Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Bożena Czech

dr hab. Bożena Czech
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA RADIOCHEMII I CHEMII ŚRODOWISKOWEJ
Telefon
81 537 55 54; 77-53
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
www.zchs.umcs.lublin.pl
Konsultacje

semestr letni 2020/2021 


kontakt mailowy: bczech@hektor.umcs.lublin.pl


 


zapraszam na konsultacje na MS Teams, wtorek 9.00-11.00


https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a330ffc8a6ab042198a226646bd1d0c58%40thread.tacv2/conversations?groupId=6c2e8aab-3a85-4b05-ae35-202434c4b277&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b


 

O sobie

Opiekun roku: II rok chemia studia stacjonarne I stopnia sp. chemia kryminalistyczna 

ORCID ID: 0000-0002-4895-5186

Scopus Author ID: 35292067400

ResearcherID: C-6914-2013 

Działalność naukowa

Mój dorobek obejmuje łącznie 39 artykułów naukowych, z czego 36 zostało opublikowanych w czasopismach z impact factor według listy Journal Citation Reports (JCR), 2 recenzowane materiały konferencyjne, 8 rozdziałów w monografiach w języku polskim, 3 rozdziały w monografiach w języku angielskim, 1 patent krajowy i 1 międzynarodowy. Wygłosiłam również 2 wykłady na konferencjach międzynarodowych i 3 wykłady na konferencjach krajowych, a także przedstawiłam 13 komunikatów (2+11) i 51 prezentacji w formie posterów (19+32).

Publikacje:

36.  B. Czech, K. Shirvanimoghaddam, E. Trojanowska, M. Naebe, Sorption of pharmaceuticals and personal care products (PPCPs) onto a sustainable cotton based adsorbent, Sustainable Chemistry and Pharmacy 18 (2020) 100324, IF2019=3,294, MNiSW=40 pkt

35. S. M. Fakhrhoseini, B. Czech, K. Shirvanimoghaddama, M. Naebe, Ultrafast microwave assisted development of magnetic carbon microtube from cotton waste for wastewater treatment, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects  606 (2020) 125449, IF2019= 3,99, IF5= 3,48, pkt MNiSW=70

34. B. Czech, P. Zygmunt, Z.C. Kadirova, K. Yubuta, M. Hojamberdiev, Effective photocatalytic removal of selected pharmaceuticals and personal care products by elsmoreite/tungsten oxide@ZnS photocatalyst, Journal of Environmental Management 270 (2020) 110870, IF2019= 4,865, IF5= 4,962, pkt MNiSW=100

33. M. Hojamberdiev, B. Czech, A. Göktaş, K. Yubuta, Z. Ch. Kadirova, SnO2@ZnS photocatalyst with enhanced photocatalytic activity for the degradation of selected pharmaceuticals and personal care products in model wastewater, Journal of Alloys and Compounds 827 (2020) 154339, IF2019=4,650, IF5=4,082, MNiSW=100 pkt

32. P. Oleszczuk, B. Czech, M. Kończak, A. Bogusz, A. Siatecka, P. Godlewska, M. Wiesner, Impact of ZnO and ZnS nanoparticles in sewage sludge-amended soil on bacteria, plant and invertebrates, Chemosphere 237 (2019) 124359, IF2018=5.108, MNiSW=100 pkt

31. B. Czech, K. Tyszczuk-Rotko, Caffeine hinders the decomposition of acetaminophen over TiO2-SiO2 nanocomposites containing carbon nanotubes irradiated by visible light, Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry,376 (2019) 166-174 1F2018=3.261, MNiSW=70 pkt

30. K. Shirvanimoghaddam, B. Czech, A.E. Wiącek, W. Ćwikła-Bundyra, M. Naebe, Sustainable carbon microtube derived from cotton waste for environmental applications,  Chemical Engineering Journal 361 (2019) 1605-1616 IF2018=8.355, MNiSW=200 pkt.

29. K. Shirvanimoghaddam, B. Czech, G. Wójcik, M. Naebe, The light enhanced removal of Bisphenol A from wastewater using cotton waste derived carbon microtubes, Journal of Colloid and Interface Science 539 (2019) 425-432 IF2018=6,261, MNiSW=100 pkt.

28.   B. Czech, M. Hojamberdiev, A. Bogusz, Impact of thermal treatment of calcium silicate-rich slag on the removal of cadmium from aqueous solution, Journal of Cleaner Production 200 (2018) 369-379 IF2018=6,395, MNiSW=140 pkt.

