Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Izabela Jarosz

Telefon
81 537 2799
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 


 Wtorek


 Czwartek


 

O sobie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie: Magisterium w zakresie filologii angielskiej

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: Doktorat w zakresie językoznawstwa angielskiego

 

Prowadzone kursy:

Seminarium dyplomowe (Anglistyka)

Elementy kultury w dydaktyce (Anglistyka)

Język angielski w edukacji - sprawności zintegrowane (Komunikacja Międzykulturowa)

Funkcje:

Opiekun praktyk pedagogicznych


Działalność naukowa

Publikacje:

Łozowski, P., I. Jarosz (2016) "In Search of Cultural and Peronal Experience behind woman in James Joyce's Dubliners." [w:] Artes Humanae. Wydawnictwo UMCS, ss. 157-174.

Jarosz, I. (2013) “The Word as a Symbol of Experience: Girl in James Joyce’s Dubliners in a Panchronic Perspective.” [w:] PASE Papers in Linguistics. Willim, E. i M. Kleban, Kraków: Wydawnictwo UJ, ss. 87-100.

Jarosz, I. (2012) “Joyce’s Personal Experience Reflected in His Use of the Lexical Item Boy in Dubliners.” [w:] The Word in Linguistic and Literary Studies. Łozowski, P. (red.) Lublin: Wydawnictwo UMCS, ss. 73-82.

Jarosz, I. (2011) “Frame Semantics in Analysing Non-gender Biased: Chairperson and Congressperson.” [w:] Syntax in Cognitive Grammar. Bierwiaczonek, B. Cetnarowska, B. Turula, A. (red.). Częstochowa: Wydawnictwo WSL, ss. 27-40.