Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Kinga Bednarzewska

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA ZARZĄDZANIA
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
ekonomia.umcs.pl/
http://bizneszone.pl/author/kbednarzewska/
Konsultacje
w roku akademickim 2021/2022 w semestrze letnim będą odbywały się na platformie MS Teams. Nazwa zespołu na platformie MS Teams:

KONSULTACJE dr Kinga Bednarzewska. KOD DOSTĘPU e673c1u

Konsultacje odbywają się w następujące dni:

poniedziałek 11.00 - 12.30

wtorek 11.30 - 13.00

Zapraszam także do kontaktu mailowego: k.bednarzewska@poczta.umcs.lublin.pl. W sprawach pilnych możliwy jest kontakt w trybie stacjonarnym.

 

KONSULTACJE OPIEKUNA ROKU (III rok Zarządzania I stopnia)

 

28.02.2022

14.03.2022

28.03.2022

11.04.2022

25.04.2022

09.05.2022

23.05.2022

06.06.2022

20.06.2022

04.07.2022

 

 

 

Adres

Pl. Marii Curie -Skłodowskiej 5
20-036 Lublin

O sobie

Wykształcenie:

 • 2020 - stopień doktora w dyscyplinie ekonomia i finanse
 • 2013 - 2019, studia doktoranckie, ekonomia, Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie
 • 2012 - mgr, zarządzanie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • 2012 - mgr, ekonomia, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • Podstawy zarządzania
 • Podstawy zarządzania i marketingu
 • Przedsiębiorczość
 • Metody zarządzania
 • Współczesne metody zarządzania
 • Informatyka i systemy informacyjne zarządzania
 • Nowoczesne metody zarządzania
 • Zarządzanie operacyjne
 • Zarządzanie strategiczne
 • Seminarium licencjackie
 • Transfer wiedzy i technologii w gospodarce Polski
 • Czy współpraca się opłaca? Nauka, biznes i administracja w poszukiwaniu wzajemnych synergii (wykład fakultatywny)

Zainteresowania naukowe:

Business Process Outsourcing, e-biznes, systemy informacyjne zarządzania (MIS), funkcjonowanie klastrów, gospodarka sieciowa, współpraca nauki, biznesu i administracji jako czynnik atrakcyjności inwestycyjnej miast


Działalność naukowa

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się na realizacji współpracy pomiędzy nauką a biznesem. Oceniam warunki i gotowość do kooperacji. Prowadzę badania naukowe na temat transferu wiedzy i technologii do gospodarki. Publikuję artykuły naukowe z zakresu oceny czynników atrakcyjności inwestycyjnej państw. Interesuję się także przedsiębiorczością akademicką i rolą uniwersytetów w tworzeniu innowacyjnej gospodarki.


Ogłoszenia

Studenci I roku Zarządzania I stopnia,

Najbliższy wykład "Metody zarządzania" odbędzie się na platformie MS TEAMS w dniu 1 marca 2021 r. o godz.8.00 - 9.30.

Ćwiczenia "Metody zarządzania" odbędą się w dniu 1 marca o godz. 9.45 - 11.15 (grupa CA1) oraz w godz. 13.15 - 14.45 (grupa CA2), 2 marca w godz. 8.00 - 9.30 (CA3), w godz. 9.45 - 11.15 (CA4).


Kod dostępu do zespołu: cukbv4o

Podaję także linka do zespołu

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3afa79b790c6e54e0eb98b90420165b14a%40thread.tacv2/conversations?groupId=d6a064bc-d38a-41f1-842d-e1f5ab3aff38&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b


Bardzo proszę o dołączenie do zespołu używając kodu dostępu cukbv4o. Należy kliknąć w polecenie w górnym prawym rogu DOŁĄCZ DO ZESPOŁU WPISUJĄC KOD.