Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Agnieszka Potyrańska

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA LINGWISTYKI STOSOWANEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://umcs-pl.academia.edu/AgnieszkaPotyra%C5%84ska
https://orcid.org/0000-0003-2923-580X
Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023:


środa, godz. 8.30-9.30, gab. 123 Kronos


czwartek, godz. 10.30-11.30 MS Teams


Konsultacje wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się drogą mailową: agnieszka.potyranska@mail.umcs.pl 

Adres

DS Kronos, ul. Sowińskiego 17, gab. 123
20-610 Lublin

O sobie

Wykształcenie:

1.10.2018-09.07.2019 - studia podyplomowe w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego, Centrum Języka i Kultury Polskiej UMCS

4.11.2015 - uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa rosyjskiego (UMCS Lublin) na podstawie rozprawy pt. Motywy demonologiczne w poezji Zinaidy Gippius (w ujęciu kontekstualnym) (ss. 290) (promotor: prof. dr hab. Maria Cymborska-Leboda, recenzenci: dr hab. Ewa Komisaruk, prof. nadzw. UWr oraz dr hab. Justyna Tymieniecka-Suchanek Uniwersytet Śląski)

 2010-2015 - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – studia doktoranckie w zakresie neofilologii

2005-2010 - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – jednolite studia magisterskie na kierunku filologia rosyjska z językiem białoruskim, specjalizacja translatoryczna oraz pedagogiczna

1.10.2008-31.01.2009 - Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego im. Aleksandra Puszkina w Moskwie

 

Praca zawodowa:

Pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie (obecnie: Katedrze) Lingwistyki Stosowanej od 1.03.2016 r. 

Tłumacz języka rosyjskiego.

Lektor języka polskiego jako obcego

 

Ilosć wypromowanych magistrów: 15

Ilosć wypromowanych licencjatów: 23

 

Dziedziny badań:

 • poezja rosyjska przełomu XIX-XX wieku;
 • twórczość poetycka Zinaidy Gippius;
 • twórczość Siergieja Gorodieckiego;
 • demonologia ludowa;
 • wierzenia ludowe.

 

Członkowstwo w stowarzyszeniach i organizacjach naukowych:

Członek Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego (od stycznia 2019 r.)

Członek Polskiego Towarzystwa Rusycystycznego (od 2020 r.)

 

PEŁNIONE FUNKCJE W KATEDRZE LINGWISTYKI STOSOWANEJ:

Koordynator ds. promocji Wydziału Filologicznego na kierunku: lingwistyka stosowana (od 08.02.2022 r.)

- Członek zespołu ds. współpracy ze szkołami (od 2022 r.)

- Przewodnicząca Jury podczas XI Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Recytatorów „ŻYWA KLASYKA” orgaznizowanego przy wsparciu Ministerstwa Oświaty Federacji Rosyjskiej (Международный конкурс юных чтецов «Живая классика»), Etap Wojewódzki (Lubelskie), 8.02.2022 r.

 

- Przewodnicząca Sekcji Języka Rosyjskiego (od 2018 roku)

- Opiekun Koła Naukowego Studentów Lingwistyki Stosowanej (2019-2022)

- opiekun praktyk pedagogicznych w zakresie 2. języka (studia II stopnia) (od 2018 roku)

- członek zespołu planistów (wrzesień 2019 r.)

- członek Komitetu Organizacyjnego cyklicznego wydarzenia "Hieronimki" (od 2017 r.)

- członek Komitetu Organizacyjnego Dni Otwartych Drzwi UMCS (od 2017 r.)

- koordynator ds. współpracy ze szkołami z ramienia Katedry Lingwistyki Stosowanej (od 2016 r.)

- opiekun roku w latach 2016-2021

 

PROWADZONE ZAJĘCIA:

 • Praktyczne ćwiczenia receptywno-dyskursywne 2. języka (I i II stopień)
 • Praktyczne ćwiczenia kompozycyjne 2. języka
 • Praktyczna gramatyka w komunikacji językowej 2. języka (lata 2016, 2017)
 • Podstawy kulturowe komunikacji językowej 2. języka
 • Przekład tekstów specjalistycznych 2. języka
 • Analiza tekstów specjalistycznych 2. języka
 • Seminarium dyplomowe (licencjackie)
 • Seminarium magisterskie
 • Język polski jako obcy
 • Zajęcia z języka rosyjskiego dla Seniorów w ramach projektu unijnego Fundusze Europejskie. Wiedza. Edukacja. Rozwój: "Senior w teatrze życia codziennego" (Projekt realizowany przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym) (okres realizacji projektu: 01.02.2019-29.02.2020)

 

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA I ORGANIZACYJNA:

 • Drzwi Otwarte 21.03.2022 - członek komitetu organizacyjnego z ramienia Katedry Lingwistyki Stosowanej

 • Przygotowanie i prowadzenie (wraz ze Studentkami lingwistyki stosowanej) warsztatów z języka rosyjskiego podczas Dnia Otwartych Drzwi pt. „Gry i zabawy językowe – język rosyjski”

 • Organizacja Konkursu Wymowy Angielskiej dla szkół podstawowych (marzec-kwiecień 2022 r.)

