Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Izabela Jarosz

Stanowisko
adiunkt dydaktyczny
Jednostki
KATEDRA JĘZYKOZNAWSTWA ANGIELSKIEGO I OGÓLNEGO
Telefon
81 537 2799
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Poniedziałek 09:00-09:30 sala 3B


Wtorek 13:00-14:00 MS Teams


Środa 09:00-09:30 sala 3B


 


 

O sobie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie: Magisterium w zakresie filologii angielskiej

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: Doktorat w zakresie językoznawstwa angielskiego

 

Prowadzone kursy

Anglistyka (licencjat):

Dydaktyka języka angielskiego 

Elementy kulturowe w dydaktyce 

Tworzenie i ewaluacja materiałów dydaktycznych

Seminarium dyplomowe 

Anglistyka (magisterskie):

Akwizycja języka drugiego 

Komunikacja międzykulturowa w edukacji i miejscu pracy (magisterskie):

Wybrane aspekty akwizycji językowej 

Seminarium

Funkcje:

Opiekun praktyk dydaktycznych


Działalność naukowa

 

 Monografia:

In Search of the Cultural Motivation in Language: girl and woman in James Joyce's "Dubliners". Berlin: Peter Lang.

Wybrane artykuły: