Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Teresa Zubrzycka-Maciąg

dr hab. Teresa Zubrzycka-Maciąg
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA TEORII WYCHOWANIA
Funkcje
Kierownik Katedry
Telefon
81 537 63 49
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze zimowym 2022/2023


wtorek 13.00 - 14.00 w Instytutcie Pedagogiki, pokój 303A


środa    10.00 - 11.00 (on-line) na wirtualnym kampusie (video-konferencja - Moodle Big Blue Button),


https://kampus.umcs.pl/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=369751


Proszę o wcześniejsze zgłaszanie uczestnictwa w konsultacjach zdalnych drogą mailową (przez pocztę UMCS).


 


 


 

Adres

ul. Głęboka 43, pokój 3.03A
Lublin

O sobie

Tematyka badawcza: 

 1. Uwarunkowania procesu wychowania.
 2. Psychospołeczne funkcjonowanie dzieci i młodzieży.
 3. Szkoła i przedszkole jako środowiska wychowawcze. 
 4. Nauczyciel jako realizator zadań szkoły. Rozwój osobisty i profesjonalny nauczycieli. Psychofizyczne funkcjonowanie nauczycieli w zawodzie
 5. Nowatorskie rozwiązania w edukacji. 
 6. Edukacja Skoncentrowana na Rozwiązaniach.

Prowadzone przedmioty:

Teoria wychowania, Trening asertywności, Kompetencje autokreacyjne pedagoga, Kompetencje wychowawcze pedagoga, Kompetencje interpersonalne pedagoga, Seminarium dyplomowe

Doktoranci:

mgr Ilona Szostak-Jośko

Nagrody i wyróżnienia:

 • Medal Komisji Edukacji Narodowej
 • Medal Srebrny za długoletnią służbę

Współpraca:

Jestem członkiem Sekcji Pedeutologii KNP PAN. 

Jestem Coachem Edukacji Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Współpracuję z Polskim Stowarzyszeniem Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i jako członek Rady Naukowej PST TSR podejmuję działania przyczyniające się do upowszechnianiania Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach.   

Jestem też członkiem Zespołu Laboratorium Edukacji i Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (LETSR). 


Działalność naukowa

Wykaz publikacji:

Monografie autorskie

 1. Zubrzycka-Maciąg T. Trening asertywności w kształceniu pedagogicznym.
  Wydanie I - Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007, ss. 167. ISBN 978-83-227-2586-3.
  Wydanie II zmienione i rozszerzone - Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011, ss. 177. ISBN 978-83-7784-095-5.
 2. Zubrzycka-Maciąg T. Psychospołeczne uwarunkowania stresu nauczycielek szkół podstawowych i gimnazjów. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013, ss. 330. ISBN 978-83-7784-326-0.

Monografie wieloautorskie

 1. Zubrzycka-Maciąg T., Wosik-Kawala D., Wychowanie w szkole – wskazówki dla nauczycieli.
  Wydanie I - Wydawnictwo UMCS Lublin 2010, ss. 149, ISBN 978-83-227-3213-7 (udział własny 50%);
  Wydanie II poprawione i rozszerzone - Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012, ss. 164. ISBN 978-83-7784-112-9 (udział własny 50%). Wydanie III UMCS Lublin 2015.
 2. Kirenko J., Zubrzycka-Maciąg T. Współczesny nauczyciel – studium wypalenia zawodowego. UMCS Lublin 2011, ss. 336. ISBN 978-83-7784-095-5 (udział własny 50%).
  Wyd. II UMCS Lublin 2014, ss. 336.
 3. Zubrzycka-Maciąg T., Kirenko J., Asertywność nauczycieli. Badania empiryczne. UMCS Lublin 2015, ss. 267. ISBN 978-83-7784-742-8 (udział własny 50%). 
 4. Kirenko J., Zubrzycka-Maciąg T., Zachowania zdrowotne nauczycieli. Badania empiryczne. UMCS Lublin 2017, ss. 249. ISBN 978-83-227-9029-8 (udział własny 50%).