 • Organizator Konkursu pt. "Magia słowa - literatura rosyjska w interpretacji uczniów szkół ponadpodstawowych" (13.12.2019, grudzień 2020, grudzień 2021 - on-line)
 • Organizator Konkursu pt. "Magia słowa - literatura rosyjska w interpretacji studentów" (29.03.2019)
 • Członek Komitetu Organizacyjnego Konkursu wymowy angielskiej dla szkół podstawowych (12.04.2019), Konkursu wymowy angielskiej dla szkół ponadpodstawowych (17.05.2019) oraz wymowy angielskiej dla uczelni (14.06.2019)
 • Prowadzenie rekrutacji kandydatów-obcokrajowców na studia na kierunku "Lingwistyka Stosowana" (na rok akademicki 2018/2019)
 • Koordynator ds. współpracy Zakładu Lingwistyki Stosowanej UMCS ze szkołami partnerskimi (2016-obecnie)
 • Redagowanie podstrony UMCS lingwistyka.edu dotyczącej współpracy Zakładu Lingwistyki Stosowanej ze szkołami partnerskimi http://www.umcs.pl/pl/lingwistyka-edu,6637.htm
 • Organizacja wykładów, warsztatów, prezentacji dla młodzieży szkolnej w ramach cyklu "Środa z lingwistyką" (rok akademicki 2015/2016) oraz "Spotkania z lingwistyką" (rok akademicki 2016/2017, obecnie).
 • Koordynator wyjazdu edukacyjnego do Briańska (Rosja) grupy studentów rusycystyki i lingwistyki stosowanej w dn. 12-22 września 2016 roku oraz jedyny opiekun grupy
 • Opiekun I roku studiów licencjackich na kierunku „Lingwistyka stosowana” (rok akademicki 2016/2017), II roku studiów licencjackich na kierunku „Lingwistyka stosowana” (rok akademicki 2017/2018), III roku studiów licencjackich na kierunku „Lingwistyka stosowana” (rok akademicki 2018/2019), I roku II stopnia (2019/2020) oraz II roku II stopnia (2020/2021)
 • Koordynacja wydarzeń edukacyjnych dla akademickiej klasy językowej z byłego Gimnazjum nr 18 w Lublinie - rok akademicki 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019)
 • Koordynacja warsztatów językowych w I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego w Świdniku – 31 marca 2017 roku oraz wyjazd ze studentami w charakterze opiekuna
 • Członek Komitetu Organizacyjnego oraz Sekretarz Komisji podczas konkursu wymowy angielskiej organizowanego przez ZLS dla szkół partnerskich (2 konkursy: dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych) (31.05.2017, 2.03.2018, 12.04.2019, 17.05.2019, grudzień 2020 (konkurs on-line))
 • Członek Komitetu Organizacyjnego oraz Sekretarz Komisji podczas konkursu wymowy angielskiej organizowanego przez ZLS dla studentów (5.06.2017, 14.06.2019, grudzień 2020 (konkurs on-line))
 • Koordynacja warsztatów językowych w Gimnazjum i XXI Liceum Ogólnokształcącym im. Św. Stanisława Kostki w Lublinie oraz wyjazd ze studentami w charakterze opiekuna (warsztaty prowadziło 38 studentów, a słuchaczami było ponad 300 uczniów) - 14-15 listopada 2017 r. oraz 27-28 listopada 2018 r.
 • Przygotowanie opinii i zgłoszenie czworga studnetów do ogólnopolskiego konkursu "Interstudent" organizowanego przez Fundację Edukacyjną 'Perspektywy" - grudzień 2017 r.
 • Członek jury w konkursie „Czytamy prozę rosyjską” organizowanym przez ZLS i KUL – 24.11.2017 r.
 • Konsultacje dla 4 studentek przygotowujących referaty na konferencję studenckią „Okrągły stół – Marina Cwietajewa” (Pani Krystyna Kobiałka (II LIC) - Метафоры разлуки в поэзии Марины Цветаевой; Pani Daryna Misiura (III LIC) - Анализ стихотворений «Бабушке» и «Мне нравится, что вы больны не мной»; Pani Małgorzata Lipska oraz Pani Dominika Dąbrowa (III LIC) - Obraz ptaków w twórczości Mariny Cwietajewej)
 • Przygotowanie warsztatów z języka rosyjskiego dla szkół patronackich („O Lublinie po rosyjsku” – p. L. Wociór (I USM) oraz „Język rosyjski na wesoło” (I. Beksiak (I USM gr AR), M. Lipska (III LIC gr AR), A. Kosiachenko (III LIC gr AR), D. Misiura (III LIC gr AR). I. Shyriaieva (III LIC gr AR) – 8.12.2017 r.
 • Prowadzenie zajęć z języka rosyjskiego w ramach projektu unijnego Fundusze Europejskie. Wiedza. Edukacja. Rozwój: "Senior w teatrze życia codziennego" (Projekt realizowany przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym) (okres realizacji projektu: 01.02.2019-29.02.2020)
 • Opieka merytoryczna nad studentami podczas wyjazdów naukowych, plenerów i zajęć terenowych: warsztaty i konkursy językowe - 31.03.2017 - I Liceum Ogólnokształcące im. W. Broniewskiego w Świdniku, -14-15 listopada 2017 r. Liceum Ogólnokształcące in. św. Stanisława Kostki w Lublinie, - 10.04.2018 - I LO im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie, 12.04.2018 - I Liceum Ogólnokształcące im. W. Broniewskiego w Świdniku, 27-28.11.2018 -  Liceum Ogólnokształcące in. św. Stanisława Kostki w Lublinie, 16.01.2019 - I Liceum Ogólnokształcące im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej oraz II LO im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej

