Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Bożena Czech

dr hab. Bożena Czech
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA RADIOCHEMII I CHEMII ŚRODOWISKOWEJ
Telefon
81 537 55 54; 77-53
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
www.zchs.umcs.lublin.pl
Konsultacje

2021/2022


wtorek: 10.00-12.00 


p. 541 Duża Chemia


kontakt mailowy: bczech@hektor.umcs.lublin.pl


 

O sobie

Opiekun roku: II rok chemia studia stacjonarne I stopnia sp. chemia kryminalistyczna 

ORCID ID: 0000-0002-4895-5186


Działalność naukowa

Kierownik projektu: Sheng-2 NCN Nr DEC-2021/40/Q/NZ8/00006, tytuł: "Badania usuwania i losów estrów ftalanów w systemie gleba-warzywa przy zastosowaniu flory bakteryjnej endofitycznej immobilizowanej na biowęglu" data realizacji 2022-2025

Kierownik projektu: OPUS 16 NCN nr 2018/31/B/NZ9/00317, tytuł „Tworzenie się pochodnych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w biowęglach i ich biodostępność oraz trwałość podczas przyrodniczego wykorzystania biowęgla” data realizacji: 17.07-2019-16.07.2022

Kierownik projektu Miniatura NCN 2017/01/X/ST4/00199, tytuł: "Wpływ dodatku CNT na właściwości fotokatalityczne TiO2 w usuwaniu farmaceutyków z wód i ścieków" data realizacji: 16.09.2017-15.09.2018

Wykonawca w projekcie: PRELUDIUM nr 2017/27/N/NZ8/01517, konsorcjum Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy i UMCS, kierownik projektu mgr Aleksandra Bogusz, tytuł „Wpływ procesu starzenia oraz obecności zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych na ekotoksyczność mikroplastików”, realizacja zadania na UMCS: 01.11.2019 – 30.06.2021

Wybrane publikacje:

A. Krzyszczak, M.P. Dybowski, B. Czech, Formation of polycyclic aromatic hydrocarbons and their derivatives in biochars: The effect of feedstock and pyrolysis conditions, Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 160 (2021) 105339, IF2020=5,541, MEiN= 100pkt

M. Nazarkovsky, B. Czech, A. Żmudka, V. M. Bogatyrov, O. Artiushenko, V. Zaitsev, T. D. Saint-Pierre, R.C. Rocha, J. Kai, Y. Xing, W.D.G. Gonçalves, A. G. Veiga, M. L. M. Rocco, S. H. Safeer, M.V. Galaburda, V. Carozo, R.Q. Aucélio, R.J. Caraballo-Vivas, O.I. Oranska, J. Dupont, Structural, optical and catalytic properties of ZnO-SiO2 colored powders with the visible light-driven activity, Journal of Photochemistry & Photobiology, A: Chemistry 421 (2021) 113532, IF2020=4,291, MEN=70 pkt

K. Shirvanimoghaddam, B. Czech, K. Tyszczuk-Rotko, M. Kończak, S. M. Fakhrhoseini, R. Yadav, M. Naebe, Sustainable synthesis of rose flower-like magnetic biochar from tea waste for environmental applications, Journal of Advanced Research, IF2020=10,479, MEN=140 pkt

A. Krzyszczak, B. Czech, Occurrence and toxicity of polycyclic aromatic hydrocarbons derivatives in environmental matrices, Science of the Total Environment 788 (2021) 147738 IF2020=7,963, MNiSW=200

M. Kończak, A. Siatecka, M.A. Nazarkovsky, B. Czech, P. Oleszczuk, Sewage sludge and solid residues from biogas production derived biochar as an effective bio-waste adsorbent of fulvic acids from water or wastewater, Chemosphere 278 (2021) 130447, IF2020=7,086, MEN=100 pkt

B. Czech, M. Kończak, M.Rakowska, P. Oleszczuk, Engineered biochars from organic wastes for the adsorption of diclofenac, naproxen and triclosan from water systems, Journal of Cleaner production IF2019=7,246,  MNiSW=140

B. Czech, K. Shirvanimoghaddam, E. Trojanowska, M. Naebe, Sorption of pharmaceuticals and personal care products (PPCPs) onto a sustainable cotton based adsorbent, Sustainable Chemistry and Pharmacy 18 (2020) 100324, IF2019=3,294, MNiSW=40 pkt

S. M. Fakhrhoseini, B. Czech, K. Shirvanimoghaddama, M. Naebe, Ultrafast microwave assisted development of magnetic carbon microtube from cotton waste for wastewater treatment, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects  606 (2020) 125449, IF2019= 3,99, IF5= 3,48, pkt MNiSW=70

B. Czech, P. Zygmunt, Z.C. Kadirova, K. Yubuta, M. Hojamberdiev, Effective photocatalytic removal of selected pharmaceuticals and personal care products by elsmoreite/tungsten oxide@ZnS photocatalyst, Journal of Environmental Management 270 (2020) 110870, IF2019= 4,865, IF5= 4,962, pkt MNiSW=100

