Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Małgorzata Zienkiewicz-Strzałka

dr Małgorzata Zienkiewicz-Strzałka
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA CHEMII FIZYCZNEJ
Telefon
815375637
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Rok akademicki 2021/2022:              Poniedziałek: 11.00-13.00 pok. 112


Aplikacja MS Teams: pwry4o8


ORCID: 0000-0003-0775-5417

Adres

Plac Marii Curie-Sklodowskiej 3 pok 112
20-031 Lublin

Działalność naukowa

Ogłoszenia dla przedmiotu: PODSTAWY KRYSTALOGRAFII (AC Ist. III rok):

Zakres materiału:  LABORATORIUM

Ogłoszenia dla przedmiotu: BIOMATERIAŁY I KOMPOZYTY (Inżynieria Nowoczesnych Materiałów II st, I rok):

Zakres materiału: WYKŁAD

 

 

Profil naukowy: 

 • Krystalografia, Chemia materiałowa.
 • Synteza i charakterystyka układów porowatych i nośników w postaci funkcjonalnych ciał stałych.
 • Modyfikacja warst powierzchniowych;
 • Adsorpcja i osadzanie nanostruktur metalicznych i metalicznych układów kompleksowych na ukladach mikro i mezoporowatych;
 • Układy koloidalne nanocząstek metalicznych. 
 • Aspekty aplikacyjności nanocząstek metalicznych w układach ustabilizowanych na nośnikach stałych;
 • Nowe podejscia do ukladow biopolimerowych i uklady nano/biopolimer.
 

Znalezione obrazy dla zapytania researcherid logo          

 

Projekty naukowe

Kierownik projektu NCN: Projekt badawczy: Nr cec-2017/01/X/ST5/00229. Tytuł: „Biokompozyty chitozanowo-srebrowe jako nowe układy membranowe w adsorpcji związków biologicznie aktywnych” Termin realizacji projektu: 16.09.2017-15.09.2018. Projekt realizowany w ramach konkursu MINIATURA1 Narodowego Centrum Nauki.

Project Nr. FP7-612484, “Nanostructured Biocompatible/Bioactive Materials” The 7th Framework Programme of EU, Maria Curie Action, People, International Research Staff Exchange Schem. wykonawca.

Kierownik projektów: MŁODZI NAUKOWCY:

2018 -  Biostatyczność nanomateriałów kompozytowych, jako praktyczny wyznacznik potencjału aplikacyjnego (Biostaticity of composite nanomaterials as a practical determinant of application potential)"

2017 – „Selektywna adsorpcja związków biologicznie aktywnych na kompozytach węglowo i krzemionkowo-chitozanowych (The selective adsorption processes of bioactive compounds on carbon and silica-chitosan composites)”

2016 – „Procesyadsorpcji związków biologicznie aktywnych na modyfikowanych adsorbentach węglowych (Adsorption processes of bioactive compounds on modified carbon adsorbents)”

2015 – „Adsorpcja zasad azotowych w obecności srebra koloidalnego na porowatych adsorbentach węglowych (Adsorption of nitrogenous bases in the presence of the colloidal silver on microporous activated carbon.)”

2014 – „Synteza i charakterystyka fizykochemiczna nanokompozytów węglowo-srebrowych (Synthesis and physico-chemical characterization of silver-carbon nanocomposites)”.

 

Nagrody:

1. Nagroda Rektora Zesp. za wysokopunktowany artykuł naukowy:01.02.2022 “Mesoporous Carbons of Well-Organized Structure in the Removal of Dyes from Aqueous Solutions. Blachnio M, Derylo-Marczewska A, Winter S, Zienkiewicz-Strzalka M.” Molecules 2021; 26(8):2159.

2. Nagroda Rektora Zesp. za wysokopunktowany artykuł naukowy:01.02.2022 „Physicochemical and Adsorption Characteristics of Divinylbenzene-co-Triethoxyvinylsilane Microspheres as Materials for the Removal of Organic Compounds” Bosacka A, Zienkiewicz-Strzalka M, Wasilewska M, Derylo-Marczewska A, Podkościelna B. Molecules. 2021; 26(8):2396

3. Nagroda Rektora Zesp. za wysokopunktowany artykuł naukowy: 3.07.05.2021 „Small AgNP in the Biopolymer Nanocomposite System". Małgorzata Zienkiewicz-Strzałka, Anna Deryło-Marczewska. International Journal Of Molecular Sciences 21  (24) 9388 (2020)

4. Nagroda Rektora Zesp. za wysokopunktowany artykuł naukowy: Artykuł: 10.04.2020 "Silver Nanoparticles on Chitosan/Silica Nanofibers: Characterization and Antibacterial Activity". Małgorzata Zienkiewicz-Strzałka, Anna Deryło-Marczewska, Adam Choma, Iwona Komaniecka et al. International Journal Of Molecular Sciences" 21 (1) 166 (2020).