 

SZKOLENIA:

 • Szkolenie pt. "Jak korzystać z domysłu językowego, czyli o transferze pozytywny w nauczaniu języka polskiego jako obcego" organizowane przez portal "polskiikropka.pl", 6.10.2022 r.
 • Szkolenie pt. „Trudna sytuacja studentów – co możemy zrobić” organizowane przez Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Wsparcia Psychologicznego, prowadząca: dr hab. Katarzyna Klimkowska, 17.03.2022 r., godz. 14.30-17.00

 • Szkolenie pt. "По страницам журнала «Русский язык за рубежом» - год 2020" organizowane przez Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina w Moskwie (28.04.2021) (on-line)
 • Szkolenie pt. "H5P – interaktywne materiały edukacyjne na Wirtualnym Kampusie" organizowane przez Biuro ds. Zdalnego Kształcenia, wchodzące w skład Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS (22.04.2021)
 • Szkolenie pt. "Традиция Серебряного века в поэзии второй половины XX столетия" organizowane przez Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina w Moskwie (15.04.2021) (on-line)
 • Szkolenie pt. "“Пушкинские дни” в среде русской эмиграции первой волны" organizowane przez Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina w Moskwie (05.04.2021) (on-line)
 • Szkolenie pt. „Текстометр: новый инструмент для подготовки текста к занятию по РКИ" organizowane przez Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina w Moskwie (27.01.2021) (on-line)
 • Udział w webinarze pt. "Pojęcie autoplagiatu, próby zdefiniowania oraz podziału”, prowadzący: Dr Agnieszka Raubo (UAM Poznań) oraz dr hab. Marek Wroński (Akademia Kaliska) (20.01.2021 r.)
 • Szkolenie z aplikacji "Testportal" organizowane przez pracowników Katedry Lingwistyki Stosowanej UMCS (15.01.2021 r., godz. 16.15-19.00)
 • Szkolenie pt. "Современные альтернативные технологии в преподавании РКИ" organizowane przez Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina w Moskwie (21.10.2020 r.) (on-line)
 • Szkolenie pt. "Пушкин и Серебряный век" organizowane przez Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina w Moskwie (8.10.2020 r.) (on-line)
 • Szkolenie pt. "Как написать современный межкультурный учебник русского языка как иностранного" organizowane przez Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina w Moskwie (7.10.2020 r.) (on-line)
 • Szkolenie pt. „Wirtualny Kampus dla zaawansowanych” organizowane przez Biuro ds. Zdalnego Kształcenia UMCS (30.09.2020) (on-line)
 • Szkolenie pt. "„Nauczanie zdalne w MS TEAMS – warsztaty dla nauczycieli akademickich, poziom podstawowy” organizowane przez Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów, Biuro ds. Analiz Jakości Kształcenia UMCS, prowadząca: Paulina Borowska, Urszula Wojtczak-Kokoszkiewicz (29.09.2020 r.)
 • Szkolenie pt. "Nowoczesna metodyka nauczania języków obcych w formach zapewniających pełny dostęp dla osób z niepełnosprawnością" organizowane w ramach projektu „Dostępny UMCS” przez Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów, Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego UMCS w Lublinie, prowadząca: prof. Ewa Domagała-Zyśk (10-11 lipca 2020)
 • Szkolenie pt. "Обучение русскому речевому этикету в электронной среде" organizowane przez Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina w Moskwie (10.06.2020 r.) (on-line)
 • Szkolenie pt. "Как сделать учебную рассылку в условиях дистанционного обучения эффективной” organizowane przez Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina w Moskwie (06.05.2020 r.) (on-line)
 • Szkolenie pt. "Методическая подготовка аутентичного художественного текста для интерактивного урока чтения” organizowane przez Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina w Moskwie (05.05.2020 r.) (on-line)
 • Szkolenie pt. "Обучение аудированию в Интерактивном авторском курсе “Социальные сервисы Веб 2.0 для преподавателя РКИ в условиях дистанционного обучения” organizowane przez Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina w Moskwie (20.04.2020 r.) (on-line)
 • Szkolenie pt. "Обучение аудированию в Интерактивном авторском курсе “Слушаем и понимаем русскую речь” organizowane przez Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina w Moskwie (12.02.2020 r.) (on-line)
 • Szkolenie pt. «На фоне Пушкина: 220-летний юбилей поэта» organizowane przez Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina w Moskwie (19.12.2019 r.) (on-line)
