Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Małgorzata Centner-Guz

dr Małgorzata Centner-Guz
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA WCZESNEJ EDUKACJI
Telefon
81 537 63 31
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/23 będą odbywały się:  • stacjonarnie: środa - godzina 10.30 - 11.30 (Instytut Pedagogiki, Głęboka 43, p. 321)

  • zdalnie: poniedziałek - godzina 17.00 - 18.00

  • adres miejsca konsultacji na Wirtualnym Kampusie: https://kampus.umcs.pl/course/view.php?id=7423#section-0


Zapraszam!


Uwaga:


Konsultacje stacjonarne 15 lutego (środa) 2023 wyjątkowo odbędą się w godzinach 14.30-15.30.


 


 


               


 


 


 


 


 


 


 


 

O sobie

Moje zainteresowania dydaktyczne koncentrują się wokół problematyki edukacji elementarnej i dotyczą: edukacji czytelniczej i literackiej dziecka oraz edukacji w systemie Montessori (zwłaszcza kształcenia jezykowego).Działalność badawcza dotyczy społecznych uwarunkowań rozwoju zainteresowań dzieci literaturą i ilustracją książkową, znaczenia książki w budzeniu aktywności dziecka oraz funkcjonowania i efektywności systemu edukacyjnego Marii Montessori.

 


Działalność naukowa

Wybrane publikacje:

Centner-Guz M., Wartościowanie wybranych rozwiązań ilustratorskich w książkach dla dzieci przez studentów wczesnej edukacji, Lubelski Rocznik Pedagogiczny, Vol 37, No 1 (2018).

Centner – Guz M., U progu czytelnictwa. Zainteresowania książką i przygotowanie czytelnicze dzieci sześcioletnich w ujęciu temporalnym. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017

Centner-Guz M., Od dewaloryzacji do upodmiotowienia i autonomizacji, czyli o zabawie w polskiej literaturze dla dzieci (w:) B. Bilewicz-Kuźnia (red.), Zabawa i zabawka.  Konteksty, wartość i znaczenie, , Wyd. UMCS, Lublin 2017

Centner-Guz M., Wartości ilustracji w książce obrazkowej i ilustrowanej w perspektywie porządku jej udostępniania dzieciom, (w:) Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, Vol 12, No 3(45), 2017.

 Centner-Guz M.,Kopciuszek wydawniczy czy bilet do galerii sztuki plastycznej. O wykorzystaniu ilustracji książkowej w pracy nauczyciela przedszkola (w:) red. K. Kruszko, M. Zapalska, Wczesna edukacja dziecka, KN Radom 2012.

 Centner-Guz M., Znaczenie utworów narracyjnych w budzeniu aktywności językowej dzieci w wieku przedszkolnym (w:) Moraczewska B., Oberlan E. (red.), Dziecko i literatura we współczesnym świecie, PWSZ we Włocławku, Włocławek 2012.

Centner-Guz M., Miejsce literatury dla dzieci w edukacji przedszkolnej, (w:) red. Grzeszkiewicz B., Dziecko w kontekstach edukacyjnych, Szczecin 2010.

Centner-Guz M., Preferencje dzieci w wieku przedszkolnym dotyczące ilustracji w książce, (w:) red. Bobrowicz W., Sztuka/twórczość – edukacja. Współczesne problemy edukacji estetycznej i artystycznej, Lublin 2010.

Centner-Guz M., Środowisko rodzinne miejscem przybliżania dziecku książki, (w:) red. Parczewska T., Psychopedagogiczne aspekty rozwoju i edukacji małego dziecka, Wyd. UMCS, Lublin 2010.

 Centner – Guz M., Wartości wybranych czasopism dla dzieci (w:) red. Guz S.,  Dziecko a zagrożenia współczesnego świata, Lublin 2008.

Centner – Guz M. Przygotowanie dzieci sześcioletnich do korzystania z książki  (w:) red.Guz S., Rozwój i edukacja dziecka. Szanse i zagrożenia, Lublin 2005

 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Zwierzchowska I., Centner-Guz M., Development of Reading and Writing Abilities in Maria Montessori’s Pedagogical Idea – Theoretical Basis (w:) Górnikiewicz J., Jaszczyszyn E. (red.) A Child in the World of Education – Education in the World of a Child, Trans Humana, Białystok 2013.

Centner-Guz M., Zwierzchowska I., The Role of the Montessori Environment in the Development of Children’s Reading and Writing Abilities at the Kindergarten Age – a Practical Approach (w:) Górnikiewicz J., Jaszczyszyn E. (red.) A Child in the World of Education – Education in the World of a Child, Trans Humana, Białystok 2013.

Centner-Guz M. (red.), Badawcze odkrywanie świata w oparciu o pedagogikę Marii Montessori, Wyd. SP nr 27, Lublin 2011.

Centner-Guz M., Aktywność w pedagogice Marii Montessori, (w:) red. Adamek I., Grochowalska M., Żmijewska E., Wyd. UP, Kraków 2010.

Centner – Guz M., Zwierzchowska I., Stres zawodowy nauczycieli pracujących w oddziałach Montessori (w:) Surma B., Dziecko i dorosły w koncepcji pedagogicznej Marii Montessori – teoria i praktyka, Łódź, Kraków 2009.

Centner-Guz M., Stymulująca rola otoczenia w systemie Montessori, (w:) red. K. Kusiak, I. Nowakowska-Buryła, R. Stawinoga, Edukacyjne konteksty rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym. UMCS, Lublin 2009.