Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Izabela Jarosz

Telefon
81 537 2799
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Wtorek 13:00-14:00 pokój 3B


Czwartek 10:30-11:30 pokój 3B


 


 

O sobie

Wykształcenie:

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie: Magisterium w zakresie filologii angielskiej

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: Doktorat w zakresie językoznawstwa angielskiego

 

Prowadzone kursy

Anglistyka (licencjat):

Dydaktyka języka angielskiego 

Elementy kulturowe w dydaktyce 

Tworzenie i ewaluacja materiałów dydaktycznych

Seminarium dyplomowe 

Anglistyka (magisterskie):

Akwizycja języka drugiego 

Intercultural Communication in Education and Workplace (MA):

Wybrane aspekty akwizycji językowej 

Seminarium

Funkcje:

Opiekun praktyk dydaktycznych

 

Uprawnienia dydaktyczne:

ACELS: kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w Republice Irlandii (styczeń 2015)

Urząd Marszałkowski w Kielcach: stopień nauczyciela mianowanego (sierpień 2014)


Działalność naukowa

 

Monografia autorska:

-       Jarosz, I. (2020) In Search of the Cultural Motivation in Language: girl and woman in James Joyce’s “Dubliners.” Berlin: Peter Lang.

Artykuły:

-       Jarosz, I., Kiszczak, A. i Krzemińska-Adamek, M. (2020) “Developing Selected Aspects of Intercultural Communicative Competence in the EFL Lower Primary Classroom: Learners’ Perceptions of Online Culture-Based Lessons” [w:] Lublin Studies in Modern Languages and Literature Vol 45 (3), ss.83-95.

-       Jarosz, I (2019) “Verb-particle constructions in Cognitive Linguistics Perspective: Compositionality behind Selected English Phrasal Verbs.” [w:] Linguistics Beyond and Within 5, ss. 29-45.

-       Łozowski, P. i Jarosz, I. (2016) „In Search of Cultural and Personal Experience behind woman in James Joyce’ s Dubliners.” [w:] Artes Humanae 1, ss. 157-174.

-       Jarosz, I. (2014) “The Word as a Symbol of Experience: Girl in James Joyce’s Dubliners in a Panchronic Perspective.” [w:] PASE Papers in Linguistics. Willim, E. i M. Kleban, Kraków: Wydawnictow UJ, ss. 87-100.

-       Jarosz, I. (2012) “Joyce’s Personal Experience Reflected in His Use of the Lexical Item Boy in Dubliners.” [w:] The Word in Linguistic and Literary Studies. Łozowski, P. (red.) Lublin: Wydawnictwo UMCS, ss. 73-82.

-       Jarosz, I. (2011) “Frame Semantics in Analysing Non-gender Biased: Chairperson and Congressperson.” [w:] Syntax in Cognitive Grammar. Bierwiaczonek, B. Cetnarowska, B. Turula, A. (red.). Częstochowa: Wydawnictwo WSL, ss. 27-40.