 • Szkolenie pt. „Wirtualny Kampus bez tajemnic - poziom zaawansowany” organizowane przez Biuro ds. Zdalnego Kształcenia UMCS (06.12.2019 r.)
 • Szkolenie pt. „Wirtualny Kampus bez tajemnic - podstawy” organizowane przez Biuro ds. Zdalnego Kształcenia UMCS (15.11.2019 r.)
 • Szkolenie pt. «Способы мотивации учащихся на уроке РКИ» organizowane przez Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina w Moskwie (12.11.2019 r.) (on-line)
 • Szkolenie pt. «Мобильные приложения для изучающих русский как иностранный» organizowane przez Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina w Moskwie (17.04.2019 r.) (on-line)
 • Szkolenie pt. «“Приют, сияньем муз одетый”. Тригорское в жизни и творчестве А.С. Пушкина» organizowane przez Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina w Moskwie (28.03.2019 r.) (on-line)
 • Szkolenie pt. "Хранители Михайловского" - organizowane przez Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina w Moskwie (21.03.2019 r.) (on-line)
 • Szkolenie pt. «”Страсбургский пирог” – гастрономические секреты романа А.С. Пушкина “Евгений Онегин”» organizowane przez Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina w Moskwie (28.02.2019 r.) (on-line)
 • Szkolenie pt. "Литература русского зарубежья" organizowane przez Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina w Moskwie (3.12.2018 r.) (on-line)
 • Szkolenie pt. "Стихотворная “Молитва” organizowane przez Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina w Moskwie (23.11.2018 r.) (on-line)
 • Szkolenie pt. "Комплексный анализ тестовых работ учащихся-билингвов на уровни владения русским языком В1 и В2" organizowane przez Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina w Moskwie (22.11.2018 r.) (on-line)
 • Szkolenie pt. «Новое в русской лексике и фразеологии» organizowane przez Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina w Moskwie (15.11.2018 r.) (on-line)
 • Szkolenie pt. "Реактивные речевые акты (к вопросу о национальной специфике коммуникативного поведения) organizowane przez Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina w Moskwie (14.11.2018 r.) (on-line)
 • Szkolenie pt. "Комплексный анализ тестовых работ учащихся-билингвов на уровни владения русским языком А1, А2, В1 и В2" organizowane przez Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina w Moskwie (08.11.2018 r.) (on-line)
 • Szkolenie pt. «Использование современных российских фильмов на уроках русского языка как иностранного» organizowane przez Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina w Moskwie (04.10.2018 r.) (on-line)
 • Szkolenie pt. «”Грамматика учит говорить!” Коммуникативно ориентированное обучение грамматике на начальном этапе»  organizowane przez Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina w Moskwie (24.09.2018 r.) (on-line)
 • Szkolenie pt. "Читаем произведения А.С. Пушкина на уроках русского языка" organizowane przez Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina w Moskwie (07.06.2018 r.) (on-line)
 • Szkolenie pt. "Обучение составлению коммерческих писем" organizowane przez Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina w Moskwie (29.05.2018 r.) (on-line)
 • Szkolenie pt. "Методика обучения русскому языку делового общения" organizowane przez Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina w Moskwie (24.05.2018 r.) (on-line)
 • Szkolenie w ramach projektu „Zintegrowany system usług dla nauki – etap I” (ZSUN I) organizowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - 18.05.2018 r. 
 • Szkolenie pt. "Uczenie się 2.0. Jak (się) uczyć w dobie Internetu?" prowadzone przez metodyków zdalnego nauczania: dr Magdalenę Jasińską i mgr Małgorzatę Grad-Grudzińską - 16.05.2018 r.
 • Szkolenie dotyczące Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO) prowadzone przez p. Elżbietę Krzyżak, Administratora Bezpieczeństwa Informacji UMCS - 13.02.2018 r.
 • Szkolenie z zakresu bibliometrii poświęcone cytowalności, rankingowi i punktacji czasopism naukowych oraz wskaźnikom bibliometrycznych – szkolenie prowadzone przez kierownika Oddziału Informacji Naukowej UMCS, pana G. Szczypę – 14.11.2017 r.
 • Indywidualne szkolenie z zakresu bibliometrii prowadzone przez kierownika Oddziału Informacji Naukowej UMCS, pana G. Szczypę – 21.11.2017 r.
 • Szkolenie dla opiekunów lat i kierunków organizowane przez Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych, Biuro Spraw Studenckich, Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów – 28.09.2017 r.

