Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Lidia Czyżewska

mgr Lidia Czyżewska
Stanowisko
starszy specjalista, starszy specjalista
Jednostki
PRACOWNIA TECHNOLOGII ŚWIATŁOWODÓW
Telefon
+815375567, pok. 609/622B
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
http://opticalfibers.umcs.pl/start/

Adres

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 3
20-031 Lublin

O sobie

W 1989  ukończyłam studia na kierunku Chemia, od tego też roku naukowo i zawodowo związana jestem z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

W 2012 roku ukończyłam studia podyplomowe na kierunku "Zarządzanie projektami badawczymi i pracami rozwojowymi", a w 2013 roku na kierunku "Menażer projektów badawczych".


Działalność naukowa

W ostatnich latach zajmuję się opracowaniem nowych związków chemicznych dla technologii klasycznych i mikrostrukturalnych światłowodów ze szkła krzemionkowego, szkieł high silica i polimerowych do zastosowań czujnikowych oraz „elementów” uczulających światłowody na wybrane wielkości fizyczne.