Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Kinga Bednarzewska

dr Kinga Bednarzewska
Stanowisko
asystent
Jednostki
KATEDRA ZARZĄDZANIA
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
ekonomia.umcs.pl/
http://bizneszone.pl/author/kbednarzewska/
Konsultacje
w semestrze letnim 2019/2020 w pokoju 1017 (X piętro)

środa 10.00- 11.30, czwartek 10.00 - 11.30


Urlop wypoczynkowy: 20.07 - 06.08

 

Adres

Pl. Marii Curie -Skłodowskiej 5
20-036 Lublin

O sobie

Wykształcenie:

 • 2020 - stopień doktora w dyscyplinie ekonomia i finanse
 • 2013 - 2019, studia doktoranckie, ekonomia, Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie
 • 2012 - mgr, zarządzanie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • 2012 - mgr, ekonomia, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • Podstawy zarządzania
 • Podstawy zarządzania i marketingu
 • Przedsiębiorczość
 • Metody zarządzania
 • Współczesne metody zarządzania
 • Informatyka i systemy informacyjne zarządzania
 • Nowoczesne metody zarządzania
 • Zarządzanie operacyjne
 • Zarządzanie strategiczne
 • Seminarium licencjackie
 • Czy współpraca się opłaca? Nauka, biznes i administracja w poszukiwaniu wzajemnych synergii (wykład fakultatywny)

Zainteresowania naukowe:

Business Process Outsourcing, e-biznes, systemy informacyjne zarządzania (MIS), funkcjonowanie klastrów, gospodarka sieciowa, współpraca nauki, biznesu i administracji jako czynnik atrakcyjności inwestycyjnej miast


Działalność naukowa

2018

 

Determinants of investment decisions in terms of selected international rankings, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz” ISSN: 0860-6846, Warszawa 2018

 

Współpraca środowiska nauki, biznesu i administracji w świetle napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski, „Handel Wewnętrzny”, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur - Państwowy Instytut Badawczy ISSN 0438-5403, Warszawa 2018

Gotowość miast do budowania sieci współpracy z podmiotami nauki i biznesu, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz” ISSN: 0860-6846 Warszawa 2018


Cooperation of science, business and administration. Perception of provincial cities in Poland, „Handel Wewnętrzny”, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur - Państwowy Instytut Badawczy ISSN 0438-5403, Warszawa 2018

 

The use of mobile banking as an innovative channel for the banking services access, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” Tom XIX, Zeszyt 6, Część 3, Red. A. Pomykalski, B. Stopczyński, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, ISSN: 2543-8190, Łódź 2018


Świadomość ryzyka wśród użytkowników bankowości mobilnej, Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, Tom XVIII, Zeszyt 7, Część 2, 2017, Red. Mirosław Wypych i Paweł Trippner, str. 135-150, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi ISSN: 2543-8190, Łódź 2017

2017

 

Bednarzewska K., TRIPLE HELIX READINESS -ASSESSMENT OF READINESS TO COOPERATE IN RELATIONS BETWEEN SCIENCE, BUSINESS AND ADMINISTRATION, "PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE" 2017 

 

Bednarzewska K., COMPETITIVENESS OF SELECTED INVESTMENT DESTINATIONS IN ACQUIRING FOREIGN INVESTORS. CHARACTERISTICS OF CITIES, "PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE" 2017

 

Bednarzewska K., PARTNERSTWO MIASTA ZE ŚRODOWISKIEM NAUKOWO-BIZNESOWYM. UWARUNKOWANIA WSPÓŁPRACY, „EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA" 2017 [w druku]

 

Bednarzewska K., Budzyńska K., ANALIZA I OCENA ŚWIADOMOŚCI RYZYKA WŚRÓD UŻYTKOWNIKÓW BANKOWOŚCI MOBILNEJ, "LODZIENSIS FOLIA OECONOMICA" 2017

 

2016

 

Bednarzewska K., UNIVERSITY-BUSINESS-GOVERNMENT. THE TRIPLE HELIX MODEL OF INNOVATION, „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE” 2016, TOM XVII, ZESZYT 9, CZĘŚĆ II PT. FINANSOWE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY KOOPERACJI NAUKI I LOKALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI- BADANIA I ANALIZY, RED. H. SOBOCKA-SZCZAPA, Ł. PRYSIŃSKI, ss. 29-44

 

Bednarzewska K., IMPLEMENTACJA CHMURY OBLICZENIOWEJ JAKO USPRAWNIENIE PROCESÓW BIZNESOWYCH PRZEDSIĘBIORSTWA MOTORYZACYJNEGO, [w:] „PERSPEKTYWY SPOJRZENIA NA CZYNNIKI SUKCESU ORGANIZACJI XXI WIEKU”, RED. H. CZUBASIEWICZ, P. GRAJEWSKI, J. WAŚNIEWSKI, WYD. UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO, SOPOT 2016, SS. 443-453

 

Bednarzewska K., LUBELSKA WYŻYNA IT JAKO PROJEKT BUDOWANIA KONKURENCYJNOŚCI BRANŻY INFORMATYCZNEJ, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLASKIEJ, SERIA „ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE”, 2016, NR 97, STR. 37-50

 

Bednarzewska K., IMPLEMENENTATION OF SAFO.BIZ SYSTEM AS OPTIMISATION OF COMPANY’S LOGISTIC PROCESSES,"EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA”, 2016, NR 9(800), STR. 88-99