Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Joanna Bugajska-Więcławska

dr Joanna Bugajska-Więcławska
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA HISTORII SPOŁECZNEJ I EDUKACJI
Telefon
815375285
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 


Dyżur w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023


 


pon.: 15.00-16.00


wt.:  13.00- 14.00 


 


 


Niech żyje Ukraina! 


 


 
 pok. 216 /"stary humanik"


 


podczas nauczania zdalnego konsultacje odbywają się drogą mailową


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 


 


 


 


 


 

O sobie

1995 r.- obrona pracy magisterskiej na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie, tytuł pracy: „Opozycja antykomunistyczna w Polsce w latach 1944- 1948”, Lublin 1994;

1996 r.- obrona pracy magisterskiej na Wydziale Humanistycznym UMCS w Lublinie, tytuł pracy: „Szkolnictwo mniejszości żydowskiej w Polsce w okresie międzywojennym”, Lublin 1996;

1996-2001- studia doktorskie i prowadzenie zajęc dydaktycznych na kierunku historia Wydziału Humanistycznego UMCS;

2002 r. - obrona pracy doktorskiej; tytuł pracy : „Szkolna edukacja historyczna w Polsce w latach 1944- 1989. Przekaz wartości i ocen”, uzyskanie tytułu doktora Nauk Humanistycznych, Lublin 2002;

od 2009 r.- adiunkt w zakładzie Dydaktyki Historii,  w Zakładzie Edukacji Historycznej i Dziedzictwa Kulturowego. Obecnie w Katedrze Historii Społecznej i Edukacji Instytutu Historii UMCS. Aktywność: badania własne, publikacje, udział w konferencjach i szkoleniach, prowadzenie zajęc i opieka nad praktykami na studiach I i II stopnia, studiów dziennych, zaocznych oraz podyplomowych. Wykładowca w programie "Nauczyciel na miarę XXI w." dla przedmiotu "Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi". 

 

 

Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego/oddz. Lublin

Członek Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego

http://www.ltg.pl/

 

 

Członek Redakcji Rocznika Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego:

http://rocznik.ltg.pl/

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.f77cef92-9e8e-3d3e-aff1-3fc2b8d07999

 

 

 

Zainteresowania zawodowe: narracja i ikonografia jako źródła kształtowania tożsamości i  wiedzy historycznej, ewolucje historiozoficzne w nauczaniu.