5. Nagroda Rektora Zesp III stopnia, 23.10.2014

Staże Naukowe:          

01.10.2015– 31.12.2015, O.O. Chuiko Institute of Surface Chemistry of NAS of  Ukraine, Kyiv, Ukraine. (Studies of the preparation of specific functionalized materials based on pyrogenic silica materials and noble metal nanoparticles).

01.06.2016 – 01.07.2016, Institute of Macromolecular Compounds of the Russian Academy of Sciences, St. Petersburg, Russian Federation. (Preparation of new chitosan/silica and chitosan/carbon composites in the form of nanofibers by electrospinning fabrication of polymer nanofibers).

01.10.2017 – 01.11.2017, Institute of Macromolecular Compounds of the Russian Academy of Sciences, St. Petersburg, Russian Federation

Techniki Badawcze:

 • Spectroscopic techniques: IR, XPS, XRF, UV-VIS, Mass spectroscopy
 • Diffraction techniques: XRD, SAXS.
 • Chromatography (HPLC)
 • Transmission electron microscopy techniques: TEM, SEM, EDX/TEM, HRTEM
 • Thermal analysis (TG, DTG, DSC).
 • Nitrogen sorption analysis, Total Organic Carbon Analysis (TOC).

Wykształcenie:

2013 Uzyskanie stopnia naukowego Doktora nauk Chemicznych, UMCS Lublin.

2009-2013 Ph.D. studies. Chemistry, Department of Crystallography M. Curie-Skłodowska University, Lublin (Structure and properties of new systems of metal/mesoporous ordered support).

2007-2009 MSc in Chemistry, M. Curie-Sklodowska University, Lublin, Poland (Periodic Mesoporous organosilica containing zirconium and titanium species).

2004-2007 BSc in Chemistry, M. Curie-Skłodowska University, Lublin, Poland (Synthesis and structure of nanowires on mesoporous ordered materials as the template).

Publikacje naukowe:

