Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Andrzej Sienkiewicz

dr Andrzej Sienkiewicz
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
ZAKŁAD ADSORPCJI
Telefon
+48 (81) 537 56 07
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Środa: 12:15-14:15


Po wejściu do pomieszczenia (pokoju 240) proszę kierować się w prawą stronę.


Wszelkie pytania, wątpliwości, skargi czy zażalenia (w trakcie sesji i nie tylko) proszę kierować na mój adres mailowy.

Adres

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3, "Duża Chemia", II piętro, p. 240
20-031 Lublin

Ogłoszenia

Pod poniższym adresem znajduje się strona Katedry Chemii Fizycznej.  Można tam znaleźć m.in. regulamin pracowni, opisy ćwiczeń, wykłady, zagadnienia do kolokwiów i inne materiały dla studentów z Chemii Fizycznej jak również z Fizykochemii Granicy Faz.

Sylabusy do przedmiotów znajdują się w systemie USOS.

 

Do ćwiczeń nr 1, 2, 4 i 20 (Chemia Fizyczna lab.) proszę mieć ze sobą przenośną pamięć. Wyniki z tych doświadczeń są zapisywane w pliku tekstowym.

 

Metoda najmniejszych kwadratów jest opisana m. in. w teczce dostępnej w bibliotece wydziałowej, w wersji anglojęzycznej, lub w uproszczonej wersji poniżej.

 

Serdecznie zapraszam na pokazy chemiczne!!! Załączniki