Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Andrzej Sienkiewicz

dr Andrzej Sienkiewicz
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA CHEMII FIZYCZNEJ
Telefon
+48 (81) 537 56 07
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://orcid.org/0000-0001-8670-5420
Konsultacje

W semestrze ziomwym 2020/2021 konsultacje odbywają się w postaci wideokonferencji na platformie MS Teams.


We wtorki od 9.00 do 11.00 będę zalogowany w Teamsie (kod zespołu: qrupftn).


Jeżeli ktoś z Państwa ma potrzebę konsultacji w innym terminie proszę o zgłoszenie takiej potrzeby na mojego maila.


Po wejściu do pomieszczenia (pokoju 240) proszę kierować się w lewą stronę.


Informacja o konsultacjach jest aktualizowana na początku każdego semestru.


Wszelkie pytania, wątpliwości, skargi czy zażalenia (w trakcie sesji i nie tylko) proszę kierować na mój adres mailowy.

Adres

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3, "Duża Chemia", II piętro, p. 240
20-031 Lublin

Działalność naukowa

Kierunki badań:

  • Synteza i badanie właściwości strukturalnych i powierzchniowych mezoporowatych materiałów krzemionkowych, kompozytów polimerowo-krzmionkowych oraz kompozytów typu polimer-hybrydowa krzemionka.
  • Badania nad wykorzystaniem zjawiska pęcznienia polimerów do preparatyki wysokoporowatych tlenków nieorganicznych.
  • Określanie właściwości adsorpcyjnych oraz katalitycznych uzyskanych materiałów.
  • Badanie aktywności antyutleniaczy w układach wielofazowych.

Projekty badawcze:

NCN, Miniatura 3, 2019, Synteza wysokoporowatych mikrosfer ditlenku ceru (badania wstępne / pilotażowe)

 

Szczegółowe opisy i wyniki badań, w których brałem udział są zamieszczone w profilu ORCID.


Ogłoszenia

Pod poniższym adresem znajduje się strona Katedry Chemii Fizycznej.  Można tam znaleźć m.in. regulamin pracowni, opisy ćwiczeń, wykłady, zagadnienia do kolokwiów i inne materiały dla studentów z Chemii Fizycznej jak również z Fizykochemii Granicy Faz.

Sylabusy do przedmiotów znajdują się w systemie USOS.

Do ćwiczeń nr 1, 2, 4 i 20 (Chemia Fizyczna lab.) proszę mieć ze sobą przenośną pamięć. Wyniki z tych doświadczeń są zapisywane w pliku tekstowym.

Żeby sprawdzić swoją znajomość wykresu trójfazowego (trójkąta Gibbsa, ćw. 21) zachęcam by odwiedzić stronę prof. S. Abbotta. Można na niej w sposób interaktywny, sprawdzić współrzędne punktów na wykresie. Po najechaniu kursorem myszki na obszar wykresu, w górnym prawym rogu ekranu pojawią się wartości stężeń procentowych trzech składników W, S, X.

Metoda najmniejszych kwadratów jest opisana m. in. w teczce dostępnej w bibliotece wydziałowej, w wersji anglojęzycznej, lub w uproszczonej wersji poniżej.

 

Serdecznie zapraszam na pokazy chemiczne!!!