Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Joanna Bugajska-Więcławska

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA HISTORII SPOŁECZNEJ I EDUKACJI
Telefon
815375285
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Dyżur w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021


 


śr.:  14.00- 15.00 


czw.:  11.00- 12.00


 


 
 pok. 216 /"stary humanik"


podczas nauczania zdalnego konsultacje odbywają się drogą mailową


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 


 


 


 


 


 

O sobie

1995 r.- obrona pracy magisterskiej na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie, tytuł pracy: „Opozycja antykomunistyczna w Polsce w latach 1944- 1948”, Lublin 1994;

1996 r.- obrona pracy magisterskiej na Wydziale Humanistycznym UMCS w Lublinie, tytuł pracy: „Szkolnictwo mniejszości żydowskiej w Polsce w okresie międzywojennym”, Lublin 1996;

1996-2001- studia doktorskie i prowadzenie zajęc dydaktycznych na kierunku historia Wydziału Humanistycznego UMCS;

2002 r. - obrona pracy doktorskiej; tytuł pracy : „Szkolna edukacja historyczna w Polsce w latach 1944- 1989. Przekaz wartości i ocen”, uzyskanie tytułu doktora Nauk Humanistycznych, Lublin 2002;

od 2009 r.- adiunkt w zakładzie Dydaktyki Historii, potem w Zakładzie Edukacji Historycznej i Dziedzictwa Kulturowego Instytutu Historii UMCS, badania własne, publikacje, udział w konferencjach i szkoleniach, prowadzenie zajęc i opieka nad praktykami na studiach I i II stopnia, studiów dziennych, zaocznych oraz podyplomowych,

od 2012 r. członek Rady Wydziału Humanistycznego jako przedstawiciel młodszych pracowników naukowych na lata 2013 – 2016,

 

Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego/oddz. Lublin

Członek Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego

http://www.ltg.pl/

 

 

Członek Redakcji Rocznika Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego:

http://rocznik.ltg.pl/

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.f77cef92-9e8e-3d3e-aff1-3fc2b8d07999

 

 

 

Zainteresowania zawodowe: narracja i ikonografia jako źródła kształtowania tożsamości i  wiedzy historycznej, ewolucje historiozoficzne w nauczaniu.

 

 

Niektóre publikacje.

 

Czasopisma zagraniczne:

Christian patterns and the ethics – opinions of the polish youth towards historical chracters, “Sbornik Praci Pedagogicke Fakulty Masarykovy Univerzity, Rada Spolecenskich Ved”, c. 24, 2 – 2011, Brno 2011, s. 75 - 82.

Medieval Art Websites as a source of historical images. Cognitive problem, “ Sbornik Pracy Pedagogicke Faculty Masarykovy Univerzity, Rada Spolecenskich Ved”, c. 25, 2 – 2011, Brno 2011, s. 86 - 92.

A. Stępnik, M. Ausz, J. Bugajska - Więcławska, D. Szewczuk, Turystyka historyczna jako kierunek studiów akademickich, "Scriptorium nostrum", 2017, Nr 2 (8), s. 408- 452; 

https://www.bing.com/search?q="Scriptoroum nostrum"%2c+Nr+2+(8)&pc=MOZD&first=1;

 

Czasopisma krajowe:

Jak przetrwac nie zawsze respektując prawo. Życie mieszkańców Lublina pod okupacją austriacko – węgierską w latach pierwszej wojny światowej, „Studia Historica Gedanensia”, T. II, Przewroty – Rewolucje – Wojny, 2011, s. 29 - 30.

 

 

Inne publikacje.

 Autorskie:

Zapomniana cywilizacja, czyli co wiedzą uczniowie o kulturze materialnej wsi,[w:] Muzea skansenowskie we współczesnej edukacji historycznej, red. M. Ausz, G. Miliszkiewicz i in. , Lublin 2011, s. 129 - 136.

Jak nowa tradycja budowała nową tożsamośc. Rozważania o metodach spajających społecznośc ośrodka przemysłowego, [w:] Edukacja  - Kultura – Społeczeństwo, T. III, Społeczeństwo 2010, Opole – Wrocław – Lubin, 2011, s. 121 - 132.

Kondycja zawodu nauczyciela w dziesięcioleciu 1945 – 1955 na podstawie województwa lubelskiego,  [w:] Być nauczycielem  - opiekunem – wychowawcą. Perspektywa historyczna, red. D. Apanel, Toruń 2012, s. 99 - 115.

Rola narracji historycznej w budowaniu świadomości i tożsamości młodego pokolenia, [ w: ] Pamięc, historia, polityka, Kraków 2012, s. 89 – 99.

Wojna w mieście. Życie w Lublinie podczas okupacji austriacko – węgierskiej, [w:] Edukacja historyczna o Lublinie, red. M. Ausz, J. Bugajska – Więcławska i inni, Lublin 2012, s. 103 – 112.

Program wychowawczy Szkoły Handlowej i Gimnazjów Księży Pijarów w Lidzie, [w:] Z historii polskich pijarów. 350-lecie Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów, red. M. Ausz, Kraków 2013, s. 245 - 262.

Obraz mieszkańców miast w polskich podręcznikach historii w latach 1944 - 1989, [w:] Edukacja - Kultura - Społeczeństwo, T. 1, Społeczeństwo, red. G. Pańko, M. Skotnickiej - Palki i B. Techmańskiej, Wrocław 2013.

Idea postępu na kartach podręczników do nauczania historii w latach 1944 - 1989, [w:] Nauka, red. G. Pańsko i innych, Wrocław 2014.

Celebracje lubelskie. Przykłady uroczystości państwowych w mieście w okresie międzywojennym, [w:] Lubelskie miejsca pamięci w przestrzeni publicznej, red. M. Ausz, I. Bugajska – Więcławska i inni, Lublin 2015, s. 179 – 193.

Dziecko uwikłane w historie (ze świata dorosłych). Przykład Lublina 1918 – 1928,[w:] „Szkoła  - Państwo – Społeczeństwo”, red. A. Kołakowski, Toruń, 2015, s. 13 – 24.

Felietony Stefana Wiecheckiego jako źródło kształtowania wyobrażeń społecznych i obyczajowych okresu PRL, [w:] „Edukacja – Kultura – Społeczeństwo”, Nauczanie przez zabawę”, red. G. Pańko, M. Skotnicka – Palka, B. Techmańska, Wrocław 2015, s. 11 – 19.

Wspomnienia babki z 1863 r. spisane dla prawnuków, "Historia. Interpretacja. Reprezentacja", III, red. L. Mokrzecki, M. Brodnicki, J. Taraszkiewicz, Gdańsk 2015, s. 95 -103.

Propaganda antyalkoholowa w szkołach na przykładzie kół "Młodzieży Błękitnej" w Lublinie, Psychospołeczne aspekty zdrowia, red. A. Nawrocka, F. Makurat, R. Breski, Gdańsk 2015, s. 79 - 90.

Turystyka szkolna w II RP, Turystyka w edukacji historycznej i obywatelskiej, red. M. Ausz, J. Bugajska - Więcławska, A. Stępnik, D. Szewczuk, Lublin 2017, s. 197 - 214.