Książki pod redakcją

 1. Wosik-Kawla D., Zubrzycka-Maciag T. (red.) Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela.
  Wydanie I – Wydawnictwo Impuls, Kraków 2011, ss. 248. ISBN 978-83-7587-572-0 (udział własny 50%);
  Wydanie II – Wydawnictwo Impuls, Kraków 2013, ss. 248. ISBN 978-83-7850-413-9 (udział własny 50%).
 2. Kirenko J., Wosik-Kawala D., Zubrzycka-Maciąg T. (red.) Wychowanie wobec wyzwań współczesności. UMCS, Lublin 2011, ss. 369. ISBN 978-83-7784-076-4 (udział własny 33%).
 3. Kirenko J., Zubrzycka-Maciąg T., Wosik-Kawala D. (red.) Wychowawcza rola szkoły. UMCS, Lublin 2012, ss. 383. ISBN 978-83-7784-160-0 (udział własny 33%).
 4. Wojciechowska-Charlak B., Zubrzycka-Maciąg T. (red.) Profesor Mieczysław Łobocki. Pedagog, teoretyk wychowania, humanista. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013, ss. 144. ISBN 978-83-7784-397-0. (udział własny 50%).
 5. Zubrzycka-Maciąg T., Korczyński M., Okrasa M. (red.) W trosce o wychowanie. UMCS, Lublin 2015, ss. 259. ISBN 978-83-7784-727-5.
 6. Zubrzycka-Maciąg T. (red.) Wychowanie w praktyce szkolnej. Scenaiusze godzin wychowawczych dla klas IV-VI szkoły podstawowej. Difin, Warszawa 2016, ss. 250. ISBN 978-82-8085-118-4.
 7. Zubrzycka-Maciąg T., Okrasa M., Klimek L. (red.) "Lubelski Rocznik Pedagogiczny" UMCS, Lublin 2016, Tom XXXV, z.1. ISSN 01376136. (udział własny 33%).

