Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Dariusz Osypiuk

Telefon
81 537 57 32
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://www.umcs.pl/pl/addres-book-employee
3304
pl.html
Konsultacje

W semestrze zimowym 2022/2023             Wtorek w godzinach 1230-1400.                 "Mała Chemia" pokój 26 (I piętro).

Adres

pl. M. Curie-Skłodowskiej 2
20-031 Lublin

O sobie

 ORCID iD: 0000-0003-0171-7380

 Tematyka badawcza:

-kompleksy metali 3d- i 4f-elektronowych z ligandami N,O-donorowymi typu zasad Schiffa – synteza, badania strukturalne, spektroskopowe, termiczne i magnetyczne.

-nowe połączenia wybranych pierwiastków przejściowych z kwasami karboksylowymi. Synteza oraz charakterystyka strukturalna i fizykochemiczna.

 Research areas:

-coordination chemistry.

-synthesis of the new mono- and heteronuclear complexes with d– and f– electron metals, they structural characterization and investigation of some physico-chemical properties (especially magnetic, spectroscopic and thermal ones).


Działalność naukowa

Artykuły opublikowane w czasopismach naukowych (Representative publications)     

 1. Barbara Mirosław, Ghodrat Mahmoudi, Wiesława Ferenc, Beata Cristóvão, Dariusz Osypiuk, Jan Sarzyński, Halina Głuchowska, Antonio Franconetti, Antonio Frontera. Halogen interactions in dinuclear copper(II) 2,4-dibromophenoxyacetate – crystal structure and quantum chemical calculations.

Journal of Molecular Structure, 1202 (2020) 127227.

doi.org/10.1016/j.molstruc.2019.127227

2. Barbara Miroslaw, Dariusz Osypiuk, Beata Cristóvão and Halina Głuchowska. Symmetry in Recognition of Supramolecular Synthons–Competition between Hydrogen Bonding and Coordination Bond in Multinuclear CuII–4f Complexes with Bicompartmental Schiff Base Ligand.

Symmetry, 11(4) (2019) 460.

doi.org/10.3390/sym11040460 (IF = 1.256) (SNIP =0.802)

3. Aleksandra Drzewiecka-Antonik, Wiesława Ferenc, Anna Wolska, Marcin T. Klepka, Cristina A. Barboza, Beata Cristóvão, Dariusz Osypiuk, Jan Sarzyński, Bogdan Tarasiuk, Emilia Grosicka-Maciąg, Dagmara Kurpios-Piec, Marta Struga. Structural characterization and cytotoxic evaluation of Cu(II), Co(II) and Ni(II) complexes with herbicide 4-chloro-2-methylphenoxyacetic acid,

Polyhedron, 165 (2019) 86-96.

doi.org/10.1016/j.poly.2019.03.004 (IF = 2.108) (SNIP = 0.654)

4. W. Ferenc, D. Osypiuk, J. Sarzyński, H. Głuchowska. The New Complexes of Selected Transition Metal Ions with a Ligand Formed by Condensation of Isatin with Amino Acid: Spectral, Thermal and Magnetic Properties,

Russian Journal of General Chemistry, 88 (7) (2018) 1525–1532.

DOI: 10.1134/S1070363218070277 (IF = 0.658)

5. Beata Cristóvão, Dariusz Osypiuk, Barbara Miroslaw, Agata Bartyzel. Syntheses, crystal structures, thermal and magnetic properties of new heterotrinuclear CuII–LnIII–CuII complexes incorporating N2O4-donor Schiff base ligands,

Polyhedron, 144 (2018) 225–233.

doi.org/10.1016/j.poly.2018.01.023 (IF = 2.108) (SNIP = 0.654)

6. W. Ferenc, P. Sadowski, B. Tarasiuk, B. Cristóvão, D. Osypiuk, J. Sarzyński. New Complexes of 4-[(4-Fluorophenyl)amino]-4-oxobut-2-enoic Acid with Selected Transition Metal Ions: Synthesis, Thermal, and Magnetic Properties,

Russian Journal of General Chemistry, 87 (11) (2017) 2719–2727.

DOI: 10.1134/S1070363217110305 (IF = 0.658) (SNIP = 0.500)

7. W. Ferenc, D. Osypiuk, B. Cristóvão, J. Sarzyński, H. Głuchowska. New Complexes of 3,4-Dimethoxyphenylacetic Acid with Selected Transition Metal Ions: Spectral, Thermal and Magnetic Properties.

Russian Journal of General Chemistry, 87 (9) (2017) 2045–2055.

DOI: 10.1134/S1070363217090213 (IF = 0.658) (SNIP = 0.500)

8. Aleksandra Tesmar, Wiesława Ferenc, Dariusz Wyrzykowski, Artur Sikorski, Iwona Inkielewicz-Stępniak, Dariusz Osypiuk, Joanna Drzeżdżon, Dagmara Jacewicz, Lech Chmurzyński. Structural characterization and biological properties of a new dinuclear oxidovanadium(IV) N-(phosphonomethyl)iminodiacetate complex with the 4-amino-2-methylquinolinium cation.

Polyhedron, 133 (2017) 75–81.

doi.org/10.1016/j.poly.2017.05.020 (IF = 2.108) (SNIP = 0.654)

9. Aleksandra Drzewiecka-Antonik, Wiesława Ferenc, Paweł Rejmak, Anna Wolska, Marcin T. Klepka, Beata Cristóvão, Barbara Mirosław, Jan Sarzyński, Dariusz Osypiuk. Coordination environment of new Co(II), Ni(II) and Cu(II) complexes with 4-bromophenoxyacetic acid: Structural, spectroscopic and theoretical studies.

Polyhedron, 133 (2017) 54–62.

doi.org/10.1016/j.poly.2017.05.005 (IF = 2.108) (SNIP = 0.654)

10. Aleksandra Drzewiecka-Antonik, Wiesława Ferenc, Anna Wolska, Marcin T. Klepka, Beata Cristóvão, Jan Sarzyński, Paweł Rejmak, Dariusz Osypiuk. The Co(II), Ni(II) and Cu(II) complexes with herbicide 2,4-dichlorophenoxyacetic acid – Synthesis and structural studies.

Chemical Physics Letters,667 (2017) 192–198.

doi.org/10.1016/j.cplett.2016.11.053 (IF = 1.860) (SNIP = 0.610)

11. Wiesława Ferenc, Beata Cristóvão, Jan Sarzyński and Dariusz Osypiuk. Complexes of some transition metal ions with selected dichlorophenoxyacetic acid. Thermal, spectral and magnetic properties.

Journal of Thermal and Analytical Calorimetry. 126 (2016) 129–139.

DOI 10.1007/s10973-016-5321-1 (IF = 2.042) (SNIP = 0.970)

12. Wiesława Ferenc, Paweł Sadowski, Bogdan Tarasiuk, Beata Cristóvão,Aleksandra Drzewiecka-Antonik, Dariusz Osypiuk, Jan Sarzyński. Complexes of selected transition metal ions with 4-oxo-4-{[3-(trifluoromethyl)phenyl]amino}but-2-enoic acid: Synthesis, structure and magnetic properties.

Journal of Molecular Structure, 1092 (2015) 202–210.

doi.org/10.1016/j.molstruc.2015.03.008 (IF = 1.780) (SNIP = 0.798)