Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Paweł Aleksandrowicz

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA LINGWISTYKI STOSOWANEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim:


czwartki 13:40-14:40


piątki 12:00-13:00


Gabinet 519 NH lub przez Teams


 


 

O sobie

Działalność dydaktyczna

Kierownik studiów podyplomowych "Tłumaczenia audiowizualne"

Wykładowca Lingwistyki Stosowanej

Opiekun Sekcji tłumaczeń audiowizualnych Koła Naukowego Lingwistyki Stosowanej

W latach 2018-2021 stworzyłem i przeprowadziłem trzy edycje kursu "Tłumaczenia audiowizualne, opracowania dźwiękowe" finansowanego m.in. ze środków NCBiR oraz UE

Organizuję praktyki zawodowe z zakresu tłumaczeń audiowizualnych. Wierzę w learning by doing, więc studenci wykształceni na moich zajęciach mają możliwość rozwijania zdobytych umiejętności, tłumacząc filmy na festiwale i wydarzenia kulturalne. Współpracujemy lub współpracowaliśmy m.in. z Letnią Akademią Filmową w Zwierzyńcu, festiwalem kina gatunkowego Splat!FilmFest, Lubelskim Festiwalem Filmowym, Festiwalem Kina Kobiet "Demakijaż", Akademią Zapomnianych Arcydzieł Filmowych w DDK "Węglin". Tłumaczymy również gry komputerowe w ramach praktyk zawodowych. Tytuły przetłumaczone do tej pory to Fallout 1.5: Resurrection, Fallout of Nevada, Atom RPG, Brassheart, Olympus 2207. Wykonaliśmy również przekłady gier planszowych - Hard City (na niemiecki i hiszpański) oraz Star Scrappers: Orbital z angielskiego na polski.

 

Stopnie naukowe, nagrody, wyróżnienia:

2014 - uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych (filmoznawstwo)

2017 - nagroda indywidualna Rektora UMCS (3. stopnia) za wybitne osiągnięcia organizacyjne (organizacja praktyk zawodowych na Lingwistyce Stosowanej)

2019 - nagroda za najlepsze wystąpienie na konferencji Intermedia poświęconej tłumaczeniom audiowizualnym

2021 - nagroda Prezesa Oddziału PAN w Lublinie dla najlepszego artykułu naukowego z dziedzin humanistycznych opublikowanego w 2020 roku


Działalność naukowa

Najważniejsze prace naukowe

The Cinematography of Roger Corman. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2016.

SUBTITLING SONG LYRICS IN FILMS – PILOT RECEPTION RESEARCH. Across Languages and Cultures 20 (2) pp. 173–195 (2019) DOI: 10.1556/084.2019.20.2.2

The reading comprehension skill of d/deaf and hard-of-hearing Poles and its importance for media accessibility: A Pilot Study. Journal of Audiovisual Translation, 2(1), 26–52 (2019).

Can subtitles for the deaf and hard-ofhearing convey the emotions of film music? A reception study, Perspectives, 28:1, 58-72 (2020), DOI: 10.1080/0907676X.2019.1631362

Translating the translated: the applicability of translated literary texts to the subtitling of their film adaptations, Perspectives (2020), DOI: 10.1080/0907676X.2020.1815815

“The impact of labor division on audiovisual translation consistency - a study of streaming TV series”, XLinguae 15:2, s. 17-32 (2022), DOI: 10.18355/XL.2022.15.02.02

W przygotowaniu

Standardized relay subtitles versus traditional direct voice-over. An analysis of two renditions of Netflix’s Paranormal into Polish