Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Marlena Duda

dr Marlena Duda
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA METODOLOGII NAUK PEDAGOGICZNYCH
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
http://orcid.org/0000-0001-9168-808X
Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim 2020/2021 odbywają się w poniedziałki w godz. 8.00-10.00 z wykorzystaniem video-konferencji - Moodle Big Blue Button.


Link do konsultacji:


https://kampus.umcs.pl/course/view.php?id=8028
Zgłoszenia na konsultacje przyjmowane są drogą mailową.
Zapraszam serdecznie ;)

 


 


 

Adres

ul. Narutowicza 12
20-004 Lublin

O sobie

Aktualna tematyka badawcza

 • wtórne komplikacje zdrowotne towarzyszące niepełnosprawności ruchowej (SHCs)
 • zasoby podmiotowe człowieka w radzeniu sobie w sytuacji choroby przewlekłej lub trudnych wydarzeń życiowych
 • psychospołeczne funkcjonowanie osób chorych przewlekle i z długotrwałą niepełnosprawnością
 • indywidualna perspektywa osoby bezrobotnej z wykorzystaniem szerokiego ujęcia jej psychospołecznego funkcjonowania
 • problematyka poczucia jakości życia (HRQL) osób bezrobotnych, chorych przewlekle i z długotrwałą niepełnosprawnością

 

Nagrody i wyróżnienia:

Nagroda Indywidualna Rektora za wyróżniającą się pracę na rzecz Uczelni - 23.10.2019r.

Nagroda Prezesa Rady Ministrow za rozprawę doktorską - 24.11.2016r.

 

Członkowstwo:

Akademickie Towarzystwo Andragogiczne

Polskie Towarzystwo Logopedyczne


Działalność naukowa

WYBRANE PUBLIKACJE:

Monografia

 1. Marlena Duda (2016) Poczucie jakości życia młodzieży z problemami zdrowotnymi, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 2. Janusz Kirenko, Marlena Duda (2018) Bezrobocie - Jakość życia - Uwarunkowania, Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Publikacje w czasopismach

 1. Duda M. (2020) Wtórne komplikacje zdrowotne w badaniach nad niepełnosprawnością, "Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej", nr 38, s. 52-63.
 2. Byra S., Duda M. (2020) Impact on Participation and Autonomy Questionnaire (IPA) – sprawdzenie właściwości psychometrycznych polskiej wersji narzędzia, "Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej", nr 35, s. 103-127.
 3. Duda M. (2020) Satysfakcja z życia a zasoby podmiotowe u osób bezrobotnych, "Rocznik Andragogiczny", nr 27, s. 91-106.
 4. Kirenko J., Duda M. (2020) Social Support and Preferred Values of the Unemployed with Varying Senses of Coherence, „Nauki o Wychowaniu, Studia Interdyscyplinarne”, nr 1 (10) s. 93-113.
 5. Duda M. (2020) Fatigue and health behaviour of ill youth from rural and urban Areas, "Journal of Education, Technology and Computer Science", 1(31), s. 95-99.
 6. Duda M. (2019) Social workers' informations and telecommunications technology competences, "Problemy Profesjologii", nr 1, s. 129-140.
 7. Byra S., Duda M. (2019) Postrzeganie własnej autonomii a satysfakcja z życia u osób z nabytą niepełnosprawnością ruchową – analiza roli moderatorów, „Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo”, s. 17-36.
 8. Duda M. (2019) „Zmęczyli się, zniechęcili i przestali szukać...” Analiza zjawiska zmęczenia wśród bezrobotnych, „Edukacja – Technika – Informatyka” nr 1, vol 27, s.  97-104.
 9. Duda M. (2019) Stracone pokolenie – młodość ryzykiem socjalnym, „Edukacja – Technika – Informatyka” nr 2, vol 28, s.  116-121.
 10. Duda M. (2019) Współczesne modele jakości życia –analiza teoretyczna, „Edukacja – Technika – Informatyka” nr 1, vol 27, s. 79-83.
 11. Duda M., Czerski M. (2018) Poczucie zmęczenia a poczucie koherencji osób bezrobotnych, „Ruch Pedagogiczny” nr 3, s. 94-102.
 12. Czerski W., Duda M. (2018) Kompetencje informacyjne bezrobotnych Lubelszczyzny– badania pilotażowe, Szkoła – Zawód – Praca”,  nr 16,
 13. Duda M. (2017) Problemy metodologiczne w badaniach nad jakością życia, „Edukacja – Technika – Informatyka”, nr 3(21), s. . 17-22.
 14. Duda M. (2017) Zmęczenie jako współczesne zagrożenie cywilizacyjne, „Edukacja – Technika – Informatyka”, nr 1(19), s. 153-157.
 15. Duda M. (2016) Zmyśle ruchy, które doskonalą umysł w opinii studentów pedagogiki – dylematy wyborów,  „Konteksty Pedagogiczne”, nr 2 (7), s. 163-172.
 16. Duda M. (2016) Poczucie jakości życia zależnej a zdrowie lubelskich licealistów, „Lubelski Rocznik Pedagogiczny” t. 36, nr 3.
 17. Byra S., Boczkowska M., Duda M. (2016) Współczesne konteksty znaczeniowe terminu niepełnosprawność – implikacje Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF), „Człowiek Niepełnosprawność Społeczeństwo”, nr 4(34).
 18. Marlena Tracz (2014) Ortoreksja – obsesja zdrowego odżywiania,  Zeszyty Naukowe WSNS”, nr 1.
 19. Marlena Tracz (2014) Żywienie jako składowa stylu życia wpływająca na występowanie dietozależnych chorób cywilizacyjnych, „Zeszyty Naukowe WSNS”, nr 1.
 20. Marlena Tracz (2013) Uczeń z rozszczepem wargi i podniebienia - wybrane problemy, „Zeszyty Naukowe” WSSP, T. 16, s. 125-135.
 21. Marlena Tracz (2013) Malformacja naczyniowa mózgu (AVM) w praktyce logopedycznej, „Biuletyn Logopedyczny” ZG PTL, nr 1, s. 52-65.
 22. Marlena Tracz (2010) Samotność a poczucie koherencji wychowanków domu dziecka, „Lubelski Rocznik Pedagogiczny”, T. XIX, s. 75-87.