Działalność naukowa

Monografie:

Motywy demonologiczne w poezji Zinaidy Gippius (w ujęciu kontekstualnym), Lublin 2017, ISBN 978-83-227-9015-1, ss. 296.

 

Prace opublikowane o zasięgu międzynarodowym:

 • Дьявол, царящий над вселенною… – фигура Змея/Дракона в поэзии Федора Сологуба, „Мова i культура (науковий журнал)”, Видавничий дiм Дмитра Бураго, Києв 2011, вип. 14, т. VI, s. 250-257.
 • Миф о Солнце-Змее в поэзии Федора Сологуба, „Acta Humana” 2/2011, s. 137-150.
 • Недотыкомка Федора Сологуба как слово-символ – в контексте славянской демонологии, [w:] D. Dziadosz, A. Krzanowska (red.), Świat Słowian w języku i kulturze XII. Literaturoznawstwo. Kulturoznawstwo. Wybrane zagadnienia z literatur i kultur słowiańskich, Szczecin 2011, s. 138-144.
 • Symbolistyczne ujęcie motywów demonologicznych w wierszu Zinaidy Gippius «Мудрость», [w:] M. Sidor, J. Koper (red.),  Przestrzeń kulturowa Słowian 1, Lublin 2012, s. 89-100.
 • Черт в поэзии Зинаиды Гиппиус, [в:] Актуальные вопросы филологии и методики преподавания иностранных языков, Sankt Petersburg 2012, s. 69-75.
 • Motywy demonologiczne w poezji Zinaidy Gippius, [w:] Historyczna i ponowoczesna tożsamość Słowian, T. Ciesielski, J. Zatorska, A. Skoczylas (red.), Łódź 2012, s. 335-356.
 • Szatan w świecie, Szatan w człowieku – próba interpretacji problemu na przykładzie literatury symbolizmu rosyjskiego w kontekście poezji czeskiej, [w:] Prolínání slovanských prostředí, Prolínání slovanských prostředí,  M. Černý, K. Kedron, M. Příhoda (red.), Cerveny Kostelec/Praha 2012, s. 141-150.
 • Три встречи с чертом в поэзии Зинаиды Гиппиус, „Acta Humana. Tajemnice rzeczywistości” 3/2012, s. 123-140.
 • Studium duszy rosyjskiego dekadenta na materiale „poezji granic” Zinaidy Gippius, [w:] Русская литература в европейском контексте: тексты и контексты II. Сборник научных работ молодых филологов, J. Damm, P. Hoch, M. Łukaszewicz, J. Piotrowska (red.), Warszawа 2012, s. 129-138.
 • Sieć Diabła. O motywie pająka w poezji Zinaidy Gippius, [w:] M. Sidor (red.), Przestrzeń Kulturowa Słowian II, Lublin 2013, s. 115-124.
 • Motywy demonologiczne w wierszu Zinaidy Gippius pt. Соблазн, [w:] W. Supa (red.), W kręgu problemów antropologii literatury. W stronę antropologii niezwykłości, Białystok 2013, s. 445-453.
 • Ищу опасное и властное, Слиянье всех дорог” – перекресток как демоническое место (на материале избранных стихотворений Зинаиды Гиппиус), „Мова i культура (науковий журнал)”, випуск 16, том VI (168), Київ 2013, c. 256-260.
 • Eros cyklu wierszy Zinaidy Gippius Любовь, [в:] Актуальнi проблеми слов’янської фiлологiї, випуск XXVII, частина 4, Бердянськ 2013, s. 134-143.
 • Образ русалки в поэзии Зинаиды Гиппиус, [в:] Русистика и современность. Литературоведение, Одесса 2014, с. 228-238.
 • Проявление декадентского мировоззрения в стихотворении Зинаиды Гиппиус "Молитва", [в:] «Мова i культура», выпуск 19, том III (183), Kijów 2016, s. 242-247.
 • Стою над могилой,  / где спит дерзновение… – лирический герой стихотворении Зинаиды Гиппиус перед лицом инфернальных сил, [в:] К. Р. Нургали (ред.), Русистика и современность, т. II, Астана 2016, с. 345-349.
 • Demonologia jako dyscyplina w obrębie kulturoznawstwa, [w:] J. Nyćkowiak, J. Leśny (red.), Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce. Nauki humanistyczne i społeczne. Część III, Poznań 2017, s. 51-56.
 • Motywy demonologiczne w twórczości Nikołaja Gogola (Wieczory na chutorze niedaleko Dikańki), [w:] J. Nyćkowiak, J. Leśny (red.), Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce. Nauki humanistyczne i społeczne. Część III, Poznań 2017, s. 57-62. 
 • Wiedźma, satanistka, biała diablica – literacki portret Zinaidy Gippius, [w:] A. Stanecka, J. Dybała (red.), Wiedźmy i anioły – postrzeganie kobiet w dawnej i współczesnej kulturze, Piotrków Trybunalski 2017, s. 91-109.
 • Nominacje ducha zła w tradycji kulturowej (bies, czart, demon, diabeł, szatan), "Kultura i Historia" nr 32/2017, s. 150-160.
 • Лик Смугляны – […] Это вечный женский лик, / В ком сокрыт огонь вселенский” – motyw ognia w cyklu wierszy Siergieja Gorodieckiego Осенний вихрь, [w:] K. Arciszewska, U. Patocka-Sigłowy (red.), Żywioły. Motyw ognia w literaturze, kulturze i sztuceGdańsk 2018, s. 277-290.
 • Demonologia Fiodora Dostojewskiego źródłem inspiracji twórczej Zinaidy Gippius, [w:] Badania i rozwój młodych naukowóce w Polsce. Nauki humanistyczne i społeczne. Część III, Poznań 2018, s. 13-18.
 • Echa poematu Demon Michaiła Lermontowa w poezji Zinaidy Gippius, [w:] Badania i rozwój młodych naukowóce w Polsce. Nauki humanistyczne i społeczne. Część III, Poznań 2018, s. 19-27.
 • Koncept apokatastazy w wybranych wierszach Sergieja Gorodieckiego z tomu „Ярь”, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Russologica XI, Folia 260” 11/2018, s. 77-92.
 • Obraz Jaryły w wierszach Siergieja Gorodieckiego, "Acta Polono-Ruthenica", 2019, XXIV/1, s. 113-128.
 • Obrazy postaci mitologicznych w oryginałach i przekładach wybranych wierszy Siergieja Gorodieckiego, "Acta Polono-Ruthenica", 2019, XXIV/3, s. 153-163.
 • Życie w leśnej pustelni – wiersz Siergieja Gorodieckiego „Siostry”, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Russologica XII, Folia 295” 12/2019, s. 88-99.
 • Mitopoetycki obraz Peruna w wierszach Siergieja Gorodieckiego i Konstantina Balmonta"Acta Polono-Ruthenica", 2020, XXV/2, s. 27-45.
 • Obraz ptaków mitycznych (Stratim i Gamajun) w wybranych wierszach Konstantina Balmonta i Aleksandra Błoka, "Acta Polono-Ruthenica", 2020, XXV/3, s. 41-57.
 • Niepochwytnicaniedotkniątko, niedoruszajka czy niedotykomka? O polskich tłumaczeniach leksemu недотыкомка słów kilka (na podstawie utworów Fiodora Sołoguba), "Slavia Orientalis", 2020, LXIX/3, s. 531-546.
 • Reminescencje rosyjskich bajek ludowych w wybranych wierszach modernistów rosyjskich, [w:] P. Szymczyk, M. Iwaniuk (red.), Baśnie i bajki jako przedmiot interdyscyplinarnych badań naukowych, Lublin 2021, s. 37.
   ISBN 978-83-66861-20-6
 • Film jako tekst kultury na zajęciach z języka polskiego jako obcego (Na przykładzie filmu "Ostatnia rodzina"), "Języki obce w szkole" 3/2021, s. 105-117, PL ISSN 0446-7965, DOI: 10.47050/jows.2021.3

