Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr inż. Renata Bylicka

Stanowisko
zastępca kanclerza ds techniczno majątkowych
Jednostki
PION ZASTĘPCY KANCLERZA DS. TECHNICZNO-MAJĄTKOWYCH
Funkcje
Zastępca Kanclerza
Telefon
0-81 537 53 07
Adres e-mail
Wyświetl