Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Kinga Bednarzewska

dr Kinga Bednarzewska
Stanowisko
asystent
Jednostki
KATEDRA ZARZĄDZANIA
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
ekonomia.umcs.pl/
http://bizneszone.pl/author/kbednarzewska/
Konsultacje
w roku akademickim 2020/2021 będą odbywały się na platformie MS Teams. Nazwa zespołu na platformie MS Teams:

KONSULTACJE dr Kinga Bednarzewska. KOD DOSTĘPU e673c1u

Konsultacje odbywają się w następujące dni: • poniedziałki 9.00 - 11.00

 • środy 13.00 - 15.00


Zapraszam także do kontaktu mailowego: k.bednarzewska@poczta.umcs.lublin.pl. W sprawach pilnych możliwy jest kontakt w trybie stacjonarnym.

 

Adres

Pl. Marii Curie -Skłodowskiej 5
20-036 Lublin

O sobie

Wykształcenie:

 • 2020 - stopień doktora w dyscyplinie ekonomia i finanse
 • 2013 - 2019, studia doktoranckie, ekonomia, Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie
 • 2012 - mgr, zarządzanie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • 2012 - mgr, ekonomia, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • Podstawy zarządzania
 • Podstawy zarządzania i marketingu
 • Przedsiębiorczość
 • Metody zarządzania
 • Współczesne metody zarządzania
 • Informatyka i systemy informacyjne zarządzania
 • Nowoczesne metody zarządzania
 • Zarządzanie operacyjne
 • Zarządzanie strategiczne
 • Seminarium licencjackie
 • Czy współpraca się opłaca? Nauka, biznes i administracja w poszukiwaniu wzajemnych synergii (wykład fakultatywny)

Zainteresowania naukowe:

Business Process Outsourcing, e-biznes, systemy informacyjne zarządzania (MIS), funkcjonowanie klastrów, gospodarka sieciowa, współpraca nauki, biznesu i administracji jako czynnik atrakcyjności inwestycyjnej miast


Ogłoszenia

SEMINARIUM DYPLOMOWE ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE W TRYBIE STACJONARNYM (SALA 204) W ŚRODY (11.30 - 13.00)

 

Studenci III roku Zarządzania I stopnia (spec. Menedżer produktu i Zarządzanie zasobami ludzkimi)!

Najbliższy wykład ogólnowydziałowy "Czy współpraca się opłaca? Nauka, biznes i administracja w poszukiwaniu wzajemnych synergii" odbędzie się na platformie MS TEAMS w dniu 7 października (9.45 - 11.15).

Kod dostępu do zespołu: e1a7mfi

Wykład jest przedmiotem 15-godzinnym.

Terminy wykładów:

07.10.2020

21.10.2020

04.11.2020

18.11.2020

02.12.2020

16.12.2020

13.01.2021

03.02.2021

Podaję także linka do zespołu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a03461e746a2d4d48ac1ca801563c74ef%40thread.tacv2/conversations?groupId=b22a63f3-ec2e-4ea4-be98-1050394acb6f&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

Bardzo proszę o dołączenie do zespołu używając kodu dostępu e1a7mfi. Należy kliknąć w polecenie w górnym prawym rogu DOŁĄCZ DO ZESPOŁU WPISUJĄC KOD.

 

Studenci II roku Ekonomii I stopnia!

Najbliższy wykład "Podstawy przedsiębiorczości" odbędzie się na platformie MS TEAMS w dniu 7 października (8.00 - 09.30).

Kod dostępu do zespołu: l706ifs

Wykład jest przedmiotem 15-godzinnym.

Terminy wykładów:

07.10.2020

21.10.2020

04.11.2020

18.11.2020

02.12.2020

16.12.2020

13.01.2021

03.02.2021

Podaję także linka do zespołu https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5b24259615b9452e94675a3d1a35e89f%40thread.tacv2/conversations?groupId=61ffae51-36b8-4207-a707-4c4cc32a2d7a&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

Bardzo proszę o dołączenie do zespołu używając kodu dostępu l706ifs. Należy kliknąć w polecenie w górnym prawym rogu DOŁĄCZ DO ZESPOŁU WPISUJĄC KOD.