Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Iwona Zwierzchowska

dr Iwona Zwierzchowska
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA WCZESNEJ EDUKACJI
Telefon
81 537 63 31
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Najbliższe konsultacje odbędą się w następujących terminach:


11.09.2023 (poniedziałek): 11.00 - 12.00


19.09.2023 (wtorek): 10.30 - 11.30


25.09.2023 (poniedziałek): 12.30 - 13.30


Konsultacje online w środy od godz. 19.30 do 20.30 (po wcześniejszym umówieniu się). Zapraszam!


 


 


 

Adres

ul. Głęboka 43, p. 321
20-612 Lublin

O sobie

Zainteresowania naukowe:

  • alternatywne modele edukacji (edukacja w oparciu o założenia pedagogiki Marii Montessori oraz planu daltońskiego)
  • społeczne konteksty rozwoju i edukacji dziecka
  • partnerstwo edukacyjne

Projekty dydaktyczne:

Projekt "ZA PROGIEM" - wyprawy odkrywców (POWR.03.01.00-00-U017/17-00) realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym (kierownik merytoryczny ds. wsparcia dzieci)

Pełnione funkcje:

  • kierownik podyplomowychstudiów w zakresie pedagogiki Marii Montessori
  • koordynator kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - przewodnicząca zespołu programowego
  • członek Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia
  • przewodnicząca komisji wyborczej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii na kadencję 2020-2024

Działalność naukowa

Wybrane publikacje

Zwierzchowska I., Centner-Guz M. (2020), Aplikacja i upowszechnienie pedagogiki Marii Montessori w lubelskich placówkach edukacyjnych, [w:] J. Andrzejewska, B. Bilewicz-Kuźnia (red.), Oblicza edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Wyd. UMCS, Lublin, s. 137-154.

Zwierzchowska I. (2020), Sprawozdanie z realizacji projektuZa Progiem – wyprawy odkrywców”, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, nr 4, s. 80-84.

Zwierzchowska I. (2018), (Nie)świadoma decyzja, czyli o motywach wyboru przedszkola Montessori, „Lubelski Rocznik Pedagogiczny” T. XXXVII, ss. 75-94.

Zwierzchowska I., Parczewska T. (2017), Swoistość postrzegania kreatywności, [w:]J. Bałachowicz, I. Adamek (red.), Kreatywność jako wymiar profesjonalizacji przyszłych nauczycieli wczesnej edukacji, Wyd. APS, Warszawa, ss. 18-40.

Zwierzchowska I., Andrzejewska J. (2017), Przestrzeń ku zrównoważonemu rozwojowi w szwedzkich placówkach edukacyjnych — wspólne konstruowanie znaczeń, „Scientific Bulletin of Chełm – Section of Pedagogy”, nr 1, s. 65-82.

Zwierzchowska I. (2016), Theory and practice of Maria Montessori’s pedagogy in the assessment of future teachers of early childhood education, [w:] M. Chepil, A.M. Żukowska, O. Karpenko (red.), In the sphere of education and artistic work, Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, Drohobych, ss. 39-48.

Zwierzchowska I., Guz S., Centner-Guz M., (red.) (2015), W trosce o rozwój i wczesną edukację dziecka, Wyd. UMCS, Lublin, ss. 376.

Zwierzchowska I. (2015), A child in a migration family – chances and threats, [w:] O. Karpenko, T. Parczewska (red.), Around the care and upbringing of pedagogical reflection, Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, Drohobych, ss. 82-91.

Zwierzchowska I., Centner-Guz M. (2015), Obrazy słowem malowane – sposoby wykorzystania obrazu plastycznego w inspirowaniu aktywności werbalnej dziecka, [w:] M. Miksza (red.), Język oknem na świat – edukacja językowa w pedagogice Marii Montessori, Wydawnictwo Palatum, Łódź, ss. 71-88.

Zwierzchowska I., Andrzejewska J. (2015), Wielowymiarowość przestrzeni edukacyjnej w koncepcji pedagogicznej Marii Montessori, [w:] T. Parczewska (red.), Przestrzenie dziecka i dzieciństwa, Wyd. UMCS, Lublin,ss. 99-119.

Zwierzchowska I. (2015), Niepubliczna edukacja przedszkolna – alternatywa czy konieczność?, [w:] S. Guz, M. Centner-Guz, I. Zwierzchowska (red.), W trosce o rozwój i wczesną edukację dziecka, Wyd. UMCS, Lublin, ss. 55-73.

Zwierzchowska I. (2015), Oblicza dzieciństwa w rodzinie migracyjnej, [w:] J. Karbowniczek, A. Błasiak, E. Dybowska (red.), Dziecko, rodzina, wychowanie. Wybrane konteksty, Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków, ss. 277-302.

Zwierzchowska I., Centner-Guz M. (2014), Książka obrazkowa – czyli o niedostrzeganych i dewaluowanych wartościach literatury dziecięcej, [w:] M. Miksza (red.), Edukacja w systemie Montessori – wychowaniem do wartości, Wydawnictwo Palatum, Łódź, ss. 189-207.

Zwierzchowska I., Centner-Guz M. (2014), Renesans pedagogiki Marii Montessori w Polsce?, [w:] A. Karpińska, A. Szwarc (red.), Wybrane problemy dydaktyki w wymiarze teoretyczno-praktycznym, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa, ss. 265-278.

Zwierzchowska I. (2013), Дитина ma її розвиток у педагогічній концепції Марії Монтессорі, [b:] I. Fiлiппова, I. Aнджeєвcька (peд.), Oбpaз дитинствa i cиcтeмa ocвiти, Вeжa-Дpyк, Лyцьк-Люблiн 2013, cc. 21-28.

Zwierzchowska I., Centner-Guz M. (2013), Development of Reading and Writing Abilities in Maria Montessori’s Pedagogical Idea - Theoretical Basis, [w:] J.Z. Górnikiewicz, E. Jaszczyszyn (red.), A Child in the World of Education – Education in the World of a Child, Wyd. Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok, ss. 85-96.  ISBN: 978-83-61209-92-8.   

Zwierzchowska I., Centner-Guz M. (2013), The Role of the Montessori Environment in the Development of Children’s Reading and Writing Abilities at the  Kindergarten Age – a Practical Approach, [w:] J.Z. Górnikiewicz, E. Jaszczyszyn (red.), A Child in the World of Education – Education in the World of a Child, Wyd. Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 2013, ss. 97-116. ISBN: 978-83-61209-92-8.

Zwierzchowska I. (2013), Wątpliwości i nadzieje – czyli nauczyciele przedszkoli o reformie edukacji, [w:] T. Parczewska, B. Bilewicz-Kuźnia (red.), Edukacja przedszkolna w Polsce i na świecie. Wybrane zagadnienia, Wyd. UMCS, Lublin,ss. 125-142.

Zwierzchowska I. (2012), Zachowania prospołeczne dzieci z rodzin niepełnych, [w:] E. Jakubiak-Zapalska, K. Kruszko (red.), Dziecko we wczesnej edukacji, Kolegium Nauczycielskie, Radom,  ss. 215-237.

Zwierzchowska I, Guz S. (red.) (2010), O pomyślny start szkolny dziecka, Wyd. WSP TWP, Warszawa, ss. 437.