Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Anna Kruczyńska-Werner

Telefon
81 537 54 15
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

w sesji zimowej 2018/2019
6.02.2019 10:15-11:15
8.02.2019 10:15-11:15
13.02.2019 10:00-11:00
14.02.2019 9:00-10:00


 


Adresy do kontaktu: 
kruczynska.anna@gmail.com
anna.kruczynska@umcs.lublin.pl


 


 

Adres

Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS, Dom Studenta UMCS "Kronos", ul. Sowińskiego 17

Działalność naukowa

Diagnoza i terapia logopedyczna oraz audiologiczna dzieci i dorosłych.

Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego - diagnoza i terapia.