Pozostałe publikacje naukowe

 1. Zubrzycka-Maciąg T. Komunikaty werbalne nauczycieli i ich znaczenie w aktywizacji uczniów. „Życie Szkoły” 1996 nr 7, s. 396-399. WSiP Warszawa.
 2. Wojciechowska-Charlak B., Zubrzycka-Maciąg T. Podstawa programowa pracy wychowawczej w klasach I-IV. „Nauczanie Początkowe” 1996/97 nr 3, s. 8-12. Wyd. Pedagogiczne ZNP Kielce.
 3. Janowska J., Zubrzycka-Maciąg T. Subkultury w opinii młodzieży. „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 1998 nr 10, s. 22-23.
 4. Janowska J., Sikora D., Zubrzycka-Maciąg T. Bezradność psychopedagogiczna i błąd wychowawczy nauczyciela a agresja uczniów „Opieka. Wychowanie. Terapia” 2000 nr 3, s. 13-16.
 5. Zubrzycka-Maciąg T. Trening asertywności (w:) M. Łobocki (red.) Z zagadnień modernizacji kształcenia pedagogicznego studentów. UMCS, Lublin 2001, rozdz. VI, s. 73-83.
 6. Zubrzycka-Maciąg T. Asertywność w praktyce pedagogicznej. „Opieka-Wychowanie-Terapia” 2002, nr 1(49), s. 26-29.
 7. Zubrzycka-Maciąg T. Potrzeba rozwijania asertywności u wychowanków grup integracyjnych (w:) Pielecki A. (red.) Problemy pedagogiki specjalnej w okresie przemian społecznych. UMCS, Lublin 2002, s. 59-67.
 8. Zubrzycka-Maciąg T. Rola pracy nad sobą w procesie edukacji pedagogicznej studentów. „Lubelski Rocznik Pedagogiczny”. T.XXII, UMCS, Lublin 2002, s. 215-218.
 9. Zubrzycka-Maciąg T. Rola komunikacji w procesie opiekuńczo-wychowawczym (w:) Wojciechowska-Charlak B. (red.) Praca opiekuńczo-wychowawcza. Wszechnica Świętokrzyska, Kielce 2003, rozdz. II 1, s. 67-86.
 10. Zubrzycka-Maciąg T. Wspomaganie wychowanków w procesie uczenia się (w:) Wojciechowska-Charlak B. (red.) Praca opiekuńczo-wychowawcza. Wszechnica Świętokrzyska, Kielce 2003, rozdz. III 1, s. 123-142.
 11. Zubrzycka-Maciąg T. Kształtowanie umiejętności zachowań asertywnych (w:) Wojciechowska-Charlak B. (red.) Praca opiekuńczo-wychowawcza. Wszechnica Świętokrzyska, Kielce 2003, rozdz. III 2, s. 142-156.
 12. Zubrzycka-Maciąg T. Istota asertywności i gotowość do jej wyrażania u wychowanków bursy (w:) Kępski Cz. (red.) Praca opiekuńczo-wychowawcza w szkole i innych instytucjach oświatowych. UMCS, Lublin 2005, s. 107-115.
 13. Zubrzycka-Maciąg T. Tworzenie klimatu wychowawczego w klasie szkolnej (w:) Kozak-Czyżewska E., Zdybel D., Kępa B. (red.) Współczesne Tendencje Rozwoju Pedagogiki Wczesnoszkolnej. MAC EDUKACJA, Kielce 2005, s. 462-466.
 14. Zubrzycka-Maciąg T., Maciąg M. Asertywność w przedszkolu (w:) S. Guz, J. Andrzejewska (red.) Wybrane problemy edukacji dzieci w przedszkolu i szkole. UMCS, Lublin 2005, s. 205-212 (udział własny 50%).
 15. Zubrzycka-Maciąg T. Cele i dążenia życiowe młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim na tle jej pełnosprawnych rówieśników (w:) Z. Palak, A. Lewicka, A. Bujnowska (red.) Jakość życia a niepełnosprawność. Konteksty psychopedagogiczne. UMCS, Lublin 2006, s. 215-221.
 16. Zubrzycka-Maciąg T. O potrzebie rozwijania umiejętności społecznych u nauczycieli w ramach kształcenia uniwersyteckiego (w:) Z. Bartkowicz, M. Kowaluk, M. Samujło (red.) Nauczyciel kompetentny. Teraźniejszość i przyszłość. UMCS, Lublin 2007, s. 224-229.
 17. Zubrzycka-Maciąg T. Potrzeba rozwijania asertywności u nauczycieli wobec narastającego zjawiska agresji wśród dzieci i młodzieży. „Lubelski Rocznik Pedagogiczny” T. XXVII, UMCS, Lublin 2008, s. 81-86.
 18. Zubrzycka-Maciąg T. Rola treningu asertywności w kształceniu mediatorów (w:) Lewicka A. (red.) Profesjonalny mediator. Zostań nim! UMCS Lublin 2008, s. 73-80.