Artykuły przyjęte do druku:

 • Zinaida Gippius – „wirtuoz rozkoszy i cierpienia”, [w:] Różne oblicza cierpienia, Lublin 2013 – przyjęto do druku
 • Zwierzęta demoniczne w poezji Zinaidy Gippius, [w:] Animalia-Anomalia, Łódź 2013 – przyjęto do druku
 • Motyw węża w poezji Zinaidy Gippius, [w:] Świat Słowian Wschodnich. Tradycjadzień dzisiejszy, Lublin 2013 – przyjęto do druku

 

Współredakcja wydawnictw naukowych:

 • M. Dziwisz, D. Głuszak, A. Jawdosiuk-Małek, A. Potyrańska, A. Sadecki, M. Stasiak (red.), Błąd w literaturze, kulturze i językach narodów słowiańskich, Lublin 2014.
 • redakcja tekstów nadesłanych do publikacji w czasopiśmie doktorantów Wydziału Humanistycznego UMCS „Acta Humana” („Acta Humana” 3/2012 oraz „Acta Humana” 4/2013).

 

UDZIAŁ W KONFERENCJACH NAUKOWYCH:

 • Międzynarodowa Konferencja Młodych Slawistów, Uniwersytet Karola w Pradze, 2-3 listopada 2011 r., Praga. Tytuł referatu: Szatan w świecie, Szatan w człowieku – próba interpretacji problemu na przykładzie literatury symbolizmu rosyjskiego w kontekście poezji czeskiej
 • Interdyscyplinarna Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa „Historyczna i ponowoczesna tożsamość Słowian”, 27 maja 2011 r., Łódź. Tytuł referatu: Motywy demonologiczne w wierszu Zinaidy Gippius „Мудрость”
 • Konferencja Młodych Naukowców „Przestrzeń Kulturowa Słowian Wschodnich”, Katolicki Uniwersytet Lubelski, 19 maja 2011, Lublin. Tytuł referatu: Motywy demonologiczne w wierszu Zinaidy Gippius „Мудрость”
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Актуальные вопросы филологии и методики преподавания иностранных языков”, Государственная Полярная Академия, 21-22 lutego 2012 r., Sankt Petersburg. Tytuł referatu: Черт в поэзии Зинаиды Гиппиус
 • VI Międzynarodowa Konferencja Młodych Filologów „Literatura rosyjska: teksty i konteksty”, Uniwersytet Warszawski, 29-31 marca 2012 r., Warszawa. Tytuł referatu: Studium duszy rosyjskiego dekadenta na materiale „poezji granic” Zinaidy Gippius
 • Międzynarodowa Konferencja Młodych Naukowców „Przestrzeń Kulturowa Słowian Wschodnich”, Katolicki Uniwersytet Lubelski, 24 kwietnia 2012 r., Lublin. Tytuł referatu: Sieć Diabła. O motywie pająka w poezji Zinaidy Gippius
 • Seminarium Doktorantów Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS, „Wiosenne prezentacje” Literatura rosyjska XX-XXI wieku: teksty- konteksty - interpretacje, 1 czerwca 2012 r., Lublin. Tytuł referatu: Три встречи с чертом в поэзии З. Н. Гиппиус
 • XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Взаимодействие литератур в мировом литературном процессе. Проблемы теоретической и исторической поэтики”, Гродненский государственный университет имени Янки Купалы,17-19 września 2012, Grodno-Białystok. Tytuł referatu: Motywy demonologiczne wierszu Zinaidy Gippius pt. Соблазн
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa «Что движет солнце и светила»: Поэтика любви в художественной литературе», Институт филологии и социальных коммуникаций Бердянского государственного педагогического университета, 20-21 września 2012 r. Tytuł referatu: Eros cyklu wierszy Zinaidy Gippius pt. «Любовь»
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Różne oblicza cierpienia”, Katolicki Uniwersytet Lubelski, 22 marca 2013 r., Lublin. Tytuł referatu: Zinaida Gippius – „wirtuoz rozkoszy i cierpienia”
 • Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa „Animalia-Anomalia”, 19 kwietnia 2013 r., Łódź. Tytuł referatu: Zwierzęta demoniczne w poezji Zinaidy Gippius
 • Międzynarodowa Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa „Świat Słowian Wschodnich. Tradycja – dzień dzisiejszy”, 17 maja 2013 r., Lublin. Tytuł referatu: Motyw węża w poezji Zinaidy Gippius
 • XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa «Язык и культура»им. Сергея Бураго, Państwowy Uniwersytet im. Janki Kupały w Kijowie, 24-27 czerwca 2013 r., Kijów. Tytuł referatu: „Ищу опасное и властное, Слиянье всех дорог” – перекресток как демоническое место (на материале избранных стихотворений Зинаиды Гиппиус)
 • XV Międzynarodowa Konferencja Slawistyczna „Polsko-wschodniosłowiańskiej kontakty językowe, literackie, kulturowe. Historia, stan obecny i perspektywy rozwoju”, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 28-29 czerwca 2013 r., Olsztyn. Tytuł referatu: Motyw kruka w poezji Zinaidy Gippius
 • XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Русистика и современность”, Narodowy Uniwersytet Odeski im. I. Miecznikowa, 18-22 września 2013 r., Odessa. Tytuł referatu: Образ русалки в поэзии Зинаиды Гиппиус
 • Seminarium Doktorantów Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS, „Wiosenne prezentacje”, 5 czerwca 2014, Lublin. Tytuł referatu: Obraz królestwa umarłych w wierszu Zinaidy Gippius „Там”
 • Seminarium Doktorantów Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS, „Wiosenne prezentacje”, 29 maja 2015, Lublin. Tytuł referatu: И мне она кажется зверем… – motyw rusałki w poezji Z. Gippius
