Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Marlena Duda

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
ZAKŁAD METODOLOGII NAUK PEDAGOGICZNYCH
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w sesji letniej 2018/2019:


wtorek 18:15-20.15


środa 11:00-13:00


pok. 42


 


 

Adres

ul. Narutowicza 12
20-004 Lublin

O sobie

ŻYCIORYS NAUKOWY

2015 - doktor nauk społecznych w dziedzinie pedagogiki na podstawie rozprawy "Poczucie jakości życia a prozdrowotny styl życia młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych z problemami zdrowotnymi", promotor: prof. zw. dr hab. Janusz Kirenko. Wyróżnienie.

2012 - magister logopedii z audiologią (Wydział Humanistyczny UMCS)

2009 - magister pedagogiki (Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS)

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

 • problematyka jakości życia dzieci, młodzieży i dorosłych w sytuacji choroby przewlekłej lub trudnych wydarzeń życiowych
 • psychospołeczne funkcjonowanie osób chorych przewlekle
 • zaburzenia komunikacji językowej o podłożu neurologicznym u osób dorosłych
 • metodologia nauk pedagogicznych

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA

 • Członek Wydziałowego Zespołu ds. Współpracy Międzynarodowej
 • Członek Wydziałowego Zespołu ds. Sylabusów
 • Członek Wydziałowego Zespołu ds. Promocji Wydziału Pedagogiki i Psychologii
 • Koordynator zakładowy ds. współpracy z interesariuszami zewnętrznymi
 • Członek zespołu redakcyjnego "Lubelskiego Rocznika Pedagogicznego"

Działalność naukowa

WYBRANE PUBLIKACJE:

Monografia

 1. Marlena Duda (2016) Poczucie jakości życia młodzieży z problemami zdrowotnymi, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 2. Janusz Kirenko, Marlena Duda (2018) Bezrobocie - Jakość życia - Uwarunkowania, Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Publikacje w czasopismach

 1. Magdalena Boczkowska, Marlena Duda (2016) Poziom poczucia koherencji studentów kierunków nauczycielskich a wybrane wskaźniki socjodemograficzne [w] Cywilizacja zdrowia, red. M.Warchała, Wyd. E-bookowo, s. 261-278.
 2. Marlena Tracz (2014) Ortoreksja – obsesja zdrowego odżywiania,  Zeszyty Naukowe WSNS”, nr 1.
 3. Marlena Tracz (2014) Żywienie jako składowa stylu życia wpływająca na występowanie dietozależnych chorób cywilizacyjnych, „Zeszyty Naukowe WSNS”, nr 1.
 4. Marlena Tracz (2013) Uczeń z rozszczepem wargi i podniebienia - wybrane problemy, „Zeszyty Naukowe” WSSP, T. 16, s. 125-135.
 5. Marlena Tracz (2013) Malformacja naczyniowa mózgu (AVM) w praktyce logopedycznej, „Biuletyn Logopedyczny” ZG PTL, nr 1, s. 52-65.
 6. Marlena Tracz (2012) Dziecko z padaczką w szkole. Kształcenie kadry pedagogicznej w dziedzinie epileptologii szansą na normalne funkcjonowanie dziecka chorego przewlekle, w: Boczkowska M., Tymoszuk E., Zielińska P. (red), Wychowanie. Profilaktyka. Terapia. Szanse i zagrożenia, Wyd. Impuls,  Kraków 2012, s. 227-237.
 7. Marlena Tracz (2010) Samotność a poczucie koherencji wychowanków domu dziecka, „Lubelski Rocznik Pedagogiczny”, T. XIX, s. 75-87.
 8. Józef Drabik, Małgorzata Resiak (red.): Styl życia w promocji zdrowia, Wydanie I, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, Gdańsk 2010, 
  ISBN 978-83-89227-69-0. Rec. Marlena Tracz: Styl życia w promocji zdrowia, „Lubelski Rocznik Pedagogiczny” 2011, T. XXX, s. 264-268.

Ogłoszenia