M. Hojamberdiev, B. Czech, A. Göktaş, K. Yubuta, Z. Ch. Kadirova, SnO2@ZnS photocatalyst with enhanced photocatalytic activity for the degradation of selected pharmaceuticals and personal care products in model wastewater, Journal of Alloys and Compounds 827 (2020) 154339, IF2019=4,650, IF5=4,082, MNiSW=100 pkt

P. Oleszczuk, B. Czech, M. Kończak, A. Bogusz, A. Siatecka, P. Godlewska, M. Wiesner, Impact of ZnO and ZnS nanoparticles in sewage sludge-amended soil on bacteria, plant and invertebrates, Chemosphere 237 (2019) 124359, IF2018=5.108, MNiSW=100 pkt

B. Czech, K. Tyszczuk-Rotko, Caffeine hinders the decomposition of acetaminophen over TiO2-SiO2 nanocomposites containing carbon nanotubes irradiated by visible light, Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry,376 (2019) 166-174 1F2018=3.261, MNiSW=70 pkt

K. Shirvanimoghaddam, B. Czech, A.E. Wiącek, W. Ćwikła-Bundyra, M. Naebe, Sustainable carbon microtube derived from cotton waste for environmental applications,  Chemical Engineering Journal 361 (2019) 1605-1616 IF2018=8.355, MNiSW=200 pkt.

K. Shirvanimoghaddam, B. Czech, G. Wójcik, M. Naebe, The light enhanced removal of Bisphenol A from wastewater using cotton waste derived carbon microtubes, Journal of Colloid and Interface Science 539 (2019) 425-432 IF2018=6,261, MNiSW=100 pkt.

B. Czech, M. Hojamberdiev, A. Bogusz, Impact of thermal treatment of calcium silicate-rich slag on the removal of cadmium from aqueous solution, Journal of Cleaner Production 200 (2018) 369-379 IF2018=6,395, MNiSW=140 pkt.

K. Shirvanimoghaddama, B. Czech, M. M. Abolhasani, M. Naebe, Sustainable periodically patterned carbon nanotube for environmental application: introducing the cheetah skin structure, Journal of Cleaner Production 179 (2018) 429–440, IF2018=6,395, MNiSW=140 pkt.

K. Tyszczuk-Rotko, K. Domańska, B. Czech, M. Rotko, Development simple and sensitive voltammetric procedure for ultra-trace determination of U(VI), Talanta 165 (2017) 474–481 IF2017=3,927, MNiSW = 45 pkt.

M.A. Nazarkovsky, V.M. Bogatyrov, B. Czech, M.V. Galaburda, G.Wójcik, O.F. Kolomys, V.V. Strelchuk, M.L. Malysheva, O.I. Oranska, V.M. Gun’ko, Synthesis and properties of zinc oxide photocatalyst by high-temperature processing of resorcinol-formaldehyde/zinc acetate mixture, Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 334 (2017) 36–46 IF2015=2,477, IF5=2,573, MNiSW = 25 pkt

B. Czech, Sorption of fulvic acids onto CNTs released after treatment of wastewater by H2O2 and/or UV, Environmental Research 155 (2017) 1–6 (IF2015=3,088, IF5= 3,827, MNiSW=45 pkt)

B. Czech, The interactions of UV and/or H2O2 treated CNTOH and CNTCOOH with environmental fulvic acids, Environmental Research 150 (2016) 173-181 (IF2015=3,088, IF5= 3,827, MNiSW=45 pkt)

B. Czech, M. Hojamberdiev, UVA- and Visible-Light-Driven Photocatalytic Activity of Three-Layer Perovskite Dion-Jacobson Phase CsBa2M3O10 (M = Ta, Nb) and Oxynitride Crystals in the Removal of Caffeine from Model Wastewater, Journal of Photochemistry & Photobiology A:Chemistry 324 (2016) 70–80 IF2015= 2,925, MNiSW = 25 pkt.

M.A. Nazarkovsky, V.M. Bogatyrov, B. Czech, I.V. Urubkov, E.V. Polshin, G. Wójcik, V.M. Guńko, M.V. Galaburda, J. Skubiszewska-Zięba, Titania-coated nanosilica–cobalt ferrite composites: structure and photocatalytic activity, Journal of Photochemistry & Photobiology A:Chemistry 319 (2016) 40–52 IF2015=2,925, MNiSW = 25 pkt.