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. «ЯЗЫК И КУЛЬТУРА» им. проф. Сергея Бураго, 20-23 czerwca 2016r., Kijów. Tytuł referatu: Проявление декадентского мировоззрения в стихотворении Зинаиды Гиппиус „Молитва
 • XIХ Международная научная конференция «РУСИСТИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ», 22-24 września 2016 r. Astana. Tytuł referatu: Стою над могилой,  / где спит дерзновение… – лирический герой стихотворении Зинаиды Гиппиус перед лицом инфернальных сил
 • V Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Пятые международные Карпенковские научные чтения, 29-30 września 2016 r., Odessa. Temat referatu: И рады радостью звериной / Четыре толстых паука… – мотив паука в поэзии Зинаиды Гиппиус
 • Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Żywioły. „Motyw ognia w literaturze, kulturze i sztuce", 13-14 października 2016r., Gdańsk. Tytuł referatu: „Лик Смугляны – (…) Это вечный женский лик, / В ком сокрыт огонь вселенский – motyw ognia w cyklu wierszy Siergieja Gorodieckiego Осенний вихрь
 • IV Ogólnokrajowa Konferencja „Młodzi Naukowcy w Polsce – Badania i Rozwój” 15-16 listopada 2016 r., Lublin. Tytuł referatu: Motyw czarta w poezji symbolizmu rosyjskiego
 • Konferencja Naukowa "Postacie demoniczne w kulturze", 25 kwietnia 2017, Lublin, tytuł referatu: Nominacje ducha zła w tradycji kulturowej (bies, czart, demon, diabeł, szatan)
 • Konferencja Naukowa pt. „O znaczeniu wieloznaczności w języku i życiu człowieka”, Lublin, 21 października 2017, tytuł referatu: Ambiwalentność motywu słońca w rosyjskiej poezji Srebrnego Wieku
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Rosja w dialogu kultur II. Literatura, język, kultura”, Toruń, 17–18 listopada 2017, tytuł referatu: Motyw śmierci w poezji Siergieja Gorodieckiego
 • Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa pt. „Młodzi Naukowcy w Polsce – Badania i Rozwój”, Lublin, 24 listopada 2017, tytuł referatu: Obraz siły nieczystej w poemacie „Demon” Michaiła Lermontowa
 • I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Człowiek w życiu codziennym”, Lublin, 8-9 grudnia 2017, tytuł referatu: Życie w leśnej pustelni – wiersz Siergieja Gorodieckiego „Siostry”
 • XX Międzynarodowa Konferencja Slawistyczna pt. "Polsko-wschodniosłowiańskie kontakty językowe, literackie, kulturowe", Olsztyn 27-28 czerwca 2018 r., tytuł referatu: Obraz Jaryły w wierszach Siergieja Gorodieckiego i Konstantina Balmonta
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Problemy współczesnej rzeczywistości translacyjnej i nauki o translacji", Lublin 7 grudnia 2018 r., tytuł referatu: "Niepochwytnica, niedotkniątko, niedoruszajka czy niedotykomka? O polskich tłumaczeniach leksemu недотыкомка słów kilka (na podstawie utworów Fiodora Sołoguba)"
 • III Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Tradycja i nowoczesność. Język i literatura Słowian Wschodnich", Kraków (Instytut Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej), 26-27 kwietnia 2019 r., tytuł referatu: "Obraz postaci mitologii słowiańskiej w wybranych utworach poetyckich modernizmu rosyjskiego"
 • VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu "Między słowami, między światami" pt. "Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii, 20-21 maja 2019 r., Olsztyn (Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej oraz Katedra Filologii Angielskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie), tytuł referatu: Obrazy postaci mitologicznych w oryginałach i przekładach wybranych wierszy Siergieja Gorodieckiego
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Przekraczanie granic. Rosyjska, ukraińska i białoruska przestrzeń literacka, kulturowa i językowa z perspektywy XXI wieku (Jubileusz 30-lecia Instytutu Filologii Słowiańskiej KUL), 30-31 maja 2019, Lublin, tytuł referatu: "Obraz Jaryły w oryginale i przekładzie wiersza Рожество Ярилы Siergieja Gorodieckiego"
 • XXII Międzynarodowa Konferencja Slawistyczna „Polsko-wschodniosłowiańskiej kontakty językowe, literackie, kulturowe", Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 22 czerwca 2020 r., Olsztyn. Tytuł referatu: "Obraz ptaków mitycznych w wybranyh wierszach modernistów rosyjskich"
 •  I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Baśnie i bajki jako przedmiot interdyscyplinarnych badań naukowych”, 17 kwietnia 2021, Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL. Tytuł referatu: "Reminescencje rosyjskich bajek ludowych w wybranych wierszach modernistów rosyjskich"
 • XXIII Międzynarodowa Konferencja Slawistyczna, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, 24-25 czerwca 2021 r., Tytuł referatu: "«Качает черт качели» - опыт интерпретации стихотворения Ф. Сологуба «Чертовы качели»"
 • VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Przestrzenie przekładu" organizowana przez Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Komisja Przekładoznawcza przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów, Sosonowiec, 20-21 października 2022 r.,  tytuł referatu: "Wybrane wiersze Fiodora Sołoguba w polskich przekładach" 

