Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Kinga Bednarzewska

dr Kinga Bednarzewska
Stanowisko
asystent
Jednostki
KATEDRA ZARZĄDZANIA
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
ekonomia.umcs.pl/
http://bizneszone.pl/author/kbednarzewska/
Konsultacje
w roku akademickim 2020/2021 będą odbywały się na platformie MS Teams. Nazwa zespołu na platformie MS Teams:

KONSULTACJE dr Kinga Bednarzewska. KOD DOSTĘPU e673c1u

Konsultacje odbywają się w następujące dni:

poniedziałek 11.30 - 13.00

wtorek 11.30 - 13.00

Zapraszam także do kontaktu mailowego: k.bednarzewska@poczta.umcs.lublin.pl. W sprawach pilnych możliwy jest kontakt w trybie stacjonarnym.

 

Adres

Pl. Marii Curie -Skłodowskiej 5
20-036 Lublin

O sobie

Wykształcenie:

 • 2020 - stopień doktora w dyscyplinie ekonomia i finanse
 • 2013 - 2019, studia doktoranckie, ekonomia, Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie
 • 2012 - mgr, zarządzanie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • 2012 - mgr, ekonomia, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • Podstawy zarządzania
 • Podstawy zarządzania i marketingu
 • Przedsiębiorczość
 • Metody zarządzania
 • Współczesne metody zarządzania
 • Informatyka i systemy informacyjne zarządzania
 • Nowoczesne metody zarządzania
 • Zarządzanie operacyjne
 • Zarządzanie strategiczne
 • Seminarium licencjackie
 • Czy współpraca się opłaca? Nauka, biznes i administracja w poszukiwaniu wzajemnych synergii (wykład fakultatywny)

Zainteresowania naukowe:

Business Process Outsourcing, e-biznes, systemy informacyjne zarządzania (MIS), funkcjonowanie klastrów, gospodarka sieciowa, współpraca nauki, biznesu i administracji jako czynnik atrakcyjności inwestycyjnej miast


Działalność naukowa

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się na realizacji współpracy pomiędzy nauką a biznesem. Oceniam warunki i gotowość do kooperacji. Prowadzę badania naukowe na temat transferu wiedzy i technologii do gospodarki. Publikuję artykuły naukowe z zakresu oceny czynników atrakcyjności inwestycyjnej państw. Interesuję się także przedsiębiorczością akademicką i rolą uniwersytetów w tworzeniu innowacyjnej gospodarki.


Ogłoszenia

Studenci II roku Zarządzania I stopnia

Najbliższe ćwiczenia "Zarządzanie strategiczne" odbędą się na platformie MS TEAMS w dniu 1 marca 2021 r. o godz. 8.00 - 9.30 dla grupy CA1 oraz w godzinach 9.45 - 11.15 dla grupy CA2).

Kod dostępu do zespołu: nh42bvp

 

Podaję także linka do zespołu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a84932038e0b445f69afb4c72940a0743%40thread.tacv2/conversations?groupId=b66feb55-5c53-4902-a8a0-010969284113&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

Bardzo proszę o dołączenie do zespołu używając kodu dostępu nh42bvp. Należy kliknąć w polecenie w górnym prawym rogu DOŁĄCZ DO ZESPOŁU WPISUJĄC KOD.

 

Studenci II roku Zarządzania II stopnia (spec. Zarządzanie marką i wizerunkiem firmy)

Najbliższy wykład fakultatywny "Transfer wiedzy i technologii w polskiej gospodarce" odbędzie się na platformie MS TEAMS w dniu 1 marca 2021 r. o godz. 13.15 - 14.45.

Kod dostępu do zespołu: s65z957

Podaję także linka do zespołu https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac06ef80d8b194643b601d3156ea58677%40thread.tacv2/conversations?groupId=8ead9e9f-ece2-4c1f-bf69-671081f94750&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

Bardzo proszę o dołączenie do zespołu używając kodu dostępu s65z957. Należy kliknąć w polecenie w górnym prawym rogu DOŁĄCZ DO ZESPOŁU WPISUJĄC KOD.

 

Studenci I roku Zarządzania I stopnia

Najbliższy wykład "Metody zarządzania" odbędzie się na platformie MS TEAMS w dniu 2 marca 2021 r. o godz.8.00 - 9.30.

Ćwiczenia "Metody zarządzania" odbędą się w dniu 2 marca o godz. 9.45 - 11.15 (grupa CA3) oraz w godz. 13.15 - 14.45 (grupa CA1).

Kod dostępu do zespołu: cukbv4o

Podaję także linka do zespołu https://teams.microsoft.com/l/team/19%3afa79b790c6e54e0eb98b90420165b14a%40thread.tacv2/conversations?groupId=d6a064bc-d38a-41f1-842d-e1f5ab3aff38&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

Bardzo proszę o dołączenie do zespołu używając kodu dostępu cukbv4o. Należy kliknąć w polecenie w górnym prawym rogu DOŁĄCZ DO ZESPOŁU WPISUJĄC KOD.

 

Studenci I roku Zarządzania II stopnia

Najbliższe ćwiczenia "Przedsiębiorczość" odbędzie się na platformie MS TEAMS w dniu 3 marca 2021 r. o godz. 15.00 - 16.30 dla grupy CA1 oraz w dniu 10 marca dla grupy CA2 (15.00 - 16.30).

Kod dostępu do zespołu: 6l6yiyp

Podaję także linka do zespołu https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a9d719e01d69b4c50a423bb58ca00d932%40thread.tacv2/conversations?groupId=c415ac14-ecbf-491f-89e5-25f3bc456f80&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

Bardzo proszę o dołączenie do zespołu używając kodu dostępu 6l6yiyp. Należy kliknąć w polecenie w górnym prawym rogu DOŁĄCZ DO ZESPOŁU WPISUJĄC KOD.