Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Joanna Dobrzyńska

dr Joanna Dobrzyńska
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA CHEMII ANALITYCZNEJ
Telefon
81 537 55 57
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

piątek 11.00-13.00, pokój 522, Duża Chemia
w razie potrzeby poza godzinami konsultacji można umawiać się za pomocą maila lub Teams

O sobie

Studia magisterskie na Wydziale Chemii UMCS ukończone w 2009 roku.

W 2017 roku uzyskałam stopień doktora nauk chemicznych, tytuł rozprawy: Zastosowanie materiałów typu SBA-15 do wzbogacania i oznaczania wybranych pierwiastków metodą atomowej spektroskopii absorpcyjnej


Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe: wzbogacanie pierwistków śladowych na adsorpbentach mikroporowatych, synteza materiałów krzemoorganicznych oraz ich zastosowanie jako adsorbentów pierwiastków szlachetnych, sorbenty z odwzorowaniem jonowym, analiza ciała stałego metodami spektrometrii atomowej. 

Publikacje: 

J. Dobrzyńska, M. Dąbrowska, R. Olchowski, E. Zięba, R. Dobrowolski,  Development of a method for removal of platinum from hospital wastewater by novel ion-imprinted mesoporous organosilica, J. Environ. Chem. Eng. 9 (2021) 105302.

J. Dobrzyńska,  Amine- and thiol-functionalized SBA-15: Potential materials for As(V), Cr(VI) and Se(VI) removal from water. Comparative study, J. Water Process. Eng. 40 (2021) 101942. 

P. Godlewska, A. Bogusz, J. Dobrzyńska, R. Dobrowolski, P. Oleszczuk,  Engineered biochar modified with iron as a new adsorbent for treatment of water contaminated by selenium, J. Saudi Chem. Soc. 24 (2020) 824–834.

J. Dobrzyńska, R. Dobrowolski, R. Olchowski, E. Zięba, M. Barczak, Palladium adsorption and preconcentration onto thiol- and amine-functionalized mesoporous silicas with respect to analytical applications, Micropor. Mesopor. Mat., 274 (2019) 127-137. 

R. Dobrowolski, A. Krzyszczak, J. Dobrzyńska, B. Podkościelna E. Zięba, M. Czemierska, A. Jarosz-Wilkołazka, E.A. Stefaniak, Extracellular polymeric substances immobilized on microspheres for removal of heavy metals from aqueous environment, Biochemical Engineering Journal 143 (2019) 202-211. 

J. Dobrzyńska, R. Dobrowolski, R. Olchowski, E. Zięba, M. Barczak, Palladium adsorption and preconcentration onto thiol- and amine-functionalized mesoporous silicas with respect to analytical applications, Microporous and Mesoporous Materials 274 (2019) 127-137.

J. Dobrzyńska, M. Dąbrowska, R. Olchowski, R. Dobrowolski, An ion-imprinted thiocyanato-functionalized mesoporous silica for preconcentration of gold(III) prior to its quantitation by slurry sampling graphite furnace AAS, Microchimica Acta 185 (2018) 564.

 

 


Ogłoszenia

Katedra Chemii Analitycznej, pokój 522