 

Organizacja konferencji naukowych:

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Błąd w literaturze, kulturze i językach narodów słowiańskich, 25-26 kwietnia 2013 r. wraz z Sekcją Wschodniosłowiańską Koła Naukowego Doktorantów Wydziału Humanistycznego UMCS;
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Świat Słowian Wschodnich. Tradycja – dzień dzisiejszy, 17 maja 2013 r. wraz z Kołem Naukowym Rusycystów Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS.
 • sekretarz Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „«Życie serca»: duch-dusza-ciało i relacja Ja- Ty w literaturze i kulturze rosyjskiej XX-XXI wieku (w kontekście europejskim)”, organizowanej przez Zakład Literatury i Kultury Rosyjskiej XX-XXI wieku w dn. 17-19 listopada 2011 r.;
 • pomoc w organizacji II Międzynarodowej konferencji naukowo-metodycznej  „Nauczanie języka rosyjskiego na neofilologii i innych kierunkach” (Centrum Języka i Kultury Rosyjskiej i Instytut Filologii Słowiańskiej UMCS) (data konferencji: 19-20 września 2011 r.);
 • współorganizacja I Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej z cyklu „Wspólne Drogi” pt. (Od)nowa – znowu – na nowo wraz z Lubelskim Towarzystwem Naukowym oraz Kołem Naukowym Doktorantów WH UMCS (data konferencji: 19-20 maja 2011 roku);
 • współorganizacja II Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu „Wspólne Drogi” pt. Opór – Protest – Wykroczenie wraz z Lubelskim Towarzystwem Naukowym oraz Kołem Naukowym Doktorantów WH UMCS (data konferencji: 16-17 maja 2013 r.).

 

GRANTY:

 

 • grant Biura Promocji dla Koła Naukowego Studentów Lingwistyki Stosowanej na realizację projektu pt. "Z kulturą za pan brat! - warsztaty kulturalno-językowe dla uczniów szkół patronakich" (na semestr letni 2019/2020)
 • grant Samorządu Studentów dla Koła Naukowego Studentów Lingwistyki Stosowanej na realizację projektu pt. "Z kulturą za pan brat! - warsztaty kulturalno-językowe dla uczniów szkół patronakich" (na semestr letni 2019/2020)
 • grant Władz Rektorskich dla Koła Naukowego Studentów Lingwistyki Stosowanej na realizację konkursu dla uczniów szkół patronackich "Magia Słowa - literatura rosyjska w interpretacji uczniów szkół ponadpodstawowych" (grudzień 2019)
 • grant dla Koła Naukowego Studentów Lingwistyki Stosowanej na realizację konkursu dla studentów "Magia Słowa" (grudzień 2018)
 • Aplikacja w konkursie grantowym Narodowego Centrum Nauki - MINIATURA 2 (wrzesień 2018) - numer wniosku 2018/02/X/HS2/02013
 • Dotacja celowa MNiSW: Grant wydziałowy dla młodej kadry i doktorantów w roku 2018. Temat badawczy: Między mitem a folklorem. Transformacje wyobrażeń tradycyjnych w twórczości modernistów rosyjskich - kontynuacja
 • Dotacja celowa MNiSW: Grant wydziałowy dla młodej kadry i doktorantów w roku 2017. Temat badawczy: Między mitem a folklorem. Transformacje wyobrażeń tradycyjnych w twórczości modernistów rosyjskich. Etap pierwszy: badania wstępne
 • Dotacja celowa MNiSW: Grant wydziałowy dla młodej kadry i doktorantów w roku 2014. Temat badawczy: Motywy demonologiczne w poezji Zinaidy Gippius (w ujęciu kontekstualnym) – finalizacja
 • Dotacja celowa MNiSW: Grant wydziałowy dla młodej kadry i doktorantów w roku 2013. Temat badawczy: Motywy demonologiczne w poezji Zinaidy Gippius (w ujęciu kontekstualnym) – kontynuacja
 • Dotacja celowa MNiSW: Grant wydziałowy dla młodej kadry i doktorantów w roku 2012. Temat badawczy: Problematyka demonologiczna w poezji Zinaidy Gippius
 • pomoc w przygotowaniu wniosków grantowych dla Koła Naukowego Studentów Lingwistyki Stosowanej w ramach Konkursu Grantowego Samorządu Studentów UMCS (listopad 2016)
 • pomoc w przygotowaniu wniosku o przyznanie środków finansowych przeznaczonych przez Dziekana Wydziału Humanistycznego dla Organizacji Studenckich (Semestr zimowy 2016)