. Z. Mitura, A. Daniluk, Studies on RHEED oscillations at low glancing angles, Surface Science 277 (1992) 229.

2. Z. Mitura, A. Daniluk, M. Stróżak, M. Jałochowski, A. Small, M. Subotowicz, Analysis of shapes of RHEED intensity oscillations observed for growing films, Acta Physica Polonica A 80 (1991) 365.

1. Z. Mitura, A. Daniluk, M. Stróżak, M. Jałochowski, A. Smal and M. Subotowicz, Growth of Ultrathin Films Composed of Pb and/or In Analysed by the Distributed Growth Model, Abstract of the 15-th International Seminar on Surface Physics in Przesieka, May 20-25, A-45, (1991).

Prace konstrukcyjne (programy komputerowe) opublikowane w naukowych bazach danych o dostępie ogólnoświatowym. International CPC Program Library, School of Electronics, Electrical Engineering and Computer Science, Queen’s University of Belfast http://cpc.cs.qub.ac.uk/

3. Program:   RHEED_DIFF, Catalogue Id:    AETW_v1_0

2. Programy: RHEEDxxx,     Catalogue Id:     ADUY

1. Programy: GROWTHxxx, Catalogue Id:     ADVL

Opublikowane ćwiczenia, książki oraz skrypty akademickie

16. A. Daniluk, USB. Praktyczne programowanie z Windows API w C++. Wydanie II, Helion 2013.

15. A. Daniluk, Bluetooth. Praktyczne programowanie, UMCS 2012 – skrypt akademicki.

14. A. Daniluk, Pracownia programowania obiektowego, UMCS 2011 – skrypt akademicki.

13. A. Daniluk, USB. Praktyczne programowanie z Windows API w C++, Helion 2009.

12. A. Daniluk, RS 232C - praktyczne programowanie. Od Pascala i C++ do Delphi i Buildera.

Wydanie III, Helion 2007.

11. A. Daniluk, C++Builder Borland Developer Studio 2006. Kompendium programisty, Helion 2006.

10. A. Daniluk, C++Builder 2006. Ćwiczenia praktyczne, Helion 2006.

9. A. Daniluk, C++Builder. Kompendium programisty, Helion 2003.

8. A. Daniluk, C++Builder 6. Ćwiczenia zaawansowane, Helion 2003.

7. A. Daniluk, C++Builder 6. Ćwiczenia praktyczne, Helion 2003.

6. A. Daniluk, ABC Delphi 7, Helion 2003.

5. A. Daniluk, ABC Delphi 6, Helion 2002.

4. A. Daniluk, Delphi 6. Nowe narzędzia obliczeniowe, Helion 2002.

3. A. Daniluk, RS 232C - praktyczne programowanie. Od Pascala i C++ do Delphi i Buildera.

Wydanie II, Helion 2002.

2. A. Daniluk, RS 232C - praktyczne programowanie. Od Pascala i C++ do Delphi i Buildera, Helion 2001.

1. A. Daniluk, C++ Builder 5. Ćwiczenia praktyczne, Helion 2001.