Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Aleksandra Chomiuk

Stanowisko
profesor nadzwyczajny UMCS
Jednostki
ZAKŁAD TEORII I ANTROPOLOGII LITERATURY
Funkcje
Kierownik Zakładu
Telefon
815372743
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

urlop wypoczynkowy do 9.09.2019

Adres

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4 A (Nowa Humanistyka, II piętro), p. 235
20-031 Lublin

O sobie

Nurty zainteresowań naukowych:

 • powieść historyczna i jej współczesne przemiany;
 • proza dokumentarna między referencyjnością a kreacją;
 • powieść w polu oddziaływania kultury popularnej.
 • prozatorskie i poetyckie figury nowoczesnej wyobraźni

 


Działalność naukowa

Wybrane publikacje z lat 2013-2017

a/ monografie

 • Od mitu do antyutopii. Historiograficzna wyobraźnia Hanny Malewskiej, Lublin 2017

b/ artykuły w książkach zbiorowych:

 • In the Eyes of Succesors: A Dialogue with Conradian Tradition in the Literary Output of Władysław L. Terlecki, [w:] From Szlachta Culture to the XXI Century. Between East and West. New Essays on Joseph Conrad`s Polishness, red. W. Krajka, Lublin, New York 2013.
 • O czym opowiada miasto? Lubelska "topo-grafia" w powieściach kryminalnych Marcina Wrońskiego, [w:] Geografia i metafora, pod red. E. Konończuk, E. Nofikow i E. Sidoruk, Białystok 2014, s. 131-148
 • Sienkiewicz ad usum scholarum. Obecność pisarza na wybranych internetowych portalach informacyjno-edukacyjnych, [w:] Henryk Sienkiewicz w szkole, bibliotece i muzeum, pod red. T. Bujnickiego i J. Majchrzyk, Warszawa 2015, s. 95-119.
 • To samo, ale inaczej. O przepisywaniu biografii, [w:] Literatura prze-pisana II. Od zapomnianych teorii do kryminału, pod red. A. Izdebskiej, A. Przybyszewskiej, D. Szajnert, Łódź 2016

c/ artykuły w czasopismach:

 • Historia i biografia. O Żniwie na sierpie Hanny Malewskiej, "Pamiętnik Literacki" 2013, z. 2, s. 56-67.
 • Klasyk czytany na nowo, "Pamiętnik Literacki" 2013, z. 2.
 • Poleskie itinerarium Józefa Ignacego Kraszewskiego, "Ruch Literacki" 2013, nr 3, s. 307-322.
 • Fiction czy non-fiction? Uwagi na marginesie pewnego sporu, "Białostockie Studia Literaturoznawcze" 2013, nr 4, s. 233-249.
 • Średniowieczne "archiwum" Hanny Malewskiej, "Pamiętnik Literacki" 2014, z. 3, s. 93-109.
 • Utopie współczesnej prozy fantastycznonaukowej, "Ethos" (27) 2014, nr 3 (107), s. 167-190.
 • New Marquise de Custine”, or, About a Certain Manipulation, “Teksty Drugie”: Special Issue English Edition: Nonfiction, reportage, testimony, 2014, vol. 2 (6), s. 225-236,

 • Stara czy nowa opowieść? Literatura dla dzieci na tle przemian współczesności, "Ruch Literacki" 2015, nr 1, s. 89-94.

 • Joseph Conrad wobec polskiego doświadczenia historycznego. Dyskurs literacki, biograficzny i polityczny w Księciu Romanie, "Pamiętnik Literacki" 2015, z. 2, s.95-108
 • Współczesny Sienkiewicz. Literaturoznawcze portrety pisarza,  „Ruch Literacki” 2015, z. 4, s.. 429-444
 • Bio/geo/grafia jako autokreacja. O Sienkiewiczu w Ameryce, "Pamiętnik Literacki"  2016, z. 1,, s. 43-59
 • Listy Henryka Sienkiewicza do Konrada Dobrskiego. Autoportret pisarza z czasów młodości, „Wiek XIX” 2016, R.IX, s. 391-407

 • Powstanie styczniowe w narodowym imaginarium, "Pamiętnik Literacki" 2017, z. 2.

Ogłoszenia