Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Małgorzata Chojak

dr Małgorzata Chojak
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
LABORATORIUM BADAŃ NAD NEUROEDUKACJĄ, KATEDRA DYDAKTYKI
Funkcje
Kierownik Laboratorium
Telefon
81 537 63 14
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje odbywaja się w środy:


1. w godz.  8.30-9.30 stacjonarnie w pokoju 2.19 w Instytucie Pedagogiki przy ul. Głębokiej 43


2. w godz. 11.30-12.30 w formie on line (https://kampus.umcs.pl/course/edit.php?id=19629) - PO WCZEŚNIEJSZYM UMÓWIENIU SIĘ.

O sobie

 

WYBRANE PUBLIKACJE NAUKOWE:

Chojak, M. (2021). Nauczycielska diagnoza pedagogiczna w przedszkolu i w szkole. Wyd. Difin.

Chojak, M. (2019). Neuropedagogika, neuroedukacja i neurodydaktyka - fakty i mity. Wyd. Difin.

Chojak M. (2018). 'Neuropedagogy as a Scientific Discipline: Interdisciplinary Description of the Theoretical Basis for the Development of a Research Field'. World Academy of Science, Engineering and Technology, International Science Index 140, International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering, 12(8), 1084 - 1087. DOI: 10.5281/zenodo.1474341

Chojak M. (2018). Neuronalna strategia wykonywania czynności edukacyjnych na materiałach polisensorycznych oraz na tablecie u dzieci o różnym czasie kontaktu z mediami. Edukacja-Technika-Informatyka, 4(26), s. 218-223. 

Chojak M. (2018). Mózg „dzieci sieci” w świetle neurobiologii i neuropedagogiki, Edukacja Technika Informatyka, nr 1(23), s. 121-128. DOI 10.15584/eti.2018.1.15

Chojak M. (2016): Diagnoza neuropedagogiczna – próba nakreślenia założeń teoretycznych (w:) Diagnozowanie twórczości uczniów i nauczycieli, s. 152-158.

 Chojak M. (2016): Rodzice a gotowośc szkolna dzieci, Lublin: UMCS (monografia)

Chojak M. (2016): A drawing as a technique of the diagnosis of the child's school situation (w:) M. Chepil, A. Żukowska, O. Karpenko (red.): In the sphere of education and artistic work, Drohobych, s. 69-79.

Chojak M. (2016): Nadmierny kontakt z mediami jako przyczyna zaburzeń rozwoju poznawczego dzieci kończących wychowanie przwdszkolne - raport z badań (w:) A. kamińska. P. Oleśniewicz (red.): Edukacja Jutra. Aspekty wychowania i kształcenia we współczesnej szkole, Sosnowiec: Wyższa Szkoła HUMANITAS, s. 223-134.

Chojak M. (2015): Rozwijanie Kluczowych kompetencji u „dzieci sieci” w odniesieniu do najnowszych badań nad mózgiem (w:)J. Uszyńska-Jarmoc, K. Nadachewicz (red.): Kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży. Praktyka edukacyjna, s. 117-130.

Chojak M. (2015): Nowe technologie w rozwój wybranych procesów poznawczych u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (w:) K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz (red.) Edukacja Jutra.

Chojak.M (2014): Neurodydaktyka – sposób na niepowodzenia współczesnej szkoły? (w:) K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz (red.): Edukacja Jutra. Systemowe aspekty organizacji szkolnictwa w Polsce, s. 183-196.

Chojak M. (2013): Rodzina e edukacja dzieci – Polska na tle innych krajów europejskich, "Kwartalnik Pedagogiczny", nr 4.

Chojak M. (2013): Poziom gotowości szkolnej dzieci kończących wychowanie przedszkolne a postawy rodziców wobec ich edukacji [w:] K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz (red.), Edukacja Jutra. Uwarunkowania współczesnej szkoły, Sosnowiec: Oficyna Wyd. HUMANITAS,  s. 99-108.

Chojak M. (2013): ABC współpracy z rodzicami w praktyce, „Bliżej Przedszkola”, nr 3.

 

SZKOLENIA I KURSY:

- Neuropsychologia kliniczna dziecka. Teoria i praktyka (dr hab. A. Borkowska, prof. UMCS)(75 godzin)

- Metody neuroobrazowania mózgu (dr T. Wolak, dr A. Pluta)

- Certyfikat ELMICO fNIRS w badaniach

- Certyfikat BIOMED EEG-Biofeedback I stopnia (45 godzin)

- Certyfikat BIOMED QEEG a EEG Biofeedback (20 godzin)

 

DODATKOWE INFORMACJE:

- członek Brain Mind & Memory Institute (BMMI)

- recenzent w czasopismach "Computers & Education" (lista A) i "Review Journal of Autism and Developmental Disorders" (lista A)

-  ekspert w projektach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju


Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe:

- Neuropedagogika

- wpływ mediów na rozwój poznawczy dzieci

- gotowość szkolna przedszkolaków oraz jej uwarunkowania

- postawy rodziców wobec wychowania oraz wobec kształcenia ich dzieci

- praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych


Ogłoszenia