 19. Zubrzycka-Maciąg T. Przygotowanie nauczycieli do pracy nad sobą wobec wyzwań współczesnej edukacji (w:) D. Herciuk, R. Kucha (red.) Pedagogiczna oświata na Ukrainie i w Polsce: realia i perspektywy. Wyd. Triada plus, Lwów 2008, s. 265-270.
 20. Zubrzycka-Maciąg T. Klimat wychowawczy w szkole podstawowej w percepcji uczniów w kontekście ich zdrowia psychicznego (w:) A Bochniarz., J. Bogucki,
 21. A. Grabowiec (red.) Zdrowa szkoła – zdrowy uczeń. Teoria i praktyka edukacji zdrowotnej. Wybrane zagadnienia. Wyd. NeuroCentrum, Lublin 2008, s. 133-138.
 22. Zubrzycka-Maciąg T. Przygotowanie nauczycieli do pracy wychowawczej na studiach wyższych (w:) S. Popek, A. Winiarz (red.) Nauczyciel. Zawód-powołanie-pasja. UMCS Lublin 2009, s. 71-77.
 23. Zubrzycka-Maciąg T. Asertywność w szkole wyższej w ocenie studentów (w:) W. J. Maliszewski, I. Nowosad, R. Uździcki (red.) Szkoła w zmianie. Zarządzanie i komunikacja w sytuacjach szkolnych. Wyd. Adam Marszałek Toruń 2009, s. 218-231.
 24. Wosik-Kawala D., Zubrzycka-Maciąg T. Motywowanie uczniów do nauki – wskazówki dla nauczyciela „Studium Vilnense A”, Universitas Studiorum Polona Vilnensis, Vilnius 2009, vol. 6, s. 69-72 (udział własny 50%).
 25. Wosik-Kawala D., Zubrzycka-Maciąg T. Obraz nauczyciela w teorii i praktyce szkolnej (w:) K. Czerwiński, M. Fiedor, J. Kubiczka (red.) Komunikowanie społeczne w edukacji. Zagrożenia podmiotowe i psychospołeczne. Wyd. Adam Marszałek Toruń 2010, s. 94-112 .
 26. Zubrzycka-Maciąg T., Wosik-Kawala D. Stres w pracy nauczyciela szkoły podstawowej (w:) A. Buczak, I. Łukasik, A. Witek (red.) Edukacja wobec zagrożeń zdrowia. Zdrowa szkoła – zdrowy uczeń. Między teorią a praktyką. Wyd. NeuroCentrum Lublin 2010, s. 223-238 (udział własny 50%).
 27. Zubrzycka-Maciąg T. Potrzeba rozwoju profesjonalnego u nauczycieli (w:) A. Cudowska (red.) Kierunki rozwoju edukacji w zmieniającej się przestrzeni społecznej. Wyd. Trans Humana, Białystok 2011, s. 397-406.
 28. Zubrzycka-Maciąg T. Rozwijanie asertywności u uczniów (w:) D. Wosik-Kawla, T. Zubrzycka-Maciąg (red.) Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela. Wyd. Impuls, Kraków 2011, s. 143-164.
 29. Zubrzycka-Maciąg T., Wosik-Kawala D., Piech A. Doskonalenie zawodowe nauczycieli w ramach studiów podyplomowych „Edukacja Ustawiczna Dorosłych” 2011, nr 1 , s. 89-94 (udział własny 33,33%).
 30. Piech A., Wosik-Kawala D., Zubrzycka-Maciąg T. Droga do osiągnięcia sukcesu zawodowego - praca, kariera i rozwój zawodowy człowieka dorosłego „Edukacja Ustawiczna Dorosłych” 2011 nr 2, s. 60-65 (udział własny 33,33%).
 31. Wosik-Kawala D., Zubrzycka-Maciąg T. Znaczenie wartości w wychowaniu (w:) J. Kirenko, D. Wosik-Kawala, T. Zubrzycka-Maciąg (red.) Wychowanie wobec wyzwań współczesności. Wyd. UMCS, Lublin 2011, s. 29-46 (udział własny 50%).
 32. Zubrzycka-Maciąg T. Barabas M. Wagary uczniów gimnazjum w kontekście klimatu wychowawczego szkoły (w:) J. Kirenko, D. Wosik-Kawala, T. Zubrzycka-Maciąg (red.) Wychowanie wobec wyzwań współczesności. Wyd. UMCS, Lublin 2011 , s. 49-65 (udział własny 50%).
 33. Zubrzycka-Maciąg T., Piech A. Teachers’ professional burn-out (w:) Kolektiv autorow Ziak v kontexte psychologie a pedagogiky. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, Katedra Psychológie 2011, s. 155-167 (udział własny 50%).
 34. Wosik-Kawala D., Zubrzycka-Maciąg T. Obraz wychowawcy w percepcji wychowanków domu dziecka „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2012, nr 3,s. 41-45 (udział własny 50%).
 35. Zubrzycka-Maciąg T. Źródła stresu w pracy nauczycieli różnych typów szkół (w:) „Studium Vilnense A”, Universitas Studiorum Polona Vilnensis, Vilnius 2012 vol. 9, s. 183-186.
