Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Izabela Jarosz

Telefon
81 537 2799
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Rok akademicki 2018/2019


Anglistyka


wtorek: 11:20-12:50, pok. 6b (WH)


 


Pedagogika


poniedziałek: od 15:00, pok. 50 (Wydział Psychologii i Pedagogiki, ul. Narutowicza 12)


W dniu 08/04/2009 konsultacje odwołane 


 


 

O sobie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie: Magisterium w zakresie filologii angielskiej

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: Doktorat w zakresie językoznawstwa angielskiego

 

Doświadczenie w zakresie dydaktyki:

Dublin City University, Irlandia - teacher trainer, wykładowca

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu - nauczyciel mianowany


Działalność naukowa

Publikacje:

Łozowski, P., I. Jarosz (2016) "In Search of Cultural and Peronal Experience behind woman in James Joyce's Dubliners." [w:] Artes Humanae. Wydawnictwo UMCS, ss. 157-174.

Jarosz, I. (2013) “The Word as a Symbol of Experience: Girl in James Joyce’s Dubliners in a Panchronic Perspective.” [w:] PASE Papers in Linguistics. Willim, E. i M. Kleban, Kraków: Wydawnictwo UJ, ss. 87-100.

Jarosz, I. (2012) “Joyce’s Personal Experience Reflected in His Use of the Lexical Item Boy in Dubliners.” [w:] The Word in Linguistic and Literary Studies. Łozowski, P. (red.) Lublin: Wydawnictwo UMCS, ss. 73-82.

Jarosz, I. (2011) “Frame Semantics in Analysing Non-gender Biased: Chairperson and Congressperson.” [w:] Syntax in Cognitive Grammar. Bierwiaczonek, B. Cetnarowska, B. Turula, A. (red.). Częstochowa: Wydawnictwo WSL, ss. 27-40.