Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Monika Łaszkiewicz

Telefon
81 537 2870
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje podczas sesji egzaminacyjnej


(e-mail, Teams, czat)


 


poniedziałki 16.30-17.30


środy 16.30-17.30


 


urlop od 16 lipca 2021

Adres

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a/115
20-031 Lublin

O sobie

2009 - magister filologii polskiej, specjalność nauczycielska i logopedyczna.

2014 - doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa.


Działalność naukowa

Zainteresowania badawcze:

 • Etnolingwistyka, językowy obraz świata.
 • Opozycja swój-obcy, stereotypy etniczne.
 • Tekstologia, działania na tekście.
 • Humanistyka cyfrowa.

 

Wykaz publikacji:

Redakcja prac zbiorowych

 1. Kłamstwo i plotka w języku i w kulturze, Lublin 2010: WYdawnictwo Polihymnia, 185 s. [współred. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Sebastian Wasiuta].
 2. Ciało i duch w języku i w kulturze, Lublin 2012: Wydawnictwo Polihymnia, 230 s. [współred. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Sebastian Wasiuta]. 
 3. Praca ludzka w perspektywie interdyscyplinarnej, Lublin 2018: Wydawnictwo UMCS, 398 s. [współred.: Arkadiusz Bagłajewski, Jerzy Bartmiński, Stanisława NIebrzegowska-Bartminska].

Artykuły

 1. Językowy obraz Żyda w polszczyźnie ludowej (na materiale relacji potocznych), [w:] Językowy obraz świata Słowian a kultura, red. Oleg Tyszczenko, Lublin–Równe 2010, t. 2, s. 136–141.
 2. Stereotyp Ukraińca w polskiej tradycji ludowej, [w:] „Naukovyj Visnyk Volins'kogo nacional'nogo universitetu imeni Łesi Ukrajnky. Filologični nauky. Movoznavstvo", častina 2, Riwne 2011, s. 59–64.
 3. Kiedy bieda przyciśnie i Żyd bratem bywa. Obraz Żyda w literaturze XIX wieku, [w:] Stereotypy w języku i w kulturze, red. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Sebastian Wasiuta, Lublin 2009, s. 81–93.
 4. Żydowskie miasteczka Lubelszczyzny oczami Icchaka Lejba Pereca, [w:] Peregrynacje do źródeł. Lubelszczyzna w biografii i twórczości pisarzy XIX i XX wieku, cz. 2, red. Janina Szcześniak, Dariusz Trześniowski, Lublin 2010, s. 93–124.
 5. Plotki o Żydach w kontekście ludowego stereotypu, [w:] Plotka i kłamstwo w języku i w kulturze, red. Monika Baran-Łaszkiewicz, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Sebastian Wasiuta, Lublin 2010, s. 99–112.
 6. Stereotyp Żyda w języku polskim, [w:] Stereotypy – walka z wiatrakami?, red. Anna Bujnowska, Joanna Szadura, Lublin 2011, s. 93–102.
 7.  Co za jedni ci Szwedziska? Stereotyp Szweda w polszczyźnie potocznej i w polskiej kulturze ludowej, „Adeptus”, z. 2, red. Nicole Dołowy-Rybińska, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2013, s. 17–30.
 8.  Opozycja swój/obcy w twórczości poetyckiej Wincentego Pola, [w:] Świat Wincentego Pola. Romantyzm. Realizm. Pamięć, red. Artur Timofiejew, Lublin 2015, s. 83–92.
 9. Wizerunek TATARA w polskiej kulturze ludowej i w polszczyźnie potocznej, „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty”, nr 3/4, 2016, s. 501-506.
 10. Streszczenie, abstrakt, adnotacja i ich funkcja w tekście naukowym, [w:] Socjolekt. Idiolekt. Idiostyl. Historia i współczesnosć, red. Urszula Sokólska, Białystok 2017, s. 91–108.
 11. National stereotypes in Polish studies and research, [w:] Stereotypes and linguistic prejudices in Europe, red. Anna Dąbrowska, Walery Pisarek, Gerhard Stickel, Budapest: EFNIL 2017, s. 157–173.
 12. Rzepa, [w:] Słownik stereotypów i symboli ludowych, t. 2: Rośliny,red. J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, Lublin 2018, s. 212–227.
 13. Czosnek, [w:] Słownik stereotypów i symboli ludowych, t. 2: Rośliny,red. J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, Lublin 2018, s. 282–294.
 14. Cebula, [w:] Słownik stereotypów i symboli ludowych, t. 2: Rośliny,red. J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, Lublin 2018, s. 295–311. [współaut. Jerzy Bartmiński].
 15. Szczypior, [w:] Słownik stereotypów i symboli ludowych, t. 2: Rośliny, red. J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, Lublin 2018, s. 312–315.
 16. Badanie uprzedzeń, sympatii czy językowo-kulturowych wyobrażeń? O polskich badaniach nad stereotypami,  [w:] Polonistyka u XXI stolitti: miž lokal'nym i global'nym. Zbirnyk prac' z nagody 190-riččja pol's'koji filologiji u L'vivs'komu universiteti, Lwów 2018, s. 140-153.

Materiały terenowe z komentarzem

 1.  Bo Żydy to też ludzie. Relacje o Żydach z Biłgoraja i Krasiczyna, „Rocznik Przemyski”, red. Jerzy Bartmiński,  Jerzy Starnawski, Przemyśl 2011, nr 47,  z. 2, s. 153–186.

Indeksy

 1.  Elektroniczny indeks Słownika stereotypów i symboli ludowych, z. 3, 2015 [3275 haseł indeksowych].

Recenzje, omówienia i noty o książkach

 1.  Rosjanin w oczach dawnych Polaków: Aleksandra Niewiara, Moskwicin – Moskal – Rosjanin w dokumentach prywatnych. Portrety, Łódź, wyd. Ibidem, 2006, „Etnolingwistyka. Problemy języka i kultury” t. 20, s. 384–385.
 2.  Przekraczanie granic – przenikanie kultur: Ewa Banasiewicz-Ossowska, Między dwoma światami Żydzi w polskiej kulturze ludowej, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 2007, s. 256, „Etnolingwistyka. Problemy języka i kultury”, t. 21, s. 287–289.
 3.  Żyd jako obcy – socjologiczne ujęcie tematu: Ireneusz Jeziorski, Od obcości do symulakrum. Obraz Żyda w Polsce w XX wieku. Antropologiczne studium przypadku, Kraków: Wydawnictwo NOMOS, 2009, 440 s., „Etnolingwistyka. Problemy języka i kultury”, t. 22, 238–240.
 4.  Omówienie książki Anny Tyrpy, Cudzoziemcy i obce kraje w dialektach polskich, „Etnolingwistyka. Problemy języka i kultury”, t. 24, s. 273–274.
 5. Wartości w litewskim językowo-kulturowym obrazie świata: Kristina Rutkovska, Marius Smetona, Irena Smetonienė, Vertybės lietuvio pasaulėvaizdyje, Vilnius 2017: Akademinė leidyba, 300 s.,„Etnolingwistyka. Problemy języka i kultury”, t. 30, s. 322–326.

 

Sprawozdania z wydarzeń naukowych i inne teksty

 1. Interdyscyplinarna konferencja naukowa "Praca ludzka", "Etnolingwistyka. Problemy języka i kultury" t.29, s. 312-317 [współaut. Jerzy Bartmiński]. 
 2. Ethnolinguistics. When Misery Comes Knocking, "Academia. The Magazine of the Polish Academy of Science” 2016, nr 3/51, s. 25–28.

 


Ogłoszenia

Szanowni Państwo, uporzejmie informuję, że dzisiejsze (19.05) zajęcia (rozpoczynające się po godzinie 11.30) odpracujemy w uzgodnionym wspólnie terminie.