 36. Zubrzycka-Maciąg T. Maciąg M. Stres w pracy a wypalenie zawodowe nauczycieli (w:) „Studium Vilnense A”, Universitas Studiorum Polona Vilnensis, Vilnius 2012 vol. 9,s. 187-190 (udział własny 50%).
 37. Zubrzycka-Maciąg T. Wosik-Kawala D. Wychowanie w szkole w świetle doświadczeń i opinii studentów pedagogiki (w:) J. Kirenko, T. Zubrzycka-Maciag, D. Wosik-Kawala (red.) Wychowawcza rola szkoły. UMCS, Lublin 2012, s. 39-58 (udział własny 50%).
 38. Wosik-Kawala D., Zubrzycka-Maciąg T., Piech A. Postulaty nauczycieli w kontekście potrzeb wychowawczych w pracy z uczniem „Edukacja Ustawiczna Dorosłych” 2012, nr 2, s. 92-98 (udział własny 33,33%).
 39. Zubrzycka-Maciąg T. Asertywność i samoocena nauczycieli a ich stres zawodowy „Studium Vilnense A” Universitas Studiorum Polona Vilnensis, Vilnius 2013 vol. 10, s. 89-93.
 40. Lada A., Zubrzycka-Maciąg T. Importance of work load for personal life of academic teachers (Znaczenie obciążenia zawodowego dla jakości życia osobistego nauczycieli akademickich) (w:) R. Brazis (red.) Studium Vilnense A, Universitas Studiorum Polona Vilnensis, Vilnius 2013 vol. 10, s. 85-88. (udział własny 50%).
 41. Zubrzycka-Maciąg T. Skuteczność warsztatu antystresowgo dla nauczycieli. „Studia z Teorii Wychowania” 2013, nr 1(6), s. 80-94.
 42. Wojciechowska-Charlak B., Zubrzycka-Maciąg T., Wybitny lubelski pedagog – profesor Mieczysław Łobocki, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin 2013 s. 87-94.
 43. Korczyński M., Wosik-Kawala D., Zubrzycka-Maciąg T., Stres zawodowy nauczycieli i możliwości jego przezwyciężania (w:) J. Ślusarski (red.) Humanistyczne (pozatechniczne) konteksty przygotowania zawodowego do pracy w warunkach trudnych i niebezpiecznych, Wydawnictwo Wyższej szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych Dęblin 2014, s. 177-201.
 44. Zubrzycka-Maciąg T. Osobowościowe korelaty stresu nauczycielskiego. (w:) A. Dudak, A. Kanios, O. Karpenko (red.). Challenges of contemporary education – theoretical and empirical context. Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University. Drohobycz 2014, s. 117-131. (0,5 arkusza).
 45. Zubrzycka-Maciąg T. Szacunek – wartość zaniechana w pedagogice. W: W. Furmanek, A. Długosz (red.) Wartości w pedagogice. Urzeczywistnianie wartości. Wydawnictwo UR, Rzeszów 2015, s. 115-130.
 46. Zubrzycka-Maciąg T. Obciążenia zawodowe nauczycieli szkół wiejskich W: R. Pęczkowski (red.) Mała szkoła w przestrzeni edukacyjnej.Wydawnictwo UR, Rzeszów 2015, s. 161-176.
 47. Zubrzycka-Maciąg T., Wojciechowska-Charlak B. Idea wychowania w pracach Profesora Mieczysława Łobockiego. W: T. Zubrzycka-Maciąg, M. Korczyński, M. Okrasa (red.) W trosce o wychowanie. UMCS, Lublin 2015, s. 27-41.
 48. Zubrzycka-Maciąg T., Uwarunkowania efektywności oddziaływań wychowawczych nauczyciela. W: Zubrzycka-Maciąg T. (red.). Wychowanie w praktyce szkolnej. Scenariusze godzin wychowawczych. Difin. Warszawa. 2016. S. 11-21.
 49. Majchrowska E., Zubrzycka-Maciąg T. Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach w Edukacji „Rozwiązania” 2016, nr 2, s. 24-29.
 50. Zubrzycka-Maciąg T. Asertywność hasło W: K. Chałas, A, Maj (red.) Encyklopedia aksjologii pedagogicznej. POLWEN. Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne. Radom 2016, s. 120-124.
 51. Zubrzycka-Maciąg T., Wojciechowska-Charlak B., Życie i poglądy pedagogiczne Profesora Mieczysława Łobockiego. "Roczniki Teologiczne" 2016, Tom LXIII, z. 11, s. 177-189.