 1. Zienkiewicz-Strzałka, M., Deryło-Marczewska, A. & Pikus, S. The synthesis and nanostructure investigation of noble metal-based nanocomposite materials. J Mater Sci 56, 13128–13145 (2021). https://doi.org/10.1007/s10853-021-06127-2 (IF-4.22, 100pkt MNiSW)
 2. Bosacka A, Zienkiewicz-Strzalka M, Wasilewska M, Derylo-Marczewska A, Podkościelna B. Physicochemical and Adsorption Characteristics of Divinylbenzene-co-Triethoxyvinylsilane Microspheres as Materials for the Removal of Organic Compounds. Molecules. 2021; 26(8):2396. https://doi.org/10.3390/molecules26082396 (IF-4.411, 100pkt MNiSW)
 3. Blachnio M, Derylo-Marczewska A, Winter S, Zienkiewicz-Strzalka M. Mesoporous Carbons of Well-Organized Structure in the Removal of Dyes from Aqueous Solutions. Molecules. 2021; 26(8):2159. https://doi.org/10.3390/molecules26082159 (IF-4.411, 100pkt MNiSW)
 4. Zienkiewicz-Strzałka M, Deryło-Marczewska A. Small AgNP in the Biopolymer Nanocomposite System. International Journal of Molecular Sciences. 2020; 21(24):9388. https://doi.org/10.3390/ijms21249388 (IF-5.923, 140pkt MNiSW)
 5. Blachnio M, Derylo-Marczewska A, Charmas B, Zienkiewicz-Strzalka M, Bogatyrov V, Galaburda M., Activated Carbon from Agricultural Wastes for Adsorption of Organic Pollutants. Molecules. 2020; 25(21):5105. https://doi.org/10.3390/molecules25215105 (IF-4.411, 100pkt MNiSW)
 6. Zienkiewicz-Strzałka M, Deryło-Marczewska A,  Skorik YA, Petrova VA, Choma A, Komaniecka I, Silver Nanoparticles on Chitosan/Silica Nanofibers: Characterization and Antibacterial Activity, International Journal of Molecular Sciences202021(1)166 (IF-5.923, 140pkt MNiSW).
 7. R.B. Kozakevych, A.V. Korobeinyk, Y.M. Bolbukh, V.A. Tertykh, L.I. Mikhalovska, M. Zienkiewicz-Strzałka, A. Deryło-Marczewska, Preparation and characterization of nanocomposite polyvinyl chloride films with NO-generating activity, Appl Nanosci 20199(5), pp. 801-808 https://doi.org/10.1007/s13204-018-0693-0 (IF 2.88, 100pkt MNiSW)
 8. A. Sterczyńska, M. Śliwińska-Bartkowiak, M. Zienkiewicz-Strzałka, A. Deryło-MarczewskaSurface, Properties of Synthesized Nanoporous Carbon and Silica Matrices, Journal of Visualized Experiments, (145), e58395, doi:10.3791/58395 (2019), https://www.jove.com/video/58395/ (IF 1.33)
 9. M. Skibińska, M. Zienkiewicz-Strzałka, S. Pikus, The synthesis of new mesostructured cellular foams (MCFs) with NaY zeolite and their application to sorption the thorium ions, Materials Science-Poland (2019), .
 10. Anna Deryło-Marczewska, Katarzyna Skrzypczyńska, Krzysztof Kuśmierek, Andrzej Świątkowski
  Malgorzata Zienkiewicz-Strzałka, The adsorptive properties of oxidized activated carbons and their applications as carbon paste electrode modifiers. Adsorption (2019), DOI: 10.1007/s10450-019-00016-6
 11. M. Zienkiewicz-Strzałka, A. Deryło-Marczewska, R.B. Kozakevych, Silica nanocomposites based on silver nanoparticles-functionalization and pH effect, Applied Nanoscience (2018) 8(7):1649–1668, DOI: 10.1007/s13204-018-0837-2 (IF 2.88, 100pkt MNiSW)
 12. Angelina Sterczyńska, Anna Deryło-Marczewska, Małgorzata Zienkiewicz-Strzałka, Małgorzata Śliwińska-Bartkowiak, Kamila Domin, Surface Properties of Al-Functionalized Mesoporous MCM-41 and the Melting Behavior of Water in Al-MCM-41 Nanopores, Langmuir, 2017, 33 (42), pp 11203–11216. DOI: 10.1021/acs.langmuir.7b02172
 13. M. Zienkiewicz-Strzałka, M. Błachnio, R.B. Kozakevych, Y.M. Bolbukh, A. Deryło-Marczewska, V.A. Tertykh, Silver nanoparticles deposited on pyrogenic silica solids, Adsorption Science and Technology (2017), DOI: 10.1177/0263617417707599 
 14. M. Zienkiewicz-Strzałka, Small-angle X-ray scattering (SAXS) studies of the structure of mesoporous silicas. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B Beam Interactions with Materials and Atoms · (2017). DOI: 10.1016/j.nimb.2017.03.028
 15. M. Zienkiewicz-Strzałka, S. Pikus, Microstructure Characterization of Noble Metal–Silica Nanocomposites, Acta Physica Polonica Series A, 130 (2016) 972. DOI: 10.12693/APhysPolA.130.972
 16. M. Zienkiewicz-Strzałka, A. Deryło-Marczewska, S. Pikus. Bimetallic systems of mesoporous ordered silica supports and noble metals nanoparticles Microporous and Mesoporous Materials 227 (2016) 228-241. DOI: 10.1016/j.micromeso.2016.03.013
 17. A. Deryło-Marczewska, M. Zienkiewicz-Strzałka, K. Skrzypczynska, A. Światkowski, Krzysztof Kusmierek, Evaluation of the SBA-15 materials ability to accumulation of 4-chlorophenol on carbon paste electrode, 2016, Adsorption, 1-12. DOI: 10.1007/s10450-016-9779-8
 18. M. Zienkiewicz-Strzałka, S. Pikus, Preparation and Structural Properties of Bimetallic Noble Metals Nanoparticles in SBA-15 Systems” Adsorption, Science & Technology Vol. 33 No. 6–8 2015, 722-729. DOI: 10.1260/0263-6174.33.6-8.723
 19. M. Zienkiewicz-Strzałka, M. Rotko, S.Pikus, “Synthesis and characterization of new bifunctional Pt,Ag/SBA-15 materials” Solid State Phenomena 203-204 (2013) 81-85. DOI: 10.4028/www.scientific.net/SSP.203-204.81
 20. M. Zienkiewicz-Strzałka, S. Pasieczna-Patkowska, M. Kozak, S. Pikus  "Silver nanoparticles incorporated onto ordered mesoporous silica from Tollen’s reagent” Applied Surface Science 266 (2013) 337-343. DOI: 10.1016/j.apsusc.2012.12.021
 21. M. Zienkiewicz-Strzałka, S. Pikus “Synthesis of photoactive AgCl/SBA-15 by conversion of silver nanoparticles into stable AgCl nanoparticles” Applied Surface Science 265 (2013) 904-911. DOI: 10.1016/j.apsusc.2012.11.145
 22. M. Zienkiewicz-Strzałka, S. Pikus „The study of palladium ions incorporation into the mesoporous ordered silicates” Applied Surface Science 261 (2012) 616-622 DOI:10.1016/ j.apsusc.2012.08.065.
 23. M. Zienkiewicz, S. Pikus, E. Olszewska, M. Barczak „Mesoporous ordered organosilicas containing Zr and Ti species” Solid State Phenomena 163 (2010) 55-58. DOI: 10.4028/www.scientific.net/SSP.163.55