Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Andrzej Chudnicki

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA PEDAGOGIKI RESOCJALIZACYJNEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje
Konsultacje dla studentów odbywają się w środy w godzinach 14.00-15.00 w budynku Wydziału Pedagogiki i Psychologii, pok. 416 oraz w formie zdalnej (video - konferencja), w terminie ustalonym wczesniej drogą mailową.  
Link do modułu konsultacje:
https://kampus.umcs.pl/course/view.php?id=9826

O sobie

Jestem pedagogiem resocjalizacyjnym. Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół resocjalizacji zakładowej nieletnich.

Aktualna tematyka badawcza

1. Skuteczność resocjalizacji w warunkach instytucjonalnych.

2. Psychospołeczne uwarunkowania skuteczności resocjalizacji zakładowej.

3. Funkcjonowanie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (niedostosowanych, zagrożonych niedostosowaniem społecznych, zaburzeniami rozwojowymi) w środowisku szkolnym.

4. Kompetencje zawodowe personelu instytucji resocjalizacyjnych.

 

Przebieg kariery zawodowej

Od 2015  pracownik naukowo-dydaktyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Pedagogiki, Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej;

2007-2015 pracownik naukowo-dydaktyczny, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Korczaka w Warszawie;

1999-2013 wychowawca w Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej;

1998 – 2003   pełnienie funkcji sądowego kuratora społecznego oraz pracownika Kuratorskiego Ośrodka Pracy z Młodzieżą Nr 1 IKA w Lublinie, Sąd Rejonowy w Lublinie, Wydział Rodzinny i Nieletnich

 

Udział w wybranych projektach i grantach

  1. Kierownik studiów podyplomowych w projekcie Organizacja i przeprowadzenie dwusemestralnych studiów podyplomowych dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli i wychowawców, Rządowy program wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” UMCS,
  2. Ekspert merytoryczny ds. badań, trener w projekcie „Nawigator zdobywców przyszłości”, PO KL 2013, WSP im. Janusza Korczaka w Warszawie.

Wybrane osiągnięcia popularyzatorskie i praktyczne

  1. Prowadzenie szkoleń dla dzieci i młodzieży z placówek opiekuńczo-wychowawczych w ramach projektu PO KL „Nawigator zdobywców przyszłości” Life Tutoring P – „Jak radzić sobie z etykietą wychowanka domu dziecka”.
  2. Tutor wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w projekcie PO KL  „Świat dobrej Przyszłości”.
  3. Prowadzenie szkoleń dla studentów w zakresie planowania pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz organizacji zajęć w czasie trwania wypoczynku w projekcie PO KL „Nowa Szansa”.
  4. Prowadzenie szkoleń dla wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych w zakresie pracy z dzieckiem w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dla Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublinie.

Działalność naukowa

Monografia:

Skuteczność resocjalizacji nieletnich z objawami ADHD, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2019. Okładka: Skuteczność resocjalizacji nieletnich z objawami ADHD

 

Publikacje indeksowane na Google Scholar

 https://scholar.google.com/citations?user=D3Lvg30AAAAJ&hl=pl

 

Publikacje indeksowane na ORCID

https://orcid.org/0000-0002-4707-0060

 

Wybrane  konferencje naukowe międzynarodowe – udział czynny

  1. XV Międzynarodowa Konferencja Edukacja-Technika-Informatyka Rzeszów 2017
  2. Międzynarodowa Konferencja naukowa „Horyzonty Resocjalizacji: Edukacja, Prewencja, Profilaktyka“ Warszawa 2017
  3. І Міжнародна науково-практична конференція „Aктуальні проблеми педагогічної освіти: європейський і національний вимір» Шацьк 2016