 52. Wojciechowska-Charlak B., Zubrzycka-Maciąg T., Podmiotowe interakcje w wychowaniu. "Lubelski Rocznik Pedagogiczny" 2016, Tom XXXV, z.1., s. 41-54
 53. Zubrzycka-Maciąg T., Wychowanie moralne we współczesnej szkole. W: J. Górniewicz (red.) Edukacja – w stronę kluczowych wartości. Wyd. Centrum Badań Społecznych UWM. Olsztyn-Białystok 2017, s. 9-20.
 54. Parchomiuk M., Zubrzycka-Maciąg T. Pracujący studenci. Wybrane korelaty konfliktu i wzbogacenia. „Forum Oświatowe” 2017, vol. 29, nr 1(57), s. 149-166.
 55. Zubrzycka-Maciąg T., Edukacja skoncentrowana na rozwiązaniach. W: „Edukacja-Technika-Informatyka”  2018, nr 3(25), s. 153-158.
 56. Zubrzycka-Maciąg T., Uczeń jako podmiot/przedmiot oddziaływań pedagogicznych we współczesnej szkole. W: „Edukacja-Technika-Informatyka”  2018, nr 3(25),  s. 159-164.
 57. Zubrzycka-Maciąg T., Z teorii i praktyki wychowania moralnego w szkole. W: „Roczniki Teologiczne" 2018, Tom LXV, z. 11, s. 149-162.
 58. Zubrzycka-Maciąg T., Dylematy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w urzeczywistnianiu wartości moralnych. W: „Edukacja-Technika-Informatyka”  2019, nr 2(28),  s. 57-62.  
 59. Zubrzycka-Maciąg T., Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach w doskonaleniu zawodowym nauczycieli. W: „Edukacja Ustawiczna Dorosłych” 2019, nr 1(104), s. 144-153.
 60. Zubrzycka-Maciąg T., Rola nauczyciela w rozwijaniu podmiotowości uczniów. W: „Edukacja-Technika-Informatyka”  2019, nr 3(29),  s. 146-151.  
 61. Zubrzycka-Maciąg T., Assertiveness training as a from of assisting teachers in completing their professional role. W: A. Gulczyńska (red.). Zawodowe i osobiste wymiary rozwoju człowieka. Perspektywa psychopedagogiczna.  Wydawnictwo Naukowe UAM. Poznań 2019.
 62. Zubrzycka-Maciąg T., Rak J., Kara śmierci versus prawo do życia w opinii przyszłych pedagogów. W: "Roczniki Teologiczne" 2019,  tom LXVI, zeszyt 11, s. 123-134.
 63. Zubrzycka-Maciąg T., Rola rodziców w rozwijaniu podmiotowości dzieci. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" 2020, nr 1, s. 70-80.
 64. Zubrzycka-Maciąg T., Goliszek P., The pesonal aspect of the moral and axiological upbringing of children and adolescents. W: "Lubelski Rocznik Pedagogiczny" 2020, T. XXXIX z. 2, s. 23-37.
 65. Zubrzycka-Maciąg T. Zastosowanie podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach w pracy wychowawczej nauczyciela W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" 2021, nr 9, s. 38-48.
 66. Zubrzycka-Maciąg T., Kirenko J. Analiza psychometryczna Kwestionariusza Asertywności Nauczyciela (obszar A – przejawianie asertywnosci w kontakcie z uczniami) "Przegląd Badań Edukacyjnych" Podręcznik Pracowni Narzędzi Badawczych. 2021, zeszyt 33, ss.74.
 67. Zubrzycka-Maciąg T., Oczekiwania młodzieży względem lekcji religii w szkole średniej - raport z badań.  "Roczniki Teologiczne" 2021, tom LXVIII, zeszyt 11, s. 71-86.
 68. Zubrzycka-Maciąg T., Oczekiwania młodzieży względem katechety w szkole środeniej - raport z badań. "Roczniki  Teologiczne" 2022, tom LXIX, zeszyt 11, s. 45-60. DOI: https://doi.org/10.18290/rt226911.3
 69. Zubrzycka-Maciąg T., Wosik-Kawala D., Wychowanie w ujęciu Profesora Mieczysława Łobockiego oraz kierunki zainteresowań badawczych pracowników Katedry Teorii Wychowania UMCS – Jubileusz pięćdziesięciolecia, "Lubelski Rocznik Pedagogiczny". 2022, nr T. XLI, z. 3, s.179-194. DOI:10.17951/lrp.2022.41.3
 70. Wosik-Kawala D., Zubrzycka-Maciąg T., Myśl pedagogiczna Profesora Mieczysława Łobockiego (1929 - 2012) - lubelskiego pedagoga, teoretyka wychowania i humanisty. "Biografistyka Pedagogiczna" 2022, tom7, nr 1, s. 149-171. DOI:10.36578/BP.2022.07.14