B. Czech, The sorption of nonsteroidal anti-inflammatory drugs: diclofenac and naproxen onto UV and/or H2O2 treated MWCNT-COOH and MWCNT-OH, RSC Advances 6 (2016) 110383 - 110392 (IF2015= 3,289, IF5=3,485, MNiSW=35 pkt)

B. Czech, P. Oleszczuk, Sorption of diclofenac and naproxen onto MWCNT in model wastewater treated by H2O2 and/or UV, Chemosphere 149 (2016) 272-278 (IF2015=3,698, IF5= 4,068, MNiSW=35 pkt)

B. Czech, W. Buda, Multicomponent nanocomposites for elimination of diclofenac in water based on an amorphous TiO2 active in various light sources, Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 330 (2016) 64-70 (IF2015 = 2,477, IF5= 2,573, MNiSW=25 pkt)

B. Czech, P. Oleszczuk, A.E.Wiącek, Advanced oxidation (H2O2 and/or UV) of functionalized carbon nanotubes (CNT-OH and CNT-COOH) and its influence on the stabilization of CNTs in water and tannic acid solution, Environmental Pollution 200 (2015) 161-167 (IF2015 = 4,839, IF5= 5,008, MNiSW=40 pkt)

B. Czech, P. Oleszczuk, A.E. Wiącek, M. Barczak, Water treatment by H2O2 and or UV affects carbon nanotubes (CNTs) properties and fate in water and tannic acid solution, Environmental Science and Pollution Research 1 (2015) 1-9 (IF2015 = 2,760, IF5= 2,876, MNiSW=30 pkt)

B. Czech, W. Buda, Photocatalytic treatment of pharmaceutical wastewater using new multiwall-carbon nanotubes/TiO2/SiO2 nanocomposites, Environmental Research 137 (2015) 176-184 (IF2015 = 3,088, IF5= 3,827, MNiSW=45 pkt)

B. Czech, W. Buda, S. Pasieczna-Patkowska, P. Oleszczuk, MWCNT–TiO2–SiO2 nanocomposites possessing the photocatalytic activity in UVA and UVC, Applied Catalysis B: Environmental 162 (2015) 564–572 (IF2015 = 8,328, IF5= 8,142, MNiSW=45 pkt)

B. Czech, I. Jośko, P. Oleszczuk, Ecotoxicological evaluation of selected pharmaceuticals to Vibrio fischeri and Daphnia magna before and after photooxidation process, Ecotoxicology and Environmental Safety 104 (2014) 247-253 (IF2014 = 2,762, IF5 = 2,878, MNiSW=30 pkt)

W. Buda, B. Czech, Preparation and characterization of C,N-codoped TiO2 photocatalyst for the degradation of diclofenac from wastewater, Water Science and Technology 68.6 (2013) 1322-1328 (IF2013 = 1,212, IF5= 1,324, MNiSW=20 pkt)

B. Czech, K. Rubinowska, TiO2-assisted photocatalytic degradation of diclofenac, metoprolol, estrone and chloramphenicol as endocrine disruptors in water and wastewater, Adsorption (Journal of the International Adsorption Society) 19 (2013) 619–630 (IF2013 = 1,735, IF5= 1,972, MNiSW=25 pkt)

B. Czech, S. Pasieczna-Patkowska, G. Wójcik, The application of biodegradable chelates in the preparation of Ni-TiO2/Al2O3 photocatalysts by the Double Impregnation Method, Journal of Photochemistry & Photobiology, A: Chemistry 260C (2013) 14-23 (IF2013 = 2,291, IF5= 2,475, MNiSW=25 pkt)

B. Czech, W. Ćwikła-Bundyra,Advanced Oxidation Processes in Triton X-100 and wash-up liquid removal from wastewater using modified TiO2/Al2O3 photocatalysts, Water, Air & Soil Pollution, 223(8) (2012) 4813-4822 (IF2012 = 1,748, IF5= 2,001, MNiSW=30 pkt)

S. Pasieczna-Patkowska, B. Czech, J. Ryczkowski, J. Patkowski, Removal of recalcitrant pollutants from wastewater, Applied Surface Science256 (2010) 5434–5438 (IF2010 = 1,795, IF5 = 1,898, MNiSW = 32 pkt)

B. Czech, The effect of H2O2 additionon the phenol removal from wastewater using TiO2/Al2O3 as thephotocatalyst, Polish Journal of Environmental Studies 18, No, 6 (2009) 989-993, IF2009=0,819, MNiSW = 15 pkt.

B. Czech, M. Kuśmierz, Advanced oxidation methods in removal of recalcitrant pollutants from wastewater and water, Polish Journal of Environmental Studies 18, no 1B (2009) 31-35, IF2009=0,819, MNiSW = 15 pkt.

M. Kuśmierz, B. Czech, Preliminary study on CO2 hydrogenation over Pd/ZnO catalysts prepared by the DIM method, Polish Journal of Environmental Studies 18, no 1B (2009) 86-89, IF2009=0,819, MNiSW = 15 pkt.

B. Czech, W. Cwikła – Bundyra, Band reactor for toxic and recalcitrant water contaminants, Polish Journal of Chemical Technology 9 (2007) 18-20, IF2007=0,333, MNiSW = 15 pkt.