Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Piotr Szczypa

dr Piotr Szczypa
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA ANGLISTYKI I AMERYKANISTYKI
Telefon
81 537 26 46
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze zimowym 2022/23:

Wtorek 12.20 - 13.20 (503)
Piątek 13.00 - 14:00 (503, również zdalnie)


 

Adres

Budynek Wydziału Filologicznego, pokój 503

O sobie

Specjalizuję się w filmoznawstwie amerykańskim i nowych mediach. W swojej pracy badawczej skupiam się na relacjach pomiędzy starymi i nowymi mediami, badając kulturę konwergencji. Badam też ukazanie mniejszości w perspektywie imagologicznej; jestem autorem monografii Irish Stereotype in American Cinema: Stories of Violence wydanej przez prestiżowe wydawnictwo Brill w serii Studia Imagologica.

Ukończyłem Anglistykę na UMCS oraz Zarządzanie zasobami ludzkimi na KUL. Na Anglistyce pracuję od roku 2013., początkowo jako asystent, a od roku 2018. jako adiunkt. W roku 2021. otrzymałem od Rektora UMCS indywidualną nagrodę I stopnia za wyróżniającą się pracę na rzecz Uczelni.

Jestem członkiem Rady Naukowej Instytutu Nauk o Kulturze, Wydziałowego Zespołu Programowego dla kierunku anglistyka oraz kilku polskich i zagranicznych towarzystw naukowych.