27.   K. Shirvanimoghaddama, B. Czech, M. M. Abolhasani, M. Naebe, Sustainable periodically patterned carbon nanotube for environmental application: introducing the cheetah skin structure, Journal of Cleaner Production 179 (2018) 429–440, IF2018=6,395, MNiSW=140 pkt.

26.   K. Tyszczuk-Rotko, K. Domańska, B. Czech, M. Rotko, Development simple and sensitive voltammetric procedure for ultra-trace determination of U(VI), Talanta 165 (2017) 474–481 IF2017=3,927, MNiSW = 45 pkt.

25.   M.A. Nazarkovsky, V.M. Bogatyrov, B. Czech, M.V. Galaburda, G.Wójcik, O.F. Kolomys, V.V. Strelchuk, M.L. Malysheva, O.I. Oranska, V.M. Gun’ko, Synthesis and properties of zinc oxide photocatalyst by high-temperature processing of resorcinol-formaldehyde/zinc acetate mixture, Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 334 (2017) 36–46 IF2015=2,477, IF5=2,573, MNiSW = 25 pkt

24.   B. Czech, Sorption of fulvic acids onto CNTs released after treatment of wastewater by H2O2 and/or UV, Environmental Research 155 (2017) 1–6 (IF2015=3,088, IF5= 3,827, MNiSW=45 pkt)

23.   B. Czech, The interactions of UV and/or H2O2 treated CNTOH and CNTCOOH with environmental fulvic acids, Environmental Research 150 (2016) 173-181 (IF2015=3,088, IF5= 3,827, MNiSW=45 pkt)

22.   B. Czech, M. Hojamberdiev, UVA- and Visible-Light-Driven Photocatalytic Activity of Three-Layer Perovskite Dion-Jacobson Phase CsBa2M3O10 (M = Ta, Nb) and Oxynitride Crystals in the Removal of Caffeine from Model Wastewater, Journal of Photochemistry & Photobiology A:Chemistry 324 (2016) 70–80 IF2015= 2,925, MNiSW = 25 pkt.

21.   M.A. Nazarkovsky, V.M. Bogatyrov, B. Czech, I.V. Urubkov, E.V. Polshin, G. Wójcik, V.M. Guńko, M.V. Galaburda, J. Skubiszewska-Zięba, Titania-coated nanosilica–cobalt ferrite composites: structure and photocatalytic activity, Journal of Photochemistry & Photobiology A:Chemistry 319 (2016) 40–52 IF2015=2,925, MNiSW = 25 pkt.

20.   B. Czech, The sorption of nonsteroidal anti-inflammatory drugs: diclofenac and naproxen onto UV and/or H2O2 treated MWCNT-COOH and MWCNT-OH, RSC Advances 6 (2016) 110383 - 110392 (IF2015= 3,289, IF5=3,485, MNiSW=35 pkt)

19.   B. Czech, P. Oleszczuk, Sorption of diclofenac and naproxen onto MWCNT in model wastewater treated by H2O2 and/or UV, Chemosphere 149 (2016) 272-278 (IF2015=3,698, IF5= 4,068, MNiSW=35 pkt)

18.   B. Czech, W. Buda, Multicomponent nanocomposites for elimination of diclofenac in water based on an amorphous TiO2 active in various light sources, Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 330 (2016) 64-70 (IF2015 = 2,477, IF5= 2,573, MNiSW=25 pkt)

17.   B. Czech, P. Oleszczuk, A.E.Wiącek, Advanced oxidation (H2O2 and/or UV) of functionalized carbon nanotubes (CNT-OH and CNT-COOH) and its influence on the stabilization of CNTs in water and tannic acid solution, Environmental Pollution 200 (2015) 161-167 (IF2015 = 4,839, IF5= 5,008, MNiSW=40 pkt)

16.   B. Czech, P. Oleszczuk, A.E. Wiącek, M. Barczak, Water treatment by H2O2 and or UV affects carbon nanotubes (CNTs) properties and fate in water and tannic acid solution, Environmental Science and Pollution Research 1 (2015) 1-9 (IF2015 = 2,760, IF5= 2,876, MNiSW=30 pkt)

