Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Andrzej Puszka

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA CHEMII POLIMERÓW
Telefon
81 5242251 wew. 114
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
polimery.umcs.lublin.pl
Konsultacje

 


 Konsultacje dla studentów:


piątek 9.00-11.00, Gliniana 33 pok. 3


 


 

Adres

Gliniana 33
20-614 Lublin

O sobie

Wykształcenie:

2008-2013 - Studia doktoranckie, Wydział Chemii UMCS, Zakład Chemii Polimerów,

Rozprawa doktorska: "Synteza, struktura i właściwości nowych termoplastycznych poliuretanów z atomami siarki", Promotor: dr hab. Anna Kultys, obrona 2015 rok,

 

2003-2008 - Studia magistrskie, Wydział Chemii UMCS, specjalność: chemia podstawowa i stosowana, specjalizacja: chemia organiczna

1998-2003 - Technikum Chemiczne im. Karola Olszewskiego w Lublinie (zawód: technik chemik, specjalność: technologia środków farmaceutycznych)

 

Przebieg pracy naukowej:

1.10.2015-30.09.2017 - Asystent - Zakład Chemii Polimerów UMCS w Lublinie

od 1.10.2017 - Adiunkt - Zakład/Katedra Chemii Polimerów UMCS w Lublinie


Działalność naukowa

Zainetersowania naukowe:

Wykorzystanie nowo otrzymanych monomerów w syntezie materiałów polimerowych

Badanie właściwości termicznych (DSC, TG), mechanicznych, reologicznych oraz lepkosprężystych materiałów polimerowych

 

Publikacje:

https://orcid.org/0000-0002-3604-7703