Rozdziały w monografiach

 1. Duda M., Czerski W. (2018): Nowe uzależnienia XXI wieku jako problem zdrowotny [w:] „Wybrane problemy i zagrożenia bezpieczeństwa człowieka”, D. Zbroszczyk (red.), Wydawnictwo UTH, Radom, s. 9-29.
 2. Duda M., Boczkowska M. (2017): Czynniki kontekstualne ICF w doświadczaniu niepełnosprawności [w:] „Współczesne konteksty i wyzwania współczesnej pedagogiki specjalnej”, K. Barłóg (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 0,66 ark., wyd., ISBN: 978-83-7996-482-6, s. 261-278.
 3. Duda M. (2017): Problemy zdrowotne młodzieży jako zagrożenia edukacyjne [w:] „Człowiek wobec zagrożeń współczesności”, V. Tanaś, W. Welskop (red.), Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu, 0,73 ark. wyd., ISBN: 978-83-940080-8-6, s. 207-218.
 4. Duda M. (2017): Medyczne i psychospołeczne aspekty wybranych problemów zdrowotnych dzieci i młodzieży [w:] „Obraz społeczeństwa w badaniach naukowych”, B. A. Nowak, M. Maciąg (red.), Wydawnictwo TYGIEL, 2,18 ark. wyd., ISBN: 978-83-65598-46-2, s. 68-98.
 5. Magdalena Boczkowska, Marlena Duda (2016) Poziom poczucia koherencji studentów kierunków nauczycielskich a wybrane wskaźniki socjodemograficzne [w] Cywilizacja zdrowia, red. M.Warchała, Wyd. E-bookowo, s. 261-278.
 6. Marlena Tracz (2012) Dziecko z padaczką w szkole. Kształcenie kadry pedagogicznej w dziedzinie epileptologii szansą na normalne funkcjonowanie dziecka chorego przewlekle, w: Boczkowska M., Tymoszuk E., Zielińska P. (red), Wychowanie. Profilaktyka. Terapia. Szanse i zagrożenia, Wyd. Impuls,  Kraków 2012, s. 227-237.

Ogłoszenia