15.   B. Czech, W. Buda, Photocatalytic treatment of pharmaceutical wastewater using new multiwall-carbon nanotubes/TiO2/SiO2 nanocomposites, Environmental Research 137 (2015) 176-184 (IF2015 = 3,088, IF5= 3,827, MNiSW=45 pkt)

14.   B. Czech, W. Buda, S. Pasieczna-Patkowska, P. Oleszczuk, MWCNT–TiO2–SiO2 nanocomposites possessing the photocatalytic activity in UVA and UVC, Applied Catalysis B: Environmental 162 (2015) 564–572 (IF2015 = 8,328, IF5= 8,142, MNiSW=45 pkt)

13.   B. Czech, I. Jośko, P. Oleszczuk, Ecotoxicological evaluation of selected pharmaceuticals to Vibrio fischeri and Daphnia magna before and after photooxidation process, Ecotoxicology and Environmental Safety 104 (2014) 247-253 (IF2014 = 2,762, IF5 = 2,878, MNiSW=30 pkt)

12.   W. Buda, B. Czech, Preparation and characterization of C,N-codoped TiO2 photocatalyst for the degradation of diclofenac from wastewater, Water Science and Technology 68.6 (2013) 1322-1328 (IF2013 = 1,212, IF5= 1,324, MNiSW=20 pkt)

11.   B. Czech, K. Rubinowska, TiO2-assisted photocatalytic degradation of diclofenac, metoprolol, estrone and chloramphenicol as endocrine disruptors in water and wastewater, Adsorption (Journal of the International Adsorption Society) 19 (2013) 619–630 (IF2013 = 1,735, IF5= 1,972, MNiSW=25 pkt)

10.   B. Czech, S. Pasieczna-Patkowska, G. Wójcik, The application of biodegradable chelates in the preparation of Ni-TiO2/Al2O3 photocatalysts by the Double Impregnation Method, Journal of Photochemistry & Photobiology, A: Chemistry 260C (2013) 14-23 (IF2013 = 2,291, IF5= 2,475, MNiSW=25 pkt)

9.     B. Czech, W. Ćwikła-Bundyra,Advanced Oxidation Processes in Triton X-100 and wash-up liquid removal from wastewater using modified TiO2/Al2O3 photocatalysts, Water, Air & Soil Pollution, 223(8) (2012) 4813-4822 (IF2012 = 1,748, IF5= 2,001, MNiSW=30 pkt)

8.     S. Pasieczna-Patkowska, B. Czech, J. Ryczkowski, J. Patkowski, Removal of recalcitrant pollutants from wastewater, Applied Surface Science256 (2010) 5434–5438 (IF2010 = 1,795, IF5 = 1,898, MNiSW = 32 pkt)

7.     B. Czech, The effect of H2O2 additionon the phenol removal from wastewater using TiO2/Al2O3 as thephotocatalyst, Polish Journal of Environmental Studies 18, No, 6 (2009) 989-993, IF2009=0,819, MNiSW = 15 pkt.

6.     B. Czech, M. Kuśmierz, Advanced oxidation methods in removal of recalcitrant pollutants from wastewater and water, Polish Journal of Environmental Studies 18, no 1B (2009) 31-35, IF2009=0,819, MNiSW = 15 pkt.

5.     M. Kuśmierz, B. Czech, Preliminary study on CO2 hydrogenation over Pd/ZnO catalysts prepared by the DIM method, Polish Journal of Environmental Studies 18, no 1B (2009) 86-89, IF2009=0,819, MNiSW = 15 pkt.

4.     B. Czech, W. Cwikła – Bundyra, Band reactor for toxic and recalcitrant water contaminants, Polish Journal of Chemical Technology 9 (2007) 18-20, IF2007=0,333, MNiSW = 15 pkt.

3.     B. Czech, D. Nazimek, Advanced Oxidation Processes in HCHO and phenol removal from water, Polish Journal of Environmental Studies 15, No, 6A (2006) 22-26, IF2006=0,904, MNiSW = 15 pkt.

2.     B. Czech, D. Nazimek, Zastosowanie zaawansowanych procesów utlenienia do oczyszczania wód i ścieków, Przemysł Chemiczny, 8-9 (2006) 1005 – 1008 IF2006=0,306, MNiSW = 15 pkt.

1.     B. Czech, D. Nazimek, Photocatalytical reduction of organic water pollutants, Polish Journal of Environmental Studies 13 (2004) 5-10 IF2004=0,904, MNiSW = 15 pkt.